Pressmeddelande: Sverige måste bryta med humanitära passiviteten i Ukrainakonflikten

Pressmeddelande från Aktivister för fred (21 februari 2017)

Sverige måste bryta med humanitära passiviteten i Ukrainakonflikten

Aktivister för fred välkomnar den nya svenska linjen gentemot Ryssland om att återuppta bilaterala dialoger mellan ländernas regeringar. Den framkom under utrikesminister Margot Wallströms möte med sin ryske kollega Sergej Lavrov i Moskva 21 februari 2017. Vi delar andra bedömares syn att mötet innebar en framgång på flera bilaterala områden som samverkan och handel i olika regionala organisationer för Östersjön, Barents hav och Arktis där Wallström såg fram emot ökat samarbete. Ryssland betonade också utbyte mellan folk vilket vi ser som särskilt positivt.

presstraffwallstromlavrovmoskva21febr2017.png

Margot Wallström och Sergej Lavrov i Moskva, 21 februari 2017.
Bild via SVT:s direktsändning av presskonferensen

När det gäller Ukrainakonflikten går diskussionen på tomgång. Under pressträffen i Moskva betonade bägge parter att de har klart olika ståndpunkter i frågan. När det gäller vikten av att lösa den humanitära krisen i Östra Ukraina fortsätter Sverige sin passiva hållning. Under pressträffen var det istället Lavrov som i detalj kunde visa på hur befolkningen i de självutnämnda folkrepublikerna i Donbass i strid mot gällande Minsköverenskommelse utsätts för lidande genom att Ukraina försvårar gränspassage och därigenom gör alla normala ärenden hos myndigheter och banker omöjliga. Rysslands beslut om att acceptera id-handlingar som utfärdats av de självutnämnda republikerna tills dess att Minskavtalet uppfylls ses av t.ex. en tysk företrädare som ett brott mot Minskavtalet. Detsamma säger den ukrainska presidenten Petro Porosjenko som även uppmanar EU att markera mot Ryssland och överväga striktare sanktioner. Under pressträffen kommenterade Lavrov att beslutet fattats av humanitära skäl. Det handlar om att underlätta för befolkningen att uträtta nödvändiga ärenden genom resor till Ryssland.

2internflyktingarkoarvidmayorsknovember2016

Internflyktingar köar på den ukrainska sidan vid Majorsk gränspostering för att besöka släkt, vänner och hem i DNR. 22 november 2016.
Foto: UNHCR/John Wendle

Sverige har under tre års tid varit passiva inför det lidande som drabbar civila i Östra Ukraina som en direkt följd av att den ukrainska regeringen inledde en så kallad antiterroristoperation i april 2014. Medan Ryssland söker lösa civilbefolkningens svårigheter och lindra deras lidande tiger Sverige. Inga röster höjs för att man antingen medvetet negligerar civilbefolkningens lidande på det sätt som man valt att göra under tre år och inte önskar en lösning på akuta humanitära problem eller också för att man vill dölja oenigheten som finns inom EU. Det är en hållning som är ovärdig en nation som säger sig hylla humanitära värden oavsett hur man ser på grundorsakerna till konflikten.

Wallström hävdar att hon för den linje som EU har i Ukrainafrågan. Det är dock oklart vad den linjen i praktiken innebär för att lösa akuta problem. Den tyske företrädaren har visat detta med sin syn på civilbefolkningens rättmätiga krav om att kunna hantera bank- och myndighetsärenden som Ukraina fortsätter försvåra eller helt enkelt förvägra dem. Den lösning som västländerna skulle komma med i form av mobila banker enligt Minskförhandlingarna har, enligt Lavrov, inte blivit av. Vill EU och Sverige att civila ska vänta hur länge som helst på det som är självklarheter för att klara det dagliga livet i EU?

radiofreecreepingoffensive30jan2017

Radio Free Europe rapporterar från fronten om en ”krypande offensiv” där den ukrainska sidan bit för bit tar sig längre in i gråzonen. 

Den nyligen uppblossade konflikten i Östra Ukraina orsakas, enligt Radio Free Europe, av en ”krypande offensiv” där den ukrainska sidan bit för bit tar sig längre in i den gråzon som enligt Minsköverenskommelsen ska vara demilitariserad. Alexander Hug, vice företrädare för OSSEs övervakningsuppdrag i Ukraina har flera gånger sedan mitten av januari sagt att ”direkta resultat av de framryckande rörelserna är eskalering av spänningen”. Fakta på marken talar denna gång för att det är den ukrainska sidan som utlöste aggressionen genom att flytta fram sina trupper längre in i gråzonen.

Ska man tro Eva Elmsäter, expertkommentator i SVT, är en gemensam syn inte bara den att Ryssland från början är skuld till det som sker utan också senare alltid är den aktör som orsakar aktuella problem. I Europaparlamentet sade Anna Maria Corazza Bildt den 14 februari att den konflikt som blossade upp i början av februari med flera dödade som följd orsakats av att Ryssland testade Väst. Hon presenterade inga fakta och inga bevis för sitt påstående. Istället ägnar hon sig åt spekulationer om att tidpunkten efter ett samtal mellan Trump och Putin gjorde att Ryssland var den enda tänkbara aktören. Om denna typ av spekulationer delas av Sverige och EU hindrar det alla sakligt grundade framsteg för att lösa den akuta krisen.

Europaparlamentarikern Jacek Saryusz-Wolski som representerar från det land som tillsammans med Sverige bedrivit den mest expansiva EU-politiken gentemot Ukraina och andra länder sade att 36 000 ryska trupper, förklädda eller reguljära legosoldater, utgjorde de som stod för angreppen mot den ukrainska sidan. Denna syn torgförs även av Elin Jönsson, Sveriges radiokorrespondent i SVT. Är Wallström enig med denna syn hos närmaste allierade i fråga om Ukrainapolitiken som återfinns inom EU och i svensk public service är det inte undra på att samtalen i Moskva drog ut på tiden.

Den syn som Saryuz-Wolski dessutom har om vikten av att kasta ut Ryssland ur FN:s säkerhetsråd samt se till att USA blir framträdande i förhandlingar tillsammans med EU för att, på så sätt, marginalisera Minsköverenskommelsens betydelse visar att enigheten inom EU luckras upp. Det framgår tydligt av de inlägg europaparlamentariker med ansvar för ukrainakontakter förde fram under en session 14 februari. Alla utom den cypriotiska ledamoten ställde sig ensidigt på den ukrainska regeringens sida för att tillskriva Ryssland den aggressiva rollen i den uppblossade konflikten, ignorera civilbefolkningens intressen och – i flera fall – ta avstånd från Minsköverenskommelsen. Vilket EU är det som Wallström stödjer sig på?

wallstromlavrovmoskva21febr2017-%d0%bc%d0%b8%d0%b4-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8

Margot Wallström och Sergej Lavrov samtalar i Moskva, 21 februari 2017.
Bild via livesändning på Facebook av МИД России

Vi välkomnar återgången till klassisk fredspolitik genom att, tillsammans med en fast hållning i centrala utrikespolitiska frågor som är skiljande, verka för utbyte mellan länder genom handel och på annat sätt. Den nya linjen bryter med delar av den skadliga hållning som Sverige haft när man, under den tid Sverige valde att frysa alla normala kontakter, sade nej till stärkande av ekonomiska kontakter.

wallstromlavrov-mikhail-japaridzetass

Margot Wallström och Sergej Lavrov i Moskva, 21 februari 2017.
Foto: Mikhail Japaridze/TASS

Förr eller senare blir det tvingande nödvändigt att förhålla sig praktiskt till den nödlidande lokalbefolkningens behov och ställa det rimliga kravet om att inte bara Ryssland ska leva upp till Minsköverenskommelsen utan också Ukraina. Aktivister för fred arbetar för att det ska bli så snart som möjligt. Därför har vi inlett en kampanj som börjar med att ge stöd för insamling till civila offer i Östra Ukraina och vi söker samverkan för en konstruktiv hållning i svensk ukrainapolitik.

Tord Björk

Aktivister för fred

Kampanjstart – Stöd insamling till civila offer för kriget i Östra Ukraina

Idag lanserar vi i Aktivister för fred vår kampanj för att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter i Ukraina och stödja insamling till civila offer för kriget.

Alla är inbjudna att hjälpa till och stödja vårt arbete och våra kampanjer. Mer information finns längre ner i texten.

Vi börjar med att stödja insamling till civila offer för kriget i Östra Ukraina. Vår totala kampanj består av fler delar och aktiviteter lanseras fortlöpande under våren 2017.

Ladda ner, skriv ut och sprid följande kampanjmaterial.

 1. Informationsblad från Aktivister för fred: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina” – 4 sidor (PDF) att dela ut, lägga ut och sprida
  – Informationsblad ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina”
  – Alternativ länk
 2. Affisch från Aktivister för fred: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina” – PDF för att anslå
  Affisch: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina”
  – Alternativ länk
 3. Banner från Aktivister för fred: ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina” – JPG att använda online i sociala medier o.s.v.

398bannerforinsamlingskampanj19febr2017

Banner ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina (JPG 398-296 px)
Alternativ länk

300bannerforinsamlingskampanj19febr2017

Banner ”Stöd insamlingen till civila offer för kriget i Östra Ukraina (JPG 300-223 px)
Alternativ länk


Hjälpen kommer fram!

Svensktextad video: Sankt Georgsbandets utdelning av humanitär hjälp i Slavjansk, Ukraina, 23 december 2016. Fyra familjer fick delar av de totalt 86,5 kg kläder, skor och leksaker som skickats iväg från Sverige. Två av familjerna har 6 respektive 4 barn. De andra barnfamiljerna har det svårt ekonomiskt.
För att visa den svenska textningen: Klicka på knappen Undertexter.

De insamlade medlen går via den svenska ideella föreningen Sankt Georgsbandet som sysslar med insamling av humanitär hjälp till de krigsdrabbade civila i Donbass i Östra Ukraina.

Föreningen bildades i november 2014. Sedan starten har 18 hjälpaktioner för sammanlagt mer än 200 000 kronor genomförts. Pengarna som används för humanitär hjälp kommer från olika privatpersoner och organisationer.

utdelning-2016-12-27

Sankt Georgesbandets utdelning i Vachrusjevo och Janovka, 27 december 2016.
Foto: Sankt Georgesbandet

De flesta av hjälpaktionerna har hittills skett i Luganskregionen i trakten av städerna Vachrusjevo och Krasnyj Lutj. Några hjälpsändningar har gått till den frontnära staden Gorlovka i Donetskregionen. Hjälp har också skickats till staden Slavjansk i regeringskontrollerat område.

Du kan följa arbetet på föreningens hemsida och facebookgrupp.

Bankgironummer 587-3948.

Märk insättningen med texten “Donbass”


Hjälp oss bryta tystnaden om Ukraina

ALLA är inbjudna att hjälpa till och stödja vårt arbete och våra kampanjer.

Vi arbetar på frivillig basis. Vi saknar statlig finansiering och är inte heller sponsrade av andra aktörer. Därför är vi hänvisade till att själva lägga ut resurser och ibland samla in frivilliga bidrag till vårt arbete.

Vill DU också vara med och stödja vårt arbete, sätt in en symbolisk summa på t ex 50:- eller mer på det konto som tillhör vår förening.

Konto hos Swedbank:
Clearing nummer: 8214-9
Kontonummer: 943 735 994-7
Mottagarnamn: Aktivister för Fred
Meddelande till mottagare: Vårkampanj

Är DU intresserad av att aktivt bidra till vår kampanj under våren 2017 genom att t.ex. använda vårt material för informationsupplysning ? Skicka e-post till aktivisterforfred(snabel-a)gmail.com och berättar vad just du vill och kan bidra med.


framsidakampanjbroschyr19febr2017

Informationsblad från Aktivister för fred

Förstörelsen i Östra Ukraina

Svenska regeringens utrikespolitiska deklaration från 19 februari 2014 uttryckligen uppmanade den ukrainska regeringen att inte ta till våld mot oppositionen. Tre dagar senare kastades dessa humana principer bort. När en ny västvänlig regering tillträtt i Kiev i brott mot den demokratiska konstitutionen upphörde Sverige att måna om att oppositionella civila inte skulle drabbas av våld.

Knapp två månader senare, 15 april 2014, inledde Ukrainas nya regering krig mot sin egen befolkning. De som motsatte sig det våldsamma störtandet av den tidigare folkvalde presidenten och som önskade ett mer federalt styre bildade snart folkrepublikerna Donetsk och Lugansk (DNR och LNR). Av den ukrainska regeringen betraktades de som terrorister. Den nya regeringen förde soldater och vapen österut.

Ryssland motsatte sig folkomröstningarna som lade grunden för dessa republiker men har gett stöd när de angreps och civila offer skapade en opinion för detta.

Kriget har lett till att 2.5 miljoner beräknas vara flyktingar. En övervägande majoritet bor kvar i de självutnämnda DNR och LNR. För dem som flytt landet är Ryssland det enskilt största mottagarlandet.

Vidare beräknar FN, i sin senaste rapport, att 9 733 dödats medan 22 720 skadats till följd av striderna fram till mitten av november 2016. De verkliga siffrorna är okända. Till det kommer dessutom ett okänt antal saknade.

De främsta orsakerna till dödsfall och skador är artillerianfall följt av minor och icke-detonerad ammunition. Oktober 2016 registrerades åtta gånger fler civila offer i DNR och LNR jämfört med i de regeringskontrollerade områdena. FN menar att civila som stannat kvar eller alternativt flyttat tillbaka är särskilt utsatta och riskerar att skadas eller dö.

Utöver dödade och skadade har, i detta krig, infrastruktur visat sig vara ett centralt mål för beskjutning som riktas mot DNR och LNR. Det är civila som drabbas. Sjukhus, skolor, bostäder och andra byggnader är förstörda. Detsamma gäller vital infrastruktur. Reparationer förhindras pga. fortsatta beskjutningar och, främst i folkrepublikerna, brist på material.

För 2017 beräknar FN att 2,3 miljoner är i akut behov av humanitära insatser i folkrepublikerna. 70 procent är äldre, kvinnor och barn. Tillgången till mat är, enligt FN, osäker för 1.5 miljoner. Jordbruksmark är obrukbar p.g.a. minor och icke-detonerad ammunition.

Situationen förvärras av att 60 procent av befolkningen i folkrepublikerna har pension och andra sociala förmåner som huvudsaklig inkomstkälla samtidigt som den ukrainska regeringen har ställt in alla utbetalningar.

Allmänt gäller att på båda sidor kontaktlinjen har folk blivit utan försörjning och de kan därför inte betala sina räkningar för t.ex. el, gas, vatten och avlopp. Här är det värt att notera att IMF-avtalet har lett till att priset för gas och el har ökat med flera hundra procent i Ukraina.

Att kritisk infrastruktur tas ur drift till följd av artilleribeskjutningar i strider som, trots utlyst vapenvila, blossar upp innebär att antalet civila som är i behov av akuta humanitära insatser ökar dramatiskt. Striderna har sedan hösten 2016 ökat till följd av att den Ukrainska sidan steg för steg avancerat in i det område som enligt Minsköverenskommelsen ska vara demilitariserat. Parterna är kort sagt för nära varandra.

Gas- och elledningar träffas ständigt av artilleri vilket gör att folk förlorar uppvärmning, ljus och möjligheter att laga mat. Detta är särskilt besvärligt under vintern.

Beskjutningar träffar även vattenledningar och vattenverk. Enligt FN är 2,3 miljoner i folkrepublikerna hotade p.g.a. vattenbrist med medföljande risk för ut- brott av vattenrelaterade sjukdomar.

I Donetskområdet är skador till följd av artilleribeskjutningar den främsta orsaken till vattenbristen och detta drabbar båda sidor av kontaktlinjen som får sitt vatten från områden som kontrolleras av DNR och LNR. Sedan början av 2017 har flera vattenanläggningar i rebellkontrollerade områden periodvis tagits ur drift och detta drabbat hundra tusentals abonnenter som blir utan både vatten och uppvärmning.

Även sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar samt skolor beskjuts ständigt. Det råder akut brist på medicin och sjukvårdsmaterial p.g.a. blockad. FN beräknar att omkring 2,2 miljoner saknar tillgång till sjukvård. Unicef rapporterade både i februari 2016 och i februari 2017 att 1 av 5 skolor (20%) var skadade eller förstörda.

Vidare gäller att vägar med tidigare eftersatt underhåll har försämrats till följd av kriget. Det inkluderar flera sprängda broar. En sprängd bro med en provisorisk spång och, under vintertid, hal brant klättring åter upp till vägen är den enda gränsövergången mellan LNR och regeringskontrollerade områden. Det finns ingen officiell möjlighet att använda fordon för passage mellan dessa två områden.

Totalt är endast fem gränspassager öppna och där passerar, med fara för sina liv, mellan 700 000 och 900 000 varje månad eller omkring 20 000 varje dag. Humanitära insatser tillåts endast genom två gränspassager. Hela området längs kontaktlinjen är minerat. Trots att Minsköverenskommelsen uttrycken säger att områdena ska minröjas har detta inte gjorts. Dessutom har gränsstationerna mycket begränsade öppettider vilket leder till långa köer.

På grund av att den ukrainska regeringen infört en blockad mot DNR och LNR passerar många till regeringskontrollerade områden för att få tillgång till medicin och mat, ta ut besparingar och hämta ut pension. Åt andra hållet köar folk för att besöka sina släktingar och vänner samt för att se till sina bostäder som ofta skadas av strider med artilleribeskjutningar. UNHCR har rapporterat att nästan alla som passerar kontaktlinjen är internflyktingar.

Viss hjälp når fram till folkrepublikerna via t.ex. FN, Ryssland och lokala initiativ runt om i världen. I Sverige finns Sankt Georgesbandet för humanitär hjälp till båda sidor av kontaktlinjen i Donbass.

Debatt: Stoppa den humanitära katastrofen i östra Ukraina

Den passivitet både regeringen och det civila samhället i Sverige visat inför det civila lidandet i Ukraina måste brytas.

Inför Margot Wallströms resa till Moskva 21 februari uppmanar debattörer i SvD Debatt den svenska regeringen att sätta humanitära frågor före storpolitik.

Samtidigt ges stöd till den kampanj som vi, Aktivister för fred, lanserar idag för att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter i Ukraina och stödja insamling till civila offer för kriget. Debattörerna uppmanar fler att göra detsamma

debattartikeldsvd19febr2017

Artikel publicerad av SvD Debatt 19 februari 2017.

Den 19 februari har det gått tre år sedan Sveriges regering i utrikespolitiska deklarationen uttryckligen uppmanade ukrainska regeringen att inte ta till våld mot oppositionen. Tre dagar senare kastades dessa humana principer bort. När en ny västvänlig regering tillträtt i Kiev upphörde Sverige att måna om att oppositionella civila inte skulle drabbas av våld.

Sverige måste nu agera för konstruktiva lösningar på Europas största humanitära kris och flyktingkatastrof. Tystnaden kring kriget i Östra Ukraina och dess följder för civilbefolkningen måste brytas. 2.5 miljoner beräknas vara flyktingar. En övervägande majoritet bor kvar i de självutnämnda folkrepublikerna Donetsk och Lugansk. För de som flytt landet är Ryssland det enskilt största mottagarlandet.

raseradbyggnaddonetsk2febr2017

Raserad byggnad i Dontesk i Östra Ukraina, den 2 februari i år.
Foto: Alexander Ermochenko/AP

I år beräknas 2,3 miljoner vara i akut behov av humanitära insatser i folkrepublikerna och lika många är hotade p.g.a. vattenbrist med medföljande risk för utbrott av vattenrelaterade sjukdomar. 70 procent är äldre, kvinnor och barn. Tillgång till mat är osäker. Sjukhus, skolor, bostäder och andra byggnader är förstörda. Detsamma gäller vital infrastruktur.

Situationen förvärras av att 60 procent av befolkningen i folkrepublikerna har pension och andra sociala förmåner som huvudsaklig inkomstkälla samtidigt som den ukrainska regeringen har ställt in alla utbetalningar. Endast fem gränspassager är öppna och där passerar, med fara för sitt liv, tiotusentals om dagen. Humanitära insatser tillåts endast genom två gränspassager.

I augusti 2014 uppmanade vi Sveriges regering att agera för lösningar på den omfattande humanitära krisen i Östra Ukraina. Sedan dess har krisen växt ytterligare medan den rödgröna regeringen fortsatt på den av Carl Bildt och Alliansregeringen inslagna vägen. Civilbefolkningens lidande har ignorerats. Lokalbefolkningen i de områden i Östra Ukraina som valt att göra uppror har gjorts osynliga och reducerats till instrument för Ryssland.

Ukraina och särskilt de frivilligbataljoner som deltar i det militära angreppet på Donbass, utnyttjar EU:s och USA:s ovilja att sätta press även på Ukrainas regering att följa Minskavtalet. I avtalet stipuleras bl.a. fullständigt vapenvila, tillbakadragande av tunga vapen från fronten, säker leverans av humanitärt bistånd till drabbade, nationell dialog samt relativ självständighet och återställande av socioekonomin i Östra Ukraina.

Civila drabbas på bägge sidor, men särskilt av den ukrainska sidans artilleribeskjutningar. OSSE räknar med att åtta gånger fler civila skadades på upprorssidan i folkrepublikerna under oktober. I strid med Minskavtalet har den ukrainska armén under en längre tid flyttat fram fronten och återigen har civila drabbats av artillerianfall.

Infrastruktur förstörs i de ömsesidiga beskjutningar som följer av att posteringar är för nära varandra. Dessutom har vattenfiltreringsanläggningen i Donetsk skadats vilket drabbat civilbefolkningen i Donetsk, men också på den ukrainska sidan i Avdejevka. Allvarliga problem för vitala samhällsfunktioner inklusive el och uppvärmning råder på bägge sidor frontlinjen, men de civila i folkrepublikerna drabbas särskilt hårt då fortsatta strider och brist på material hindrar reparationer.

Alltför länge har Sverige gjort sig till en ensidig part i konflikten. Inför Margot Wallströms resa till Moskva 21 februari uppmanar vi den svenska regeringen att sätta humanitära frågor före storpolitik. Den passivitet både regeringen och det civila samhället i Sverige visat inför det civila lidandet i Ukraina måste brytas. Vi stödjer den kampanj som Aktivister för fred startar idag för att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter i Ukraina och stödja insamling till civila offer för kriget och uppmanar andra att göra detsamma. Det är dags också för regeringen att aktivt sätta lika stor press på alla parter så att Minskavtalet följs och civilbefolkningens lidande upphör.

Tord Björk, Aktivister för fred och redaktör Ukrainabulletinen

Lars Drake. fd adjungerad professor i nationalekonomi, SLU.

Per Gahrton, grön debattör

Maj Wechselmann, filmregissör

Med anledning av eskalering i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats – Uppmaning om omedelbar vapenvila och tillbakadragande av vapen senast 5 februari

Risk för ekologisk och humanitär katastrof då striderna hotar Jasinovataja vattenfiltreringsstation och Novgorodskoje reservoar för kemiskt avfall

Alexander Hug – vice ordförande för OSSE SMM, 27 januari 2017

En vattenfiltreringsanläggning på DNR-sidan av kontaktlinjen har upprepade gånger slagits ut till stort lidande för civila på båda sidor kontaktlinjen. I måndags hände det igen och striderna fortsätter i området. I onsdags uppmanade OSSE:s trilaterala kontaktgrupp med representanter för DNR och LNR till omedelbar vapenvila och respekt för Minsköverenskommelsen. Detta så att det humanitära lidandet minskar genom att de nödvändiga reparationerna kan genomföras. Aktivister för fred uppmanar den svenska regeringen att, av humanitära skäl och som vän och partner till Ukraina, via alla tillgängliga vägar uppmana den ukrainska regeringen att fullfölja sina åtaganden enligt Minsköverenskommelsen.

Området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats har länge varit ett problematiskt område och den senaste tiden har intensiteten i striderna ökat. Stridigheter leder till skador på civila bostäder och byggnader samt skador på central infrastruktur som el, gas, värme, vatten, sjukhus, skolor, vägar o.s.v. Det är civila som drabbas.

OSSE:s specifika övervakningsuppdrag i Ukraina (OSSE SMM) har under en tid rapporterat om ökade brott mot vapenvilan och speciellt i det aktuella området. Samtidigt har även rapporter om antalet döda och skadade ökat.

Donetsk vattenfiltreringsstation i Jasinovataja har nu återigen tagits ur drift p.g.a. skador som uppkommit till följd av artilleribeskjutning. Anläggningen ligger i ett området som kontrolleras av Folkrepubliken Donetsk (DNR) och den levererar vatten till båda sidor av kontaktlinjen.

vada_donbass_logo.pngjasinovatafilterstation.png

Jasinovataja filterstation.
Bild via Donbass vatten.

Måndag 30 januari rapporterades att anläggningen var strömlös och ur funktion sedan klockan 19:30.

Bara det att filtreringsstationen är strömlös. Eftersom attackerna i området inte upphör ens för ett ögonblick, tänk dig att det kan finnas skadade elledningar i området.”

Oleg G. Mokrij – VD för Donbass Vatten, 30 januari 2017

Förenta Nationerna (FN) har redan tidigare rapporterat om stora svårigheter med vattentillgången i hela konfliktområdet. När vattenanläggningen i Jasinovataja slås ut förvärras situationen avsevärt. Omkring 400 000 beräknas påverkas genom att de helt eller delvis blir utan vatten. I området fortsätter alltså strider med beskjutningar och det förhindrar reparationsarbetet.

Tisdag 31 januari 2017 rapporterade OSSE att de registrerat den högsta siffran någonsin för antal brott mot vapenvilan. Av totalt 10 330 explosioner var över 9 250 registrerade i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Med anledning av det och att den trilaterala kontaktgruppen och subgrupper hade ett planerat möte i Minsk dagen efter – onsdag 1 februari 2017 – uttalade sig OSSE SMM:s chef, ambassadör Ertugrul Apakan, genom att uppmana till omedelbar vapenvila i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Det är med stor oro vi ser upptrappning i området som leder till stort lidande för civila. Våld av denna omfattning, som inkluderar förlust av liv, är oacceptabelt och skydd av civila måste prioriteras.”

Ambassadör Ertugrul Apakan – ordförande för OSSE SMM, 31 januari 2017

Med den senaste utvecklingen i området har OSSE SMM dagligen registrerat tusentals brott mot vapenvilan och det inkluderar användande av vapen som är förbjudna enligt Minsköverenskommelsen. Ambassadör Apakan sade vidare att OSSE SMM rapporterat om civila offer och observerat skador på civila bostäder och infrastruktur. Han noterade specifikt att det förekommit skador på vattenfiltreringsstationen i Jasinovataja och som en följd av det lider tusentals på båda sidor kontaktlinjen som är beroende av anläggningen för värme, el och vatten.

Utöver omedelbar vapenvila uppmanade ambassadör Apkan även om tillbakadragande av förbjudna vapen till bakom överenskomna linjer. Han lade även till att det är viktigt att OSSE SMM ges omedelbar, säker och obehindrad tillgång till det drabbade området för att kunna möjliggöra kontroll och övervakning av att parterna följer de skyldigheter de enligt Minsköverenskommelsen åtagit sig att följa i fråga om vapenvila och tillbakadragande av vapen.

alexanderhugavdejevka31jan2017.png

OSSE SMM:s vice ordförande Alexander Hug besöker regeringskontrollerade Avdejevka för att övervaka den humanitära situationen, 31 januari 2017.
Bild via Hromadske TV.

Samma dag – tisdag 31 januari 2017 – besökte Alexander Hug, som är vice chef för OSSE:s SMM,  regeringskontrollerade Avdejevka. Han var där för att övervaka den humanitära situationen sedan det kommit rapporter om att vatten, el, uppvärmning o.s.v. var taget ur drift till följd av beskjutningar. Han besökte t.ex. Avdejevka kolkraftstationen för att informera sig om läget och han deltog vid en utlyst pressträff för att uttala sig och svara på frågor från journalister.

På plats i Avdejevka informerades Hug om att det saknades vatten, el och uppvärmning. Han lovade att göra sitt bästa de närmaste dagarna för att återställa den förstörda infrastrukturen.

Vidare uppmanade han till vapenvila och sa att båda sidorna kan sluta skjuta när helst de bestämmer sig för att sluta skjuta. Även Hug sade att OSSE SMM har problem med tillgång till vissa områden på båda sidor om kontaktlinjen och sade att det krävs ansträngningar för att lösa problemet.

ambassadorsadjikpresstraffminsk1febr2017.png

Presskonferens med ambassadör Martin Saydik – särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande och ordförande i den trilaterala kontaktgruppen – i Minsk 1 februari 2017.
Bild via БелаПАН

Rapporterna från den trilaterala kontaktgruppens och subgruppernas möten i Minsk onsdag 1 februari 2017 visar på svårigheter att föra en dialog för att hitta en lösning på konflikten.

Att tala om resultat från den politiska subgruppen… (så) har kontaktgruppen haft tillräckligt med tid på sig att granska texten med Steinmeiers formel och att studera relaterade frågor. For det fortsatta arbetet med subgrupperna… (föreslogs) att antingen upprätthålla Steinmeiers formel eller att fortsätta låta Ukraina, som varken har styrkan eller viljan att formulera ens sin egen position, styra. Tyvärr var den Ukrainska reaktionen förutsägbart icke-konstruktiv. Våra motståndare vägrade (fortsatt) att ge sitt stöd till Steinmeiers formel.”

Viktoria Talakina – presstalesperson för DNR:s representant i den trilaterala kontaktgruppen, 1 februari 2017

Representanter vid Minskmötet säger vidare att Ukraina, med sina åtgärder och förslag i förhandlingarna, försätter situationen i ett dödläge.

Det är ganska svårt att diskutera den eskalerande konflikten och de brutala attackerna mot folkrepubliken DNR:s territorium. Attacker som resulterat i dussintals förstörda hus och förstörd kommunal infrastruktur samt död och lidande för oskyldiga civila.”

 Viktoria Talakina – presstalesperson för DNR:s representant i trilaterala kontaktgruppen, 1 februari 2017

Företrädare för DNR och LNR uppger att de gör allt för att hitta effektiva mekanismer för att stabilisera situationen längs kontaktlinjen.

Med bakgrund av den kraftiga försämringen av säkerhetsläget lyckades samtliga parter i den trilaterala kontaktgruppen och representanter för folkrepublikerna DNR och LNR ändå enas om ett gemensamt uttalande.

Som ni kan förstå var säkerhetsproblemen huvudfrågan i diskussionerna för både den trilaterala gruppen och arbetsgruppen för säkerhet. Som ett resultat av dessa samtal har den trilaterala kontaktgruppen tillsammans med företrädare för vissa områden i Donetsk och Lugansk oblast i Ukraina gjort ett gemensamt uttalande för vapenvila i Avdejevka-området.

Ambassadör Martin Saydik – Särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande, 1 februari 2017

Uttalandet gäller alla delar av Donetsk, Avdejevka och Jasynovataja samt längs hela kontaktlinjen och innehåller fyra punkter.

uttlanandeminsk1febr2017

1 februari 2017 – Uttalande från den trilaterala kontaktgruppen och DNR samt LNR som uppmanar till vapenvila.

Den första punkten kräver strikt efterlevnad av en fullständig vapenvila. Andra punkten säger att senast söndag 5 februari 2017 ska alla vapen som regleras enligt Minsköverenskommelsen befinna sig i sina permanenta lagringsplatser enligt de avstånd och utanför respektive linjer som definieras i Minsköverenskommelsen. Den tredje punkten handlar om att medlemmar i OSSE SMM ska ges riskfri och säker tillgång för att fullgöra sina uppdrag. Sista och fjärde punkten handlar om att underlätta humanitära insatser som syftar till återställande av vatten-, el- och värmeförsörjning, inklusive genom reparation av infrastruktur.

Ambassadör Saydik noterar särskilt att samtliga parter i dialogerna stödjer uttalandet samt poängterar att parterna var överens om punkt fyra som handlar om att lösa det akuta läget.

Det finns också en överenskommelse om att stödja humanitära insatser för att påbörja återställning av vatten- och strömförsörjning samt värmesystem, inklusive reparation av infrastruktur.”

Ambassadör Martin Saydik – Särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande, 1 februari 2017

På en direkt fråga om sanktioner svarade ambassadör Saydik att det fanns ingen överenskommelse om införande av sådana till följd av brotten mot vapenvilan i Donbass.

I OSSE SMM:s rapport till och med 3 februari 2017 kl. 19:30 anges att det, trots den trilaterla kontaktgruppens gemensamma uttalande 1 februari 2017, inte har kommit in några rapporter om tillbakadragande av vapen från området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Angående reparationsarbetet för vattenfiltreringsanläggningen i DNR-kontrollerade Jasinovataja har det påbörjats, men har fått avbrytas p.g.a. att vapenvilan inte hålls. Reparation av elnätet har inte inletts. Det rapporteras om svårigheter med samordning mellan parterna.

Under tiden som striderna pågår fortsätter folk på båda sidor kontaktlinjen vara utan el, vatten och uppvärmning. Det är vinter och kallt.

kievskidistriktet3febr2017

Natten mellan 2 och 3 februari 2017 besköts DNR-kontrollerade Kijevskijdistriket, Donetsk med BM-21 Grad (122 mm – förbjudet vapenslag enligt Minsköverenskommelsen) och flera bostadshus skadades.
Bild via Министерство информации ДНР.

Parallellt rapporteras ytterligare omfattande förstörelse av bostäder och infrastrukur till följd av beskjutningar mot DNR-kontrollerade områden. Ytterligare dödsfall och/eller skadade rapporteras varje dag.

Aktivister för fred uppmanar den svenska regeringen att, av humanitära skäl och som vän och partner till Ukraina, via alla tillgängliga vägar uppmana den ukrainska regeringen att fullfölja sina åtaganden enligt Minsköverenskommelsen som kompletterats med det gemensamma uttalandet från den trilaterala kontaktgruppen och representanter för DNR och LNR och som är daterat till 1 februari 2017.

Källor:

 • 112 ua: Минская группа подготовила заявление с призывом прекращения огня у Авдеевки и к отводу вооружения до 5 февраля, – Сайдик. 1 februari 2017. På ryska och ukrainska.
 • БелаПАН: На переговорах в Минске стороны конфликта в Украине обменялись списками пленных. 1 febrauri 2017. På vitryska.
 • Донецкое Агентство новостей: Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела – «Вода Донбасса». 30 januari 2017. På ryska.
 • Донецкое Агентство новостей: Контактной группе крайне сложно дается обсуждение вопросов обострения ситуации в Донбассе — Талакина. 1 februari 2017. På ryska.
 • Интерфакс-Украина: Жодних санкцій для порушників режиму припинення вогню на Донбасі не передбачено – Зайдік. 1 februari 2017. På ukrainska.
 • КП “Компания “ВОДА ДОНБАССА: Обесточена Донецкая фильтровальная станция. 30 januari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Донецкой Народной Республики: Представители Украины на переговорах в Минске отказались придерживаться «формулы Штайнмайера». 1 februari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Донецкой Народной Республики: Киевский район Донецка был обстрелян ВСУ из РСЗО «Град». 3 februari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Народного Совета ДНР: Представители Украины на переговорах в Минске отказались придерживаться «формулы Штайнмайера» (ДОПОЛНЕНО). 1 februari 2017. På ryska.
 • OSSE: Press Statement of Special Representative of OSCE Chairperson-in-Office, Ambassador Martin Sajdik, after meeting of the Trilateral Contact Group on 1 February 2017. 2 februari 2017. På engelska.
 • OSSE SMM: Dagliga rapporter till och med 2 februari 2017. Den senaste publicerad 3 februari 2017. På engelska, ryska och ukrainska.
 • OSSE SMM:s twitterflöde.
 • OSSE SMM: Ambassador Apakan calls for immediate cessassion of violence in the Avdiivka-Yasynuvata-Donetsk airport area. 31 januari 2017. På engelska.
 • OSSE SMM: Statement by the Trilateral Contact Group and the Representatives from certain areas of Donetsk and Luhansk regions calling for ceasefire. 1 februari 2017. På engelska.
 • подробности: В Минске договорились о прекращении огня в Авдеевке. 1 febrauri 2017. På ryska.
 • РИА Новости: В ДНР назвали сложными минские переговоры по ситуации в Донбассе. 1 februari 2017. På ryska.
 • РИА Новости: Контактная группа подготовила документ по прекращению огня в Донбассе. 1 februari 2017. På ryska.