USA sackar även av energiskäl

För ett par månader sen ställde jag frågan om krig i Ukraina lönade sig ens för USA och besvarade frågan nekande. De må vara uppskärrade över att ställningen som världens Big Brother undergrävs alltmer, men vapenskrammel hjälper inte ett dugg. Den ställningen uppnås alltid, sa jag och hänvisade till en skrift av George Modelski och William Thompson, genom att man leder den tekniska utvecklingen och dessutom har något att erbjuda andra.

William Thompson har emellertid senare kompletterat bilden, tillsammans med Leila Zakhirova. Pretendenten på att blir världens storebror måste också ha tillgång till en ny effektivare energikälla för att ha råd att göra det den vill, plus använda denna ihop med tekniska nyheter som gör pretendenten mer effektiv. Holland utvecklade väderkvarnar och torveldning och använde detta bl.a. till att mekanisera skeppsvarven. England utvecklade kol i samverkan med ångmaskiner. USA utvecklade olja i samverkan med förbränningsmotorer och löpande band. Möjligen berodde det på misslyckandet att finna en sådan energi-teknik-symbios att den lysande utvecklingen i Song-epokens Kina i slutänden torkade ut.

Så vad kommer då att hända i framtiden?

Det är alldeles klart att det behövs en ny energikälla efter fossilbränslena. Nya fossilkällor kommer att bli allt dyrare både att finna och inte minst att använda, i termer av global uppvärmning och förstörelse av resursbasen.

När boken skrevs i slutet av 10-talet var det Kina som ledde utvecklingen i vind- och solenergi – men inte på något helt avgörande vis. Man hade ungefär dubbelt så mycket installerat som nummer två, och ökningen gick på måttliga 20% per år – men å andra sidan förlitade man sig på kol i högre grad än något annat land. Thompson och Zakhirova, stödda på de flesta prognosmakare, antog att omställningen helt enkelt gick för långsamt för att något hegemoniskifte skulle hinna äga rum. Enligt dem skulle alltså USA få knega på med att försöka leda världen, med allt sämre förmåga, och följaktligen också med allt större globalt kaos som följd.

Emellertid tycks något ha hänt de senaste åren. Enligt Photovoltaic Magazine femdubblades plötsligt installationstakten för solpaneler i Kina under 2022, och den ökningen ser ut att fortsätta. Orsaken är inte något globalt samvete utan helt enkelt att kolet skadar kineserna själva. Möjligen inser de också att sol- och vindenergi har skalfördelar medan kol och olja lider av avtagande avkastning, dvs att sol och vind bara blir billigare ju mer man håller på, dvs är en bra affär.

Om nu prognoserna håller, det är farligt att extrapolera.

Under tiden blir USA och Europa alltmer sklerotiska, eller med Charles Kindlebergers ord angående länders ekonomiska tillbakagång:


Köpmän och industrimän övergår från risktagande till rentierstatus och sparar på det sättet sin egen energi. Konsumtionen av givna inkomster ökar, sparandet minskar. Olika intressen driver sina angelägenheter på politisk nivå, och om det är tillräckligt blockerar de effektiva regeringsåtgärder. Inkomstfördelningen tenderar att bli mer skev, de rika blir rikare, de fattiga fattigare. Med större tillgång till den politiska maktens tyglar kommer de rika sannolikt att smita från att dela nationella bördor, såsom kostnader för försvar, gottgörelser, infrastruktur och andra allmänna nyttigheter.

I USAs fall torde det också handla om politisk konservatism; det gick så bra med olja på 1900-talet så det enklaste måste vara att krama ur de sista dropparna med hjälp av fracking. Och i Europas fall handlar det om Maastrichtöverenskommelsen som förbjuder en EU-medlem att främja någon speciell produktion på en annans bekostnad; sånt ska ”marknaden” bestämma.

Även när det gäller teknisk utveckling förefaller Kina utklassa resten – 1,6 miljoner nya patent 2021 jämfört med 0,6 miljoner i USA och 1,2 miljoner i alla andra tillsammans. Men det säger förstås inte nödvändigtvis att utvecklingen sker på ”rätt” ställen, dvs såna som gynnar vidare utveckling i framtiden.

Möjligen är resultatet av detta att Kina har lite större chans att bli världens storebror än vad Thompson och Zakhirova misstänker. Men alldeles säkert är att USA inte har något som helst att hämta genom att använda våld. Sådant bara ökar det globala kaoset. Med konsekvenser även för dem själva.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s