Socialdemokraternas ledare attackerad av regeringslojala högerextremister i Ukraina

natalja_2.jpeg

Natalja Korolevskaja, ordförande för de ukrainska socialdemokraterna och ledamot av det ukrainska parlamentet Rada, som attackerades i Odessa 2 juni 2017 skadades med men för livet.

Fredag 2 juni 2017 blev Natalja Korolevskaja – ordförande för de ukrainska socialdemokraterna, ledamot av det ukrainska parlamentet Rada samt initiativtagare till all-Ukrainska Kvinnor för fred – attackerad i Odessa. Hon fick grön desinfektionsvätska kastad över sig och skadades med men för livet. 

Attackerna från högerextrema ökar i dagens Ukraina. De som drabbas är politiska motståndare, fredsorganisationer, veteraner, journalister, kulturpersonligheter o.s.v. Attackerna riktas kort sagt mot de som de högerextrema ser som oliktänkande.

De högerextrema använder ofta uttryck som t.ex. anti-ukrainsk om sina motståndare. Samma retorik används av den ukrainska regeringen. Därmed legitimeras de högerextrema och deras agerande. Samtidigt ökar spänningarna i samhället.

Motsättningarna späds ytterligare på genom att varken regering, parlament, förtroendevalda överlag eller ens de rättsvårdande myndigheterna agerar för att ställa högerextrema till svars när de agerar mot lagen. Istället agerar de för att skydda de högerextrema.

Aktioner utan tillstånd får ett tyst medgivande. Efter ett tag tas frågan över av landets ledning som gör det till sin politik och lagar skrivs om. Så skedde när högerextrema genomförde en blockad och sprängde kraftledningarna till Krim samt när de blockerade järnvägstransporter av malm och kol för metallindustrin och kraftverken till och från Donbass. I bägge fallen föll den ukrainska regeringen till föga efter några veckor och gjorde de olagliga aktionerna, som också strider mot Minsköverenskommelsen, till officiell regeringspolitik. För järnvägsblockaden i Donbass påtalade statsministern och presidenten initialt att de ekonomiska skadorna blev för stora för Ukraina att bära. Senare ändrade de alltså sin ståndpunkt och legaliserade den illegala blockaden.

Attacken mot Natalja visar att högerextrema även ger sig på de som kritiserar den ukrainska regeringen och den politik de för. Attacken utfördes i anslutning till Kvinnor för freds kongress i Odessa 2 juni 2017. Där antogs en resolution med en vädjan till det ukrainska parlamentet och ministerrådet med krav om att förhindra den av regeringen föreslagna pensionsreformen. Redan idag är situationen ohållbar för de ukrainska pensionärerna och ytterligare besparingar gynnar varken individerna eller samhället.

Aktivister för fred kräver att den svenska regeringen agerar genom alla tillgängliga kanaler för att bryta denna negativa spiral. Ukraina behöver fred. Fred nås inte genom att Ukrainas befolkning behandlas efter högerextrema gruppers godtycke.

Vi kräver att Sveriges regering och EU agerar för att stävja det politiska våldet i Ukraina.

Aktivister för fred uppmanar socialdemokrater och alla andra i Sverige att stå upp för fred i Ukraina och för att oppositionella, däribland socialdemokrater, ska kunna agera i landet utan rädsla om att utsättas för politiskt våld.

Aktivister för fred lämnar även en hälsning om god bättring till Natalja Korolevskaja så att hon kan fortsätta sitt viktiga engagemang för fred i Ukraina så snart som möjligt.

Mer om Natalja Korolevskaja och några tidigare attacker läses i Om Natalja Korolevskaja och några tidigare attacker.


Attacken mot Natalja Korolevskaja skedde på morgonen utanför ett hotellkomplex där all-ukrainska Kvinnor för fred höll en kongress. Innan hade högerextrema hotat kongressen och dess deltagare på olika sätt med syfte att kongressen skulle ställas in. Under fredagsmorgonen evakuerades alla från byggnaden efter att polisen sagt att byggnaden var bombhotad.

Kvinnor för freds vice ordförande Galina Kulik sade:

”När polis på plats hörde kritik mot regeringen uttalas meddelade de att lokalerna måste utrymmas efter ett påstått samtal om bombhot.”

Galina Kulik, vice ordförande i Kvinnor för fred, 2 juni 2017

Utanför byggnaden möttes kvinnorna av aggressiva iklädda kamouflage och militärkläder. Natalja, som är initiativtagare till det all-ukrainska Kvinnor för fred, attackerades under evakueringen. Utöver uttalade hot kastade någon grön desinfektionsvätska i hennes ansikte.

hogerextremaodessa2juni20171.png

Aggressiva iklädda kamouflage och militärkläder utanför Kvinnor för freds kongress i Odessa 2 juni 2017.

När attacken mot Natalja genomförts drevs de aggressiva på flykt medan kvinnorna och folket ropade ”skam”.

irinakovalishnatalja2juni2017.png

Irina Kovalish från Odessa regionfullmäktige meddelade att Natalja Korolevskaja skadats med men för livet efter attacken i Odessa 2 juni 2017.

Irina Kovalish, som är vald till Odessa regionfullmäktige för Oppositionsblocket, meddelade under eftermiddagen att Natalja till följd av detta skadat hornhinnan och delvis förlorat synen. Samma information publicerades även på Oppositionsblockets hemsida samt i t.ex. ukrainsk och rysk media.

Ukrainsk media har rapporterat att Lavr Kornilov, biträdande chefsläkare vid Centrum för Mikrokirurgi Ögon i Kiev, sagt att patienten – till följd av den gröna vätskan – fått en kemisk brännskada på hornhinnan i det vänstra ögat. Chefläkare Kornilov sade att detta tillstånd kräver behandling och att patienten klagar på försämrad syn på vänster öga.

lakarutlatandenatalja2juni2017

Natalja Korolevskaja har publicerat läkarutlåtandet efter attacken mot henne.

Natalja publicerade själv läkarutlåtandet där hon diagnostiseras med kemisk brännskada på hornhinnan och bindhinnan i ögat. Hornhinnan i det vänstra ögat är skadad och Natalja har partiell synförlust på vänstra ögat. Tiden och sannolikheten för en fullständig återhämtning kan inte fastställas.

Irina Kovalish publicerade även en film från händelsen och skrev att ingen vettig människa kan utföra en sådan feg handling. Filmen finns att se via Nataljas Youtube-konto.

kvinnorforfredukrnatalja2juni2017.png

Kvinnor för fred i Ukraina publicerade filmen som visar attacken mot Natalja.

Videon har även publicerats av Kvinnor för fred i Ukraina. De har också lämnat in en polisanmälan med begäran om att ställa ansvariga för attacken till svars. Kvinnor för fred har lämnat över utredningsmaterial till polisen.

Efter händelsen uttalade Natalja, som var minister för socialpolitik under Viktor Janukovitj andra regering och som avsattes 24 februari 2014, sig:

”Myndigheterna är rädda för alternativa synpunkter på antisociala reformer. Regeringens resultat är att fattigdomsnivån i landet ligger på 60 procent och bland pensionärer är den chockerande 90 procent. Våra kvinnor är de modigaste. De är inte rädda för radikala eller rapporter om hot. De uttryckte sin åsikt om chockpensionsreformen. Kongressen genomfördes trots alla försök att stoppa den”

Natalja Korolevskaja, 2 juni 2017

Kvinnor för fred antog under kongressen i Odessa 2 juni 2017 en resolution med en vädjan till det ukrainska parlamentet och ministerrådet med krav om att förhindra den av regeringen föreslagna och av IMF godkända pensionsreformen.

natalja_1.jpeg

Natalja Korolevskaja, ordförande för de ukrainska socialdemokraterna, som attackerades i Odessa 2 juni 2017 skadades med men för livet.

Natalja sade även:

”När kongressen inledde diskussionen om regeringens pensionsreform kom meddelande om att byggnaden var bombhotad (minerad) och kvinnorna evakuerades. Detta indikerar att någon med makt ligger bakom och de gör allt för att förhindra ett konstruktivt offentligt samtal. För mig är denna föraktliga och fega provokation en fullständig överraskning. Jag tror att metoder med att hälla grön färg i kvinnors ansikte varken är allmänt eller politiskt acceptabelt.”

Natalja Korolevskaja, 2 juni 2017

 

oppositionsblocket2juni2017.png

Oppositionsblocket genom Jurij Bojko uttalar sig om attacken mot Natalja.

Jurij Bojko, medgrundare av Oppositionsblocket som bildades inför det tidigarelagda parlamentsvalet i oktober 2014 (och som är f.d. minister för energi och kolbrytning samt f.d. vice premiärminister och som avsattes 27 februari 2014), uttalade sig med krav om att polischeferna i Odessa ska avskedas. Detta för att de inte kunde garantera säkerheten för Kvinnor för freds kongress.

Ett krav framförs även om att en utredning om attacken mot Kvinnor för freds initiativtagare och parlamentsledamoten Natalja Korolevskaja ska inledas:

”Radikala högerextremister har försökt hindra rörelsen Kvinnor för freds kongress…

Aggression mot fredsorganisationer bekräftar den press från krigshetsare och radikala som råder på det civila samhället. Oppositionsblocket kräver att polischeferna i Odessa avskedas då de inte kunde garantera kvinnornas säkerhet…

Vi kräver även att riksåklagarmyndigheten öppnar en utredning av attacken. Polis och säkerhetstjänst är skyldiga att på kortast möjliga tid utreda och fastställa skuld för brott mot liv och hälsa för kongressens deltagare, fastställa vilken organisation som är ansvarig för politisk terror och offentliggöra utredningen.”

Jurij Bojko, 2 juni 2017

Oppositionsblocket och Jurij menar att attacker mot oberoende offentliga organisationer (NGO:er) bekräftar att omvänd demokrati råder i Ukraina.

”Vi uppmanar EU:s ledarskap att diskutera demokratiska problem och problem i fråga om respekt för motståndsrätten under det kommande toppmötet mellan Ukraina och EU”.

Jurij Bojko, 2 juni 2017

De säger att deras uttalande är även riktat till Europarådet, OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, FN:s representationskontor i Kiev, EU:s representationskontor i Kiev och ambassader för utländska partner till Ukraina.

Oppositionsblocket vädjar om aktiv bevakning av demokratiska processer i Ukraina och stöd till oberoende offentliga organisationer (NGO:er):

”Vi anser att PACE måste stärka övervakningen av hur den ukrainska ledningen uppfyller sina åtaganden. Det är nödvändigt att ge de ukrainska tjänstemännen personligt ansvar för deras misslyckande om att säkerställa medborgarnas rättigheter och friheter och för deras brott mot demokratins principer och normer.”

Jurij Bojko, 2 juni 2017

 

nataljaleonchenkonatalja2juni2017.pngNatalja Leonchenko uttalar sig efter attacken mot Natalja och uppmanar polis att utreda och ställa de ansvariga till svars samt säger att Ukraina behöver fred.

Även Natalja Leonchenko, ordförande för Oppositionsblocket i Zjytomyrs stadsfullmäktige i nordvästra Ukraina, reagerade genom att uppmana polis att utreda händelsen. Leonchenko menar att allt annat kommer att innebära ett fiasko för lag och ordning i landet. Hon avslutar med att Ukraina behöver fred.

Nikaolj Skorik, ledamot av Rada, lämnade en begäran till inrikesminister Arsen Avakov om att snabbt vidta åtgärder mot de som angrep Natalja och ställa dem inför rätta.

”Attacker av huliganer, kroppslig skada och skada på egendom – alla har blivit metoder som riktas mot medlemmar av Oppositionsblocket. Ingen av dessa metoder är förenlig med rådande lagstiftning och det strider mot grundläggande medborgerliga rättigheter och friheter som garanteras genom Ukrainas konstitution.”

Nikaolj Skorik, 2 juni 2017

 

sergejlarinnatalja2maj2017.png

Sergej Larin uttalar sig om attacken mot Natalja och passade på att hälsa till och uttrycka sitt stöd för henne.

Sergej Larin, ledamot i det ukrainska parlamentet Rada och ordförande för organisationen för rättsliga reformer, visade i sitt Facebookflöde hur allvarlig attacken mot Natalja är. Han frågade om det finns något ryskt eller ukrainskt ord som inte är en svordom för att benämna de som kastade grön färg i ansiktet på Natalja. Han passade även på att visa sitt stöd och önska god bättring till Natalja samt hälsade att ”vi är med dig”.

Det finns de som hyllar attacken, men ukrainarnas reaktioner i sociala medier har mestadels förkastat metoden som används för att bekämpa politiska motståndare. De är särskilt kritiska till att attacker utförs av friska starka män mot kvinnor.

automajdanodessanatalja2maj2017.png

Automajdan Odessa tar på sig attacken 2 juni 2017 mot Natalja Korolevskaja.

Parallellt tog Automajdan Odessa på sig ansvaret för attacken mot Natalja.

Det rapporteras också att polisen har öppnat en utredning om huliganism.

Attackerna från högerextrema ökar i dagens Ukraina. De som drabbas är politiska motståndare, fredsorganisationer, veteraner, journalister, kulturpersonligheter o.s.v. Attackerna riktas kort sagt mot de som de högerextrema ser som oliktänkande.

De högerextrema använder ofta uttryck som t.ex. anti-ukrainsk om sina motståndare. Samma retorik används av den ukrainska regeringen. Därmed legitimeras de högerextrema och deras agerande. Samtidigt ökar spänningarna i samhället.

Motsättningarna späds ytterligare på genom att varken regering, parlament, förtroendevalda överlag eller ens de rättsvårdande myndigheterna agerar för att ställa högerextrema till svars när de agerar mot lagen. Istället agerar de för att skydda de högerextrema.

Aktioner utan tillstånd får ett tyst medgivande. Efter ett tag tas frågan över av landets ledning som gör det till sin politik och lagar skrivs om. Så skedde när högerextrema genomförde en blockad och sprängde kraftledningarna till Krim samt när de blockerade järnvägstransporter av malm och kol för metallindustrin och kraftverken till och från Donbass. I bägge fallen föll den ukrainska regeringen till föga efter några veckor och gjorde de olagliga aktionerna, som också strider mot Minsköverenskommelsen, till officiell regeringspolitik. För järnvägsblockaden i Donbass påtalade statsministern och presidenten initialt att de ekonomiska skadorna blev för stora för Ukraina att bära. Senare ändrade de alltså sin ståndpunkt och legaliserade den illegala blockaden.

Attacken mot Natalja visar att högerextrema även ger sig på de som kritiserar den ukrainska regeringen och den politik de för. Attacken utfördes i anslutning till Kvinnor för freds kongress i Odessa 2 juni 2017. Där antogs en resolution med en vädjan till det ukrainska parlamentet och ministerrådet med krav om att förhindra den av regeringen föreslagna pensionsreformen. Redan idag är situationen ohållbar för de ukrainska pensionärerna och ytterligare besparingar gynnar varken individerna eller samhället.

Aktivister för fred kräver att den svenska regeringen agerar genom alla tillgängliga kanaler för att bryta denna negativa spiral. Ukraina behöver fred. Fred nås inte genom att Ukrainas befolkning behandlas efter högerextrema gruppers godtycke.

Vi kräver att Sveriges regering och EU agerar för att stävja det politiska våldet i Ukraina.

Aktivister för fred uppmanar socialdemokrater och alla andra i Sverige att stå upp för fred i Ukraina och för att oppositionella, däribland socialdemokrater, ska kunna agera i landet utan rädsla om att utsättas för politiskt våld.

Aktivister för fred lämnar även en hälsning om god bättring till Natalja Korolevskaja så att hon kan fortsätta sitt viktiga engagemang för fred i Ukraina så snart som möjligt.

 

 

 

 

Om Natalja Korolevskaja och några tidigare attacker

Denna text är en fördjupning av Socialdemokraternas ledare attackerad av regeringslojala högerextremister i Ukraina.

nataljakjuliatrada3juni2008.jpg

Fädernelandsförbundets Natalja Korolveskaja tillsammans med partiordförande Yulia Tymosjenko i Rada 3 juni 2008.

Natalja Korolveskaja, som attackerades i Odessa 2 juni 2017 och skadades med men för livet, är en känd ukrainsk politiker. Hon började sin politiska karriär i Lugansk. Under presidentvalet 2004 stödde hon Viktor Janukovitj. Efter den s.k. orangea revolutionen gick Natalja 2005 med i Julia Tymosjenkos parti Fädernelandsförbundet och bestämda sig för att satsa på politik på nationell nivå för att hjälpa folket i Donbass med deras svårigheter.

nataljajatsenjukyes2010.png

Natalja Korolevskaja tillsammans med Arsenij Jatsenjuk vid det sjunde årliga mötet för YES (Yalta European Strategy) september 2010. Båda två tillsammans med Oleksandr Turtjynov (som i februari 2014 kom att leda avsättningen av Natalja från sin ministerpost) ansågs vara Fädernelandsförbundets unga krafter.

Hon valdes in i det ukrainska parlamentet Rada 2006. Där sade hon bl.a. att alla verkade känna till Donbass svårigheter, men ingen verkade vilja försöka lösa svårigheterna och hjälpa folket i Donbass.

nataljademorada2011.jpg 

Natalja håller tal vid en demonstration av folkrörelsen Framåt Ukraina! utanför Rada maj 2011.

I maj 2011 samlade Natalja 5 000 deltagare från folkrörelsen Framåt Ukraina! för en demonstration utanför det ukrainska parlamentet Rada. De krävde att förstörelsen av den ukrainska ekonomin skulle stoppas och att en hög levnadsstandard säkerställs. De krävde även att Folkets reform, d.v.s. ett åtgärdspaket som utarbetats genom samverkan med det civila samhället och fackföreningar, skulle genomföras och att om så inte skedde skulle de kräva att regeringen avgick.

I början av december 2011 representerade Natalja Fädernelandsförbundet vid en kongress för EPP (European People’s Party). Hon åkte istället för Julia Tymosjenko som satt fängslad.

Några veckor senare, 23 december 2011, valdes Natalja till partiledare för ett annat parti som tillhörde Julia Tymosjenkos block – de ukrainska socialdemokraterna. I mars 2012 uteslöts dock Natalja och det socialdemokratiska partiet från Julia Tymosjenkos block i Rada. Hon anklagades för ”brott mot den parlamentariska etiken och för samarbete med presidentadministrationen” efter att hon vid en omröstning inte röstat med blocket. Hon hade tidigare varnats. Efter uteslutningen avgick två ledamöter från blocket i protest.

nataljanikolaevmaj2012.png

Natalja Korolevskaja inviger partikontoret i Nikolajev, maj 2012.

Under partikongressen i mars 2012 bytte de ukrainska socialdemokraterna namn till Ukraina – Framåt! Sommaren 2012 lovade Natalja att partiet inte skulle samarbeta med Regionernas parti i parlamentet och senare under året hotade hon med att avsätta president Viktor Janukovitj. I parlamentsvalet i oktober 2012 fick partiet inga platser i Rada.

nataljasocialpolitiksministerjuni2013.png

Som minister för socialpolitik uttalade sig Natalja i TV-kanalen Inter i juni 2013. Hon lovade att pensionen i Ukraina gradvis skulle höjas för att slutligen ligga på 500. Idag, fyra år senare när IMF:s krav om pensionsreform råder erhåller 75 procent (8 av 12 miljoner) pensionärer miniminivån om 1 312 Hryvnia eller € 44. Bland Ukrainas pensionärer är fattigdomsnivån idag chockerande 90 procent.  

Från 24 december 2012 agerade Natalja som minister för socialpolitik under president Viktor Janukovitj. Det gjorde hon fram till 24 februari 2014, d.v.s. i ytterligare några dagar efter att president Viktor Janukovitj – efter att dödshot framförts mot honom – lämnat Kiev. Då avsattes Natalja av Rada som vid den tidpunkten agerade under hennes f.d. partikollega från Fädernelandsförbundet: Oleksandr Turtjynov, t.f. president och t.f. talman. 329 röstade för hennes avsättning.

nataljamissingmaj2014.png

I början av maj 2014 rapporterades Natalja Korolevskaja försvunnen. Hon var på väg från Dnepropetrovsk (idag: Dnipro) till Slovjansk för att övervaka evakuering av funktionshindrade.

Natalja kandiderade i det tidigarelagda presidentvalet i maj 2014. Hon rankades ensam på första plats vid en genomgång av presidentkandidaternas förmåga att fånga upp socialpolitiska frågor. I sitt sociala program lyfte Natalja alla (10 av 10) samhällsfrågor som ansågs angelägna för ukrainarna.

olegthusdnepropetrovsk2021maj2014.png

Natten mellan 20 och 21 maj 201 attackerades den tidigare presidentkandidaten Oleg Tsarovs hus i Dnepropetrovsk (idag: Dnipro).

1 maj 2014 drog dock Natalja tillbaka sin kandidatur. Det gjorde hon efter att Oleg Tsarov, som attackerats flera gånger under presidentvalskampanjen och som senare under natten mellan 20 och 21 maj 2014 skulle få sitt hus i Dnepropetrovsk (idag: Dnipro) förstört vid ett attentat, annonserat att han drog tillbaka sin kandidatur och uppmanade andra kandidater, vars huvudsakliga väljarbas låg bland invånarna i de sydöstra delarna, att göra detsamma. Oleg uttryckte sig om att val som hålls under ett pågående inbördeskrig ska bojkottas.

nataljakoppositionsblocket.jpg

Socialdemokraternas ledare Natalja Korolveskaja valdes på åttonde plats för Oppositionsblocket in i Rada oktober 2014.

I det tidigarelagda parlamentsvalet i oktober 2014 valdes Natalja åter in i Rada. Hon gjorde det från åttonde plats för Oppositionsblocket. Oppositionsblocket är en sammanslutning av flera partier och socialdemokratiska Ukraina – Framåt! är ett av dessa partier.

nataljautredningjan2015.png

I januari 2015 kom Natalja Korolveskaja, efter en begäran från Irina Herashchenko, under utredning för ”separatism” och ”finansiering av illegalt beväpnade grupper”.

Januari 2015 inledde riksåklagarämbetet en utredning mot bl.a. Natalja rörande ”separatism” och ”finansiering av illegala väpnade grupper”. Förundersökningen inleddes efter att Irina Herashchenko, med president Petro Porosjenkos medgivande, skickat in en begäran om det. Irina, som är första vice talman i Rada, ordförande för det ukrainska parlamentet Radas kommitté för europisk integration och president Petro Porosjenkos sändebud för humanitära frågor vid de av OSSE SMM ledda samtalen i Minsk; sade att hon skickat in en begäran till riksåklagarämbetet med krav att kontrollera informationen om bl.a. Korolveskaja var inblandad i ”finansiering av terrorister och mördare”.

Valerij Karpuntsov, rådgivare till riksåklagaren, sade att p.g.a. den stora offentliga uppmärksamhet som frågan fått och ”nödvändigheten av en skyndsam reaktion mot separatism” inleddes förundersökningen omgående. Valerij meddelade även att riksåklagaren personligen skulle övervaka ärendet. Att förundersökningen inletts efter begäran från Irina Herashchenko bekräftades några dagar senare av dåvarande riksåklagaren Vitalij Jarema.

I samband med en segerparad och blomsternedläggning i Slovjansk 9 maj förra året (2016) attackerade högerextremister Natalja. Handgemäng uppstod mellan Nataljas vakter och de som attackerade. Grön desinfektionsvätska, ägg, vatten och mjöl kastades på Natalja och veteraner som befann sig i närheten.

ljubovpehkonatalja9maj2016.png

Under firandet av segerdagen 9 maj 2016 i Slovjansk hälldes grön desinfektionsvätska i ansiktet på Ljubov Pechko, 91 år. Ljubov är veteran och krigshjälte som deltog i befrielsen av Vitryssland.

Den gången tog Slaviska sich på sig attacken. De krävde att Natalja skulle lämna Slovjansk och de anklagade henne för att underblåsa det pågående kriget. Slaviska sich är en organisation som agerar i Slovjansk genom att t.ex. utbilda unga i vapenhantering, arrangera olika övningar och hjälpa Högra sektorn – bl.a. med att gräva skyttegravar. De är volontärer och när den ukrainska armén efterfrågar något tar Slaviska sich med det till dem. De agerar enligt evidens även genom att attackera en parlamentsledamot och veteraner som firar Segerdagen 9 maj.

Inför Segerdagen 9 maj 2017 vädjade offentliga representanter för Slovjansk till Natalja om att hon inte skulle besöka staden. De vädjade till henne om att ”ta hänsyn till alla omständigheter kring vad som hände den 9 maj 2016”. De ville undvika en upprepning av föregående års attack och resultatet är att Nataljas frihet begränsas.