World Social Forum närmar sig himlen

(Tack så mycket Tord för denna artikel. Var snäll och ändra ytterligare en mening: ”En arbetsgrupp har inrättats för att starta en permanent församling som ska kalla sig World Assembly of Struggles and Resistance of the WSF”: En permanent församling har inrättats, med namnet … osv.)

Två viktiga förnyelser av processen för World Social Forum äger nu rum. I februari 2022 ägde forumet för Asien och Stillahavsområdet huvudsakligen rum på nätet med en bas i Bangkok. Detta var ett möte i sig självt men också ett försök att bygga upp styrka för att organisera ett WSF i den asiatiska regionen. I september 2022 ägde ett seminarium rum i Tunis om hur man kan göra WSF-processen mer effektiv för att rörelser ska kunna mötas och fatta beslut samtidigt som man behåller WSF:s öppna rumskaraktär som helhet. Detta genom att skapa en permanent samling av rörelser och på så sätt göra dem bättre förberedda och kapabla att följa upp de beslut som fattas. De två initiativen bygger nu tillsammans upp en dynamik för att återuppliva World Social Forum-processen.

Ett resultat är att nästa World Social Forum (WSF) 2024 planeras äga rum nära världens topp i Nepal. Med stöd av rörelser över hela Asien har nepalesiska organisationer lagt fram en väl genomtänkt politisk och praktisk plan för WSF:s internationella råd. Den stöddes av alla närvarande vid WSF:s internationella rådsmöte den 16 februari.

Talarna presenterades av Meena Menon från Indien som förklarade att förslaget stöddes av de personer som deltar i processen för det sociala forumet för Asien och Stillahavsområdet från Filippinerna, Malaysia, Korea och Sydasien. Den politiska motiveringen presenterades av Anselmo Lee från Sydkorea. Han började med att betona den nuvarande multidimensionella kris som rörelserna står inför. Kriget i Ukraina och militära spänningar i Östasien, den ekologiska krisen med översvämningar och andra nödsituationer, nationella konflikter som i Myanmar, energi- och livsmedelskris och krympande medborgarutrymme. Han fortsatte med att konstatera att alla asiatiska frågor är globala, samtidigt som han erinrade om de goda resultat som Asia Social Forum i Hyderabad 2003 och WSF i Mumbai 2004 gav. Han pekade också på hur de asiatiska rörelserna använder andra globala processer som äger rum i Asien för att främja WSF, t.ex. G20 i Indien, klimatkonferensen COP 28 i Dubai och FN:s femte konferens om de minst utvecklade länderna (LDC) i Doha. Det behövs en konvergens av rörelser och de asiatiska rörelserna känner sig säkra på att de har något att bidra med till den globala solidariteten.

Därefter följde tre talare från Nepal, Udhab Pyakurel, Arjan K. Karki och Netra Prasad Timsina. De presenterade både politiska och praktiska skäl för att ha WSF i Nepal. De tog upp platser och logikapacitet samt hur det civila samhället i Nepal och grannländerna stöder initiativet. Sociala forum kom sent till Nepal, det första nationella sociala forumet hölls 2018. Tillsammans med ASF och WSF 2003 och 2004, som hölls i gott minne, och det nyligen genomförda sociala forumet i Asien och Stillahavsområdet finns det ett växande intresse för processen med det sociala världsforumet. Ett argument för Nepal är att landet är ett av få i Asien som är öppet för ett sådant evenemang. Finansieringen är ännu inte säkrad, men kontakter har tagits och i och med IC:s beslut att stödja planerna på ett WSF i Nepal kan finansiärer kontaktas. Det kommer naturligtvis fortfarande att finnas många problem att lösa. Hur kan man uppnå en jämn könsfördelning, hur kan förbindelserna med regeringen utvecklas på ett bra sätt och hur kan deltagandet bli fruktbart för alla regioner i världen.

Men en aspekt är redan klar. Förmodligen har det aldrig tidigare varit så lätt att lösa visumproblemet, ett av de största hindren för att hålla möten i många delar av världen, särskilt i EU och Nordamerika. Landet vid foten av världens högsta berg har ett av de mest generösa viseringsförfarandena i alla länder. Du kan få visum vid ankomsten utom i följande länder där du måste ansöka i förväg: Nigeria, Ghana, Zimbabwe och Swaziland.

Kamerun, Somalia, Liberia, Etiopien, Irak, Palestina, Afghanistan och Syrien enligt invandringsmyndigheterna: https://www.immigration.gov.np/page/tourist-visa

Så på många sätt är WSF på väg mot himlen och öppnar sina dörrar för fler länder än någonsin, är politiskt väl motiverat av rörelser från en hel kontinent och Himalaya med Newar, Pahāṛī, Tamang, Sherpa, Magar och andra folk som levde nära himlen.

Under tiden har en arbetsgrupp inrättats för att starta en permanent församling med namnet World Assembly of Struggles and Resistance of the WSF. En uppsättning principer har formulerats i denna självorganiserade grupp som bygger på det beslut som fattades vid WSF:s internationella råd i början av december 2022:

”IC erkänner initiativet till en världssocial församling (namnet ska bekräftas). Den erkänner att detta är en självständig process och att den kan räkna med stöd från dem som utgör den. En kommitté kommer att inrättas för att fastställa dess regler och för att bjuda in andra rörelser som inte ingår i IC att ingå i dess kommitté och i själva församlingen.”

och

”IC bekräftar ett samförstånd om WSF:s allmänna process som omfattar 1) Processen för WSF:s centraliserade evenemang, den autonoma processen för den sociala världsförsamlingen (namnet ska bekräftas), de tematiska forumen, de kontinentala och lokala forumen”.

Initiativet till församlingen är inspirerat av WSF:s principstadga som antogs i Porto Alegre 2001. Det respekterar de principer och värderingar som nämns i WSF:s principstadga, särskilt värderingarna demokrati, öppenhet, pluralism, mångfald, jämlikhet och solidaritet. Den vill bidra positivt till den globala kampen mot ett politiskt, ekonomiskt och socialt system som bygger på kapitalism och nyliberalism, ojämlikhet, könsdiskriminering, rasdiskriminering och religiös diskriminering, ackumulering av rikedomar, miljöförstöring, militarism och patriarkat. Den främjar fred och rättvisa, mänskliga rättigheter och respekt för naturen och alla former av liv.

Församlingen kan organisera evenemang, helt oberoende av IC (dvs WSFs internationella råd) och utan att begränsa sig till WSF:s dagordning, vilket är IC:s privilegium, för att främja sina principer och värderingar och för att artikulera åtgärder från organisationer som delar dem. Den består av medlemmar som förklarar sig i enlighet med denna stadga om principer och värderingar och med de uppdrag som nämns i punkt . Den talar på sina egna vägnar, inte på IC:s eller WSF:s vägnar, i viktiga politiska, ekonomiska och sociala frågor. Den kommer att göra detta på ett demokratiskt och öppet sätt, helst med konsensus från alla sina medlemmar, om inte med kvalificerad majoritet. Den kan stödja regionala, nationella eller tematiska evenemang som är förenliga med denna stadga. Församlingen ska anta en kommunikationspolitik för att säkerställa största möjliga spridning av sina åtgärder och ha ett sekretariat för sitt dagliga arbete. Församlingen sammanträder regelbundet, även i brådskande fall för att fatta extraordinära beslut, och upprätthåller en regelbunden och samarbetsinriktad kontakt med WSF:s internationella råd.

Arbetsgruppen för församlingen har startat två initiativ. Det ena är att stödja det internationella toppmötet för fred i Ukraina i Wien/Österrike den 10-11 juni 2023. Under parollen Fred med fredliga medel är målet att publicera ett brådskande globalt upprop, kallat Wiendeklarationen för fred, som uppmanar politiska ledare att agera till stöd för en vapenvila och förhandlingar i Ukraina.Inbjudande organisationer är International Peace Bureau, CODEPINK, World Assembly of Struggles and Resistance of the WSF, Transform Europe, Europe4Peace och International Fellowship of Reconciliation. Bland de lokala arrangörerna finns AbFaNG (Action Alliance for Peace, active Neutrality and Non-violence), ÖGB – Österreichischer Gewerkschaftsbund och Internationaler Versöhnungsbund – österreichischer Zweig-,

Det andra initiativet är att främja diskussioner om rörelsestrategier i den globala situationen. Det kan handla om regelbundna sammankomster av rörelser på nationell, regional eller global nivå. De kan också börja med att fråga globala rörelser vad vi kan lära oss av dem och vad församlingen kan erbjuda dem. En tredje möjlighet är att be ett litet antal intellektuella, en från varje världsdel, att uppdatera vår gemensamma förståelse av det världsläge där rörelserna kan agera. Särskilt viktiga är rörelser som förbinder det lokala med det globala i båda riktningarna.

Så medan WSF är på väg att närma sig jordens högsta berg och en församling utmanar globala rörelser att delta i en permanent process finns det också en vilja att återföra tillbaka blickarna till den lokala nivån och det dagliga livet igen. Ett hopp om att andas tillsammans i ett öppet rum samtidigt som vi samlar styrka genom att samla våra krafter i arbetet här och nu för en annan värld.

Tord Björk

Medlem av WSF:s internationella råd för Vasudhaiva Kutumbakam.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s