Kampanjstart – Stöd insamling till civila offer för kriget i Östra Ukraina

Idag lanserar vi i Aktivister för fred vår kampanj för att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter i Ukraina och stödja insamling till civila offer för kriget.

Alla är inbjudna att hjälpa till och stödja vårt arbete och våra kampanjer. Mer information finns längre ner i texten.

Vi börjar med att stödja insamling till civila offer för kriget i Östra Ukraina. Vår totala kampanj består av fler delar och aktiviteter lanseras fortlöpande under våren 2017.

Ladda ner, skriv ut och sprid följande kampanjmaterial.

 1. Informationsblad från Aktivister för fred: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina” – 4 sidor (PDF) att dela ut, lägga ut och sprida
  – Informationsblad ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina”
  – Alternativ länk
 2. Affisch från Aktivister för fred: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina” – PDF för att anslå
  Affisch: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina”
  – Alternativ länk
 3. Banner från Aktivister för fred: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina” – JPG att använda online i sociala medier o.s.v.

398bannerforinsamlingskampanj19febr2017

Banner ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina (JPG 398-296 px)
Alternativ länk

300bannerforinsamlingskampanj19febr2017

Banner ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina (JPG 300-223 px)
Alternativ länk


Hjälpen kommer fram!

Svensktextad video: Sankt Georgsbandets utdelning av humanitär hjälp i Slavjansk, Ukraina, 23 december 2016. Fyra familjer fick delar av de totalt 86,5 kg kläder, skor och leksaker som skickats iväg från Sverige. Två av familjerna har 6 respektive 4 barn. De andra barnfamiljerna har det svårt ekonomiskt.
För att visa den svenska textningen: Klicka på knappen Undertexter.

De insamlade medlen går via den svenska ideella föreningen Sankt Georgsbandet som sysslar med insamling av humanitär hjälp till de krigsdrabbade civila i Donbass i Östra Ukraina.

Föreningen bildades i november 2014. Sedan starten har 18 hjälpaktioner för sammanlagt mer än 200 000 kronor genomförts. Pengarna som används för humanitär hjälp kommer från olika privatpersoner och organisationer.

utdelning-2016-12-27

Sankt Georgesbandets utdelning i Vachrusjevo och Janovka, 27 december 2016.
Foto: Sankt Georgesbandet

De flesta av hjälpaktionerna har hittills skett i Luganskregionen i trakten av städerna Vachrusjevo och Krasnyj Lutj. Några hjälpsändningar har gått till den frontnära staden Gorlovka i Donetskregionen. Hjälp har också skickats till staden Slavjansk i regeringskontrollerat område.

Du kan följa arbetet på föreningens hemsida och facebookgrupp.

Bankgironummer 587-3948.

Märk insättningen med texten “Donbass”


Hjälp oss bryta tystnaden om Ukraina

ALLA är inbjudna att hjälpa till och stödja vårt arbete och våra kampanjer.

Vi arbetar på frivillig basis. Vi saknar statlig finansiering och är inte heller sponsrade av andra aktörer. Därför är vi hänvisade till att själva lägga ut resurser och ibland samla in frivilliga bidrag till vårt arbete.

Vill DU också vara med och stödja vårt arbete, sätt in en symbolisk summa på t ex 50:- eller mer på det konto som tillhör vår förening.

Konto hos Swedbank:
Clearing nummer: 8214-9
Kontonummer: 943 735 994-7
Mottagarnamn: Aktivister för Fred
Meddelande till mottagare: Vårkampanj

Är DU intresserad av att aktivt bidra till vår kampanj under våren 2017 genom att t.ex. använda vårt material för informationsupplysning ? Skicka e-post till aktivisterforfred(snabel-a)gmail.com och berättar vad just du vill och kan bidra med.


framsidakampanjbroschyr19febr2017

Informationsblad från Aktivister för fred

Förstörelsen i Östra Ukraina

Svenska regeringens utrikespolitiska deklaration från 19 februari 2014 uttryckligen uppmanade den ukrainska regeringen att inte ta till våld mot oppositionen. Tre dagar senare kastades dessa humana principer bort. När en ny västvänlig regering tillträtt i Kiev i brott mot den demokratiska konstitutionen upphörde Sverige att måna om att oppositionella civila inte skulle drabbas av våld.

Knapp två månader senare, 15 april 2014, inledde Ukrainas nya regering krig mot sin egen befolkning. De som motsatte sig det våldsamma störtandet av den tidigare folkvalde presidenten och som önskade ett mer federalt styre bildade snart folkrepublikerna Donetsk och Lugansk (DNR och LNR). Av den ukrainska regeringen betraktades de som terrorister. Den nya regeringen förde soldater och vapen österut.

Ryssland motsatte sig folkomröstningarna som lade grunden för dessa republiker men har gett stöd när de angreps och civila offer skapade en opinion för detta.

Kriget har lett till att 2.5 miljoner beräknas vara flyktingar. En övervägande majoritet bor kvar i de självutnämnda DNR och LNR. För dem som flytt landet är Ryssland det enskilt största mottagarlandet.

Vidare beräknar FN, i sin senaste rapport, att 9 733 dödats medan 22 720 skadats till följd av striderna fram till mitten av november 2016. De verkliga siffrorna är okända. Till det kommer dessutom ett okänt antal saknade.

De främsta orsakerna till dödsfall och skador är artillerianfall följt av minor och icke-detonerad ammunition. Oktober 2016 registrerades åtta gånger fler civila offer i DNR och LNR jämfört med i de regeringskontrollerade områdena. FN menar att civila som stannat kvar eller alternativt flyttat tillbaka är särskilt utsatta och riskerar att skadas eller dö.

Utöver dödade och skadade har, i detta krig, infrastruktur visat sig vara ett centralt mål för beskjutning som riktas mot DNR och LNR. Det är civila som drabbas. Sjukhus, skolor, bostäder och andra byggnader är förstörda. Detsamma gäller vital infrastruktur. Reparationer förhindras pga. fortsatta beskjutningar och, främst i folkrepublikerna, brist på material.

För 2017 beräknar FN att 2,3 miljoner är i akut behov av humanitära insatser i folkrepublikerna. 70 procent är äldre, kvinnor och barn. Tillgången till mat är, enligt FN, osäker för 1.5 miljoner. Jordbruksmark är obrukbar p.g.a. minor och icke-detonerad ammunition.

Situationen förvärras av att 60 procent av befolkningen i folkrepublikerna har pension och andra sociala förmåner som huvudsaklig inkomstkälla samtidigt som den ukrainska regeringen har ställt in alla utbetalningar.

Allmänt gäller att på båda sidor kontaktlinjen har folk blivit utan försörjning och de kan därför inte betala sina räkningar för t.ex. el, gas, vatten och avlopp. Här är det värt att notera att IMF-avtalet har lett till att priset för gas och el har ökat med flera hundra procent i Ukraina.

Att kritisk infrastruktur tas ur drift till följd av artilleribeskjutningar i strider som, trots utlyst vapenvila, blossar upp innebär att antalet civila som är i behov av akuta humanitära insatser ökar dramatiskt. Striderna har sedan hösten 2016 ökat till följd av att den Ukrainska sidan steg för steg avancerat in i det område som enligt Minsköverenskommelsen ska vara demilitariserat. Parterna är kort sagt för nära varandra.

Gas- och elledningar träffas ständigt av artilleri vilket gör att folk förlorar uppvärmning, ljus och möjligheter att laga mat. Detta är särskilt besvärligt under vintern.

Beskjutningar träffar även vattenledningar och vattenverk. Enligt FN är 2,3 miljoner i folkrepublikerna hotade p.g.a. vattenbrist med medföljande risk för ut- brott av vattenrelaterade sjukdomar.

I Donetskområdet är skador till följd av artilleribeskjutningar den främsta orsaken till vattenbristen och detta drabbar båda sidor av kontaktlinjen som får sitt vatten från områden som kontrolleras av DNR och LNR. Sedan början av 2017 har flera vattenanläggningar i rebellkontrollerade områden periodvis tagits ur drift och detta drabbat hundra tusentals abonnenter som blir utan både vatten och uppvärmning.

Även sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar samt skolor beskjuts ständigt. Det råder akut brist på medicin och sjukvårdsmaterial p.g.a. blockad. FN beräknar att omkring 2,2 miljoner saknar tillgång till sjukvård. Unicef rapporterade både i februari 2016 och i februari 2017 att 1 av 5 skolor (20%) var skadade eller förstörda.

Vidare gäller att vägar med tidigare eftersatt underhåll har försämrats till följd av kriget. Det inkluderar flera sprängda broar. En sprängd bro med en provisorisk spång och, under vintertid, hal brant klättring åter upp till vägen är den enda gränsövergången mellan LNR och regeringskontrollerade områden. Det finns ingen officiell möjlighet att använda fordon för passage mellan dessa två områden.

Totalt är endast fem gränspassager öppna och där passerar, med fara för sina liv, mellan 700 000 och 900 000 varje månad eller omkring 20 000 varje dag. Humanitära insatser tillåts endast genom två gränspassager. Hela området längs kontaktlinjen är minerat. Trots att Minsköverenskommelsen uttrycken säger att områdena ska minröjas har detta inte gjorts. Dessutom har gränsstationerna mycket begränsade öppettider vilket leder till långa köer.

På grund av att den ukrainska regeringen infört en blockad mot DNR och LNR passerar många till regeringskontrollerade områden för att få tillgång till medicin och mat, ta ut besparingar och hämta ut pension. Åt andra hållet köar folk för att besöka sina släktingar och vänner samt för att se till sina bostäder som ofta skadas av strider med artilleribeskjutningar. UNHCR har rapporterat att nästan alla som passerar kontaktlinjen är internflyktingar.

Viss hjälp når fram till folkrepublikerna via t.ex. FN, Ryssland och lokala initiativ runt om i världen. I Sverige finns Sankt Georgesbandet för humanitär hjälp till båda sidor av kontaktlinjen i Donbass.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s