Vapenvila på vapenvila ger ingen ro för folket – Konkreta steg krävs

För konflikten i Ukraina råder officiellt vapenvila. Ändå skjuts det och nya vapenvilor tillkommer hela tiden. Under tiden lider folket. Det krävs mer – mycket mer – i form av konkreta steg för att få till stånd en riktig vapenvila.

OSSESMMJuneJuly2018.png

En ny vapenvila 1 juli 2018 resulterade initialt i en markant minskning av beskjutningar, men efter en månad har det ökat igen.
Källa: OSSE SMM

Den senaste vapenvilan kom 1 juli 2018 och enligt rapport från OSSE SMM minskade beskjutningen drastiskt även om den inte slutade helt.

Efter en månad ökar den igen. Från vecka till vecka var ökningen hela 63 procent. Även användningen av vapen som är förbjudna enligt Minskavtalet ökar.

Nästa vapenvila beräknas – i vanlig ordning – till skolstarten 1 september.

Innan dess kommer vi att få läsa om än det ena och än det andra som parterna gör eller påstås göra. Allt för att motivera en ny vapenvila samtidigt som det görs försök att peka ut den skyldige. En skyldig som folket förväntas döma utan rättegång.

Under tiden lider folket

Vatten-, el- och gasförsörjning förstörs och repareras med hjälp av OSSE SMM som övervakar lokala vapenvilor vilka ibland fås till stånd. Ibland fungerar det inte och folk står utan vatten, el och/eller gas.

Under den senaste tiden har minst två av de fem gränsövergångar som finns tillfälligt varit stängda med hänvisning till säkerheten.

StanitsaLuhanskaOSSESMMEvgeniiyMaloletka.jpg

Vid gränsövergången Stanitsa Luganska, som är den enda gränsövergången mellan Lugansk och resten av Lugansk oblast, kan du endast ta dig över till fots via en ranglig spont som byggts över en sprängd bro. Inga fordon kan passera.
Foto: Evgeniiy Maloletka/OSSE SMM

Den enda gränsövergången som finns mellan LNR och resten av Luhansk oblast – den som du bara kan ta dig över till fots genom att klättra över en ranglig spont som byggts över en sprängd bro – kommer möjligen att stängas helt under några dagar i slutet av augusti. Området har länge varit ett stort problem. Nu är tanken att gränsövergången ska kompletteras med byggnader inkl. toaletter och bombskydd för de tusentals som köar i timmar för att passera gränsen varje månad. Den ryska representationen i OSSE har vädjat om att bron ska lagas så att åtminstone utryckningsfordon kan passera. Beslut om hur det blir med reparationerna kommer att fattas i dagarna inom den trilaterala kontaktgruppen.

Vi får hålla tummar och tår att de kommer överens och att beskjutningarna helt upphör där – både innan, under och efter reparationerna genomförs. Vi får också hoppas att alla som behöver passera gränsen innan månadsskiftet för att t.ex. handla till skolstarten kan göra det innan övergången stängs.

OSSE SMM rapporterar även att sedan starten av året har 31 civila dödats medan 137 civila har skadats i strider i området.

I slutet av juli besökte OSSE:s generalsekreterare Thomas Greminger området. Innan dess hade chefen för OSSE SMM, ambassadör Ertugrul Apakan, uttalat att den nya vapenvilan i början av juli var bra samtidigt som det behöves mer – mycket mer – i form av konkreta steg för att få till stånd en riktig vapenvila.

Agera mot ukrainsk normalisering som leder till att mänskliga och medborgerliga rättigheter inskränks – ukrainsk barnboksförfattare vill att SBU agerar mot sommarläger för barn

I Ukraina fortsätter en normalisering som leder till att de mänskliga och medborgerliga rättigheterna inskränks och att murar byggs.

Den ukrainska barnboksförfattaren Larisa Nitsoj, som våren 2016 initierade en kampanj med ”Vuxna läser för barn” i landet, vädjade i veckan på TV-kanalen ZIK till den ukrainska säkerhetstjänsten (SBU) att se över sommarläger för barn.

LarisaNitsojZIKAgu2018.png

Larisa är upprörd över att ”separatisternas barn”, d.v.s. barn som bor på andra sidan frontlinjen, får åka på sommarläger i Ukraina och där delta på samma sommarläger som barn till ukrainare som stridit vid fronten mot Donbass.

Enligt henne bör Ukraina inte släppa in barnen från Donbass då de kan ”förhärliga Ryssland” och motsätta sig ukrainas militära operation mot Donbass.

”Varför ska dessa barn samlas och bygga relationer med våra ukrainska barn?”

Larisa Nitsoj, uttalande i ZIK 7 augusti 2018

Enligt Larisa måste Ukraina ta hand om den nya generationen med utbildning och inte tillåta att de deltar i samma läger som ”dessa rövhål till barn som uttrycker en annan politisk åsikt”.


Förtryck börjar med avhumanisering.

I Ukraina märks denna process varje dag.

Genom media tillåts kända och okända personer sprida sitt förakt och hat till resten av befolkningen.

På detta sätt sorteras folk in i vi och dom.

Oliktänkande förväntas vara tysta.

Emellanåt används våld för att få till stånd denna tystnad.

Samtidigt märks det också att ukrainarna är rädda.

De reser murar.


Vi, folket, måste agera mot denna utveckling.

Prata med andra om det.

Ställ även krav om att Sverige, EU och världen aktivt agerar mot denna mörka utveckling som pågår i Ukraina.

Vem du kan kontakta finns samlat i detta blogginlägg.


Länk till inslaget i ZIK (lyssna omkring 2:53 in i inslaget):