27 januari: Hylla judiska partisaner och förakta nazikollaboratörer

Den underbara judiska partisansången sjungs ofta under minnesstunder för Förintelsen offer. Den föddes i Vilnius ghetto som hyllning till det desperata judiska Warszawaupproret. Ta dig tid till att lyssna på denna fina sång på jiddish. Den uppstod i den judiska partisanmiljön i Litauen. Fortfarande finns flera överlevare kvar I 90-årsåldern. De kämpar än mot att nazikollaboratörer hyllas med judiska partisaner stämplas som folkmördare.

en grupp judiska partisaner.png

En grupp beväpnade judiska partisaner som kämpade i skogarna kring Vilnius, Litauen. Flera hade lyckats rymma från ghettot i Vilnius.

Till minne av dessa judiska partisaner återpublicerar idag Ukrainabulletinen fyra artiklar.

 1. Judiska partisaner anklagas för folkmord
  Finns även publicerad på Facebook.
 2. Timothy Snyder: Judiska partisaner orsakade tyska övergrepp
  Finns även publicerad på Facebook.
 3. Folkmördare blir nationalhjältar: “Ära till Ukraina – Häng kommunister!”
  Finns även publicerad på Facebook.
 4. Så såldes historiska enigheten mot antisemitismen ut
  Finns även publicerad på Facebook.

Men först ta dig tid till musik, lite länkar till inspelningar av den judiska partisansången.

Med bilder av många judiska partisaner och framförd i den militarmusikstil som var tänkt

Modern version: Chava Alberstein – ZOG NIT KAYN’MOL (Jewish Partisan’s Anthem)

Ghettots sånger, inspelade 8 januari 1981. Längd 28 min. Arbetar- och partisansånger på jiddisch samlade och framförda av Hai och Topsy Frankl.

Judiska partisaner anklagas för folkmord

Återpublicering med anledning av Förintelsens dag som uppmärksammas den dag Auschwitz befrias 27 januari. Tidigare publicerad i Ukrainabulletinen nr 1 2015. Artikel 1 av 4.

Judiska partisaner anklagas för folkmord

Litauen, brennende Synagoge

I Litauen har det blivit sant. Det började när Yitzhak Arad gjorde framsteg efter många år i sitt segdragna arbete för att få litauer fällde för deltagande i folkmord på judar. Den antisemitiska högertidningen Respublika publicerade då en artikel som anklagade Arad för att vara en krigsförbrytare.

Två månader senare agerade riksåklagarämbetet med en brådska de saknat när det gällde att få litauiska deltagare i judemorden fällda och i fängelse. De startade en “förundersökning” där Arad kallades att vittna rörande anklagelser mot en sovjetisk partisangrupp. Israel vägrade dock utlämna Arad. Urvalet av vilka som anklagades hade skett på etniska grunder eftersom bara judar anklagades. 2008 startade en ny undersökning utan specifika anklagelser som utökades till att också inkludera två kvinniliga partisanveteraner, Fania Yocheles Brantsovsky och Rachel Margolis. Fortfarande är ingen av dessa två undersökningar nedlagda.

judiska partisaner.png

Vilnius efter befrielsen från den tyska ockupationsmakten i juli 1944. Judiska partisaner rymde från ghettot och kämpade som partisaner i Rudnikiskogen.

Yitzhak Arad

Yitzhak Arad föddes 1926 och anslöt sig till Sioniströrelsen Ha-No’ar ha-Tsiyyoni och var aktiv i den underjordiska rörelsen i ghettot. 17 år gammal gick han med i den sovjetiska partisanrörelsen 1943, det enda sättet för judar att slåss mot Naziockupationen. Han emigrerade till Palestina 1945 och gjorde militär karriär som chef för militärens utbildning. 1972 startade han en akademiska karriär som historiker. Han var med och grundade Förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem och blev dess direktör under 21 år 1972–1993.

Fania Yocheles Brantsovsky

Fania Yocheles Brantsovsky förlorade hela sin familj i Förintelsen. Hon lyckades ta sig ut ur ghettot i Vilnius strax innan den slutliga förstörelsen och tog sig till ett underjordiskt skogsfort i Rudnitsker vald. Här fanns 100 judiska partisaner och en handfull andra knutna till den sovjetiska partisanrörelsen. Brantsovsky föddes 1922 och guidar fortfarande till antinazistfortet som står och förfaller trots att det är listat som en av de mest viktiga platserna i världen för att minnas det judiska arvet. En plats där judar inte bara är offer utan också stred för sin sak.

Rachel Margolis

Rachel Margolis lämnade sitt säkra gömställe hos kristna för att ansluta till familjen i Vilnius ghetto. Här gick hon med i det judiska underjordiska antinazistiska motståndet. Hon blev vittne till skapandet av den judiska partisansången på jiddisch som sjungs ofta på dagen för att minnas Förintelsen i hela världen. Hon flydde ut ur ghettot och anslöt sig till partisanerna i skogarna. Hon blev också den enda i sin familj som överlevde Förintelsen. Hon har varit central för Litauiska judiska församlingens arbete för att visa hur litauer deltog i mordet på judar. Född 1921 fortsätter hon kampen efter att ha flyttat till Israel 2009 efter förföljelser i Litauen.

Joseph Melamed

Joseph Melamed är en överlevare från ghettot i Kaunas som anslöt sig till partisanerna och den antinazistiska kampen 1943. Han emigrerade till Israel och blev advokat och författare. Han är idag ordförande för Föreningen för litauiska judar i Israel. 1999 sände han ett dokument till Litauens riksåklagare med en lista grundad på ett mycket stort antal vittnesmål. Listan omfattade tusentals litauer som anklagades för att ha samarbetat med nazisterna och dödat judar under Andra Världskriget. Melamed krävde att anklagelserna undersöktes. Myndigheterna väntade i 12 år med att agera tills dess att de startade en undersökning om Melamed hade ärekränkt personer som idag ses som nationalhjältar.

Timothy Snyder: Judiska partisaner orsakade tyska övergrepp

Återpublicering med anledning av Förintelsens dag som uppmärksammas den dag Auschwitz berfiras 27 januari från Ukrainabulletinen nr 1 2015. Artikel 2 av 4.

Timothy Snyder: Judiska partisaner orsakade tyska övergrepp

tomas-venclova

Tomas Venclova.

“Officiellt är det överenskommet att Förintelsen är en stor ondska, en speciell dag avsätts för att komma ihåg den. Men samtidigt finns det officiella försök att rättfärdiga och även kanonisera människor som var delaktiga i Förintelsen. Minneshögtider och minnesplakat tillägnas också dem. Så detta bör lämpligen kallas en form av nationell och statlig schizofreni.”

Tomas Venclova 
17 april 2015 Vilnius

1975 publicerade Tomas Venclova underjordiskt artikeln “Judar och litauer”. Den kritiserade skarpt osynliggörandet av folkmordet på judar i Sovjetunionen. 40 år senare var han på samma sätt kritiskt som tidigare mot den hållning den nu rådande regimen har.

Hur har det då blivit så här? Varför kan Ukrainas president och en överväldigande majoritet i Kievs parlament rösta för att samtidigt kritisera nazismen och hylla landets egna kollaboratörer som på egen hand och i samverkan med tyskar genomförde folkmordet på judarna, därtill mördade 100 000 polacker?

På 1980-talet sökte tyske historikern Nolte relativisera Förintelsen. Var det verkligen så att nazisterna uppfann massmord på egen hand? Var det inte snarare så att de:
“… kanske utförde en ‘asiatiskt’ gärning bara därför de och deras likar betraktade sig som potentiella offer för en ’asiatiskt’ gärning. Föregick inte Gulagarkipelagen Auschwitz? Var det bolsjevikiska mordet på en hel samhällsklass inte den logiska och faktiska före-gångaren till nationalsocialismens ‘rasmord’ ? “

På 1980-talet blev detta skarpt tillbakavisat men idag är det på väg att bli den officiella synen i väst mycket tack vare Timothy Snyder. Denne historiker undviker att dra så långtgående slutsatser som Nolte samtidigt som han desto mer lägger fram fakta så att läsaren själv ska förstå hur det egentligen förhåller sig. Sovjetunionen inspirerade Tyskland och tillsammans drev de på en upptrappning som kostade flera liv än om de bägge staterna agerat var och en för sig. Auschwitz, fungerade som ”ett jätte arbetsläger väldigt mycket efter den sovjetiska modellen“

Snyder gör Stalin och Hitler ensamma skyldiga till en växande våldsspiral. Så förminskas eller osynliggörs helt den delaktighet i Förintelsen och egna antisemitism som fanns på många håll. I Östeuropa menar Snyder att “Det är svårt att hitta politiskt samarbete med tyskarna som inte är relaterade till en tidigare erfarenhet av sovjetiskt styre.” När balter och ukrainare bedriver massiva antijudiska pogromer efter den tyska invasionen, är det med andra ord, inte deras fel, utan kommunisternas, en syn som passar den litauiska och ukrainska staten väl.

Med Snyders världsbild blir de judiska partisanerna ett särskilt hot. “Partisankrigföring”, skriver han, “var (och är) olagligt, eftersom det underminerar konventionen att uniformerade arméer styr våld mot varandra istället för mot omgivande populationer.” När partisaner saboterade tåg innebar det i själva verket att de säkerställde att befolkningen nära platsen skulle utrotas. Judar som flydde för att gå med partisanerna gjorde så, enligt Snyder, “på bekostnad av att ta del i nedstigning i massvåld.” De “tjänade sovjetregimen, och deltog i en sovjetisk politik” som gjorde civila till offer. Att de inte hade något val då det bara var de sovjetiska partisanerna som var multietniska bekymrar inte Snyder.

timothy-snyder-2010

Timothy Snyder i New York Review of Books, 24 februari 2010.

Timothy Snyder var anlitad redan före omvälvningen i Ukraina av östeuropeiska stater som Litauen för att ge stöd åt en bild av dessa länder som enbart offer för krafter utifrån. Men ännu 2010 kunde han protestera när ukrainske nazikollaboratören Bandera utnämndes till nationalhjälte. Idag har han ersatt oron för växande acceptans för gårdagens judemördare med hyllning till utvecklingen i Ukraina. I ett tjugotal längre artiklar som publicerats i västvärldens ledande tidningar och inte minst i Dagens Nyheter har han glömt sin tidigare samtidiga kritik av fascism och kommunism. Nu gör Ukraina och väst allt rätt och Ryssland ensamt är orsaken till alla problem.

Folkmördare blir nationalhjältar: “Ära till Ukraina – Häng kommunister!”

Återpublicering med anledning av Förintelsens dag som uppmärksammas den dag Auschwitz berfiras 27 januari från Ukrainabulletinen nr 1 2015. Artikel 3 av 4.

Folkmördare blir nationalhjältar: “Ära till Ukraina – Häng kommunister!”

Det fascistiska kampropet från 1930-talet Ära till Ukraina togs upp igen under Europmajdanupproret mot den tidigare presidenten Janukovitsj. Som slogan gjorde det sig mycket populärt i breda lager under vintern 2013-2014. Nu har Ljajsko som leder ett av partierna i regeringskoalitionen med 8 procent av rösterna i senaste valet moderniserat uttrycket med tillägget – Häng kommunister!

ab-carl-bildt-8-december-2014

Sveriges dåvarande utrikesminister uttalar sig i samband med att en Leninstaty revs ner och krossades i Kiev i början av Majdan.
Källa: Aftonbladet, 8 december 2014

Det ligger rätt i tiden. Redan i samband med det våldsamma maktskiftet i februari förra året åkte högerextrem milis runt och välte över 200 Leninstatyer. Den som protesterade blev grovt misshandlad. Kommunisterna och vänstergrupper som motsatte sig maktskiftet fick sina partilokaler stormade, medlemslistor beslagtagna och flera medlemmar mördade.

Redan under hösten gick president Porosjenko ut och hyllade de fascistiska ukrainska organisationerna UPA och OUN som bägge deltog i folkmord på judar och polacker och leddes av Stepan Bandera.

amnesty-communist-party-ban

Amnesty Internationals uttalande 17 december 2015 om att Ukrainas beslut att förbjuda kommunistpartiet är ett slag mot yttrandefriheten i landet.
Källa: Amnesty International, 17 december 2015

Nu ska steget tas fullt ut. Parlamentet har antagit ett lagförslag som förbjuder ifrågasättande av Sovjets “kriminella totalitära karaktär kommunistregimen.” Förbudet gäller även nationella symboler i Sovjetunionen och namnbruket av tidigare ledare för kommunistpartiet i städer, byar och gator.

Samtidigt som kommunism förbjuds så förbjuds också nazismen, åtminstone den tyska sorten. För samtidigt som utländsk fascism förbjuds så ska det i framtiden bli straffbart att vara kritisk mot ukrainska fascister. I praktiken riktar sig lagen enbart vänsterut. Upp till fem års fängelse hotar den som bryter mot den nya historie-skrivningen.

I Jerusalem Post oroar sig Efraim Zuroff på Simon Wiesentalcentret:

Beslutet om ett förbud mot nazism och kommunism likställer den värsta folkmordsregimen i mänsklighetens historia med regimen som befriade Auschwitz och hjälpte avsluta skräckväldet i Tredje riket.

EFRAIM ZUROFF
Simon Wiesentalcentret.

I samma anda vänder beslutet att hedra lokala nazistiska kollaboratörer och ge dem särskilda förmåner Hitlers hantlangare till hjältar trots deras aktiva och nitiska deltagande i massmord på oskyldiga judar. Dessa försök att skriva om historien, som är vanliga i hela post-kommunistiska Östeuropa, kan aldrig radera de brott som begåtts av nazistiska kollaboratörer i dessa länder, och bevisar bara att de tydligt saknar de västerländska värderingar som de påstår sig ha anammat genom deras övergång till demokrati.

HALYA COYNASH
Kharkiv Human rights protection group.

Ett obegripligt beslut, särskilt som lagförslaget hastigt kastats fram i parlamentet och behandlingen inte föregåtts av någon som helst offentlig debatt där olika åsikter kunnat brytas mot varandra. … man ger de upproriska i östra Ukraina, för att inte tala om Ryssland, en ovärderlig skänk i propagandakriget mot styret i Kiev.

VOLODOMYR ISHCHENKO
Sociolog vid Nationella Universitetets Kyiv-Myhola akademi och direktör för Center för Social- och Arbetslivsforskning, Kiev

Innebörden av detta är så brett att den kan omfatta allt. Det kan bli en möjlighet för nationalisterna att åtala historiker som visar en principiell ståndpunkt mot den ukrainska nationalistiska rörelsen under andra världskriget. Skulle några landvinningar inom Sovjetunionen erkännas innebära att du avvisar detta system “kriminella totalitära natur” eller inte?

DAVID MARPLES
Historiker

Ukrainas vänner kommer att ha svårt att acceptera både visdomen och tidpunkten för en sådan simpelt och extremt dumt dekret som undviker komplexa problem …Var denna råa snedvridning av det förflutna verkligen nödvändigt? Kan man lagstifta om historiska händelser och formationer på ett sådant sätt? Lagen verkar skadlig för de värden som häjde till skyarna under Euromajdan.

TORSTEN KÄLVEMARK
Teolog och kulturskribent

Innan den lag som parlamentet beslutat om träder i kraft måste den skrivas under av president Porosjenko och hans hållning blir därför ett test på Ukrainas vägval. I bästa fall kan han kanske tveka efter påtryckningar från en internationell opinion. Å andra sidan måste han ta hänsyn till den politiska verkligheten i Ukraina där det är de ultranationalistiska strömningarna i landets västra del som i stor utsträckning sätter den politiska agendan.”

Så såldes historiska enigheten mot antisemitismen ut

Återpublicering med anledning av Förintelsens dag som uppmärksammas den dag Auschwitz befrias 27 januari från Ukrainabulletinen nr 1 2015. Artikel 4 av 4.

Så såldes historiska enigheten mot antisemitismen ut

För att framställa Ryssland i så dålig dager som möjligt så förminskas eller förvrängs nu också Sovjetunionens historiska insats i kampen mot nazismen. Det märktes 27 januari (2015) när det var 70 år sedan sovjetiska armén befriade koncentrationslägret Auschwitz som Nazityskland upprättat i södra Polen. Här dödades först sovjetiska krigsfångar, sedan polacker, judar, romer och andra som nazisterna ville tillintetgöra. Den överlägset största gruppen var judar. Sammanlagt mördades här över 1 miljon människor.

auschwitz-birkenau-befrias-av-roda-arme-27-januari-1945

Soldater från sovjetiska armén eskorterar två fångar dagen när Auschwitz-Birkenau befrias.

Denna händelse har blivit den samlande dagen för alla som vill ta avstånd från antisemitism och Förintelsen. Dagen firas över hela världen och inte minst i Auschwitz. Till 60-årsdagen var uppslutningen särskilt bred. Då bjöds Putin in. Han representerar den nation som bar den tyngsta bördan i befrielsen av Auschwitz och slutet för nazisternas och kollaboratörers folkmord på judar i Östeuropa. Nu var det dags igen att på tvärs av dagspolitiska skiljaktigheter visa på gemensamt avståndstagande mot nazism och Förintelsen. Det blev tvärtom.

Så här gick det till:

 1. Först påstod polska regeringen via UD att den inte hade med årets (2015) inbjudningar till Auschwitz befrielsedag att göra. Det var en fråga till skillnad från tidigare för museet i Auschwitz.
 2. Samtidigt tog Polen aktiv kontakt med andra länder genom informell diplomati. Enligt nyhetsbyrån Reuters så gav polska regeringen signaler till Putin att han inte skulle bli väl mottagen. Det stundade val i Polen och landets kritiska hållning mot Ryssland i Ukrainakonflikten gjorde ett besök av Putin känsligt. Andra länder gavs med den tysta diplomatin andra budskap.
 3. Polens agerande får det resultat man eftersträvat. Putin avstår från att komma. En annan företrädare för Ryssland skickas istället.
 4. Polska UD:s påstående om att regeringen inte hade med inbjudningarna att göra byttes nu till sin motsats. Premiärministern Ewa Kopacz bjöd in ukrainske presidenten Poroshenko till minneshögtiden i Auschwitz. Han hyllade i september (2014) de bägge fascistiska organisationerna OUN och UPA som nationella hjältar. Bägge organisationerna deltog i Förintelsen och massmord på 100 000 polacker. Nu var dock gammalt groll och samlat avståndstagande mot Förintelsen borta ersatt av dagspolitisk opportunism.
 5. Nu fortsätter historien på smått bisarrt vis. Ukrainska utrikesministern Grzegorz Schetyna motiverar valet att ej bjuda in Ryssland i en radiointervju med att lägret “befriades av Första ukrainska fronten och ukrainare”. Första ukrainska fronten var en multietnisk armégrupp med mest ryssar som helt riktigt befriade Auschwitz efter att ha fått sitt namn genom att befria Ukraina från nazisterna. Billigare PR trick får man leta efter.
 6. Ukrainas premiärminister Jatsenjuk tar nu chansen att säga samma sak: “återigen påminns vi om värdet av ukrainska soldater som kämpade mot nazismen”. Detta efter att han betonade att miljoner judar och ukrainare “blev offer för nazism och stalinism.” Den röde armésoldaten förvandlas från befriare till förtryckare om han inte råkar vara från Ukraina.

1aus07

700.000 skor ingår i utställningen om förintelsen på museet i Auschwitz
Foto:  Lars Bergwall

UB KOMMENTERAR

Brottet mot enheten i avståndstagandet av Förintelsen innebär ett historiskt skifte av oöverskådliga mått. Behovet av universellt avståndstagande från antisemitismen ersätts med opportunistiskt missbruk av historien för att vinna poänger i dagspolitiken.

BORIS NEMTSOV

“Vi kan inte fira befrielsen av Auschwitz utan Rysslands närvaro.

Rysk oppositionspolitiker förordar att Putin bjuds in.

EFRAIM ZUROFF

”Om någon förtjänar att vara närvarande vid ceremonin på årsdagen av befrielsen, är det Vladimir Putin.”

Nazistjägare på Simon Wiesenthal Centret.

LENA POSNER-KÖRÖSI

Det vore en skandal om han kommer. Den 27 januari ska vi inte bara minnas nazisternas mord på Europas judar, utan också på homosexuella.

Ordföranden för Judiska Centralrådet i Sverige vill hålla Ryssland borta.

STEFAN INGVARSSON 

Med sin sedvanligt imponerade förmåga att vrida på sanningen lyckades Kreml med PR-kuppen att förvandla Putins ovilja att åka till ceremonin till en kränkning av Ryssland.

Krönikör i Expressen.