Godhetspartiets utrikespolitiska implosion

Denna artikel är även publicerad i Miljömagasinet, årg 59, Nr 1, 5 januari 2018.

mpkongress2017.png
Miljöpartiets kongress 2017: Samtal på scenen mellan språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin och statsminister Stefan Löfven (S) med partisekreterare Amanda Lind som moderator.
Foto: Fredrik Hjerling.

Ingen symboliserar samman- brottet för Miljöpartiets utrikespolitik så väl som Anders Schröder. Hela den taktiska och strategiska oförmåga som kommit att känneteckna Miljöpartiet efter valet 2014 har fått sitt mest typiska uttryck hos denne politiker. Han är också typisk bärare av den ideologi som burit fram en känsla av framgång som partiet haft.

mpbyte.jpg
MP byter ut utrikespolitisk talesperson.
Källa: Dagens Industri, 1 december 2017.

Miljöpartiledningens långvariga kampanj för att stödja Pernilla Stålhammars anonyma anklagelser mot en tjänsteman har nu upplösts i tomma intet. De tålde inte offentlighetens ljus när hon själv trädde fram den 23:e november på Facebook och därtill utsträckte anklagelserna mot tjänstemannen till ett ospecificerat antal ledande miljöpartister, som sägs ha gått Rysslands ärende för att påverka provvalet inom MP till hennes nackdel. Den senfärdighet som partiet haft när det gällt att ge en underlydande anställd upprättelse förbyttes nu till blixtsnabbt agerande när nyheten nådde större medier. Inom ett dygn hade Pernilla Stålhammar tagit avstånd från sitt uttalande och var avsatt som utrikespolitisk talesperson.

FiBKomrysk.jpg
FiB/K avslöjar: Lögner om rysk inblandning i fredsrörelsen.
Källa: Pelle Sunvisson, FiB/K, december 2017.

På julafton tog Pernilla Stålhammar tillbaka sin avbön och gick till förnyad attack på Facebook, inte bara mot Miljöpartiets riksdagskollegor, som hon ansåg utgjorde säkerhetshot på grund av deltagande i fredsläger på Åland, utan också mot partiledningen.

anderschroder.jpg
Miljöpartiets försvarspolitiska talesperson Anders Schröder.
Foto: Carolina Bruseman/Creative Commons

Men Anders Schröder säger mer om Miljöpartiets karaktär i dag än
den omdömeslöshet Pernilla Stålhammar uppvisar. Han är partiets talesperson i försvarspolitiska frågor. Man får leta för att
hitta hans synpunkter på detta område. Mest handlar nyhetsartiklar där han framträder om lyckade försvarsförhandlingar med andra partier där det gäller att säga plattityder och försöka försvara Miljöpartiets återtåg på viktiga punkter, som att vara emot upprustning.

Det är en inte särskilt tacksam, men inte heller särskilt krävande uppgift när regeringsmedverkan blivit den ständiga ursäkten och ibland rimliga förklaringen till politiska återtåg. Det krävs knappast någon större politisk insikt för att förstå att ett minoritetsparti i regeringsställning måste kompromissa.

 

strategipodd.jpg
Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder gästar Strategipodden, 27 februari 2017.

Ett av få tillfällen där Schröder tillåter sig blomma ut är i ett inslag på Strategipodden där han får ge sin allmänna bild av utrikes- och säkerhetspolitiken. Här framkommer att det är Ryssland som är det ständigt återkommande hotet. Det är inte bara parlamentariska enigheten om ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, som Schröder lutar sig mot, utan han menar att det framför allt beror på Rysslands alltmer aggressiva agerande och ”allmänna utrikespolitiska poserande”.

jätteovning.jpg
I Dagens ETC. citeras miljöpartiets försvarspolitiska talesperson Anders Schröder när han blandar ihop samarbete med och medlemskap i Nato i relation till en självständig utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik för Sverige.
Källa: Dagens ETC., 11 september 2017.

Även EU:s kritiska situation är kopplad till Ryssland, menar Schröder, och det är en avgörande kraft både utifrån och inifrån. Från öster skapar Ryssland oro utifrån, medan inifrån undermineras EU av nationalistiska krafter som stöds av Ryssland. Ökade migrantströmmar som under 2015 och Trump ses också som bekymmer. Det är således inte västvärldens alla krig som orsakar flyktingkriser och aggressiva finansiella expansion, eller EU: s alltmer militariserade utvecklingsmodell. Den ekologiska insikten är helt frikopplad från denna miljöpartistiska syn på världen, där det goda EU och Sverige hotas utifrån och inifrån av farliga krafter som vill underminera oss. Miljöpartiets stöd till upprustning beror också enligt Schröder på Ryssland.

”Fredsrörelsen var inte längre en tillgång utan något att förakta för vilka som gick i dess led”.

Schröder refererar visserligen till att Försvarsmakten inte ser ett direkt angrepp som sannolikt, men hävdar ändå att upprustning behövs för att Ryssland vill angripa oss i ett hybridkrig, det nya ordet för lite av varje från cyberattacker och spionage till propaganda. Det kunde lika gärna vara vilken urvattnad liberal ledarsida som helst som talar, undantaget ett påklistrat kraftlöst nej till Nato-medlemskap.


lingkommunister.jpg
I samband med Aurora 17 skriver miöjöpartiets skattepolititiska talesperson Rasmus ling ett debattinlägg där han angriper fredsrörelsen.
Källa: Rasmus Ling, Göteborgsposten Debatt, 16 september 2017.

Schröder är inte ensam i partiet med sin hållning. När fredsrörelsens största mobilisering på många år skedde genom en demonstration i Göteborg mot militärövningen Aurora gick partiets skattepolitiske talesperson Rasmus Ling ut med ett hårt angrepp samma dag i Göteborgsposten och återupplivade den gamla unkna kalla krigs-tiden. Fredsrörelsen var inte längre en tillgång utan något att förakta för vilka som gick i dess led. Försvarspolitiske talespersonen Schröder spädde på med det missledande påståendet att fredsrörelsens protester var överdrivna eftersom det inte var någon skillnad på militärövningar i Polen med Natoländer som deltog eller motsvarande i Sverige. Det är som om det inte är skillnad på om en sådan militärövning sker i ett land som är medlem i Nato eller inte. För Anders Schröder tycks det inte göra någon skillnad utan det är lika bra att vi ser oss som medlemmar i Nato redan.

schroderglobalsitiskvag.jpg
I SVT Opinion publiceras miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder om ”frihetlig globalism” och använder sig av den redan hårt kritiserade GAL-TAN-skalan.
Källa: Anders Schröder, SVT Opinion, 26 juni 2017.

Godhetsideologin. Vilken typ av ideologi är det då som får en återuppväckt McCartyism eller avståndstagande gentemot fredsrörelsen som hos Stålhammar, Schröder och Ling att frodas? Även här ger Anders Schröder en god vägledning för den som vill upptäcka hur den typiske miljöpartipolitikern av i dag tänker. På sin twittersida förklarar han sin hållning kortfattat: Jag är en mittenextremist och globalist. I en artikel hos SVT Opinion skriver han: ”Rörelsen för frihetlig globalism växer fram i land efter land.”

Den ideologi som är central för att förstå den nya tiden förklaras vara en ny dimension i politiken som inte fastnar i fördelningspolitiska och ekonomiska frågor och ”1900-talets politiska hjulspår”. En ny tid randas där sociala och kulturella värderings- frågor är väsentliga. Det är en tid där det frihetliga står mot det auktoritära, det öppna mot det slutna, globalism mot nationalism. Glöm att ekologi handlar om val av utvecklingsmodell och är oupplösligen förenat med ekonomiska förhållanden och inte främst med individens val av livsstil och värderingar. Glöm att världen består av relationer mellan landsbygd och stad eller mellan länder. Ersätt insikter om samband med att de rika och priviligierade i centrum ska anses ha frihetliga, öppna och bättre värderingar än de som förser de rika med billig mat och råvaror och därtill billig arbetskraft.

galtan.jpg
Så har M närmat sig SD i det nya politiska landskapet.
Källa: Mari Forssblad, SVT Inrikes, 28 augusti 2016.

Modellen talar om en ny dimension där gröna, alternativa och liberala globalister (GAL) samlas på ena sidan med traditionalistiskt konservativa, auktoritära och nationalister (TAN) som motpol.

I en annan artikel på SVT Opinion förklaras vad det hand- lar om mer konkret: ”Medan gröna och liberaler äter veganskt och går på Pridefestival ägnar sig konservativa och nationalister åt speedway och landsbygd.

galtankritik.jpg
Artikel i Dagens Industri av Axess chefredaktör P.J. Anders Linder om den uppenbara bristerna i GAL-TAN-skalan.
Källa: P.J. Anders Linder, Dagens Industri Debatt, 30 augusti 2016.

P.J. Anders Linder, chefredaktör för Axess Magasin, är inte nådig i sin kritik av GAL-TAN ideologin. Han pekar på att ideologin har problem både horisontellt och vertikalt. Både hos GAL- och TAN-sidan finns starka inre motsägelser. Därtill kan man ifrågasätta om fri- het alltid står emot auktoritet, menar Linder, och kommer till slutsatsen:

GAL-TAN-skalan är inte gripen ur luften. Men den känns ofärdig och – ärligt talat – aningen tillrättalagd. I skalans GAL-ände finns mycket av det som har gillats och vördats i huvudfåran på senare år: det gröna, livsstilsliberalismen, den fria in- vandringen. I skalans andra ände finns det som betraktas med långt större skepsis av politikens och journalistikens trendsättare: det hävdvunna, det hierarkiska, det icke gränslösa. Det blir rätt mycket GOD-OND över det hela.

schroderlegalisera.jpg
Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder bjuder in till seminarium i Riksdagen om att legalisera Cannabis.
Källa: Lova Losson, Sveriges Radio, 8 november 2017.

Vilka strategiska och taktiska överväganden leder då denna ideologi fram till med dess tendens att se världen i form av goda och onda värderingar? Någon möda på att utrycka sig tydligt när det gäller utrikes- och försvarspolitiken har Schröder knappast lagt ner, inte annat än att låta som vilken opinionsbildare på dussinet som helst, och Ryssland är felet. Men på helt andra områden kommer inte bara skarpsinnet fram utan också förmågan att stå för en självständig hållning. I dagarna lanserade Anders Schröder sin syn på vikten av att diskutera legalisering av cannabis och ompröva den restriktiva narkotikapolitiken. Han ser frågan som så viktig att han bjuder in till seminarium i riksdagen om saken.

Det må vara någon politikers uppgift att ta upp denna fråga men knappast ett regeringspartis försvarspolitiker när Nato-anpassning satte decennier av fredspolitik och kärnvapenmotstånd i gungning i strid med väljarbasen. Nu lyckades Anders Schröder därtill anpassa sitt utspel inför nomineringen av Miljöpartiets kandidater till det kommande valet i Gävleborg. Det blev ett ras från första plats till sjätte. Därtill publicerades ungefär samtidigt Stålhammars Facebookinlägg vars innehåll snart briserade.

Nu har Miljöpartiet inte bara förlorat sin utrikespolitiska företrädare och tvingats ersätta henne med ett nytt osäkert kort. Det visar sig också att den försvarspolitiske talespersonen skjutit sig själv i foten med sin taktiska oförmåga när han ersätter starka utspel i försvarspolitiken med ett starkt utspel för att bereda marken med syfte att det fritt ska gå att sälja cannabis.

nohren.jpg
Miljöpariets landsbygdspolitiska talesperson Emma Nohrén.
Källa: Miljöpartiet de grönas hemsida.

Implosionen. I praktiken står nu Miljöpartiet utan trovärdiga personer i både utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Tillfälliga utrikespolitiska ersättaren för Stålhammar är Emma Nohrén, partiets talesperson i landsbygdspolitiska frågor. På riksdagens hemsida lyckas hon helt undvika jordbruks- och skogsbruksfrågor annat än som arbetsmarknadspolitisk åtgärd:

”När vi ställer om till ett hållbart samhälle skapas också gröna jobb. När vi ska sköta om våra naturreservat eller röja sly utmed väg eller järnväg skapas många nya, enklare vägar till jobb som fler människor kan ta del av.”

Nohrén är från Lysekil och fiskeengagerad, vilket förklarar hennes intresse för havet. Det är ändå anmärkningsvärt både för en miljövän och någon som månar om landsbygden att undvika frågan om hur jordbruket, utan vilken landsbygden dör, ska överleva. Det kan ses som uttryck för var hela Miljöpartiet står. Partiets hela landsbygdspolitiska program består av två sidor, även de nästan helt utan innehåll när det gäller jordbruket. Det kan jämföras med alla övriga partier vars program är på 10-12 sidor, utom Liberalerna som helt saknar intresse för frågan.

”Partiets hela landsbygdspolitiska program består av två sidor, även de nästan helt utan innehåll när det gäller jordbruket”.

Nohrén blir en representant för godhetspartiets sätt att undvika att ta itu med de tyngsta reella materiella och socioekologiska frågorna inom sitt ansvarsområde. I stället för någon fråga av ekonomisk betydelse för Sveriges landsbygd lyfter hon fram sin roll att med expertbakgrund som marinbiolog delta i internationella havsförhandlingar. Det är samma svaghet som språkröret Isabella Lövin uppvisar när hon upphöjd över materiella fördelningsfrågor förklarar att klimatpolitik inte handlar om ekonomi, varken om kapitalism eller planekonomi, utan om naturvetenskap. Man tycks hellre sväva fram som internationell expertpolitiker än ha förmåga att tala med speedwayåkande landsbygdsbor.

de4.jpg
Vad krävs för att rädda Miljöpartiet? Debattartikel från 2016 skriven av fyra utrikespolitiskt kompetenta och erfarna miljöpartister som idag är petade från partiet.
Källa: Annika Lillemets, Valter Mutt, Carl Schlyter och Jabar Amin, Aftonbladet Debatt, 18 november 2016.

Man har redan gjort sig av med de utrikespolitiskt kompetenta riksdagsledamöterna Valter Mutt, Annika Lillemets och Carl Schlyter genom att avsätta dem från sina poster eller på andra sätt driva dem till att inte kandidera i nästa val. Medan Stålhammaraffären blev offentlig passade partiet också på att bli av med den enda kvarvarande kandidaten från oppositionen i utrikespolitiska frågor bland riksdagsledamöterna, Jabar Amin. Detta skedde genom att ingripa i provvalet och visa att partiet skulle göra allt för att motverka honom. Partimajoriteten fick som den ville. Alla de som tagit partiprogrammet på allvar med långvarig erfarenhet från utrikespolitiska insatser i Mellanöstern eller EU-parlamentet var nu borta från fortsatt inflytande. Drömmen om lugn och ro var uppfylld.

För att kunna bedriva en trovärdig utrikes- och säkerhetspolitik krävs en kollektiv kompetens i ett parti. Den visar sig nu knappast existera hos Miljöpartiet. En sådan kollektiv kompetens har partiet i miljöfrågorna men har samtidigt gjort sig av med den i utrikespolitiken. Det saknas inte skickliga miljöpartistiska företrädare i riksdagen som kan utrikespolitik. Dessa har dock partiets ledning och kongress effektivt motarbetat och därigenom förlorat förmågan att ta vara på utan att ha några att ersätta dem med annat än politiker som Stålhammar, Schröder och Nohrén.

farligafredsrorelsen2002 publicerades utredningen ”Den farliga fredsrörelsen. Säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliksvägrare och FNL-grupper 1945-1990”.
Källa: SOU 2002:90.

Sektmässig kalla krigsanda.

Det man fått hos de politiker partiet har förtroende för i riksdagen är en gammal inpyrd kalla krigs-anda från 1950-talet, då varje pacifist ska ses som något man inte kan befatta sig med. Den som vill roa sig med den tidens paranoia kan läsa utredningen ”Den farliga fredsrörelsen” om Säpos övervakning av detta uppdiktade pacifisthot mot Sveriges självständighet.

högapositioner.jpg
Birger Schlaug som var med och grundade Miljöpariets skriver om Pernilla Stålhammars anklagelser mot partikollegor och kräver att få veta om han för 17 år sedan var med och anställde en rysk spion eller alternativt få klarlagt att Stålhammars anklagelser saknar underlag.
Källa: Birger Schlaugs blogg, 28 november 2017.

Attacken på fredsvänner i Miljöpartiet har skett i smyg för omvärlden när kanslichefen Stenvinkel tillsammans med dåvarande riksdagskanslichefen Svedling, numera statssekreterare hos Isabella Lövin, täckt upp för Stålhammars undergrävande verksamhet mot riksdagskollegor internt i partiet. Utåt exploderade McCartyismen i Lings attack på fredsrörelsen för samröre med kommunister under Aurora-demonstrationen.

altw1.jpg
Miljöpariets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder lyckas med att bekräfta misstankarna mot Miljöpartiet om ”otillbörliga rysskontakter” genom att ifrågasätta partisekreterare Amanda Linds uttalande om att det saknas belägg för Stålhammars anklagelser mot partikollegor.

Källa: Aftonbladets Anders Lindbergs twitterflöde, 30 november 2017.

Lika effektiv är attacken på fredsvänner på Twitter, där den är offentligt tillgänglig. Här formas numera Miljöpartiets utrikespolitik i dialog med landets ledande russofober. Den ledande McCartyisten på Aftonbladet, ledarskribenten Anders Lindberg, skriver på Twitter och ifrågasätter partisekreterare Amanda Linds påstående om att det saknas belägg för otillbörliga rysskontakter. Han hänvisar till att flera riksdagsledamöter från Miljöpartiet deltog i ett fredsläger på Åland i somras som han hävdar ”nog var en rysk informationsoperation mot Sverige och Aurora”.

Anders Schröder svarar: ”Helt enig med dig att vissa har befunnit sig i olämpliga kretsar.” En före detta finsk ambassadörs förmodanden utan faktiska belägg utnyttjades av pressen till en artikel om säkerhetshot, vilket personer som Lindberg, Schröder och Stålhammar utnyttjar för att få det att framstå som ett faktiskt hot, fast inget sådant har framkommit.

När Lindberg fortsätter pressa på om saken på Twitter och talar om dubbel agenda försvarar sig Schröder med att: ”Det handlar om frågan om intention. Det vill säga om man medvetet går annan makts agenda eller om man har en egen agenda som också gynnar främmande makt på grund av överlappande intressen”.

Pacifister och miljöpartistiska ledamotskamrater har helt enkelt enligt Schröder ett intresse som gynnar främmande makt.

altw2.jpg
Fiktionsförfattaren Lars Wilderäng inför konspirationsteori i samtalet mellan Aftonbladets Anders Lindberg och miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder. Som vanligt riktar Wilderäng udden mot Ryssland.
Källa: Aftonbladets Anders Lindbergs twitterflöde, 30 november 2017.

Även Lars Wilderäng lägger sig i twitterkonversationen på ett konspirationsteoretiskt vis. Han är som Lindberg skeptisk till Amanda Linds påstående om att Miljöpartiet har pålitliga rutiner för att kunna trovärdigt granska Stålhammars vidlyftiga anklagelser: ”Det intressanta är ju vad ”våra rutiner” är för något. Att kasta anmälningar i en papperskorg kan ju vara en rutin. Eller tipsa ambassaden på Gjörwellsgatan… Upplagt för lite riktig journalistik…

I denna sektmässiga twittermiljö utmejslas nu Miljöpartiets politik. Anders Schröders taktik i bägge fallen är att ge efter för russofoberna på avgörande punkter för att sedan ändå försöka försvara sitt parti. Det går inte eftersom han i grunden delar den russofoba sektens syn på världen i stället för att omedelbart avvisa den ohållbara argumentationen. Att befatta sig med pacifister är i Schröders och Lindbergs värld olämpligt. Enda skillnaden är att Schröder menar att ”steget därifrån till aktiva kontakter med ryska regimen” är rätt långt”.

När så Wilderäng spär på med anklagelser om att vara tipsare åt ryska ambassaden så repeterar Schröder sin taktik med att bekräfta misstankarna mot Miljöpartiet för att sedan påstå att allt ändå är under kontroll: ”Att den riksdagsanställde som misstänktes ha haft olämpliga kontakter med ryska ambassaden omplacerades och sedan lämnade partiet långt innan det blev en mediesak säger kanske något om att rutinen inte är att kasta i papperskorgen i alla fall.

Här lyckas MP:s försvarspolitiska talesperson bekräfta misstanken att Miljöpartiet haft en person anställd i 17 år åt partiet som nog varit spion åt Ryssland. Stålhammar undviker att beröra att det kanske främst eller enbart handlat om de trassliga kärleksrelationer med mannen ifråga som hon nu fört till torgs.

mpkritikavnatobeslut.jpg
Strax innan riksdagsvalet 2014 kritiserade Miljöpartiet Värdlandsavtalet med Nato.
Källa: Per-Anders Rehn, Sveriges Radio, 27 augusti 2014.

Godhetspartiet kommer att överleva när det blir det socioekologiskt solidariska miljöparti som Sverige och världen behöver. Godhetspartiets misslyckade utrikespolitik riktad mot fredsrörelsen kommer då att bli ett minne blott.

Tord Björk

 

Källor

Altinget: Fyra MP-ledamöter ställer inte upp för omval, 1 september 2017.

Andersson, Emil: Andréa Bromhed toppar Miljöpartiets riksdagslista: ”Viktigaste valet på mycket länge”, Hela Hälsingland, 27 november 2017.

Björk, Tord: Godhetspartiets utrikespolitiska implosion, Miljömagasinet, årg 59, Nr 1, 5 januari 2018, sidan 6-7.

Dagens Industri: MP byter ut utrikespolitisk talesperson, Dagens Industri och TT, 1 december 2017.

Dagens Nyheter: Partisekreteraren: Finns inga belägg för Stålhammars påståenden, 29 november 2017.

ETC: Här hålls jätteövning med Nato-länder i Sverige, 11 september 2017.

Europaportalen: Tema Isabella Lövin (MP), 12 november 2016.

Fernström, Lennart: Tystnadskulturen bakom MPs senaste kriser, Tidningen Syre, 7 december 2017.

Forssblad, Mari: Så har M närmat sig SD i det nya politiska landskapet, SVT Nyheter, 28 augusti 2016.

Hjort, Magnus och Säkerhetstjänstkommissionen: Den farliga fredsrörelsen Säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945-1990, SOU 2002:90, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm.

Lillemets, Annika; Mutt, Valter; Schlyter, Carl och Amin, Jabar: Krav på blind lydnad får vårt parti att rasa, Aftonbladet Debatt, 28 november 2016.

Lindberg, Anders: Twitter-inlägg daterat 30 november 2017, Anders Lindbergs twitterflöde om vad han kallar ”fredslägret” inom citationstecken på Åland. Här finns kommentarer från Lars Wilderäng och Anders Schröder.

Linder, P.J. Anders: Bristerna i GAL-TAN-skalan, Dagens Industri Debatt, 30 augusti 2016.

Ling, Rasmus: Motståndet mot Aurora infiltrerat av kommunister, Göteborgsposten Debatt, 16 september 2017.

Olsson, Lova: MP-ledamot öppnar för legalisering av cannabis, Sveriges Radio, 8 november 2017.

Miljöpartiet de gröna: Presentation av Miljöpartiets riksdagsledamot Emma Nohrén, Läst 17 december 2017.

Schlaug, Birger: Påverkar Kreml det miljöpartistiska provvalet?, Birger Schlaugs blogg, 23 november 2017.

Schlaug, Birger: MP:s utrikespolitiska talesperson: ”Miljöpartister på höga positioner har tydliga kontakter med främmande makt!”, Biger Schlaugs blogg, 28 november 2017.

Schröder, Anders: ”Svenska partier missar den globalistiska vågen”, SVT Nyheter Opinion, 26 juni 2017.

Strategipodden: Avsnitt 6: Anders Schröder, Miljöpartiet, 27 februari 2017.

Sunvisson, Pelle: FiB/K avslöjar: Lögner om rysk inblandning i fredsrörelsen, Folket i Bild/Kulturfront Reportage.

Svenska Dagbladet: MP:s utrikestalesperson gör avbön, 30 november 2017.

 

Annonser

Med de lägsta lönerna i Europa flyr ukrainarna landet för att söka arbete

”Ibland har vi inget att äta.”

En kvinna som arbetar i en klädesfabrik i Ukraina, hösten 2017.

Över tiden är en kontinuerlig process av deindustrialisering tydlig i Ukraina. Med deindustralisering kommer ökad arbetslöshet och med arbetslöshet kommer minskade skatteintäker för staten. Parallellt pågår migration från Ukraina vilket ytterligare minskar skatteunderlaget i landet. Samtidigt är Ukraina och flera andra östeuropeiska länder med sina löga löner ett paradis för västerländska företag även om ukrainarna inte kan leva på den lön som de får för utfört arbete.

Under 1990-talet genomfördes en deindustrialisering av Ukraina. Det var en direkt följd av att stora delar av marknaden för ukrainska varor kollapsade. En viss återhämtning skedde fram till 2007, men sedan kom den globala finanskrisen och under första halvan av 2009 sjunk t.ex. klädesindustrin med 38%.

Över tiden är en kontinuerlig process av deindustrialisering tydlig i Ukraina. Detta beror inte minst på att de östra delarna av landet som alltid varit de mest industrialiserade regionerna bedrev en hög nivå av handel med Ryssland och tidigare med Sovjetunionen. Sedan februari 2014 har situationen förvärrats. Ukrainska politiker och tjänstemän har med aktivt stöd från EU och andra västliga parter steg för steg monterat ner denna – för landet – viktiga inkomstkälla i form av olika grenar av tillverkningsindustri.

Ukrainarna migrerar för arbete utomlands

Aktivister för fred skrev nyligen om att ukrainare under flera år i rad lett statistiken över uppehållstillstånd i Europa. Ukrainarna åker utanför landet i hopp om att finna arbete och försörjning.

Enligt ukrainsk undersökningar är majoriteten av de ukrainska gästarbetarna män, över 40 procent är 33-44 år, och flest gästarbetare kommer från de västra delarna av landet. Polen tar emot många – riktigt många – och flera arbetar under fruktansvärda förhållanden.

Mörkertalet för ukrainska gästarbetare i Polen är stort och de polska myndigheterna hittar hela tiden ukrainska gästarbetare som arbetar olagligt i landet.

Ukraina har de lägsta lönerna i Europa och det går inte leva på en ukrainsk lön

Trots detta fortsätter ukrainarna att åka utomlands för att finna arbete och försörjning. Statistik och undersökningar från Ukraina visar hur illa läget är med lönerna i landet. Ukraina har till och med längre såväl netto- som bruttolön än tvåan Moldavien, d.v.s. ett land ofta benämns som Europas fattigaste land.

En genomsnittlig lön i Ukraina ligger på UAH 5 918 per månad vilket motsvarar 1 857 SEK i aktuell växelkurs.

I Ukraina tillämpas minimilön. December 2017 låg minimilönen på UAH 3 200 per månad (1 004 SEK) eller UAH 19.18 per timme (5.70 SEK per timme).

Den lagstadgade minimilönen i Ukraina är lägre än motsvarande officiella fattigdomslinje och existensminimum. Visserligen har minimilönen höjts under de senaste åren, men det motsvarar inte på långa vägar de kraftiga prisökningar som sedan februari 2014 har skett för gas, vatten, o.s.v samt mat.

Den lagstadgade minimilönen gäller bara på pappret och fackföreningar förtrycks

I Ukraina är det satt i system att anställda jobbar mot orealistiska kvoter och de tvingas till övertidsarbete.

Det är vanligt att det endast är på pappret som anställda tjänar den lagstadgade minimilönen. I praktiken tillämpas tvingat övertidsarbete för att ens komma upp i den nivån. En undersökning visar att en tredjedel (33%) av ukrainska arbetare inom klädes- och skoindustrin i Ukraina nådde upp till minimilönen endast efter övertidsarbete, d.v.s. de nådde inte minimilönnivån inom reguljär arbetstid om 40 timmar per vecka.

Ledarstilen i ukrainska företag är repressiv, de anställda är dåligt representerade och det är vanligt förekommande med förtryck mot fackförbunden.

Konsekvenserna för de ukrainska arbetarna är brutala.

Statistik som visar hur Ukraina ligger till Europa gällande löner

Nedan följer några bilder som visar löneläget för Ukraina i Europa. Varken Folkrepublikerna Donetsk och Lugansk eller den autonoma republiken Krim ingår i statistiken.

Beräkningarna baseras på officiella siffror. Eftersom svartarbete förekommer i Ukraina är de verkliga siffrorna och de ukrainska arbetarnas villkor okända.

nettolonoversatttilleuro

Bild 1: Nettolön översatt till Euro.
Bildkälla: Texty org ua

Översatt till Euro har Ukraina lägst nettolön i Europa.

I listan ser vi t.ex. att Ryssland kommer först på plats 11 och där är nettolönen omkring två och en halv gånger så hög jämfört med i Ukraina. Först på plats 16 kommer Polen och där är lönen nästan fyra gånger högre jämfört med i Ukraina. Båda länderna är stora mottagare av gästarbetare från Ukraina.

Längst ner i listan finns Schweiz. Det ska noteras att det finns två länder som inte är med i listan – Lichtenstein och Monaco – som har högre nettolön än Schweiz. Inget land har lägre nettolön än Ukraina. Se även bild 2.

nettoloneuropa

Bild 2: Genomsnittlig nettolön i Europa.
Bildkälla: Texty org ua

bruttoloneuropa.jpg

Bild 3: Genomsnittlig bruttolön (före beskattning) i Europa.
Bildkälla: Texty org ua

Källor

  • Aktivister för fred: Vad krigar man för i Ukraina?, 26 november 2017.
  • CleanClothes: Country Profile Ukraine 2017, November 2017.
  • Minimum wage org: Minimun wage Ukraine, Läst 11 december 2017.
  • Texty org ua: В Україні найнижчі зарплати в Європі (ІНФОГРАФІКА), 7 december 2017.

 

”Jag är inte intresserad av kackerlackornas liv…” – Eugene Ribchinkski som valdes in i Rada på mandat från president Petro Porosjenkos block avpersonifierar invånarna i Donbass och förespråkar att de ska utrotas

Häromdagen skrev Aktivister för fred om ett häpnadsväckande uttalande från Ukrainas premiärminister Volodymyr Hrojsman apropå ”konflikten i LNR”. Han sade att han önskade att de dödade varandra. Premiärminister Hrojsman är dock långtifrån ensam om att göra häpnadsväckande uttalanden. I Ukraina kommer sådana uttalanden ständigt från tjänstemän och folkvalda politiker.  

I dagarna uttalande sig Eugene Ribchinski som valts in till det ukrainska parlamentet Verkhovna Rada på mandat från president Petro Porosjenkos block genom att avhumanisera invånarna i Donbass och förespråka utrotning. Det är varken första eller sista gången Ribchinski uttrycker sig på detta högst olämpliga sätt.

OBS! Idén till denna text kommer från ett tips till Aktivister för fred om en artikel i ukrainsk media som tog upp Eugene Ribchinskis anmärkningsvärda uttalande. Tipsa oss om vad vi ska ta upp genom att skicka e-post eller kontakta oss på något annat sätt. Aktivister för fred tackar tipsaren som bidrog till denna text.

ribchinkski22nov2017

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, liknar invånarna i LNR vid kackerlackor och förespråkar utrotning.

Folkvalde Eugene Ribchinski sade nyligen att invånarna i Donbass är kackerlackor som bara förtjänar bekämpningsmedel – mycket bekämpningsmedel – kompletterat med amerikanska javeliner:

”Jag bryr mig inte om vad som händer där i Lugansk. Jag är inte intresserad av kackerlackornas liv. Även om en miljon av dem föds i mitt kök betyder det inte att det tillhör dem. Ingen särskild status och inga särskilda regimer för kackerlackor, bara diklorvos (bekämpningsmedel) – mycket diklorvos. Tja, även ett par tusen javeliner (en amerikansk portabel s.k. fire-and-forget-pansarvärnsrobot som fungerar genom målsökning) förstås.”

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, 22 november 2017

Ribchinkski har redan tidigare avhumaniserat Donbass invånare och krävt ”hårda tag” och fortsätter göra det

Uttalandet från 22 november 2017 är varken första eller sista gången som Eugene Ribchinksi avhumaniserat befolkningen i Donbass och förespråkat utrotning.

ribchinkski 26aug2014.jpg

Redan i augusti 2014 avhumaniserade Eugene Ribchinski Donbass invånare genom att likna dem vid kackerlackor.

I slutet av sommaren 2014 avhumaniserade Ribchinski befolkningen i Donbass genom att kalla dem kackerlackor. I ett inlägg på Facebook 26 augusti 2014 uppmanade han till att inte lyssna på Donbass röst eftersom den ”alltid har hörts”.

Lyssna nu på oss!

Om kackerlackan föddes i vårt kök betyder det inte att det tillhör honom!

Donetsk har varit och kommer att (återigen) bli ukrainskt – med eller utan dig!

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, 26 augusti 2014

ribchinskicharkovnyheter28nov2017.png

”Försvinn från våra kök! Folkvald kräver hårt arbete och livstids fängelse för LNR:s invånare.”
En lokal nyhetssida i Charkov skriver om vad Eugene Ribchinski sagt under den sista tiden.

Новостное Агентство Харькова, 28 november 2017

Som en kommentar till sitt inlägg har Ribchinski sagt att det enda verkliga problemet för Ukraina och deras närmande till EU är Donbass invånare.

”Det enda verkliga problemet för Ukraina kommer att förbli pro-ryska, ukrainofobiska befolkningen i regionen (Donbass) vilken kommer att bromsa Ukrainas rörelse i riktning mot de europeiska institutionerna och som kommer att ha en betydande inverkan på den politiska situationen i landet.”

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, november 2017

Han har liknat användning av det ryska språket med otukt. Enligt Ribchinski handlar lösningen om strategi och taktik. Han menar att strategiskt är det mycket viktigt att ”ukrainisera regionen” och att ”ge stöd till de patrioter som tidigare bodde där och som numera är i Kiev och i ukrainskkontrollerade områden”. Konkret handlar det även om återintegration som står i bjärt motsats till vad Minsk II-avtalet stipulerar och vad internationella värderingar säger. Ribchinski ger sin bild av hur ”en riktig integration” ser ut.

”Inga val på minst 10 års tid, ingen rysk TV och inga ryska tidningar, visumregler med den ryska federationen och aktivt propagandaarbete i regionen. Det är så riktig integration ska se ut.”

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, november 2017

Vidare har Ribchinski även sagt att de landsmän som han kallar ”kackerlacks-separatister” inte förtjänar amnesti utan dessa måste domstolar och tribunaler ta hand om. Han visar samtidigt sitt förakt för Ryssland och allt ryskt.

”Enligt min mening förtjänar de livstids fängelse och tvångsarbete till förmån för Ukraina… Ingen amnesti och eftergift.” Gå ut ur vårt kök till den ryska avloppsbrunnen!”

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, november 2017

Han har anklagat Ryssland för Ukrainas problem. Enligt Ribchinski är korruptionen och den ekonomiska kollapsen i Ukraina resultatet av dagliga subversiva attacker från den ryska ledningen. Så påstår även fler officiella representanter för Ukraina samt en del ukrainsk media. Så görs även i världen och i Europa inklusive i Sverige.

Ribchinski har även sagt att ansvaret för ”smutsen i de ukrainska hemmens hallar” bärs ensamt av den ryske presidenten Vladimir Putin och 400 års sabotageverksamhet från Ryssland riktat mot Ukraina.

”De som svarar, glatt skrikandes och säger att Putin inte har kissat i våra dörröppningar, vilseleder. Innan bollen kom till Ukraina var det rent, som i templet. 40O års sabotageverksamhet (i Ukraina) har burit frukt”.

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada

Som bekant är amnesti en av punkterna i Minsk II-avtalet. Istället för att stödja detta framförhandlade avtal om både vapenvila och fred har han sagt att landsmännen ifråga förtjänar livstids fängelse och tvångsarbete för ”det goda Ukraina”. Detta s.k. försök till att tona ner sin uppmaning till utrotning av sina landsmän är även det under all kritik.

Ribchinski kom in i det ukrainska parlamentet via president Porosjenkos parti och fick därmed inflytande

ribchinkskirada.png

Ribchinskis sida på det ukrainska parlamentet Verkhovna Radas hemsida.
Verkohvna Radas hemsida, november 2017

Tidigare har Ribchinski gjort karriär som journalist, gett ut dikter, spelat in musik samt engagerat sig i den s.k. orangea revolutionen. Sedan det tidigarelagda parlamentsvalet i oktober 2014 är han invald via en enmansvalkrets (Goloseevkij-distriktet i Kiev) för Petro Porosjenko block.

Knappt ett år senare – i november 2015 – lämnade han presidentens parti och gick med i grupperingen Folkets vilja. Denna grupperingen bildades 27 februari 2014 och hette initialt Suveräna Europeiska Ukraina. Den bildades samma dag som den tillförordnade regeringen med Fädernelandsförbundet (Arsenij Jatsenjuk), Udar (Vitalij Klytjko), Svoboda (Oleh Tiahnybok) samt stödgrupperingar och mandat tillträdde. Grupperingen, som genast gav sitt stöd till den tillförordnade regeringen som tillsattes efter att belslut fattas om att avsätta president Viktor Janukovitch, hade som policy att den som ville vara med i grupperingen måste avstå från en ministerpost.

Det var efter detta tidigarelagda parlamentsval som grupperingen bytte namn till Folkets vilja. Deras politik har som främsta mål att uppnå europisk integration och lustration (utrensning) av ”de statliga tjänstemän som associeras med det tidigare kommunistiska systemet”.

Efter det tidigarelagda parlamentsvalet i oktober 2014 består grupperingen av 17 ledamöter som i huvudsak är invalda i enmansvalkretsar. Några är nya i Rada medan andra suttit där tidigare och då vanligen för Regionernas parti. Flera av de som satt i Rada innan röstade för de anti-protestlagar som antogs 16 januari 2014. I samband med att president Viktor Janukovytj avsattes i februari 2014 var det flera medlemmar i Regionernas parti som ”hoppade av” partiet och opportunistiskt började stödja de oppositionspartier som protesterat på Majdan.

Ribchinski har organiserat flera välgörenhetsinsamlingar för att hjälpa deltagare som återvänt från och anhöriga till de som dött i striderna i öst. Idag är han vice ordförande i Verkhovna Radas kommitté för veteraner, ATO-deltagare och funktionshindrade personer.

Han har även varit ordförande i Radas fraktionsöversbryggande grupp Atlantiska rörelsen. Denna grupp bildades i mars 2015 när Ribchinski fortfarande var med i president Petro Porosjenkos block och upplöstes i juli 2017. Han kommenterade upplösningen av gruppen med att ”Nato är en illusion om säkerhet” och att han hellre fokuserade på direkt samarbete med amerikansk militär. Som av en ren händelse råkar Ribchinski vara ledamot i gruppen för interparlamentariska förbindelser med USA och Norge.

Avhumanisering föregår folkmord

Vi har alla sett och hört denna avhumanisering av medborgare ske förut och vi vet hur det gick då.

richinskiavhumaniseringforfolkmord.png

”Avhumanisering: Hur Tutsis reducerades till kackerlackor, ormar som skulle dödas”.
Artikel om folkmordet i Rwanda, skriven av Ndahiro Kennedy och publicerad i The New Times, 13 mars 2014.

Inför folkmordet i Rwanda använde regeringen sin propagandamaskin för att avhumaniserades folkgruppen tutsier som just kackerlackor. Politiker påstod sig försvara makten genom att referera till folk som kackerlackor istället för medborgare. Alla tutsier sågs som spioner och om barnen sades att de skulle växa upp och bli spioner. Det ledde till att mer än 800 000 mördades mellan april och juli 1994 i Rwanda. Det motsvarar över 200 000 mördade per månad. De omkring 800 000 som mördades tillhörde folkgruppen tutsier eller andra folkgrupper som motsatte sig folkmordet.

Inför förintelsen spreds propaganda för att avhumanisera judar. De sågs som underlägsna och orsak till Tysklands ekonomiska och sociala problem. De liknades vid råttor. Media i det nazistiska Tyskland benämnde även t.ex. romer, socialister och mörkhyade som en fara för landet. I den tyska planen ingick att erövra stora landområden österut genom att slakta och fördriva den ryska befolkningen. På vägen dit passerades Polen. Där liknades judar vid löss som spred sjukdomar och i tyska ögon sågs polackerna som en östeuropeisk kackerlacksras.  I Ukraina spreds istället propaganda som anspelade på att de tidigare hade agerat mot judarna (genom pogromer) och att de nu skulle utkräva full ersättning för alla skador som judarna orsakat.

Frågor kräver svar och fördömanden är på plats

Eugene Ribchinski talar illa om sina landsmän i öst och förespråkar hårda tag. Ribchinski talar om åtgärder som strider mot både mänskliga rättigheter och internationell rätt överlag. Likt andra i Ukraina stoppar han inte vid att hota och trakassera sina landsmän i öst. Genom sina uttalanden hotar han hela Ukrainas befolkning inklusive t.ex. officiella representanter för offentlig sektor. Det väcker frågor som kräver svar.

Ribchinski som sitter i det ukrainska parlamentet valdes in genom president Porosjenkos parti. Det skedde efter hans första uttalande i denna text där han benämnde Donbass invånare som kackerlackor. En fråga som kräver ett svar är om Ribchinskis åsikter är i överensstämmelse med president Porosjenkos partis åsikter? Det var Ribchinksi själv som lämnade parti. Han uteslöts inte.

Han sitter vidare som vice ordförande i Verkhovna Radas kommitté för veteraner, ATO-deltagare och funktionshindrade personer. Här krävs svar på om dels det ukrainska parlamentet och dels alla de som stridit österut delar Eugens syn på de som bor i Donbass.

Ribchinski arbetar idag för direkt samarbete med den amerikanska militären. Delar de hans syn på Donbass invånare? Är USA berett att förse Ukraina med de tusentals javeliner som han efterfrågar?

Ribchinski ingår i grupperna för interparlamentariska förbindelser med USA och Norge. Delar dessa två nationers parlament hans syn på folket som bor i Donbass?

För EU och Sverige, som båda ger aktivet stöd till Ukraina, är inte tystnad vägen att gå. Härifrån krävs fördömanden – starka tydliga fördömanden. Rimligen krävs även att stöden till Ukraina stoppas.

 

Källor

Aktivister för fred: ”Jag vill att de dödar varandra” Ukrainas premiärminister Hrojsman gör häpnadsväckande uttalande om LNR, 24 november 2017

Anne Frank Guide: The Nazis and Propaganda, läst 28 november 2017.

Newsonline24: Дихлофоз и джавелины:  нардел рассказал как урегулировать  ситуацию в «ЛНР», 23 november 2017.

Ndahiro, Kennedy: Dehumanisaton: How Tutsis were reduced to cockroaches, snakes to be killed, The New Times, 13 mars 2014.

Новостное Агентство Харькова, Вон из нашей кухни! Нардеп требует каторги и пожизненного срока для жителей ЛДНР, 28 november 2017

Обозреватель українською: Тарганам-сепаратистам в ”ЛНР” – тільки дихлофос: Рибчинський зробив заяву, 28 november 2017.

PolitekA: Евгений Рыбчинский: я расформировываю депгруппу Атлантичний рух, 21 juli 2017.

Rada: Eugene Richinskis sida på Radas hemsida över folkvalda i det ukrainska parlamentet. Hämtad 28 november 2017.

Unian: У Раді створили ще два міжфракційних об’єднання. 18 mars 2015.

Vesti: Тараканам-сепаратистам в ”ЛНР” – только дихлофос: Рыбчинский сделал заявление, 27 november 2017.

Weinberg, Gerhard L.: Germany, Hitler, and World War II: Essays in Modern German and World History. Cambridge University Press, 1996.

Vad krigar man för i Ukraina?

Den europeiska drömmen för ukrainska arbetare sägs handla om möjligheter och friheter. I praktiken handlar det om ett tvång för överlevnad och försörjning av sin familj hemma i Ukraina. Flera år i rad har ukrainare lett statistiken för uppehållstillstånd i EU. Samtidigt förekommer oegentligheter på den europeiska arbetsmarknaden som tar emot hundratusentals ukrainska gästarbetare varje år. 

En av de saker man krigar för är att upprätta EU:s tullmur emot Ryssland och för EU-regler som i praktiken förbjuder handel med vissa varor från Ryssland. [1] Löftet från EU till det ukrainska folket har varit att handelsbortfallet med Ryssland skulle kompenseras av handel med EU, men i praktiken har detta inte skett då kvoterna för tullfri handel med EU är mycket låga och inte på långa vägar kompenserar bortfallet i handel med Ryssland; något det ukrainska folket känner av. [2]

ukrarbetareipolen1.jpg

Bild via pexels.

Det som finns kvar av EU:s löften till det ukrainska folket är enbart visafritt resande till EU. Med hög arbetslöshet och låga löner samt stigande priser som tillkommit sedan associationsavtalet med EU började implementeras har det enda infriade löftet till det ukrainska folket blivit en nödvändighet för många; att lämna Ukraina för förhoppning om jobb någon annanstans. [3] En undersökning i Ukraina visade att en tredjedel av ukrainarna – miljontals ukrainare – stod redo att lämna landet för gott. [4]

Sedan krisen i Ukraina har den ukrainska befolkningen allt mer tvingats söka sig till andra arbetsmarknader. Enligt en studie av International Organization for Migration (IOM) 2014-2015 är majoriteten av de ukrainska gästarbetarna män, över 40 procent är 33-44 år och flest gästarbetare kommer från de västra delarna av landet [5].

Långtifrån alla ukrainare som arbetar utanför landet registrerar sig. IOM rapporterar att 2015 ökade papperslösa ukrainska migrantarbetare för första gången sedan slutet av 1990-talet och 41 procent av ukrainarna som arbetar utomlands gör så utan officiell anställning [ibid.].

ukrarbetareipolen5.jpg

Ukrainare på gränsen till Polen.
Foto: AFP/Yuri Dyachyshyn

Huvuddestination i EU för ukrainska gästarbetare är Polen; ett land som erbjuder enklare regler än resten av EU för ukrainare som vill arbeta i landet. [6] Flera år i rad har ukrainare lett statistiken för uppehållstillstånd i EU; 2016 fick nästan 600 000 ukrainare sitt första uppehållstillstånd i EU och det motsvarar 17,6% av totala antalet utfärdade uppehållstillstånd inom EU; 82,7% gällde arbetsrelaterade skäl och 87% utfärdades av Polen [7]. Det uppskattas att mellan 800 000 till 1 000 000 ukrainare uppehåller sig i Polen. [8], [9]

I Polen får ukrainare arbeta långa timmar till låga löner. Den genomsnittlige ukrainska arbetaren i Polen tjänar cirka 5 000 SEK per månad och arbetar i genomsnitt 54 timmar i veckan. [10] Detta är dock fortfarande bättre än deras utsikter i hemlandet sedan Ukraina tecknade associationsavtal med EU.

ukrarbetareipolen4.png

Polsk media rapporterar om kontroll av arbetsgivare i Polen: av 48 ukrainska gästarbetare arbetade 35 utan tillstånd och 2 uppehöll sig illegalt i landet.

Officiell lönestatistik finns bara tillgänglig på de ukrainare som uppehåller sig och arbetar lagligt i Polen. Med upp emot en miljon ukrainare i Polen och enbart 400 tusen beviljade tillfälliga uppehålls-/arbetstillstånd så arbetar en stor del av ukrainarna svart. [11] Den polska polisen finner regelbundet ukrainska arbetare på byggarbetsplatser och liknande som saknar arbetstillstånd och som arbetar svart. [12]

ukrarbetareipolen2.jpg

“Söker arbete”: Lapp skriven på ukrainska uppsatt i Ujazdów, Warsaw.
Foto: Slava Murava/Flickr

Arbetsförhållandena och levnadsförhållandena för ukrainska arbetare i Polen är fruktansvärda och de polska arbetsgivarna är ibland hänsynslösa i sitt utnyttjande av Ukrainska arbetare. Arbetare från Ukraina tvingas arbeta över 16 timmar per dygn. [13] I Polen har ukrainska arbetare tvingats bo 16-20 personer i ett rum och arbetat för så lite som 20 SEK per timme. [14], [15] Ukrainare som arbetar i Polen saknar rätt till sjukförsäkring och sjukvård; de vågar inte gå till läkare om de blir sjuka eller skadade i arbetet. [16]

ukrarbetareipolen3.jpg

Ukrainska säsongsarbetare plockar äpplen vid en äppelodling en nära Leczyszyce, Polen, 3 september 2014.
Foto via AFP.

Av den europeiska drömmen för ukrainska arbetare har det enda som infriats av EU varit möjligheten att resa runt i Europa och utföra enkla arbeten till låga löner under svåra förhållanden. Allt för att kunna skicka hem pengar till resten av familjen. Efter Majdan är det för ukrainare tragiskt nog bättre att arbeta utomlands än att arbeta hemma i Ukraina.

Källor

[1] Dreyer, Iana och Popescu, Nicu: Trading with Moscow: The law, the politics and the economics, European Union Institute for Security Studies, november 2014.

[2] Kramer, Andrew E.: Ukrainan Farmers, Poised for Growth, Stumble after E.U. Deal, The New York Times, 23 december 2016.

[3] Schengen Visa Info: EU approves visa-free travel for Ukranians, 11 maj 2017.

[4] 112 ua: 33% of Ukrainians are ready to leave Ukraine for good, 26 juli 2017.

[5] International Organization for Migration (IOM) – Mission in Ukraine: Migration in Ukraine: Facts and Figures 2016.

[6] Shevchenko, Iryna: Resons why Ukrainan population shrinks, Unian, 15 oktober 2017.

[7] Eurostat: Residence permits statistics, oktober 2017.

[8] Wiadomosci: Ukraińcy w Polsce – raport. Jak wygląda ich sytuacja na rynku pracy?, 19 april 2017.

[9] Onet Biznes: Ukraińcy na polskim rynku pracy – nowy raport [INFOGRAFIKA], 13 december 2016.

[10] Się, Podziel: Ilu Ukraińców pracuje w Polsce i jak dużo zarabiają?, Newsweek Polska, 4 januari 2017.

[11] Raszkowska, Grażyna: Polska powinna postawić na imigrantów z Ukrainy, PolskieRadio, 7 janauri 2017.

[12] Gazeta Nowomiejska: Nalot WMOSG. Zatrzymano 35 nielegalnych pracowników z Ukrainy [FILM], 6 april 2017.

[13] Łukaszek, Anna: Konsul o pracy Ukraińców w zakładach mięsnych: To jest na pograniczu handlu ludźmi, Radio Szczenin, 9 december 2016

[14] Sieńko, Adam: Bunt Ukraińców w Polsce. ”Za 20 zł/h robić nie będą, bo to za mało”, INN Poland, 26 juli 2017.

[15] Кравць, Ірина: Право до праці, Наш вибір, 30 december, 2012

[16] Wierzbińska, Karolina: Nic nie zniszczy ukraińskiej kobiety, Onet, 7 juli 2017

”Jag vill att de dödar varandra” – Ukrainas premiärminister Hrojsman gör häpnadsväckande uttalande om LNR

För tillfället förekommer mycket desinformation om vad som pågår i LNR. Ukrainsk media sprider falska rykten och trissar upp stämningen. Andra hakar tyvärr på.

ukrpmomlnrdodavarandra.png

Mitt i detta har Ukrainas premiärminister Volodymyr Hrojsman gjort ett häpnadsväckande uttalande:

Jag vill att de dödar varandra.”

Ukrainas premiärminister Volodymyr Hrojsman, november 2017

Groysman sade vid en resa i Poltavaregionen att den ukrainska sidan är redo för hot som kan uppstå genom ”konflikten i LNR”. De viktigaste är att den ukrainska freden inte hotas.

Gud förbjude att de fredliga ukrainare som idag bor i de tillfälligt ockuperade områdena påverkas (på grund av ”konflikten i LNR”)… Jag har alltid sagt att det nu är som ett fängelse där… Jag önskar att denna kraftmätning mellan militanta slutar med att de dödar varandra utan att samtidigt skada civila.”

Ukrainas premiärminister Volodymyr Hrojsman, november 2017

Sedan återges desinformation som enligt ukrainsk media ”bekräftas” av att OSSE SMM rapporterat att de sett beväpnade personer på gatorna i Lugansk samt sett militära fordon i området.

Slutligen noteras att president Petro Porosjenko kallade in det nationella säkerhetsrådet för ett extra möte med ”anledning av situationen i Lugansk”. Här anges att ukrainska militären är redo för all utveckling för att garantera säkerheten för civila.

Spekulation om vad som pågår i ett område som inte kontrolleras används för att förstärka sina egna styrkor längs kontaktlinjen i en konflikt där Minsk II-avtalet sedan länge råder är under all kritik.

I normala fall skulle omvärlden reagera negativt på denna utveckling och tydligt markera även mot den ukrainska sidan.

wallstromhrojsman28nov2016kiev.png

Sveriges utrikesminister Margot Wallström träffar Ukrainas premiärminister Volodymyr Hrojsman under ett besök i Kiev 28 november 2016.
Foto: Erik Sundström/Regeringskansliet

Att den ukrainske premiärministern Hrojsman dessutom uttalat sig om att han önskar att de dödar varandra är inget som ligger i linje med varken svenska eller europeiska värderingar.

Var är alla bestämda reaktioner mot detta mordiska uttalande från den ukrainske premiärministern som han gör om medborgarna i öst?

Källa

Unian: ”Хочу, щоб вони знищили один одного”: Гройсман прокоментував ”розборки” бойовиків ”ЛНР”, 23 november 2017.

Ett annat Europa är möjligt  – Dave Webb deltar i det alternativa EU-toppmötet i Göteborg

Ett annat Europa är möjligt

Bryt med EU-politiken:
Ja till rättvis omställning, gemensam välfärd, fred miljö och mot rasism

Idag lördag hölls det alternativa EU-toppmötet i Göteborg som Aktivister för fred är medarrangör till.

alternativaeutoppmotet17nov20171

Det alternativa EU-toppmötet arrangerade torgmöte i Göteborg, 17 november 2017.

Aktiviteterna har dock pågått hela veckan. Igår kväll arrangerades t.ex. ett torgmöte på Gustav Adolfs Torg. Talarna kom från miljörörelsen, fredsrörelsen, den antirasistiska rörelsen, fackföreningsrörelsen och vänsterrörelser.

alternativaeutoppmotet17nov20172

Dave Webb, ordförande i Campain for Nuclear Disarmament (CND) och vice ordförande i anrika International Peace bureau (IPB) håller tal när det alternativa EU-toppmötet arrangerade torgmöte i Göteborg, 17 november 2017.

Från fredsrörelsen talade Dave Webb. Han är ordförande i Campain for Nuclar Disarmament (CND) och kommer lägligt till Sverige som tvekar om att skriva under FN:s resolution om kärnvapenförbud.

ipblogga.png

Dave är även vice ordförande i anrika International Peace bureau (IPB) som bildades redan 1891. 1910 fick IPB Nobels fredspris för att de agerar som en länk mellan fredsrörelser i olika länder. Tre år senare, 1913, gick samma pris till Henri La Fontaine som fick priset för sitt arbete som ordförande i IPB. Sedan dess har 11 ytterligare medlemmar i IPB mottagit Nobels fredspris

alternativteutoppmoteseminarium.jpg

Idag lördag höll Dave Webb ett tal som ligger inom IPB:s område: Folkligt samarbete för fred, miljö och solidaritet -Nej till militär samverkan mellan EU och NATO.

aff_logga

Under dagen deltog han även tillsammans med Aktivister för fred i seminariet: Militarisering av EU och hybridkrig i samverkan med NATO.

Mer om detta senare.

Ett filmklipp från gårdagens torgmöte under alternativa EU-toppmötet i Göteborg där Dave Webb syns och hörs i slutet av inslaget har publicerats av Ruptly TV.

Källor och länkar

 

Vad gör du för att stoppa vansinnet som sedan snart fyra år pågår i Ukraina och Europa? – Se och hör vad journalisten Ruslan Kotsaba har att säga till oss alla

Aktivister för fred uppmanar alla att själv höra och se journalisten Ruslan Kotsaba, som arbetar för huvudstadskanalen 112 i Ukraina och som nyligen publicerades i Aftonbladet Kultur, har att säga till oss alla.

ruslankostabaabkultur9nov2017.png

 

Regimen förföljer journalister.
En text av Ruslan Kotsaba som publicerades i Aftonbladet kultur 9 november 2017.

Sitt första tal inför Europaparlamentet höll han 28 februari 2017. Det hölls efter att han då nyligen släppts fri efter en tvivelaktig rättegång där han anklagats för landsförräderi och hindrande av militära styrkor. Under rättegången yrkade åklagaren på 13 år. Kotsaba satt sammanlagt häktad i 534 dagar.

Talet han höll inför Europaparlamentet visar vad ukrainare och andra menar när de påstår att något är anti-ukrainskt eller motsvarande. Det visar vad som gör att Kotsaba återigen riskerar att fällas som ”folkets fiende”.

Det visar även att Europa vet vad som pågår i Ukraina med krigföring mot den egna befolkningen, brott mot mänskliga rättigheter, terror utförd av högerextremister, ingripande mot journalister som inte helhjärtat stödjer president Porosjenkos regering, repression av oliktänkande och förföljelse överlag.

Videon från Europaparlamentet (textad på engelska och italienska: Kom ihåg att du själv kan slå av och på undertexter genom att klicka på den fjärde knappen från höger nere till vänster i filmrutan) finns här:

Drygt 8 månader efter detta besök i Bryssel av Kotsaba publicerade Aftonbladet Kultur den 9 november 2017 hans – Amnestys första samvetsfånge i Ukraina på fem år – text.

Kotsaba håller ett tal i början av 2015 som leder till att han anklagas för landsförräderi och hindrande av militära styrkor

ruslankotsaba1.png

Ruslan Kutsabas videotal 17 januari 2015.

Bakgrunden till den hårt kritiserade rättegången mot Kotsaba är att 17 januari 2015 publicerade Kotaba en video där han bl.a. säger att det som pågår i Ukraina är ett inbördeskrig. Han säger att han tänker vägra inkallelse samt uppmanar andra att hellre ta fängelsestraff på två till fem år än att följa inkallelseordern för att gå ut i ett inbördeskrig och döda sina landsmän. Detta sker när den fjärde mobiliseringen annonserats i Ukraina, striderna pågår för fullt och strax efteråt kommer Minsk II-avtalet till stånd.

Vidare säger han också att Euromajdan inte gett någon förändring; under regeringen Porosjenko fortsätter korruptionen att frodas. Kostaba vädjar även till president Petro Oleksijovytj Porosjenko att följa sitt vallöfte om att lösa konflikten politiskt. President Porosjenko måste göra vad som krävs för att nå en politisk lösning; byt ut förhandlare och om det inte fungerar, gör personliga besök i DNR och LNR, tala med representanter för DNR, LNR samt USA:s och Rysslands presidenter eller vem presidenten nu vill tala med. Det viktiga är att stoppa allt detta som pågår.

ruslankotsaba2.png

Ruslan Kutsabas videotal 17 januari 2015.

I filmen poängterar Kotsaba att även om han återigen kommer att kallas Putins agent kommer han att berätta allt:

Som jag just sagt: Jag känner tydligt till lagarna. Jag vet att mobilisering sker under krigslag. Jag varnar er alla; jag föredrar att sitta i fängelse framför att gå ut i inbördeskrig för att döda mina landsmän som bor i öst. Och även om de tänker annorlunda och även om de tycker att Kievs myndigheter inte bryr sig om att lyda dem. Så, även om jag kommer att kallas Putins agent igen, påstås hjälpa Putin, säger jag allt: Till alla som hör mig! Jag säger att jag vägrar mobilisering och jag uppmanar berörda personer att vägra mobilisering, eftersom det här helvetet, denna skräck måste få ett slut. Det är dumheter när folk från tjugoförsta århundrandet dödar folk bara för att de vill leva oberoende.”

Ruslan Kostaba, 17 januari 2015

Detta sägs alltså av någon som länge engagerat sig för Ukrainas självständighet, stödde den s.k. orangea revolutionen, initialt stödde Majdan och som efteråt kom att rösta på president Porosjenko i det tidigarelagda presidentvalet i maj 2014.

Självklart är även filmen med Kotsabas tal i januari 2015 hör- och sevärd. Den finns med engelsk (och tysk) text – kom ihåg att du själv kan slå av och på undertexter genom att klicka på den fjärde knappen från höger nere till vänster i filmrutan – t.ex. här:

Efter frigivningen talar Kotsaba i Europaparlamentet och i november 2017 publicerar Aftonbladet Kultur en text av honom

ruslankotsaba3.png

Ruslan Kutsabas tal i Europaparlementet 28 februari 2017.

I texten som Aftonbladet Kultur publicerade 9 november 2017 skriver Kotsaba:

Själv är jag krigskorrespondent för huvudstadskanalen 112 Ukraina. I början av 2015 blev jag arresterad, falskt anklagad för landsförräderi och hindrande av militära styrkor. Straffet för den sedan Stalintiden nästan bortglömda termen ”folkets fiende” är mellan tolv och femton års fängelse.

Åklagaren yrkade på 13 år. Jag satt häktad 524 dagar ensam i en cell. Först när Amnesty International utnämnt mig till samvetsfånge och Europaparlamentet gått ut till mitt försvar frikändes jag och släpptes.
Men efter ett beslut av högsta domstolen anklagas jag nu på riksåklagarens begäran på nytt för landsförräderi. Än en gång hotas jag av tretton års fängelse. Jag kan under vilken domstolsförhandling som helst komma att häktas.

I mer än två månader har jag levt i väntan på att arresteras.

ruslankotsaba4.png

Ruslan Kutsabas tal i Europaparlementet 28 februari 2017.

Än så länge har alla domare avsagt sig mitt fall för att inte svärta ner sitt rykte med ett politiskt fall som uppenbart saknar all form av bevisning. Men myndigheterna vill föra över ärendet till en domstol i en annan region, där domarna inte är lika nogräknade.

Troligtvis kan jag inte längre lämna landet för att begära politisk asyl. I oktober begärde biträdande informationsminister Dmitrij Zolotuchin att åklagarmyndigheten skulle väcka åtal mot mig för att jag hade åkt till Europaparlamentet och lagt fram en rapport om yttrandefrihetens ställning i Ukraina. Åklagarmyndighetens hemsida informerar att förundersökning har inletts. I dagarna väntar en husrannsakan…

Nu upplever jag, liksom de flesta av dem, besvikelse över Majdan och över min naiva tro på väst. För det var EU och USA som tillät politiker från yttersta högerkanten att förvandla en fredlig medborgarrörelse till en blodig statskupp, med det hånfulla namnet ”Värdighetens revolution”, och att utlösa ett blodigt brödrakrig i mitt land.

ruslankotsaba5.png

Ruslan Kutsabas tal i Europaparlementet 28 februari 2017.

Vad blev jag då fängslad för, och varför vill man återigen fängsla mig – en provästlig, liberal före detta anhängare till president Porosjenko? Det är på grund av en videoblogg där jag kallade kriget i östra delen av landet för ett inbördeskrig, och uppmanade mina landsmän att inte ta värvning i armén, utan ignorera mobiliseringen. Det innehöll inte så mycket som en antydan av uppmaning till våld eller rättfärdigande av Kremls politik.

ruslankotsaba6.png

Ruslan Kutsabas tal i Europaparlementet 28 februari 2017.

Om detta kan hända en journalist så känd för sina provästliga åsikter som jag är, är det inte svårt att föreställa sig vad som händer med andra oliktänkande. Drev, angrepp från högerradikala, demonstrativa arresteringar, husrannsakan och förhör som sträcker sig över flera timmar på ännu oberoende redaktioner.

Ett intolerant samhällsklimat gentemot oliktänkande, samt de nuvarande ukrainska myndigheternas medvetna politik, tvingar oberoende journalister att lämna landet. Vi har ett stort behov av skydd från internationella – däribland svenska – journalister, politiker och människorättsförsvarare som oavlåtligen måste uppmärksamma varje fall av repression gentemot journalister…

ruslankotsaba7.png

Ruslan Kutsabas tal i Europaparlementet 28 februari 2017.

… Men ledarna i väst har hittills inte visat politisk vilja att erkänna misstaget i sitt villkorslösa stöd till Euromajdan 2013-14, eller åtminstone peka på den nya ukrainska regimens excesser. Och det är just detta som ger Ukraina utrymme för nytt godtycke och nya repressioner mot oppositionella journalister.

Insatserna är mycket höga. Av geopolitiska orsaker har europeiska politiker än så länge överseende med repressionen, förtrycket av det fria ordet, myndigheternas godtycke och radikalhögerns terror.

ruslankotsaba8.png

Ruslan Kutsabas tal i Europaparlementet 28 februari 2017.

Detta kommer dock inte att gå spårlöst förbi. För det är just på grund av detta som västerländska värderingar kommer att misskrediteras utan något hopp. Själva ordet ”demokrati” kommer att förvandlas till ett skällsord eller en synonym för hyckleri. Bakom en retorik om frihet och mänskliga rättigheter blottläggs en cynisk kalkyl som betalas i människoliv. Ukrainska människoliv.

Detta måste få ett stopp. Politiker i väst, medier och civilsamhället måste sluta låtsas som att ingenting pågår. Ukrainas regenter får inte tillåtas att fortsätta med vad de gör med mitt land i dag, bara för att det råkar vara ”vår skitstövel”. De måste stoppas!

Ruslan Kostaba, publicerad i svensk översättning hösten 2017

Efter detta första tal som hölls 28 februari 2017 har Kotsaba talat i Europaparlamentet ytterligare två gånger. Senaste gången var 27 september 2017.

Ingen kan säga att de inget visste.

Vansinnet är fortsatt oacceptabelt och måste stoppas

Tyvärr har politiker i väst, medier och civilsamhället ännu inte slutat låtsas som att ingenting pågår i Ukraina. Några klamrar sig hårt fast vid att stödja president Porosjenkos regering och ”Ukrainas strävan efter frihet”. De klamrar sig fast genom att – på samma sätt som de ukrainska myndigheterna och det ukrainska rättsväsendet i fallet Kotsaba och i många fler fall – enögt peka finger mot ”ryssen”.

Enligt evidens klamrar de sig fast till vilken kostnad som helst. Under rättegången mot Kotsaba fördes inga bevis fram. Det fanns t.ex. inte ett enda bevis om hans tal från januari 2015 skulle ha lett till att någon valt att inte följa sin inkallelseorder. Det är inte acceptabelt. Ändå sker det i ett samhälle som, med aktivt svensk stöd, satsar mycket på att öka rättssäkerheten och förtroendet för rättsväsendet. Det som, sedan omkring fyra års tid, pågår i Ukraina rimmar illa med både svenska och europeiska värderingar.

Vad gör just du för att stoppa detta vansinne som pågår i Ukraina med krigföring mot den egna befolkningen, brott mot mänskliga rättigheter, terror utförd av högerextremister, ingripande mot journalister som inte helhjärtat stödjer Porosjenkos regering, repression av oliktänkande och förföljelse överlag?

Vad gör du för att stödja alla de som inte ser en ära i att strida för Ukraina och därför inte följt inkallelseordern som damp ner, d.v.s. alla de som har asyl i Ryssland eller de som gömmer sig i Ukraina?

Vad gör du mot att det nyligen blottades att ukrainsk militär och polis tar till anmärkningsvärda befogenheter för att hitta de undvikit militärtjänst genom att t.ex. storma en nattklubb och spärra av gator för att kolla allas papper?

Slutligen, vad gör just du för att stoppa politiker i väst, medier och civilsamhället i deras selektiva omänskliga blindhet?

Källor

  • Korrespondent: Во Львове военные устроили облаву на студентов – СМИ, 4 november 2017.
  • Kostaba, Ruslan: Regimen förföljer journalister, Aftonbladet Kultur, 9 november 2017.
  • Kostaba, Ruslan: Videotal, 17 januari 2015.
  • Kostaba, Ruslan: Tal i Europaparlamentet, 28 februari 2017.
  • TSN: Полиция ”накрыла” ночной клуб в Киеве и передала оттуда десятки парией в военкомат, 25 oktober, 2017.
  • Unian: Ukraine starts second phase of forth mobilization, 3 mars 2015.

USA I EUROPA del 5: Markstridskrafter

usaieuropamarkstridskrafter1.jpg

M1A2 Abrams.
Foto: Via General Dynamics Land Systems

När USA deklarerade att man skulle fokusera mer på Asien för några år sedan vad gäller militär närvaro menade många att det var Europa som skulle få uppleva mindre amerikansk militär.

Obama lovade dock en miljard dollar till militär aktivitet i Europa.

I Vilseck, Tyskland är 2nd Cavalry Regiment baserat. Dom förfogar bland annat över pansarskyttevagnen Stryker. I Vicenza, Italien finns 173. Airborne Brigade Combat Team och dessa båda enheter betraktas som high value units. 12th Combat Aviation Brigade, som är en helikopterbrigad finns i Tyskland och utöver detta har USA ett antal stödförband och även ingenjörsbrigad och underrättelsebrigad i Europa.

Sedan 2014 har USA i Europa dessutom en rotationsnärvaro där delar av en tung brigad roteras in för att stödja NATO:s snabbinsatsstyrka. Ett koncept som senare utvecklats. Nu omfattar det varje geografiskt kommando och innebär att varje kommando har ett utpekat förband i USA som regelbundet bidrar med enheter för både övning och operationer till respektive geografiskt kommando.

I samband med detta har Tyskland tillförts ett antal stridsfordon inklusive stridsvagnar. Man har genom att rotera in delar av en tung brigad möjligheten att samöva med sina allierade och sina partnerländer i Europa. Övningarnas scenarion omfattar allt från humanitära insatser till fullskaligt krig. Syftet med att rotera in enheterna skall också vara att avskräcka. Dom inroterande förbanden kommer att förvara utrustning i Europa.

usaieuropamarkstridskrafter2.jpg

Stryker.
Foto: Via DoD.

När det gäller förhandslagrat materiel i Europa så har tillgången på exempelvis kvalificerat luftvärn, stridsvagnar m.m varit begränsat. Det tillförs nu pengar för att man ska kunna lagra mer och längre. När USA valde att återföra sina stridsvagnar av typen M1A1 Abrams från Europa men sedan valde att återkomma med stridsvagnar i Europa gör man det i viss utsträckning med den senare versionen M1A2. När USA väljer att återmilitarisera Europa sker också, en i och för sig naturlig, uppgradering av det materiel man återkommer med i många fall. Man har också genomfört en viss ombeväpning i marinkårens lager och exempelvis tillfört M1A1 stridsvagnar till Trondheim.

Man har ett utökat övningsschema i det man kallar för dom mest utsatta medlemsländerna. Det vill säga Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Polen, Rumänien, Ungern, Bulgarien och Norge. I dessa länder baseras också en del tyngre materiel som stridsvagnar, artilleri och pansarskyttefordon. Detta har skett i tre faser sedan 2015 och skall färdigställas under 2017.

För att säkerställa att man från USA ska kunna förflytta förstärkningar till Europa har man analyserat och bedömt hur man ska säkerställa förmågan att genomföra strategiska transporter. Sverige och Finland ingår i dessa analyser.

USA har ett övningsutbytesprogram med 22 länder i central och Östeuropa. Det innebär att olika förband inom det amerikanska nationalgardet har tilldelats en värdnation att samöva med och utbilda.

USA har som sagt ökat sin militära närvaro och sin militära aktivitet i Europa sedan 2014. Man deltar i flera militära övningar som rent geografiskt ofta genomförs i NATO´s östligaste medlemsländer. Som SWIFT RESPONSE i Tyskland och i Polen. SABER STRIKE i Estland, Lettland och Litauen. Turkiet står värd för övningen EFES. ANAKONDA i Polen och NOBLE PARTNER i Georgien exempelvis. Utöver detta genomförs övningar i Rumänien, Ungern och Bulgarien.

usaieuropamarkstridskrafter3.jpg

Viktoria Nuland (USA:s försvarsdepartement) tillsammans med de s.k. oppositionsledarna från Majdan; Oleh Tiahnybok (Svoboda), Vitalij Klytjko (Udar) och Arsenij Jatsenjuk (Faderlandspartiet) i Kiev, Ukraina i början av februari 2014.
Foto: Via Reuters.

Fram till 2020 genomför man också ett träningsprogram särskilt utformat för Ukraina. Det är ett flertal NATO länder som deltar och syftet är att Ukraina skall kunna genomföra övning med sina förband på ett robust sätt och att det finns kontinuitet i övandet.

USA har i Europa ett försvar som skall kunna förflyttas till krisområden i regionen snabbt. Det skall med andra ord förstärka det som redan finns på plats för att sedan undan för undan utifrån stärkas ytterligare. Man fyller på förmåga undan för undan. Det är så man framställer sin återmilitarisering av regionen och sin iver om att deras allierade och samarbetspartners skall avsätta ytterligare ekonomiska medel för att rusta upp. Det finns med andra ord en påstådd hotbild som kräver dessa åtgärder. Problemet är att när man tittar närmare på denna hotbild som läggs fram är den oerhört ihålig och långt ifrån förankrad i verkligheten.

Då måste man faktiskt fråga sig vad den slutgiltiga planen är? Är man genuint oroliga över att Ryssland skall attackera Berlin, London, Paris, New York med missiler? Är man genuint oroade över att Ryssland skall anfalla Polen och Baltikum landvägen och med stridsflyg och starta krig med NATO? Är man genuint oroade över att Ryssland skall dra in sitt land i ett angreppskrig ingen kan vinna? Om dom oroar sig för detta på riktigt måste man ifrågasätta deras förmåga att tänka rationellt. Om dom inte oroar sig för detta utan använder Ryssland som slagpåse i en smutsig propagandakampanj likt man gjort med andra länder genom åren så måste man fråga sig vad som väntar på den europeiska kontinenten i framtiden. Utvecklingen går inte åt rätt håll och det är tyvärr så att det är EU med USA i ryggen som driver på den.

usaieuropamarkstridskrafter4.jpg

Polina Sladkaya, 6 år, är en av alla de barn som dödats i Donbass. Hon dog efter ett anfall mot det då DNR-kontrollerade Slavjansk 8 juni 2014. På fotot bärs hon av doktor Mikhail Kovalenko. Han sade i en intervju att det som dödade Polina kom från Karachunberget där ukrainska trupper var stationerade. Anfallen mot Slavjansk pågick intensivt från början av maj 2014. Det hände flera gånger att även bussar med barn som skulle evakueras från staden besköts. 
Foto: Via Ren TV.

I väst används det man kallar för en ”annektering av Krim” som anledning till oro. Men i själva verket skall man inte oroa sig för en till allra största delen fredlig process där folkviljan respekterades. Däremot skall man oroa sig för att så kallade demokratiska länder ställt sig bakom och understött en statskupp i ett Europeiskt land 2014 som resulterat i inbördeskrig med mycket omfattande civilt lidande som ignoreras av väst. Man har sagt att Ryssland förändrat säkerhetsläget i Europa. Men sanningen är ju att det är EU och USA som gjort det då man stod på barrikaderna tillsammans med av EU bara ett år tidigare fördömda fascistiska ukrainska krafter i ivern att expandera EU:s och USA:s inflytande österut.

 

USA I EUROPA del 4: Missilförsvaret och fokus Baltikum

usaieuropamissilforsvaretochbaltikum1.jpg

Avfyrad SM-3 missil.
Foto: Missile Defense Agency.

Om man ska analysera det missilförsvar som är på väg att installeras i Europa som USA satsar en hel del på skulle man kunna skriva flera böcker. Men jag tar det väldigt kortfattat. Syftet sägs vara att man vill skydda Europa och USA från missilattacker från Nordkorea och Iran.

Först bör man fundera över det där. Missilattacker mot Europa och USA från Nordkorea eller Iran? Ja, löjligt naturligtvis och en lögn producerad för att dölja det verkliga motivet. Det är naturligtvis Ryssland som är anledningen till att man skall hålla Europa med ett missilförsvar.

usaieuropamissilforsvaretochbaltikum2.jpg

SM-3 missil som avfyrats från kryssaren USS Shiloh.
Foto: U.S. Navy

Vad man gör är att man utöver dom fyra AEGIS-jagare som jag nämner i posten om flottan som har förmåga att bekämpa missiler också har ett radarsystem i Turkiet med amerikansk personal. I Rumänien och i Polen kommer SM-3 missiler installeras och Ryssland har all anledning att oroa sig över detta oavsett vad USA/EU och NATO påstår.

Baltikum är något som ofta nämns i Sverige i samband med möjlig aggression från rysk sida. Man menar att dom baltiska länderna är något som Ryssland vill invadera. Att Ryssland är redo att gå i krig mot NATO för att trots vad det kostar i både pengar och döda på båda sidor få kontroll över Estland, Lettland och Litauen. För att det ska ske måste den ryska politiska ledningen tappa förståndet helt och är det något den visat upp sedan flera år nu så är det just det att dom agerar förnuftigt. Till skillnad från deras kollegor i EU och NATO.

usaieuropamissilforsvaretochbaltikum3.jpg

Försvarshögskolan (Baltic Defence College), Tartu, Estland.
Bild: Via Baltic Defence Collage hemsida.

USA har dock ett särskilt intresse för dom baltiska länderna. Man har exempelvis personal på försvarshögskolan i Tartu. Som för övrigt är en skola som dom tre baltiska länderna har gemensamt. USA har också tre stycken militärattachéer på vardera varje ambassad i dom baltiska länderna. En av dessa, på varje ambassad, är alltid i tjänst. Amerikansk militär deltar ofta i övningar i Baltikum och varje baltiskt land knyts till en amerikansk delstats nationalgarde. Det vill säga Lettland – Michigan, Litauen – Pennsylvania och Estland – Maryland. Så det ryska hotet mot dom baltiska länderna får nog ses som mikroskopiskt i jämförelse mot det grepp USA har om dom. Dom är dessutom medlemmar av NATO som per automatik innebär en toppstyrning från USA inom dom områden som NATO täcker upp.

USA har också ett antal IT-experter (cyberkrigare) på plats i dom baltiska länderna som skall arbeta med cybersäkerhet. Sägs det.

NATO förser dessutom dom baltiska länderna med markstridskrafter. Mer om det en annan gång.

Jake Kayzer

USA I EUROPA del 3: Specialförband

usaieuropaspecialforband1.jpg

SEAL Team 2 tar upp position efter att ha släppts ner från en SH-60 Sea Hawk.
Foto: US Navy, public domain

Specialförband omges alltid av ett hemlighetsmakeri. Detta innebär att man sällan kan få fram riktigt pålitlig data om vare sig förmåga, omfattning eller aktuell positionering. I Stuttgart har USA ett högkvarter för sina specialförband i Europa.

usaieuropaspecialforband3.jpg

CV-22 Osprey
Foto: U.S. Air Force photo, Tech. Sgt. Chrissy Best

352nd SOG (Special Operations Group) har sin bas i RAF Mildenhall i Storbritannien men förflyttas till Spangdahlem-basen i Tyskland. Dom är troligen knappt 1000 soldater som förfogar över drygt ett dussin transportflygplan och tankflygplan. Dom har också inom kort runt 10 stycken trotorflygplanet CV-22 Osprey som fungerar som både flygplan och helikopter. 

I Stuttgart i Tyskland finns en bataljon från arméns 10th SFG (Special Forces Group) baserad. Dom samövar ofta med andra NATO specialförband. Dom har under dom senaste femton åren deltagit i operationer i Afghanistan och Irak.

I Stuttgart finns även delar av flottans specialförband och även SEAL Team 2. Båda förbanden med fokus på Europa. SEAL Team 2 har förmåga till operationer i arktisk miljö.

I Belgiska Mons ligger ett USA lett högkvarter som syftar till att samverkan mellan till USA allierade länders specialförband skall kunna fungera på ett bättre och effektivare sätt. Sverige som är ett av NATO´s partnerländer har i alla fall periodvis personal där.

usaieuropaspecialforband2.jpg

SEAL Team i vinterförhållanden.
Foto: Via US Navy Photo

Användandet av specialförband ökar där man anser det vara möjligt.. Detta beror delvis på att det är lättare ur politisk synpunkt att använda sig av ljusskygga och förhållandevis diskreta operationer än stora militära insatser med konventionella förband. Det är också mycket troligt att USA har mer av varan ”specialförband” i Europa än vad som är känt.

Jake Kayzer