Human Rights Watch: Ukrainas internationella partner ska omedelbart uppmana Ukraina att ta tillbaka beslutet om att förbjuda ett antal ryska web- och internetföretag

Human Rights Watch kräver att Ukraina, för att skydda yttrandefrihet och mediapluralism, återkallar förbudet mot ett dussintal ryska web- och internetföretag

hrwkraverattukrbesluttastillbaka16maj2017.png

Human Rights Watch uttalar sig om det ukrainska förbudet mot ett dussintal ryska web- och internetföretag.

Tanya Cooper, ukrainaforskare vid Human Rights Watch, säger att:

”Detta är ytterligare ett exempel på hur lätt (president) Porosjenko försöker kontrollera den offentliga diskursen i Ukraina. Porosjenko försöker rättfärdiga det senaste steget, men det är en cynisk och politisk ändamålsenlig attack på rätten till information – en attack som påverkar miljontals ukrainare och deras privata och yrkesmässiga liv.”

Tanya säger vidare att:

”I ett enda drag har Porosjenko delat ut ett fruktansvärt slag mot yttrandefriheten i Ukraina. Det är en oförklarlig kränkning av ukrainarnas rätt till information baserat på deras eget val. Europeiska Unionen och Ukrainas övriga internationella partner ska omedelbart uppmana Ukraina att ta tillbaka beslutet.”

vkontakte.png

VKontakte, som kallas ryska Facebook och som används av 78 procent av alla internetanvändare i Ukraina, förbjuds enligt dekretet.

Ukraina är part i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Båda garanterar yttrandefrihet inklusive tillgång till information. Enbart restriktioner som är nödvändiga och som står i proportion till ett legitimt syfte kan införas. Förbudet som anges i det aktuella ukrainska dekretet passerar inte det testet.

Enligt Oksana Romaniuk, verkställande direktör för det Kievbaserade Institutet för massinformation, har (den ukrainska) regeringen inte lämnat en giltig motivering till varför ett sådant brett förbud mot onlineverksamheter är nödvändig. Oksana insisterar också på att dekretet är svårt att genomdriva utan lagförändringar.

Presidentdekretet, som publicerades 16 maj 2017, verkställer ett beslut av Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd. Det handlar om en rad åtgärder som innebär ekonomiska sanktioner mot enskilda och juridiska personer. Sådana sanktioner innebär att deras tillgångar i Ukraina fryses samt att finansiella och ekonomiska restriktioner införs. För enskilda personer innebär det även förbud för inresa i Ukraina.

yandex.png

Yandex, som är en populär sökmotor vilken dagligen används av 48 procent av Ukrainas internetanvändare, förbjuds enligt dekretet..

Beslutet innebär vidare att ukrainska internetleverantörer är skyldiga att blockera tillgång till de web- och internetföretag som är upptagna i Ukrainas statliga sanktionslista. Experter säger att det är svårt att genomdriva en sådan blockering.

Chefen för Ukrainas Internetförening, Oleksandr Fedienko, har i en intervju i media sagt att Ukraniska internetleverantörer saknar den tekniska möjligheten att blockera ryska sociala medier och nyhetssidor. Han sade också att realisering av förbudet är ineffektivt då det finns olika sätt att kringgå Internetcensur.

Källa

Human Rights Watch: Ukraine: Revoke Ban on Dozens of Russian Web Companies. 16 maj 2017.

Behövs desinformation för att mobilisera mot Aurora 17?

För drygt en vecka sedan publicerade Aktivister för fred en kommentar till Mikael Holmströms artikel Försvarsministern varnar för desinformation, DN 6 maj 2017:

”En lång rad svenska fredsaktivister och organisationer som verkar för fred pekas återigen ut som ryska agenter av en representant för den svenska staten.

Som vid alla tidigare fall där detta gjorts, ges inget bevis för anklagelsen.

Idag räcker det att verka för fred för att svenska staten ska peka ut dig och din organisation som agent för främmande makt och interlokutör för påstådd rysk desinformation.

Alla deltagande nationer som sänder förband till övningen – utom Sverige och Finland – är NATO-medlemmar. Hultqvist ägnar sig åt hårklyveri för att misstänkliggöra den svenska fredsrörelsen.

Det är anmärkningsvärt att representanter för svenska staten och Sveriges militär kastar dylika anklagelser mot sina egna medborgare.”

Sedan dessa har det kommit fler publikationer från representanter för svenska staten och Sveriges militär. Idag publicerar även vi mer i ämnet.

Denna artikel som är skriven av Lars Drake, Aktivister för fred, publicerades först i Synapze, 17 maj 2017.

Behövs desinformation för att mobilisera mot Aurora 17?

DNdebatt15maj2017

DN Debatt 15 maj 2017.

Försvarsministern och ÖB har i en artikel på DN-debatt uttalat sig om militärövningen Aurora 17 som ska genomföras i september i år. Artikeln är skriven i en neutral form, men det sakliga analytiska innehållet är mer ensidigt än det brukar vara sådana sammanhang.

talhultqvistfolkochforsvar11jan2016

Utdrag ur tal av Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 11 januari 2016.

Så här skriver författarna vilket innebär ett misstänkliggörande av dem som protesterar mot Aurora 17. Det är i samma anda som när Peter Hultqvist betecknade sina kritiker som ”undervegetation” när Värdlandsavtalet kritiserades våren 2016.

Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö. Risken att sådana händelser kan ske i anslutning till Aurora 17 är uppenbar. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter. Sådan aktivitet kommer att bemötas. (DN 2017-05-15) [1]

forsvarsmaktenomaurora2017

Försvarsmakten om Aurora 17.

Det som Peter Hultqvist och Micael Bydén skriver räcker för att vara djupt kritisk mot Aurora 17. Sju NATO-länder ska delta i den största krigsövningen på 24 år i Sverige. USA kommer hit med krigsfartyg, attackhelikoptrar, tanks och missiler, men det tas inte upp i artikeln. Den ena parten i en stormaktskonflikt (USA/NATO) inbjuds till en militärövning på svenskt territorium – räcker inte det? Vad är det för poäng att komma med desinformation.

Att öva svenskt försvar för att möta varje tänkbar angripare är högst legitimt. Att signalera till de två stormakterna USA/NATO och Ryssland att deras motpart inte kommer att få tillgång till vårt territorium är fredsfrämjande. Att bjuda in den ena parten har motsatt inverkan på krigsrisken.

Det finns goda skäl att fråga sig om de två författarna inser vad de skrivit.

Övningsscenariot är en eskalerande konflikt i vårt närområde där Sverige ställs mot en kvalificerad motståndare (DN 2017-05-15)

Det låter ju neutralt och bra, ingen är direkt utpekad. Om man läser artikeln framgår det dock att den kvalificerade motståndaren bara kan avse Ryssland.

Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget som i vårt närområde tydligt markerats genom den ryska annekteringen av Krim och den pågående aggressionen mot Ukraina.

Vi har också kunnat notera en militär förmågeökning och ett allt intensivare övnings- och underrättelsemönster på den ryska sidan, vilket tillsammans med ryska påverkansoperationer är oroväckande.(DN 2017-05-15)

LosAngelesTimes21dec2016

Los Angeles Times 21 december 2016.

Har de glömt att NATO bombade Jugoslavien i 79 dygn 1999 i syfte att tvinga fram en avknoppning av Kosovo där USA som av en händelse byggde upp en av sina största militära baser i Europa? På Krim dog några personer och i Jugoslavien dog några tusen av NATOs bomber. Inte ens de som är kritiska till insatserna på Krim ifrågasätter att en stor majoritet vill tillhöra Ryssland. Vilken aggression i Ukraina? Varför inte nämna USA/NATOs övnings- och underrättelseverksamhet i Rysslands närområde? Har författarna förstått att USA påverkat val i 81 fall sedan andra världskriget. [2] Varför inte nämna USA/NATOs bomber och andra krigsinsatser i Mellanöstern under många år. Angående ”militär förmågeökning” bör det klargöras att NATOs militära kapacitet är mycket större än Rysslands. Att betona Rysslands modernisering under senare år som författarna gör är direkt vilseledande.

Försvarsministern och ÖB skriver även att:

Försvarsmaktens uppgift är att skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Sverige ska kunna försvaras mot incidenter eller väpnat angrepp. Kränkningar av territoriet ska kunna upptäckas och avvisas. Vårt lands rättigheter i förhållande till internationell rätt ska värnas. (DN 2017-05-15)

SVTNyheter19nov2016.pngSVT Nyheter 19 november 2016.

Jag har ingen invändning mot de två första meningarna, men när det gäller den tredje bör det påpekas att NATO-länder kränkt svenskt luftrum vid 11 tillfällen under 2016. Ryssland gjorde det vid ETT tillfälle. Det förekom även 6 fartygskränkningar, samtliga av NATO-länder. [3]

Hänvisningen till internationell rätt är minst sagt malplacerad när det handlar om USA – som vi förväntas samarbeta med. Inget annat land har bombat så många länder som USA sedan andra världskriget. USA har stött ett flertal militärkupper i andra länder. Internationell rätt?

Varningen om att desinformation kan ” skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter” är lite onödig. Försvarsministern och ÖB har med sitt inlägg redan gjort en stor insats för att underminera förtroendet för politiker och myndigheter.

Källor

[1] Hultqvist, Peter och Bydén, Micael: Risk för desinformation om militärövningen Aurora. DN Debatt 15 maj 2017 (Uppdaterad 17 maj).
[2] Agrawal, Nina: The U.S. is no stranger to interfering in the elections of other countries. Los Angeles Times 21 december 2016.

[3] Sundberg, Marit: Tolv kränkningar av svenskt luftrum i år. SVT Inrikes 19 november 2016 (U21 november 2016)

 

Firandet av segern över nazismen och för freden 1945 överskuggas av Eurovision

Idag riktas Europas och världens blickar mot Kiev. Det är final i melodifestivalen. Sverige är inte favorit, men ligger högt tippat som vinnare. Oavsett vem som vinner kommer det att, precis som segern över nazityskland och freden 1945, firas stort. Mitt i all schlageryra ser dock tyvärr långtifrån alla vad som händer på gator och torg i Kiev.

eurovision2017kievcelebratediversity.png

Temat för Eurovision 2017 i Kiev, Ukraina är mångfald.

2017 är Ukraina värd för Eurovision. Temat är mångfald. Efter två semifinaler är det ikväll dags för final.

9 maj hölls den första semifinalen av två i Eurovision 2017 i Kiev. Sverige var med och tävlade om en finalplats. Både på plats i Kiev och i TV-soffor världen över såg många semifinalen. Färre såg vad som hände på gator och torg i Kiev.

segerdagen1.jpg

Segerdagen firas 9 maj.

Parallellt med semifinalen 9 maj pågick firande av segern över nazismen och freden 1945. Traditionellt har det i Ukraina firats 9 maj på Segerdagen. Under de senaste åren – sedan 2014 – har försök gjorts att flytta det huvudsakliga firandet till 8 maj då t.ex. Europa firar VE-dagen (på engelska: Victory in Europe Day). Lagar har införts som förbjuder användande av en av de segrandes symboler. Dessa segersymboler tolkas enligt rådande ukrainsk lagstiftning som anti-ukrainska.

uttalandeinfor9maj2017

Zorjan Sjkrijak uttalar sig i ukrainsk TV inför 9 maj och lovar hårda tag mot de som använder s.k. anti-ukrainska symboler.
Bild via Espresso TV

Inför firandet gjorde Zorjan Sjkirjak som är rådgivare åt inrikesminister Arsen Avakov ett uttalande via ukrainsk TV. Zorjan lovade att polisen skulle upprätthålla lag och ordning under 9 maj samt vara hård mot t.ex. användande av det i Ukraina förbjudna Sankt Georgbandet.

Om polisens krav om att någon ska ta av sig och lämna ifrån sig provokativa antistatliga symboler och posters med anti-ukrainsk innehåll inte hörsammas kommer dessa personer att gripas.

Gud förbjude, om det kommer att finnas någon form av provokatör och att det kommer att visa sig ”ett vapen i hans hand” så kommer vi säkerligen att agera i enlighet med våra instruktioner. Det kommer att betraktas som ett lagbrott. Om inte polisens uppmaningar hörsammas kommer det att bli ansiktet mot marken och handbojor inför kameran.”

Zorjan Sjkirjak, 8 maj 2017

 

kiev9maj2017deododligasregemente.png

Blomsternedläggning av de odödligas regemente vid den eviga elden i den eviga hederns park i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

Med denna bakgrund fortsätter firandet i Ukraina 9 maj. Vissa förändringar är påtvingade, men överlag firar folk i alla åldrar segern över nazismen och freden 1945 med t.ex. blomsternedläggningar och de odödligas regemente (på ryska: Бессмертный полк, på ukrainska: Безсмертний полк).

I Ukraina bor många vars anhöriga dog till följd av det nazisttyska anfallet som inleddes sommaren 1941. Många har anhöriga som stred för röda armén och/eller partisanrörelsen mot axelmakternas anfall. De känner ära och stolthet. De vill fira segern. De vill fira freden. De vill minnas för att inte upprepa historien igen.

kiev9maj2017deododligasregementesamlas.png

De odödligas regemente samlas i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Via 112 Ukraina

Några timmar innan den första semifinalen i Eurovision 2017 genomfördes de odödligas regemente i Kiev. Porträtt av de som stupat i kampen mot axelmakterna och för fred och frihet bars längs Kievs gator.

När de odödligas regemente kom till Mazepagatan passerar de organisationen för ukrainska nationalisters (OUN:s) kontor. Innan hade OUN uppmanat till motaktioner mot de odödligas regemente. De kräver att de odödligas regemente ska förbjudas för att det enligt OUN ”trasar sönder den svartröda fanan under vilken de kämpar för Ukrainas frihet”.

kiev9maj2017rokbomb

Rökbomb kastas från OUN:s kontor på Mazepagatan i Kiev när de odödligas regemente passerar 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

På Mazepagatan attackeras de odödligas regemente av rökbomber som kastas från ett öppet fönster till OUN:s kontor. Även flaskor, ägg och potatis kastas. Banderoller med texter mot de odödligas regemente är uppsatta.

kiev9maj2017granatgevar

En maskerad riktar ett handhållet granatgevär mot de odödligas regemente 9 maj 2017 i Kiev.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

Strax efter att rökbomben kastats syns en maskerad person i fönstret rikta ett handhållet granatgevär Fluga (på ryska: Муха) mot folket som passerar förbi ute på gatan.

kiev9maj2017finger.png

En maskerad gör först nazisthälsningar och ger sedan fingret till folket på Mazepagatan 9 maj 2017 i Kiev.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

I fönstret syns även en annan maskerad som först gör två nazisthälsningar och sedan ger fingret till folket utanför.

kiev9maj2017deododligasregementepasserarmazepagatan

De odödligas regemente passerar OUN:s kontor på Mazepagatan i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

På gatan utanför fortsätter de odödligas regemente passera och längs gatan står både polis och andra s.k. vakter.

9maj2017ounskontorkievstormasavpolis.png

Polis stormar OUN:s kontor i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Via social media där OUN själva lagt upp det

Strax efteråt stormar polisen OUN:s lokaler. Rökgranater kastas mot polisen. Inne i lokalen har OUN barrikaderat sig och de använder käppar och plankor för att mota bort polisen som till slut använder brandsläckare och tar sig in i lokalen. Handgemäng uppstår och 24 grips.

kiev9maj2017deododligasregemente4.png

De odödligas regemente når fram till den eviga elden för blomsternedläggning. Där blockeras platsen delvis av de som bär på t.ex. OUN:s svart-röda fana.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

De odödligas regemente når fram till den eviga elden i den eviga hederns park i Kiev. Där möts de av att några som bär på t.ex. OUN:s svart-röda fana och delvis blockerar platsen. Polis agerar inte när veteraner i och arrangörer av de odödligas regemente uppmanar polisen att agera för en säker tillgång till den eviga elden.

Sammandrabbningar uppstår. Bland annat försöker någon slita Sankt Georgbandet från en äldre kvinna som bär det på bröstet. Polis är på plats och högljudd argumentation uppstår.

Några som kommer med de i Ukraina sedan 2015 förbjudna symbolerna grips av polis och tas från platsen. Flera från de odödligas regemente motas bort från platsen av polis och andra. Ytterligare andra får stanna.

kiev9maj2017deododligasregemente1.png

De odödligas regemente på väg till den eviga elden i den eviga hederns park Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

Totalt grips mer än tre dussin i Kiev 9 maj 2017. Några misstänks för huliganism och ohörsamhet mot ordningsmakt. Andra misstänks för användande av förbjudna symboler.

Redan rapporteras att de som greps när OUN:s lokaler stormades är frisläppta. I deras kontor uppges att polisen hittade tre oladdade handhållna raketgevär. Ett av dessa användes för att sikta mot folket som på gatan utanför passerade i de odödligas regemente. Från fönstret kastades även rökgranater mot folket och polisen. Om detta har OUNs ledare sagt att polisen har inga misstankar mot dem.

petrop8maj2017tack.png

Petro Porosjenko twittrar inför firandet:Ära till röda armén och partisanrörelsen. Tack till UPA-krigarna och alla deltagare i den nationella frigörelsen.”

Dagen innan firandet hade president Petro Porosjenko uttalat sig genom att ära röda armén och partisanrörelsen samt tacka UPA-krigarna och andra som deltog i den ukrainska nationella frigörelsen. UPA är den militära grenen av en av falangerna inom OUN och de är mest kända för sitt nära samarbete med de ungerska ockupationsstyrkorna och den tyska ockupationsmakten. UPA utgjorde 1941 grunden för bildandet av två av de första utländska bataljonerna inom tyska Wehrmacht. OUN finansierades för att bedriva omstörtande verksamhet inom Sovjetunionen. Dokument som presenterades vid Nürnbergrättegångarna visar att de deltog aktivt i subversiv verksamhet och etnisk rensning i regionen.

petroporosjenkoomodr9maj2017.png

Petro Porosjenko twittrar påståendet att aktionen de odödligas regemente är en modell från Kreml som med sofistikerad politisk spekulation spelar på folks känslor.

President Porosjenko misstänkliggjorde även de odödligas regemente. En film delades med påståendet att de odödligas regemente är en modell från Kreml som med sofistikerad politisk spekulation spelar på folks känslor. Ukrainas president försöker påskina att folk själva inte kan känna heder och vill ära sina förfäder samt fira segern över nazityskland och freden i Europa 1945.

I dagens Ukraina är det sedan 2015 förbjudet att kritisera UPA och andra deltagare i vad som sägs vara Ukrainas nationella frigörelse. Parallellt är det enligt evidens helt i sin ordning att hota, attackera och trakassera folk som ärar röda armén och partisanrörelsen samt alla som motsätter sig hur OUN med UPA och andra högerextrema grupper agerar i dagens Ukraina. Det har gått så långt att den som kastar rökbomber och riktar handhållna raketgevär (oladdat) mot folk i alla åldrar som går i en tillståndsgiven manifestation går fri medan den som bär en symbol från en av segrarna 1945 grips och åtalas.

Vi har länge hört upprepningen av mantrat om att det inte finns några fascister/nazister i Ukraina. En variant på temat är att de högerextrema elementen inte har något inflytande i Ukraina.

Själva ser OUN och andra högerextrema grupper sig som Ukrainas frälsare och de tvekar inte att ta lagen i egna händer. När folket firar segern över nazityskland och freden 1945 ses det som ett hot. De agerar därefter. Den ukrainska staten håller sin hand över dem.

På kvällen 9 maj stod Jamala på scen i Kiev och framförde förra årets vinnarlåt som handlar om 1944, d.v.s året efter att Krim befriats från axelmakternas ockupation. Låten har kritiserats för sitt politiska innehåll, men mest har den höjts till skyarna.

Ikväll på scen deltar inte Rysslands Julia Samoilova med låten ”Flame is burning”. Julia, som räknas som folkets artist i Ryssland och som sedan hon var barn är rullstolsburen, är belagd med inreseförbud i Ukraina och klassas som en säkerhetsrisk. ECB föreslog att Julia skulle få delta via länk. Ukraina sa nej. ECB föreslog även att Ryssland skulle byta ut sin framröstade representant. Ryssland sa nej.

Parallellt citerade svensk media okritiskt ukrainska regeringsrepresentanter som påstått att beslutet att skicka Julia till Eurovision 2017 var en provokation. Till slut bekräftade ECB att Ryssland drog sig ur Eurovision 2017.

sevastopol9maj2017samoilova.png

Sevastopol istället för Eurovision – Samoilova sjöng på Segerdagen.
Bild via Radio Free Europa/Radio Liberty

9 maj uppträdde Julia i hjältestaden Sevastopol på Krim. En svensk schlagerkröniker som var på plats i Kiev 9 maj rapporterade att Julias framträdande på Krim ses om en rysk provokation. Det är återigen att okritiskt upprepa vad den ukrainska staten påstår att det handlar om.

De säger även att de odödligas regemente är en del av ett påstått ryskt informationskrig. Med åren har de odödligas regemente ökat och 2017 genomfördes det på alla kontinenter och i alla världsdelar samt i rymden(!). Miljontals och åter miljontals deltar för att hedra röda arméns heroiska insats för att få slut på det andra världskriget och uppnå fred i Europa.

2017 är vi inne på tredje året av krig i Europa. Den omedelbara fronten ligger inte i den Ukrainska huvudstaden Kiev. Tillresta och andra schlagerfantaster kan känna sig någorlunda trygga ikväll. I alla fall så länge du inte har besökt Krim efter mars 2014, tar med symboler från en av segrarna 1945 eller – för den delen – uttalat dig kritiskt till den sittande ukrainska regeringen i social media (och hamnat på en statligt sanktionerad eller annan lista över de som påstås utgöra ett hot mot Ukrainas säkerhet) eller bär en regnbågsflagga. I dessa fall är TV-soffan hemma i Sverige ett tryggare val när det kommer till lördagskvällens aktiviteter.

PS. Inför semifinalerna och finalen i Eurovision rapporteras att ECB har meddelat att de överväger sanktioner mot Ukraina (och Ryssland).

Aktivister för fred deltog i internationell solidaritetsdag med folket i Odessa 10 april 2017

Innan påskhelgen deltog Aktivister för fred i ett upprop från Odessas solidaritetskampanj  för en internationell solidaritetsdag med folket i Odessa den 10 april 2017.  

Uppropet och dagen gick under parollerna:

  • Allmän uppslutning för den internationella solidaritetsdagen med folket i Odessa 10 april 2017!
  • Frige Alexander Kushnarev, Anatolij Slobodyanik och samtliga politiska fångar i Ukraina!
  • Stoppa förtrycket mot släktingar och andra som stödjer de som mördades 2 maj 2014!
  • Nej till högerextremism i Ukraina och resten av världen!

Aktivister för fred besökte Ukrainas ambassad i Stockholm och överlämnade ett brev adresserat till Petro Porosjenko. Brevet innehöll krav på likabehandling.

ukrainskaambassadensthlm.jpg

Ukrainas ambassad i Stockholm.
Foto: Aktivister för fred

ukrambassadenistockholm3.jpg
Aktivister för fred besöker Ukrainska ambassaden i Stockholm och överlämnar ett brev adresserat till Petro Porosjenko.
Foto: Aktivister för fred

För att se överlämnandet av brevet – med krav om frigivning av samtliga politiska fångar – från initiativtagarna Odessa solidaritetskampanj i USA klicka här eller på filmklippet nedan.