Uttalande från Aktivister för fred med anledning av FN:s Internationella dag för mänsklig solidaritet 20 december 2016

Bryt tystnaden om Ukraina.

Aktivister för fred gör, med anledning av att det idag är FN:s Internationella dag för mänsklig solidaritet, ett uttalande om vikten av att, i relation till Europas största flyktingkatastrof, belysa den ukrainska statens övergrepp och brott mot såväl internationella som europeiska förordningar.

Uttalandet har skickats till media.

Ladda ner, skriv ut och sprid följande uttalande. Sprid även länken till bloggen.

 1. PDF – 2 sidor
  Uttalande från Aktivister för fred med anledning av FN:s Internationella dag för mänsklig solidaritet 20 december 2016
  – Alternativ länk

aff_logga

UTTALANDE FRÅN AKTIVISTER FÖR FRED MED ANLEDNING AV FN:s INTERNATIONELLA DAG FÖR MÄNSKLIG SOLIDARITET 20 DECEMBER 2016

bankimoonmanskligasolidaritetsdagen2016

På FN:s Internationella dag för mänsklig solidaritet (20 december) belyser Aktivister för fred den ukrainska statens systematiska övergrepp och brott mot såväl internationella som europeiska förordningar, t.ex. brott mot mänskliga rättigheter och brott mot såväl press- som yttrandefriheten.

unhcoabehovavhumanitarhjalp2017

Källa: UNHCOA

Vi uppmärksammar den idag största humanitära katastrofen i Europa. För 2017 har FN beräknat att 3,8 miljoner är i behov av humanitär hjälp. Av dessa bor 2,3 miljoner i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk och 300 000 är internflyktingar (IDP) i regeringskontrollerade områden. Av alla IDP är 70% äldre, kvinnor och barn medan 700 000 använder en av fem öppna gränspassager för att med fara för sitt liv korsa kontaktlinjen varje månad. Många lever under fruktansvärda förhållanden med akut brist på vatten, mat, el och uppvärmning. Denna humanitära katastrof får inte tystas ner.

Dessa frågor tas tyvärr sällan eller snarare aldrig tas upp i samtalen om Ukraina. Allt fokus läggs enbart på Ryssland och andra parter, när Ukraina också har ett ansvar för civila offer som drabbas när folk lämnas åt sitt öde. Aktivister för fred för upp dessa viktiga frågor på dagordningen.

I grund och botten är dessa frågor relevanta i ett svenskt perspektiv eftersom Sverige och även EU har inflytande över den ukrainska regeringen och som svensk och medborgare i EU är det viktigt att granska de parter som ens nation och union ingår partnerskap med.

Aktivister för fred kritiserar den svenska regeringens tystnad kring frågan om Ukraina som en stat vilken selektivt går tvärtemot europeiska och internationella värderingar för mänskligheten.

Sverige har sedan 1995 tid gett sitt stöd till Ukrainas demokratiska strävan och fortsätter att vara en nära partner till Ukraina. Efter det svenska regeringsskiftet 2014 förnyades befintliga samarbetsavtal med Ukraina och genom dessa betalas 220 miljoner kronor per år fram till år 2020 ut i svenskt bistånd till Ukraina. Stödet baseras främst på bilaterala samarbetsavtal och det sker tillsammans med andra aktörer som stödjer Ukraina. Fokus är en ökad integration med EU. Detta aktiva stöd för att få Ukraina att närma sig EU är relativt omfattande och det har alltså pågått under en längre tid.

Den svenska regeringen – både den förra och den nuvarande – har upprepade gånger uttryckt att det krävs breda och djupgående reformer i Ukraina. Det handlar t.ex. om att bygga en oberoende och effektiv rättsstat, att föra den offentliga makten närmare medborgarna, att värna mänskliga rättigheter, att kämpa mot korruption och att arbeta för ökad jämställdhet. Det bygger på att den ukrainska regeringen förväntas dela våra svenska och europeiska värderingar om t.ex. alla människors lika värde.

margotwallstromikiev28nov2016

I anslutning till sitt senaste besök i Kiev, Ukraina, i slutet av november 2016 uttalade sig Sveriges utrikesminister Margot Wallström:

margotwallstrom28nov2016

I sammanhanget poängteras att Sverige, utöver biståndet ovan, lovat ett subventionerat villkorat bilateralt lån till Ukraina om ca. 860 miljoner kronor. Detta lån, som är kopplat till IMF:s stödpaket till Ukraina, ses som ett statsfinansierat lån. Det är ett lån från Sverige som Ukraina får med en längre ränta jämfört med vad de hade fått betala för ett lån via marknaden.

Sverige ger även ett humanitärt stöd om ca. 50 miljoner kronor till Ukraina. Detta stöd går främst via det internationella samfundets organisationer och Rädda barnen.

Sverige ger dessutom både ekonomiskt stöd och praktiskt stöd till Ukrainas närmande till EU genom olika organ inom EU.

 

Källor: FN, EU, UD, Sida, Regeringen, Expressen/TT (citat av Margot Wallström) m.fl.

Uttalande från Aktivister för fred i samband med FN:s Internationella dag för Mänsklig Solidaritet 2016. Aktivister för fred har en blogg: https://aktivisterforfred.wordpress.com och finns på Facebook: https://www.facebook.com/aktivisterforfred/

 

Stå upp för migranters och internflyktingars rättigheter

Bryt tystnaden om Ukraina.

Med anledning av att det idag är FN:s Internationella Migrationsdag uppmärksammar Aktivister för fred Europas största flyktingkatastrof och de svårigheter internflyktingar från Donbass dagligen upplever.

Ladda ner, skriv ut och sprid följande informationsblad. Sprid även länken till bloggen.

 1. PDF – 1 sida
  – Stå upp för migranters och internflyktingars rättigheter
  – Alternativ länk

bild2migrationsdagen

Med ca. 1.7 miljoner registrerade internflyktingar (IDP) ligger Ukraina – efter Syrien, Jemen, och Irak – på plats fyra i världen över det högsta antalet IDP. Till det kommer över 1 miljon som sökt asyl i andra länder varav en övervägande majoritet – närmare 700 000 – gjort det i Ryssland. Ytterligare andra bor hos släkt och vänner utan att registrera sig som flyktingar.

bild3migrationsdagen

Nikolai Golovchenko, 69, återvände till sitt svårt skadade hus efter att ha spenderat flera veckor i den sydöstra delen av Zaporizjzja.
Foto: UNHCR/Petr Shelomovskiy

IDP som valde att flytta till den regeringskontrollerade sidan av kontaktlinjen upptäckte snart att deras kompetens inte
var efterfrågad vid den nya bostadsorten. Augusti 2016 rapporterade OSSE att internflyktingar p.g.a. sin härkomst nekats anställning, blivit uppsagda samt erhållit lägre lön med sämre arbetsvillkor. De har även mötts med misstänksamhet, hot och våld från lokalbefolkningen då de konkurrerar om samma arbetstillfällen i ett samhälle med hög arbetslöshet. FN rapporterar att folk börjat flytta tillbaka till sina artilleriskadade hus i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk (DNR och LNR) p.g.a att de inte har råd med hyrorna i städerna på den andra sidan kontaktlinjen.

bild1migrationsdagen

Folk passerar Majorsk gränspostering på väg in i DNR, 14 december 2016. 
Foto: Patrick Lancaster

I slutet av 2014 ställde den ukrainska regeringen in betalningar till och drog sig officiellt tillbaka från DNR och LNR. Uppemot 600 000 IDP som bor kvar i DNR och LNR är tvingade att i en mycket krånglig byråkrati först ansöka om passertillstånd över kontaktlinjen och sedan med fara för sitt liv och med mycket långa väntetider ta sig över kontaktlinjen för att ansöka om hjälp från samma regering som tagit ifrån dem deras försörjning och som slutat betala ut medel för skola, vård och omsorg. Parallellt uppges t.ex. att minst 2 av 5 skolor i DNR och LNR är skadade eller förstörda av kriget. Industrier som redan drabbats av nedskärningar har förstörts. Överlag lever folket under omänskliga förhållanden; 2,9 miljoner saknar tillgång till tjänligt vatten och 1,5 miljoner upplever osäkerhet rörande livsmedelsförsörjning.

bild4migrationsdagen

En av UNHCR:s medarbetare talar med en lokalbo vars hem i Lugansk oblast förstördes under striderna 2014.
Foto: UNHCR/Petr Shelomovskiy

Varje dag passerar mellan 25 000 och 35 000 över kontaktlinjen i Donbass. En övervägande majoritet är internflyktingar som tvingas resa. De reser till och från arbetet. De reser även från folkrepublikerna för att hämta ut pengar och eventuell ersättning från den ukrainska regeringen samt uppsöka administrativa enheter inklusive sjukvård och för att handla. De som kämpar för att upprätthålla kontakten med familj och vänner reser till folkrepublikerna. Dit reser även de som ser till sina hem; hem som oftast är förstörda av artilleribeskjutning.

Chaloka Beyani, FN:s särskilda rapportör om mänskliga rättigheter för IDP, uppmanade i september 2016 den ukrainska regeringen att intensifiera sina ansträngningar för att skydda IDP:s rättigheter:

”IDP måste kunna få sina pensioner och sociala utbetalningar oavsett var i landet de befinner sig.” 

Aktivister för fred kräver i samband med FN:s Internationella Migrationsdag att Sverige, som vid årsskiftet 2016-2017 blir medlem i FN:s säkerhetsråd, sätter press på den ukrainska regeringen att leva upp till Minskavtalet.

Vi kräver också att Sverige skriver under, ratificerar och följer konventionen om migrantarbetares och deras familjemedlemmars rättigheter.

Om FN:s Internationella Migrationsdag

18 december 1990 antogs en konvention som erbjuder migranter och deras familjer bl.a. skydd mot slaveri, rätt till skydd av egendom, skydd mot våld och övergrepp, rätt till identitetshandlingar och skydd mot kollektiv utvisning. Varken Sverige eller något annat EU-land har undertecknat denna konvention.

Publicerat av Aktivister för fred i samband med FN:s Internationella Migrationsdag 2016. Aktivister för fred har en blogg: https://aktivisterforfred.wordpress.com och finns på Facebook: https://www.facebook.com/aktivisterforfred/

Referenser

 • Mirovalev, Mansur: On a baking hot day in August 2014, a shell killed Natalya Golovchenko’s mother and daughter right in front of her. She and her family, along with hundreds of others, were attempting to flee fighting raging outside Luhansk in eastern Ukraine. UNHCR. 20 oktober 2016. På engelska.
 • OHCHR: International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Adopted by General Assembly resolution 45/158 of 18 December 1990. På engelska.
 • OHCHR: Report on the human rights situation in Ukraine: 16 August to 15 November 2016. 8 december 2016. På engelska, ryska respektive ukrainska.
 • OSCE: Protection of Civilians and their Freedom of Movement in the Donetsk and Luhansk Regions. 13 maj 2015. På engelska, ryska och ukrainska.
 • UN: International Migrants Day – 18 December. På engelska.
 • UN News Center: Ukraine: UN official urges Government to keep checkpoints open for access to medicines, food. 3 februari 2016. På engelska.
 • UN News Centre: UN expert calls on Ukraine to step up its efforts to protect the rights of the internally displaced. 6 september 2016. På engelska.
 • UN News Center: UN refugee agency urges better measures for people crossing contact line in eastern Ukraine. 30 september 2016. På engelska.

Det internationella samfundet om gränsposteringar i Donbass och specifikt om Majorsk gränspassage

En övervägande majoritet av de 25 000 – 35 000 som varje dag passerar över kontaktlinjen i Donbass är internflyktingar. Alla som passerar genom en av endast fem fungerande gränsposteringar i Donbass gör det med fara för sitt liv.

1granspassager21november2016

Gränspassager i Donbass 2016 fördelade per dag.
Skapad 21 november 2016.

Källa: OHCA.

Varje dag registrerar den ukrainska gränspolisen omkring 25 000 – 26 000 gränspassager mellan den regeringskontrollerade sidan och folkrepublikerna Donestk och Lugansk (DNR och LNR). Samtliga dessa officiellt registrerade passager över kontaktlinjen sker genom en av endast fem öppna gränspassager; fyra för DNR och en som endast är till fots över en sprängd bro för LNR. Under en månad sker omkring 800 000 passager över kontaktlinjen i Donbass.

På grund av att den ukrainska regeringen inför en blockad mot DNR och LNR passerar många till regeringskontrollerade områden för att få tillgång till medicin och mat, ta ut besparingar och hämta ut pension. Åt andra hållet köar folk för att besöka sina släktingar och vänner samt för att se till sina bostäder som ofta skadas av strider med artilleribeskjutningar. UNHCR har rapporterat att nästan alla som passerar kontaktlinjen är internflyktingar.

2internflyktingarkoarvidmayorsknovember2016

Internflyktingar köar på den ukrainska sidan vid Majorsk gränspostering för att besöka släkt, vänner och hem i DNR. 22 november 2016.
Foto: UNHCR/John Wendle

Varje dag bildas långa köer. Folk köar flera timmar och ibland över natten. De köar oavsett väder utan tillgång till skydd för regn, vind och sol och de köar med bristfällig tillgång till såväl vatten som sanitära inrättningar.

En studie av UNHCR visar att var fjärde person som försökte passera gränsen hör till kategorin ”extremt utsatta”. Det handlar om funktionshindrade, äldre, de med allvarliga medicinska tillstånd samt kvinnor som passerar gränsen tillsammans med barn. 66 434 av de officiellt registrerade internflyktingarna är funktionshindrade och de utgör över 4 procent av alla internflyktingar i Ukraina.

3fillippograndimayorsk22nov2016

Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie och chef för UNHCR, besöker den ukrainska sidan av Majorsk gränspassage, 22 november 2016.
Foto: Via UHCHR. Se filmen via denna länk.

22 november 2016 besökte FN:s flyktingkommissarie och chef för UNHCR, Filippo Grandi, den ukrainska sidan av Majorsk gränspassage (Se rapport och film via denna länk). Där berättade en äldre herre att han stått och väntat i en timme och att det brukar ta fem timmar att passera genom den ukrainska gränspassagen. Fillippo Grandi sade då att:

”De civila är i mångt och mycket fast i konfliktens logik och, som alltid eller i regel, är de konfliktens verkliga offer.”

4koervidukraniskasidanmayorsk24nnov2016

Köer vid den ukrainska sidan av Majorsk gränspassage. 24 november 2016.
Foto: Anastasia Vlasova

Tidigare har UNHCR rapporterat att de observerat ett äldre par som stått i sju timmar och väntat på en buss för att besöka sina släktingar. UNHCR meddelade i september 2016 att de planerade att sätta in en buss för att transportera de mest utsatta mellan två gränskontroller. Samtidigt är det i stort sett omöjligt för bussar att passera genom ett minerat ingenmansland.

1 september minskade den ukrainska sidan öppettiderna och ytterligare en minskning av öppettiderna skedde i oktober vid övergång till vintertider. Idag är den ukrainska sidan öppen 8:00 – 17:00. Det ska jämföras med 07.00 – 18:30 under hösten och 6:00 – 20:30 under sommaren. Det innebär en total minskning med 5,5 timmar jämfört med öppettiderna under sommaren då omkring 875 000 passerade kontaktlinjen varje månad.

En viss nedgång i antalet gränspassager har noterats sedan vintertiderna infördes; 436 000 mellan 1 och 20 november jämfört med 483 000 under samma period i oktober. Samtidigt har köerna ökat.

5morochbarnmayorsk24nov2016

En mor och hennes barn på väg till den ukrainska sidan av Majorsk gränspassage som de passerar för att komma ombord på en buss för vidare transport. 24 november 2016.
Foto: Anastasia Vlasova

Redan i september 2016 uppgav mer än hälften av de som reste med bil att det var i stort sett omöjligt att klara alla formaliteter vid gränspassagen under en dag och att de måste övernatta åtminstone en gång varje gång de ska passera gränsen.

Samma månad krävde UNHCR via sin talesperson, William Spindler, att den ukrainska regeringen underlättar gränspassagen så att långa köer inte bildas och att åtgärder vidtas för att undvika både korruption som övergrepp. UNHCR har mottagit rapporter om förekomst av både korruption och sexuella övergrepp vid gränspassagerna.

Här är värt att notera att alla kan och får inte passera gränsen. Barn som är födda i DNR eller LNR hindras att passera gränsen eftersom den ukrainska regeringen inte godkänner dokument som t.ex. födelseattester utfärdade av folkrepublikerna. Dessutom är tidigare giltiga tillstånd för gränspassage till följd av ändringar från den ukrainska regeringen numera ogiltiga. OSSE har sedan lång tid tillbaka rapporterat att det överlag är krångligt och svårt att få tillstånd att passera genom den ukrainska gränskontrollen.

6bevapnadvaktukrainsksida24nov2016

Beväpnad vakt vid den ukrainska sidan av Majorsk gränspassage, 24 november 2016.
Foto: Anastasia Vlasova.

Vid gränspasseringen gäller även att den ukrainska sidans gränsvakter har rätten att neka passage för de som anses utgöra ett ”hot mot (den ukrainska) nationens säkerhet”. OHCHR har rapporterat att utan förekomst av tydliga regler blir folk godtyckligt nekade att röra sig över kontaktlinjen.

Vidare kan gränspassager stängas helt utan förvarning. Ibland stängs de på grund av beskjutning och då blir folk kvar i långa köer och några blir kvar mellan gränskontrollerna.

Förenta Nationerna (FN) har länge rapporterat om att civila som passerar gränsposteringar i östra Ukraina gör det med fara för sitt liv. Utöver risk för beskjutning har områdena minor och icke-detonerad ammunition som är dåligt utmärkt. Vid gränspassagerna opererar även prickskyttar.

7mayorskgranspunktstationflyttad21oktober2016

21 oktober 2016 flyttade den ukrainska sidan sin gränspostering närmare kontaktlinjen – från Zaitseve till Majorsk.
Källa: Aktivister för fred via OHCA Ukraine: Checkpoints – Humanitarian Snapshot (as of 8 September 2016) och OHCA Ukraine: Checkpoints – Humanitarian Snapshot (as of 21 November 2016)

Här noteras att den ukrainska sidan flyttade gränskontrollen från Zaitseve till Majorsk, d.v.s. närmare kontaktlinjen, 21 oktober 2016. Den ukrainska sidan uppgav att flytten underlättade för boende inom den s,k. gråzonen genom att de efter flytten slipper ansöka om tillstånd från de ukrainska myndigheterna och de slipper köa för att passera kontaktlinjen. Genom flytten har den ukrainska sidan alltså flyttat fram sina positioner inom det område som enligt Minskavtalet ska demilitariseras.

Även om Majorsk gränspostering har högre kapacitet än Zaitseve (8 000 jämfört med 7 000 per dag) oroas OHCA av ytterligare humanitära risker och säkerhetsrisker. Några skydd, en medicinsk vagn, en värmeplats och 12 toaletter är knappast tillräckligt för att möta behoven.

OHCHR hävdar att flytten innebär att säkerhetsrisken för civila som passerar gränskontrollerna ökar. Utöver den humanitära risken ökar säkerhetsrisken eftersom den ukrainska sidan och DNR är närmare varandra. Efter den ukrainska sidans flytt av gränsposteringen är de två gränsposteringarna lokaliserade så att gränsvakterna på håll kan se den andra sidans gränspostering. Strider riskerar att blossa upp. Majorsk gränspassage stängdes, p.g.a. strider, tillfälligt första gången redan efter sex dagar.

8varningforminormajorsk14dec2016

Varning för minerat område vid Majorsk gränspassage. 14 december 2016.
Foto: Via Patrick Lancaster

Tidigare, i februari 2016, sade FN:s humanitära koordinator i Ukraina, Neal Walker, att:

”Gränspassager som stängs har omedelbar effekt på folks liv; direkt ökar deras svårigheter och humanitära behov”.

FN uppmanade då regeringen att hålla gränspassagerna öppna:

”Om fientligheterna ökar kan civila bli instängda i osäkra områden; utelämnade åt våldsamheter, minor och icke-detonerad ammunition. Vi uppmanar regeringen att hålla gränskontrollerna öppna.”

Igår 14 december 2016 på morgonen när omkring 6 100 personer och omkring 1 100 bilar köade för att passera kontaktlinjen stängde den ukrainska sidan av Majorsk gränspostering under cirka två timmar pga skottlossning. Det finns civila offer.

Fortsättningar följer.

Källor

 • KyivPost: Crossing the ”border” in Mayorsk (PHOTOS). 25 november 2016.
 • Murray, Don: Grandi meets some of two million displaced by Ukraine conflict. UNHCR. 22 november 2016. På engelska.
 • OSCE: Protection of Civilians and their Freedom of Movement in the Donetsk and Luhansk Regions. 13 maj 2015. På engelska, ryska och ukrainska.
 • OHCA Ukraine: Checkpoints – Humanitarian Snapshot (as of 8 September 2016). 8 september 2016. På engelska.
 • OCHA: Ukraine: Checkpoints – Humanitatian Snapshot (as of 21 November 2016). På engelska.
 • OHCHR: Report on the human rights situation in Ukraine: 16 August to 15 November 2016. 8 december 2016. På engelska, ryska respektive ukrainska.
 • UA Wire: Ukraine has relocated checkpoints in order to pull six settlements out of the grey zone. 22 oktober 2016. På engelska.
 • UN News Center: Ukraine: UN official urges Government to keep checkpoints open for access to medicines, food. 3 februari 2016. På engelska.
 • UN News Center: UN refugee agency urges better measures for people crossing contact line in eastern Ukraine. 30 september 2016. På engelska.

Vi står upp för folket i Donbass och deras mänskliga rättigheter idag

Bryt tystnaden om Ukraina.

Ladda ner, skriv ut och sprid följande informationsblad. Sprid även länken.

 1. PDF – Kort version med 1 sida
  – Stå upp för folket i Donbass och deras mänskliga rättigheter idag!
  – Alternativ länk
 2. PDF – Längre version med 2 sidor
  – Stå upp för folket i Donbass och deras mänskliga rättigheter idag!
  – Alternativ länk

 

manskligarattighetsdagen2016kortareversionbild

Stå upp för folket i Donbass och deras mänskliga rättigheter idag!

Hjälp civila offer i Donbass – Gör något du också!
Sprid information!
Skicka ditt bidrag via Sankt Georgsbandet
Bankgiro-nummer: 587-3948

”Det fanns inget lyse, inget vatten. Jag var tvungen att gå till Roskoshnoye (strax utanför Luhansk) för att hämta vatten. Det var skrämmande. Under den första månaden sov jag inte. Om natten kramade jag min katt och grät. Kissen var också rädd.”
/Daniel, 12 år

Sedan juni 2016 har ungdomsorganisationer i Donbass samlat in hundratals brev från barn och tonåringar om deras erfarenheter av kriget och blockaden som införts mot Donbass. Idag 10 december på Internationella Dagen för Mänskliga Rättigheter överlämnas dessa brev till FN.

Aktivister för fred uppmärksammar idag att Ukraina systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna.

Enligt FN:s råd för mänskliga rättigheter (OHCHR) har 9 758 dödats och 22 779 skadats från mitten av april 2014 till 1 december 2016. Den verkliga siffran är okänd.

Under oktober 2016 registrerades åtta gånger fler civila offer i Östra Ukraina jämfört med i de områden som kontrolleras av den ukrainska regeringen. OHCHR menar att civila som stannat kvar är särskilt utsatta och riskerar att skadas eller dödas.

2,9 miljoner saknar tillgång till tjänligt vatten, 1,5 miljoner upplever osäkerhet rörande livsmedelsförsörjning och minst 2,8 miljoner är på flykt till andra delar av Ukraina och Ryssland.

Under 2016 är endast 28% av FN:s humanitära insatser i konfliktområdet finansierat. Folket har svårt att överleva.

Publicerat av Aktivister för fred i samband med Internationella Dagen för Mänskliga Rättigheter 2016. Aktivister för fred finns även på Facebook: https://www.facebook.com/aktivisterforfred/

Läs mer