Antiglobaliseringsrörelsen 3.0

”Att så många kom ut på gatan i den största demonstrationen i Hamburg sedan 1980-talet ses av folkrörelserna som en stor framgång. Här finns mycket att lära inte minst inför EU-toppmötet om tillväxt och sociala rättigheter i Göteborg 17 november.”

Denna direktrapport från G20-protesterna i Hamburg publicerades först i Internationalen nummer 28 14 juli 2017 och online 12 juli 2017.

United Demonstration against G20 Hamburg 2017

G20-protesterna visade på politiskt mognad och unik sammanhållning mellan alla krafter som arbetar för social rättvisa och miljön. Under hårt tryck och ogynnsamma förhållanden visade de tyska folkrörelserna att det går att enas i brokig mångfald. Det skriver Tord Björk som var på plats i Hamburg.

Ingenting tycktes peka på att protesterna mot G20 mötet i Hamburg skulle bli ett lovande steg framåt och återknyta Europa till den globala antiglobaliseringsrörelsen. Folkrörelserna är försvagade. Allmänna läget för vänsterpartierna i Västeuropa är velande mellan olika försök att samla vänsterkrafter tillsammans med folkrörelser eller enbart med parlamentariska partier.

Intresset hos folkrörelser för G20 protesterna tycktes obefintligt i Sverige förutom hos det alerta SAC som ordnade en buss till Hamburg. För egen del skrev jag innan mötet att det verkade gammaldags med toppmötesprotester utan uppföljning.

De låga förväntningarna kom på skam. Trots lågvattenmärke för internationell solidaritet och vacklande hållning hos västeuropeiska parlamentariska vänstern blev G20-protesterna ett uttryck för politisk mognad och unik sammanhållning mellan alla krafter som arbetar för social rättvisa och miljön. Under hårt tryck och ogynnsamma internationella förhållanden visade de tyska folkrörelserna att det går att enas i brokig mångfald.

Sammanhållningen visades från första stund. De rödgröna lokala makthavarna sökte hindra möjligheterna för tillresande demonstranter att upprätta tältläger för att sova. Polisen slog brutalt ner försök att upprätta lägren. Gensvaret blev massivt. Det demokratiska tyska civilsamhället satte sig i rörelse. Rättighetsorganisationer fastslog att agerandet gick emot grundlagen om samlingsrätt och domstolar tvingade myndigheterna att delvis ge plats åt lägren. Attac och andra organisationer satte igång med omfattande civila olydnadsaktioner, sleep-ins, för att markera hur oacceptabelt det var att inte upplåta mark för tält åt demonstranter. Kyrkor och hem öppnade sina portar och trädgårdar åt demonstranterna. Själv hamnade jag hos ett äldre par som arbetade som lärare och åt kyrkan. De hade blivit upprörda över hur aktivister hindrades från att få någon plats att sova.

gipfielfurglobalesolidaritat56juli2017hamburg

Gipfel für globale Solidarität, d.v.s. Toppmöte för Global solidaritet, hölls i Hamburg och hade stöd av flertalet organisationer inklusive NGO:er, bildningsorganisationer, flyktingråd samt både freds- och bondeorganisationer.

När sedan motkonferensen kallad Gipfel für globale Solidarität (toppmöte för global solidaritet) började 5 juli ökade sammanhållningen ytterligare. Den hade stöd av NGOs och lärarfackets, Miljöpartiets samt Vänsterpartiets politiska bildningsorganisationer, flera fackliga ungdomsorganisationer, flyktingråd, freds- och bondeorganisationer, Attac i flera länder, Jordens vänner i Tyskland och många andra inklusive motorcykelklubben Kuhle Wampe.

Skillnaden gentemot sociala forum och än mer gentemot Socialistiskt forum i Stockholm var markant. Där fanns de självorganiserade seminarierna om en mängd olika teman som på forum. Men där fanns också stora gemensamma plenum som ofta var fullsatta med upp mot 2 000 i publiken. Moderatorerna var mestadels påtagligt demokratiska och såg till att publiken kunde kommentera och om det var för många lämna lappar med frågor till panelen. På Socialistiskt forum kan de antidemokratiska tendenserna ibland gå så långt att publiken inte alls får komma till tals eller att de som får ställa frågor utses på förhand. Men framför allt, många paneler dominerades av aktivister i Hamburg, inte bokförfattare eller journalister som blivit allt vanligare som förtolkare av vad som bör göras på Socialistiskt forum. Symptomatiskt var diskussionen om flyktingpolitik med enbart icke-vita som var direkt berörda i panelen. Den enda från ett västland var en asylsökande i Hamburg som deltagit i ockupation av det styrande socialdemokratiska partiets kontor för att hävda flyktingarnas rättigheter.

Tematiskt skiljde sig innehållet från Socialistiskt forum och vänsterns Västeuropamöten på senare tid. Redan från solidaritetsmötets start hade ekofeministen Vandana Shiva gjort socioekologiska frågor till ett huvudtema i sitt föredrag som inledde hela motmötet. Tyska mjölkbonden Johanna Böse-Hartje blev den samlande rösten i panelen om klimat och mat tillsammans med Frank Ademba från Tanzania. Politiken för att stärka agroindustrins makt genom land grabbing och subventioner för ökad produktion som slår mot familjejordbrukare i alla länder fick en stark social kritik.
Fredstemat var starkt företrätt med två paneldebatter, en om den pågående militariseringen och upprustningen och en om gemensam säkerhet för att motverka den nuvarande polariseringen mellan Nato och andra länder. Rainer Braun, vice ordförande för Internationella fredsbyrån IPB, världens äldsta fredsorganisation väckte mest engagemang av alla talare i plenum på solidaritetsmötet. Han angrep inte bara vapenindustrin och upprustningen utan hela den militariserade nyliberalismen som G20 står för. Mest glöd hade Martha Sanchez från Movimiento Migrante Mesoamericano (Rörelsen för centralamerikanska migranter) när hon berättade om hur mödrar från dessa länder kom till Mexiko för att gräva upp anonyma gravar i sökande efter sina barn som försvunnit på vägen till USA.

Förvånansvärt nog blev de ekonomiska panelerna mest urvattnade. Utöver sedvanligt fördömande av nyliberalismen blev det mest att panelen berömde ”kollegor” som de samarbetade med i olika viktiga alternativa projekt.

Intressantast blev avslutande debatten med Samir Amin, Hans-Jürgen Urban, styrelseledamot i IG-Metall, Jayati Gosh från Jawaharlal Nehru universitetet i New Delhi och Srecko Horvat från Democracy in Europe Movement 25 (DiEM). Urban lovordade den mosaik av rörelser som motmötet och protesterna gav uttryck för. Vad som gjort att facket och så många andra rörelser funnit varandra beskrev han som en lärandeprocess som började i samband med Blockupy protesterna mot Europeiska Centralbanken i Frankfurt där facket stått mest vid sidan om. I de stora protesterna mot TTIP hade så alla rörelser funnit varandra vilket nu fört fram till de gemensamma manifestationerna under G20 mötet.

Horvat tog upp den roll sociala forum spelat. Han ansåg att tiden var ute för forum där man bara diskuterade. Vad som nu behövdes var ledarskap. Att World Social Forum fortfarande hålls med mångfalt större deltagande än på motmötet i Hamburg och att man numera uppmanar till bildande av motståndsförsamlingar för fortlöpande organisering var något han var okunnig om. Han tillhör det av förre grekiske finansministern Varoufakis startade projektet DiEM som arbetar för en ny konstitution för EU som man vill få beslutad 2025. Till sig söker man knyta västeuropeiska proteströrelser som Blockupy, flyktingpolitiska grupper, klimatengagerade och politiker från progressiva partier. Horvat är filosof från Kroatien men betonade att han numera vistas mestadels på platser som Amsterdam och London. Han tillhör en typ av ung medelklassvänster som för ett tag sedan hyllade horisontalism hos rörelserna där mångfalden skulle leda till förändring men som nu tycks ha fått en ny modeideologi genom att betona vikten av ledarskap. Hans publikfriande budskap med lättsamma historiska och aktuella axplock där han undvek den centrala roll DiEM önskar ge EU tycktes gå hem hos delar av publiken.

Alla övriga i panelen tog också upp World Social Forum som ett viktigt led i rörelsernas utveckling. Urban menade dock att sociala forum inte blev tillräckligt fördjupande. Han betonade fackets viktiga roll på arbetsplatserna som avgörande. För det fick han skarp kritik från Gosh som menade att facket mycket mer måste engagera sig för arbetare utanför den formella sektorn och de stora arbetsplatserna. Något som fick Urban att revidera sin ståndpunkt en del.

Amin menade att vår tid kännetecknas av att makthavarna inte längre har någon strategi. De väljs istället för sin taktiska fingerfärdighet som Macron i Frankrike. Varje försök at förnya kapitalismen menade han numera leder till större problem än det kan lösa. Visst skulle det ta tid men förfallet var påtagligt politiskt och ekonomiskt. Att den teknologiska utvecklingen inte längre leder till påtagliga produktivitetsförbättringar som förr är något som visar att det saknas strategi.

hellredansarjagang20

Reuters rapporterar från ”Hellre dansar jag än G20”. Länk till hela rapporten.

Parallellt under mötet kom rapporterna i plenum från stora demonstrationer. Under första dagen samlade ”Hellre dansar jag än G20” 30000 i en kreativ aktion väl mottagen av massmedia. Under avslutningsdebatten kom rapporterna in från ”Welcome to Hell” demonstrationen. Polisen slog till innan demonstrationen med 12000 deltagare hann börja. Massmedia pekade ut polisen som skyldig till att starta ingripandet som var brutalt. Süddeutsche Zeitung gick så långt att man ifrågasatte det kloka i polisens agerande vars formella grund var att avmaskera en mindre grupp deltagare.

Genomgående kritiserade massmedia polisen för överdrivna siffror på hur många ”våldsbenägna” aktivister som skulle anlända. 8000 farliga demonstranter menade polisen var på väg. Nu när konfrontationerna bröt loss under den tillståndsgivna demonstrationen pekade public service TV på att polisens uppgifter om tusen maskerade i tåget inte stämde, det var ”betydlig färre”.

När demonstrationen skingrats brutalt bildades små grupper som startade kravaller. Varken media och än mindre olika delar av de som gjorde sin röst hörda under G20 mötet skyllde dessa på demonstrationsarrangörerna. Olika organisationer stod bakom olika möten, demonstrationer och aktioner men solidariteten med alla andra aktivister var påtaglig. Varje indelning i goda och dåliga demonstranter vägrade inte bara solidaritetsmötet att acceptera. Många som gick till demonstrationen klädde sig i svart för att göra det svårare för polisen att avgränsa ett svart block. I massmedia kom experter till tals som tydligt förklarade att svarta blocket inte är något enhetligt fenomen och att polistaktiken därför var kontraproduktiv, en insikt om svarta blockets karaktär som delas av många politiskt medvetna. Kritiken mot polisens eskalering var enhällig hos de protesterande organisationerna.

Dagen därpå var stora aktionsdagen. Polisen inledde med att bryta upp den stora demonstrationen som skulle vandra runt hela toppmötet. Mathias Wåg från Allt åt alla betecknade polisens strategi som märklig och kontraproduktiv. Istället för att ha de grupper man var orolig för samlade i demonstrationer splittrades alla och kunde mer effektivt störa ordningen överallt. Under tiden deltog tiotusentals andra i femfingertaktiken för att med olika grader av icke-våldslig militans blockera mötet med parlamentariska övervakare från Vänsterpartiet efter sig som sökte se till att dialogen hölls vid liv med polisen och eskalering undgicks. Parlamentarikerna blev ibland med visst våld bortmotade av polisen. Demonstrationer tågade fram och tillbaks genom staden medan Greenpeace och andra gick till aktion i hamnen där G20 politikerna skulle delta på en konsert samtidigt som 21000 poliser sökte hålla allt under kontroll. Det fungerade inte så bra. Jag kunde se sju stora maskiner med vattenkanoner i arbete samtidigt för att jaga bort folk från hamnen. Frivilliga juridiska team och sjukvårdare var snabbt på plats för att skydda sårade demonstranter. Hem var det svårt att ta sig då hela innerstaden blev avspärrad och all kollektivtrafik stannade upp. På vägen hade Hamburgbor spontant ordnat för vatten åt oss som sökte ta oss hem. Till slut hittade jag en lucka genom Schanzenviertel där strax efteråt mycket våldsamma kravaller utbröt under hela natten.

Dagen därpå fanns det oro för att polisens skrämseltaktik, kravallerna och boulevardpressens hets skulle leda till mindre deltagande i den stora gemensamma demonstrationen. Så blev inte alls fallet. Tusentals och åter tusentals strömmade till. Brokigheten var mycket påfallande. De flesta plakaten handgjorda med budskap om klimatskydd och rättvisa eller citat av kända personligheter som Hanna Arendt om plikten av att inte vara lydig. A A Antikapitalista var det mest populära slagordet som hördes på många håll i tåget och även var det mest populära under de militanta aktionerna dagen innan. När ett block tog upp slagord som Tutti antifascisti hakade nästa på. Påtagligt var att många block beblandade sig med varandra. Den största delen av deltagarna föreföll snarare delta i en stor gemensam manifestation än tillhöra något av de 19 blocken där ungdomsblocket var störst, Attac samlade många, svarta blocket deltog och kurdiska inslaget var det synligaste.

Talare på avslutningen var Samir Amin, Jakeline Romero Epiayu från Wayúuindianerna och Catalina Caro Galvis från Jordens Vänner i Columbia som bägge kämpar mot stenkolsgruvor, Salih Muslim, viceordförande för PYD Syrien, Priya Reddy, Black Lives Matter USA samt Madeleine Does, representant för Rätten till staden nätverket i Hamburg och demonstrationsarrangörerna som bestod av 174 organisationer.

Polisen hade stora resurser i bered­skap men höll sig till stor del utom synhåll. En enda incident inträffade under avslutningsmötet som jag blev nära vittne till. Strax utanför ingången med tusentals och åter tusentals demonstranter dök en polisgrupp upp. De häcklades till en del men inget handgripligt skedde från något håll. Till slut tycks någon ha kommit för nära och fallit till marken. När andra sökte skydda och dra undan den person som fallit pepparsprayade polisen dem intensivt. Därefter lugnade det ner sig när polisen drog sig undan mot närstående fordon med vattenkanoner. Vattenkastarna användes lite grann men när polisen märkte att folkmassan inte sökte angripa dem tog de av hjälmarna och allmän fred utbröt. TV rapporterade positivt om marschen och incidenten. Demonstrationsarrangörerna intervjuades och påpekade att alla gjort sitt till för att det gick bra, särskilt betonades att Hamburgs autonoma som alla andra agerat som överenskommet. TV angav 50-70 000 deltagare, arrangörerna angav 76 000 och många närmare 100 000. Under alla omständigheter var det en stor framgång. En mindre demonstration ordnad av kyrkor och andra grupper hölls också för de som betonade vikten av fredliga manifestationer som dock ej lockade så många. Men plakat över hela staden för denna välfinansierade manifestation bidrog till att legitimera att alla skulle ut och göra sin mening hörd. New York borgmästare höll avslutningstalet och kritiserade Trumps klimatpolitik.

Efter demonstrationerna tilltog decentraliserade kravaller, bilar brändes och butiker slogs sönder. Alla från autonoma centret Rote Flora till demonstrerande organisationer tog avstånd från skadegörelsen. Påtagligt var också att massmedia inte skyllde kravallerna på demonstranterna. Snarare riktade sig kritiken mot politikerna som inte insett konsekvenserna av att hålla ett G20 möte något kvarter bort från den europeiska autonoma rörelsens hjärta strax intill frihetliga vänsterns favoritfotbollsarena Millerntor-Stadion.

Att så många kom ut på gatan i den största demonstrationen i Hamburg sedan 1980-talet ses av folkrörelserna som en stor framgång. Här finns mycket att lära inte minst inför EU-toppmötet om tillväxt och sociala rättigheter i Göteborg 17 november.

Tord Björk

Socialdemokraternas ledare attackerad av regeringslojala högerextremister i Ukraina

natalja_2.jpeg

Natalja Korolevskaja, ordförande för de ukrainska socialdemokraterna och ledamot av det ukrainska parlamentet Rada, som attackerades i Odessa 2 juni 2017 skadades med men för livet.

Fredag 2 juni 2017 blev Natalja Korolevskaja – ordförande för de ukrainska socialdemokraterna, ledamot av det ukrainska parlamentet Rada samt initiativtagare till all-Ukrainska Kvinnor för fred – attackerad i Odessa. Hon fick grön desinfektionsvätska kastad över sig och skadades med men för livet. 

Attackerna från högerextrema ökar i dagens Ukraina. De som drabbas är politiska motståndare, fredsorganisationer, veteraner, journalister, kulturpersonligheter o.s.v. Attackerna riktas kort sagt mot de som de högerextrema ser som oliktänkande.

De högerextrema använder ofta uttryck som t.ex. anti-ukrainsk om sina motståndare. Samma retorik används av den ukrainska regeringen. Därmed legitimeras de högerextrema och deras agerande. Samtidigt ökar spänningarna i samhället.

Motsättningarna späds ytterligare på genom att varken regering, parlament, förtroendevalda överlag eller ens de rättsvårdande myndigheterna agerar för att ställa högerextrema till svars när de agerar mot lagen. Istället agerar de för att skydda de högerextrema.

Aktioner utan tillstånd får ett tyst medgivande. Efter ett tag tas frågan över av landets ledning som gör det till sin politik och lagar skrivs om. Så skedde när högerextrema genomförde en blockad och sprängde kraftledningarna till Krim samt när de blockerade järnvägstransporter av malm och kol för metallindustrin och kraftverken till och från Donbass. I bägge fallen föll den ukrainska regeringen till föga efter några veckor och gjorde de olagliga aktionerna, som också strider mot Minsköverenskommelsen, till officiell regeringspolitik. För järnvägsblockaden i Donbass påtalade statsministern och presidenten initialt att de ekonomiska skadorna blev för stora för Ukraina att bära. Senare ändrade de alltså sin ståndpunkt och legaliserade den illegala blockaden.

Attacken mot Natalja visar att högerextrema även ger sig på de som kritiserar den ukrainska regeringen och den politik de för. Attacken utfördes i anslutning till Kvinnor för freds kongress i Odessa 2 juni 2017. Där antogs en resolution med en vädjan till det ukrainska parlamentet och ministerrådet med krav om att förhindra den av regeringen föreslagna pensionsreformen. Redan idag är situationen ohållbar för de ukrainska pensionärerna och ytterligare besparingar gynnar varken individerna eller samhället.

Aktivister för fred kräver att den svenska regeringen agerar genom alla tillgängliga kanaler för att bryta denna negativa spiral. Ukraina behöver fred. Fred nås inte genom att Ukrainas befolkning behandlas efter högerextrema gruppers godtycke.

Vi kräver att Sveriges regering och EU agerar för att stävja det politiska våldet i Ukraina.

Aktivister för fred uppmanar socialdemokrater och alla andra i Sverige att stå upp för fred i Ukraina och för att oppositionella, däribland socialdemokrater, ska kunna agera i landet utan rädsla om att utsättas för politiskt våld.

Aktivister för fred lämnar även en hälsning om god bättring till Natalja Korolevskaja så att hon kan fortsätta sitt viktiga engagemang för fred i Ukraina så snart som möjligt.

Mer om Natalja Korolevskaja och några tidigare attacker läses i Om Natalja Korolevskaja och några tidigare attacker.


Attacken mot Natalja Korolevskaja skedde på morgonen utanför ett hotellkomplex där all-ukrainska Kvinnor för fred höll en kongress. Innan hade högerextrema hotat kongressen och dess deltagare på olika sätt med syfte att kongressen skulle ställas in. Under fredagsmorgonen evakuerades alla från byggnaden efter att polisen sagt att byggnaden var bombhotad.

Kvinnor för freds vice ordförande Galina Kulik sade:

”När polis på plats hörde kritik mot regeringen uttalas meddelade de att lokalerna måste utrymmas efter ett påstått samtal om bombhot.”

Galina Kulik, vice ordförande i Kvinnor för fred, 2 juni 2017

Utanför byggnaden möttes kvinnorna av aggressiva iklädda kamouflage och militärkläder. Natalja, som är initiativtagare till det all-ukrainska Kvinnor för fred, attackerades under evakueringen. Utöver uttalade hot kastade någon grön desinfektionsvätska i hennes ansikte.

hogerextremaodessa2juni20171.png

Aggressiva iklädda kamouflage och militärkläder utanför Kvinnor för freds kongress i Odessa 2 juni 2017.

När attacken mot Natalja genomförts drevs de aggressiva på flykt medan kvinnorna och folket ropade ”skam”.

irinakovalishnatalja2juni2017.png

Irina Kovalish från Odessa regionfullmäktige meddelade att Natalja Korolevskaja skadats med men för livet efter attacken i Odessa 2 juni 2017.

Irina Kovalish, som är vald till Odessa regionfullmäktige för Oppositionsblocket, meddelade under eftermiddagen att Natalja till följd av detta skadat hornhinnan och delvis förlorat synen. Samma information publicerades även på Oppositionsblockets hemsida samt i t.ex. ukrainsk och rysk media.

Ukrainsk media har rapporterat att Lavr Kornilov, biträdande chefsläkare vid Centrum för Mikrokirurgi Ögon i Kiev, sagt att patienten – till följd av den gröna vätskan – fått en kemisk brännskada på hornhinnan i det vänstra ögat. Chefläkare Kornilov sade att detta tillstånd kräver behandling och att patienten klagar på försämrad syn på vänster öga.

lakarutlatandenatalja2juni2017

Natalja Korolevskaja har publicerat läkarutlåtandet efter attacken mot henne.

Natalja publicerade själv läkarutlåtandet där hon diagnostiseras med kemisk brännskada på hornhinnan och bindhinnan i ögat. Hornhinnan i det vänstra ögat är skadad och Natalja har partiell synförlust på vänstra ögat. Tiden och sannolikheten för en fullständig återhämtning kan inte fastställas.

Irina Kovalish publicerade även en film från händelsen och skrev att ingen vettig människa kan utföra en sådan feg handling. Filmen finns att se via Nataljas Youtube-konto.

kvinnorforfredukrnatalja2juni2017.png

Kvinnor för fred i Ukraina publicerade filmen som visar attacken mot Natalja.

Videon har även publicerats av Kvinnor för fred i Ukraina. De har också lämnat in en polisanmälan med begäran om att ställa ansvariga för attacken till svars. Kvinnor för fred har lämnat över utredningsmaterial till polisen.

Efter händelsen uttalade Natalja, som var minister för socialpolitik under Viktor Janukovitj andra regering och som avsattes 24 februari 2014, sig:

”Myndigheterna är rädda för alternativa synpunkter på antisociala reformer. Regeringens resultat är att fattigdomsnivån i landet ligger på 60 procent och bland pensionärer är den chockerande 90 procent. Våra kvinnor är de modigaste. De är inte rädda för radikala eller rapporter om hot. De uttryckte sin åsikt om chockpensionsreformen. Kongressen genomfördes trots alla försök att stoppa den”

Natalja Korolevskaja, 2 juni 2017

Kvinnor för fred antog under kongressen i Odessa 2 juni 2017 en resolution med en vädjan till det ukrainska parlamentet och ministerrådet med krav om att förhindra den av regeringen föreslagna och av IMF godkända pensionsreformen.

natalja_1.jpeg

Natalja Korolevskaja, ordförande för de ukrainska socialdemokraterna, som attackerades i Odessa 2 juni 2017 skadades med men för livet.

Natalja sade även:

”När kongressen inledde diskussionen om regeringens pensionsreform kom meddelande om att byggnaden var bombhotad (minerad) och kvinnorna evakuerades. Detta indikerar att någon med makt ligger bakom och de gör allt för att förhindra ett konstruktivt offentligt samtal. För mig är denna föraktliga och fega provokation en fullständig överraskning. Jag tror att metoder med att hälla grön färg i kvinnors ansikte varken är allmänt eller politiskt acceptabelt.”

Natalja Korolevskaja, 2 juni 2017

 

oppositionsblocket2juni2017.png

Oppositionsblocket genom Jurij Bojko uttalar sig om attacken mot Natalja.

Jurij Bojko, medgrundare av Oppositionsblocket som bildades inför det tidigarelagda parlamentsvalet i oktober 2014 (och som är f.d. minister för energi och kolbrytning samt f.d. vice premiärminister och som avsattes 27 februari 2014), uttalade sig med krav om att polischeferna i Odessa ska avskedas. Detta för att de inte kunde garantera säkerheten för Kvinnor för freds kongress.

Ett krav framförs även om att en utredning om attacken mot Kvinnor för freds initiativtagare och parlamentsledamoten Natalja Korolevskaja ska inledas:

”Radikala högerextremister har försökt hindra rörelsen Kvinnor för freds kongress…

Aggression mot fredsorganisationer bekräftar den press från krigshetsare och radikala som råder på det civila samhället. Oppositionsblocket kräver att polischeferna i Odessa avskedas då de inte kunde garantera kvinnornas säkerhet…

Vi kräver även att riksåklagarmyndigheten öppnar en utredning av attacken. Polis och säkerhetstjänst är skyldiga att på kortast möjliga tid utreda och fastställa skuld för brott mot liv och hälsa för kongressens deltagare, fastställa vilken organisation som är ansvarig för politisk terror och offentliggöra utredningen.”

Jurij Bojko, 2 juni 2017

Oppositionsblocket och Jurij menar att attacker mot oberoende offentliga organisationer (NGO:er) bekräftar att omvänd demokrati råder i Ukraina.

”Vi uppmanar EU:s ledarskap att diskutera demokratiska problem och problem i fråga om respekt för motståndsrätten under det kommande toppmötet mellan Ukraina och EU”.

Jurij Bojko, 2 juni 2017

De säger att deras uttalande är även riktat till Europarådet, OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, FN:s representationskontor i Kiev, EU:s representationskontor i Kiev och ambassader för utländska partner till Ukraina.

Oppositionsblocket vädjar om aktiv bevakning av demokratiska processer i Ukraina och stöd till oberoende offentliga organisationer (NGO:er):

”Vi anser att PACE måste stärka övervakningen av hur den ukrainska ledningen uppfyller sina åtaganden. Det är nödvändigt att ge de ukrainska tjänstemännen personligt ansvar för deras misslyckande om att säkerställa medborgarnas rättigheter och friheter och för deras brott mot demokratins principer och normer.”

Jurij Bojko, 2 juni 2017

 

nataljaleonchenkonatalja2juni2017.pngNatalja Leonchenko uttalar sig efter attacken mot Natalja och uppmanar polis att utreda och ställa de ansvariga till svars samt säger att Ukraina behöver fred.

Även Natalja Leonchenko, ordförande för Oppositionsblocket i Zjytomyrs stadsfullmäktige i nordvästra Ukraina, reagerade genom att uppmana polis att utreda händelsen. Leonchenko menar att allt annat kommer att innebära ett fiasko för lag och ordning i landet. Hon avslutar med att Ukraina behöver fred.

Nikaolj Skorik, ledamot av Rada, lämnade en begäran till inrikesminister Arsen Avakov om att snabbt vidta åtgärder mot de som angrep Natalja och ställa dem inför rätta.

”Attacker av huliganer, kroppslig skada och skada på egendom – alla har blivit metoder som riktas mot medlemmar av Oppositionsblocket. Ingen av dessa metoder är förenlig med rådande lagstiftning och det strider mot grundläggande medborgerliga rättigheter och friheter som garanteras genom Ukrainas konstitution.”

Nikaolj Skorik, 2 juni 2017

 

sergejlarinnatalja2maj2017.png

Sergej Larin uttalar sig om attacken mot Natalja och passade på att hälsa till och uttrycka sitt stöd för henne.

Sergej Larin, ledamot i det ukrainska parlamentet Rada och ordförande för organisationen för rättsliga reformer, visade i sitt Facebookflöde hur allvarlig attacken mot Natalja är. Han frågade om det finns något ryskt eller ukrainskt ord som inte är en svordom för att benämna de som kastade grön färg i ansiktet på Natalja. Han passade även på att visa sitt stöd och önska god bättring till Natalja samt hälsade att ”vi är med dig”.

Det finns de som hyllar attacken, men ukrainarnas reaktioner i sociala medier har mestadels förkastat metoden som används för att bekämpa politiska motståndare. De är särskilt kritiska till att attacker utförs av friska starka män mot kvinnor.

automajdanodessanatalja2maj2017.png

Automajdan Odessa tar på sig attacken 2 juni 2017 mot Natalja Korolevskaja.

Parallellt tog Automajdan Odessa på sig ansvaret för attacken mot Natalja.

Det rapporteras också att polisen har öppnat en utredning om huliganism.

Attackerna från högerextrema ökar i dagens Ukraina. De som drabbas är politiska motståndare, fredsorganisationer, veteraner, journalister, kulturpersonligheter o.s.v. Attackerna riktas kort sagt mot de som de högerextrema ser som oliktänkande.

De högerextrema använder ofta uttryck som t.ex. anti-ukrainsk om sina motståndare. Samma retorik används av den ukrainska regeringen. Därmed legitimeras de högerextrema och deras agerande. Samtidigt ökar spänningarna i samhället.

Motsättningarna späds ytterligare på genom att varken regering, parlament, förtroendevalda överlag eller ens de rättsvårdande myndigheterna agerar för att ställa högerextrema till svars när de agerar mot lagen. Istället agerar de för att skydda de högerextrema.

Aktioner utan tillstånd får ett tyst medgivande. Efter ett tag tas frågan över av landets ledning som gör det till sin politik och lagar skrivs om. Så skedde när högerextrema genomförde en blockad och sprängde kraftledningarna till Krim samt när de blockerade järnvägstransporter av malm och kol för metallindustrin och kraftverken till och från Donbass. I bägge fallen föll den ukrainska regeringen till föga efter några veckor och gjorde de olagliga aktionerna, som också strider mot Minsköverenskommelsen, till officiell regeringspolitik. För järnvägsblockaden i Donbass påtalade statsministern och presidenten initialt att de ekonomiska skadorna blev för stora för Ukraina att bära. Senare ändrade de alltså sin ståndpunkt och legaliserade den illegala blockaden.

Attacken mot Natalja visar att högerextrema även ger sig på de som kritiserar den ukrainska regeringen och den politik de för. Attacken utfördes i anslutning till Kvinnor för freds kongress i Odessa 2 juni 2017. Där antogs en resolution med en vädjan till det ukrainska parlamentet och ministerrådet med krav om att förhindra den av regeringen föreslagna pensionsreformen. Redan idag är situationen ohållbar för de ukrainska pensionärerna och ytterligare besparingar gynnar varken individerna eller samhället.

Aktivister för fred kräver att den svenska regeringen agerar genom alla tillgängliga kanaler för att bryta denna negativa spiral. Ukraina behöver fred. Fred nås inte genom att Ukrainas befolkning behandlas efter högerextrema gruppers godtycke.

Vi kräver att Sveriges regering och EU agerar för att stävja det politiska våldet i Ukraina.

Aktivister för fred uppmanar socialdemokrater och alla andra i Sverige att stå upp för fred i Ukraina och för att oppositionella, däribland socialdemokrater, ska kunna agera i landet utan rädsla om att utsättas för politiskt våld.

Aktivister för fred lämnar även en hälsning om god bättring till Natalja Korolevskaja så att hon kan fortsätta sitt viktiga engagemang för fred i Ukraina så snart som möjligt.

 

 

 

 

Om Natalja Korolevskaja och några tidigare attacker

Denna text är en fördjupning av Socialdemokraternas ledare attackerad av regeringslojala högerextremister i Ukraina.

nataljakjuliatrada3juni2008.jpg

Fädernelandsförbundets Natalja Korolveskaja tillsammans med partiordförande Yulia Tymosjenko i Rada 3 juni 2008.

Natalja Korolveskaja, som attackerades i Odessa 2 juni 2017 och skadades med men för livet, är en känd ukrainsk politiker. Hon började sin politiska karriär i Lugansk. Under presidentvalet 2004 stödde hon Viktor Janukovitj. Efter den s.k. orangea revolutionen gick Natalja 2005 med i Julia Tymosjenkos parti Fädernelandsförbundet och bestämda sig för att satsa på politik på nationell nivå för att hjälpa folket i Donbass med deras svårigheter.

nataljajatsenjukyes2010.png

Natalja Korolevskaja tillsammans med Arsenij Jatsenjuk vid det sjunde årliga mötet för YES (Yalta European Strategy) september 2010. Båda två tillsammans med Oleksandr Turtjynov (som i februari 2014 kom att leda avsättningen av Natalja från sin ministerpost) ansågs vara Fädernelandsförbundets unga krafter.

Hon valdes in i det ukrainska parlamentet Rada 2006. Där sade hon bl.a. att alla verkade känna till Donbass svårigheter, men ingen verkade vilja försöka lösa svårigheterna och hjälpa folket i Donbass.

nataljademorada2011.jpg 

Natalja håller tal vid en demonstration av folkrörelsen Framåt Ukraina! utanför Rada maj 2011.

I maj 2011 samlade Natalja 5 000 deltagare från folkrörelsen Framåt Ukraina! för en demonstration utanför det ukrainska parlamentet Rada. De krävde att förstörelsen av den ukrainska ekonomin skulle stoppas och att en hög levnadsstandard säkerställs. De krävde även att Folkets reform, d.v.s. ett åtgärdspaket som utarbetats genom samverkan med det civila samhället och fackföreningar, skulle genomföras och att om så inte skedde skulle de kräva att regeringen avgick.

I början av december 2011 representerade Natalja Fädernelandsförbundet vid en kongress för EPP (European People’s Party). Hon åkte istället för Julia Tymosjenko som satt fängslad.

Några veckor senare, 23 december 2011, valdes Natalja till partiledare för ett annat parti som tillhörde Julia Tymosjenkos block – de ukrainska socialdemokraterna. I mars 2012 uteslöts dock Natalja och det socialdemokratiska partiet från Julia Tymosjenkos block i Rada. Hon anklagades för ”brott mot den parlamentariska etiken och för samarbete med presidentadministrationen” efter att hon vid en omröstning inte röstat med blocket. Hon hade tidigare varnats. Efter uteslutningen avgick två ledamöter från blocket i protest.

nataljanikolaevmaj2012.png

Natalja Korolevskaja inviger partikontoret i Nikolajev, maj 2012.

Under partikongressen i mars 2012 bytte de ukrainska socialdemokraterna namn till Ukraina – Framåt! Sommaren 2012 lovade Natalja att partiet inte skulle samarbeta med Regionernas parti i parlamentet och senare under året hotade hon med att avsätta president Viktor Janukovitj. I parlamentsvalet i oktober 2012 fick partiet inga platser i Rada.

nataljasocialpolitiksministerjuni2013.png

Som minister för socialpolitik uttalade sig Natalja i TV-kanalen Inter i juni 2013. Hon lovade att pensionen i Ukraina gradvis skulle höjas för att slutligen ligga på 500. Idag, fyra år senare när IMF:s krav om pensionsreform råder erhåller 75 procent (8 av 12 miljoner) pensionärer miniminivån om 1 312 Hryvnia eller € 44. Bland Ukrainas pensionärer är fattigdomsnivån idag chockerande 90 procent.  

Från 24 december 2012 agerade Natalja som minister för socialpolitik under president Viktor Janukovitj. Det gjorde hon fram till 24 februari 2014, d.v.s. i ytterligare några dagar efter att president Viktor Janukovitj – efter att dödshot framförts mot honom – lämnat Kiev. Då avsattes Natalja av Rada som vid den tidpunkten agerade under hennes f.d. partikollega från Fädernelandsförbundet: Oleksandr Turtjynov, t.f. president och t.f. talman. 329 röstade för hennes avsättning.

nataljamissingmaj2014.png

I början av maj 2014 rapporterades Natalja Korolevskaja försvunnen. Hon var på väg från Dnepropetrovsk (idag: Dnipro) till Slovjansk för att övervaka evakuering av funktionshindrade.

Natalja kandiderade i det tidigarelagda presidentvalet i maj 2014. Hon rankades ensam på första plats vid en genomgång av presidentkandidaternas förmåga att fånga upp socialpolitiska frågor. I sitt sociala program lyfte Natalja alla (10 av 10) samhällsfrågor som ansågs angelägna för ukrainarna.

olegthusdnepropetrovsk2021maj2014.png

Natten mellan 20 och 21 maj 201 attackerades den tidigare presidentkandidaten Oleg Tsarovs hus i Dnepropetrovsk (idag: Dnipro).

1 maj 2014 drog dock Natalja tillbaka sin kandidatur. Det gjorde hon efter att Oleg Tsarov, som attackerats flera gånger under presidentvalskampanjen och som senare under natten mellan 20 och 21 maj 2014 skulle få sitt hus i Dnepropetrovsk (idag: Dnipro) förstört vid ett attentat, annonserat att han drog tillbaka sin kandidatur och uppmanade andra kandidater, vars huvudsakliga väljarbas låg bland invånarna i de sydöstra delarna, att göra detsamma. Oleg uttryckte sig om att val som hålls under ett pågående inbördeskrig ska bojkottas.

nataljakoppositionsblocket.jpg

Socialdemokraternas ledare Natalja Korolveskaja valdes på åttonde plats för Oppositionsblocket in i Rada oktober 2014.

I det tidigarelagda parlamentsvalet i oktober 2014 valdes Natalja åter in i Rada. Hon gjorde det från åttonde plats för Oppositionsblocket. Oppositionsblocket är en sammanslutning av flera partier och socialdemokratiska Ukraina – Framåt! är ett av dessa partier.

nataljautredningjan2015.png

I januari 2015 kom Natalja Korolveskaja, efter en begäran från Irina Herashchenko, under utredning för ”separatism” och ”finansiering av illegalt beväpnade grupper”.

Januari 2015 inledde riksåklagarämbetet en utredning mot bl.a. Natalja rörande ”separatism” och ”finansiering av illegala väpnade grupper”. Förundersökningen inleddes efter att Irina Herashchenko, med president Petro Porosjenkos medgivande, skickat in en begäran om det. Irina, som är första vice talman i Rada, ordförande för det ukrainska parlamentet Radas kommitté för europisk integration och president Petro Porosjenkos sändebud för humanitära frågor vid de av OSSE SMM ledda samtalen i Minsk; sade att hon skickat in en begäran till riksåklagarämbetet med krav att kontrollera informationen om bl.a. Korolveskaja var inblandad i ”finansiering av terrorister och mördare”.

Valerij Karpuntsov, rådgivare till riksåklagaren, sade att p.g.a. den stora offentliga uppmärksamhet som frågan fått och ”nödvändigheten av en skyndsam reaktion mot separatism” inleddes förundersökningen omgående. Valerij meddelade även att riksåklagaren personligen skulle övervaka ärendet. Att förundersökningen inletts efter begäran från Irina Herashchenko bekräftades några dagar senare av dåvarande riksåklagaren Vitalij Jarema.

I samband med en segerparad och blomsternedläggning i Slovjansk 9 maj förra året (2016) attackerade högerextremister Natalja. Handgemäng uppstod mellan Nataljas vakter och de som attackerade. Grön desinfektionsvätska, ägg, vatten och mjöl kastades på Natalja och veteraner som befann sig i närheten.

ljubovpehkonatalja9maj2016.png

Under firandet av segerdagen 9 maj 2016 i Slovjansk hälldes grön desinfektionsvätska i ansiktet på Ljubov Pechko, 91 år. Ljubov är veteran och krigshjälte som deltog i befrielsen av Vitryssland.

Den gången tog Slaviska sich på sig attacken. De krävde att Natalja skulle lämna Slovjansk och de anklagade henne för att underblåsa det pågående kriget. Slaviska sich är en organisation som agerar i Slovjansk genom att t.ex. utbilda unga i vapenhantering, arrangera olika övningar och hjälpa Högra sektorn – bl.a. med att gräva skyttegravar. De är volontärer och när den ukrainska armén efterfrågar något tar Slaviska sich med det till dem. De agerar enligt evidens även genom att attackera en parlamentsledamot och veteraner som firar Segerdagen 9 maj.

Inför Segerdagen 9 maj 2017 vädjade offentliga representanter för Slovjansk till Natalja om att hon inte skulle besöka staden. De vädjade till henne om att ”ta hänsyn till alla omständigheter kring vad som hände den 9 maj 2016”. De ville undvika en upprepning av föregående års attack och resultatet är att Nataljas frihet begränsas.

Human Rights Watch: Ukrainas internationella partner ska omedelbart uppmana Ukraina att ta tillbaka beslutet om att förbjuda ett antal ryska web- och internetföretag

Human Rights Watch kräver att Ukraina, för att skydda yttrandefrihet och mediapluralism, återkallar förbudet mot ett dussintal ryska web- och internetföretag

hrwkraverattukrbesluttastillbaka16maj2017.png

Human Rights Watch uttalar sig om det ukrainska förbudet mot ett dussintal ryska web- och internetföretag.

Tanya Cooper, ukrainaforskare vid Human Rights Watch, säger att:

”Detta är ytterligare ett exempel på hur lätt (president) Porosjenko försöker kontrollera den offentliga diskursen i Ukraina. Porosjenko försöker rättfärdiga det senaste steget, men det är en cynisk och politisk ändamålsenlig attack på rätten till information – en attack som påverkar miljontals ukrainare och deras privata och yrkesmässiga liv.”

Tanya säger vidare att:

”I ett enda drag har Porosjenko delat ut ett fruktansvärt slag mot yttrandefriheten i Ukraina. Det är en oförklarlig kränkning av ukrainarnas rätt till information baserat på deras eget val. Europeiska Unionen och Ukrainas övriga internationella partner ska omedelbart uppmana Ukraina att ta tillbaka beslutet.”

vkontakte.png

VKontakte, som kallas ryska Facebook och som används av 78 procent av alla internetanvändare i Ukraina, förbjuds enligt dekretet.

Ukraina är part i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Båda garanterar yttrandefrihet inklusive tillgång till information. Enbart restriktioner som är nödvändiga och som står i proportion till ett legitimt syfte kan införas. Förbudet som anges i det aktuella ukrainska dekretet passerar inte det testet.

Enligt Oksana Romaniuk, verkställande direktör för det Kievbaserade Institutet för massinformation, har (den ukrainska) regeringen inte lämnat en giltig motivering till varför ett sådant brett förbud mot onlineverksamheter är nödvändig. Oksana insisterar också på att dekretet är svårt att genomdriva utan lagförändringar.

Presidentdekretet, som publicerades 16 maj 2017, verkställer ett beslut av Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd. Det handlar om en rad åtgärder som innebär ekonomiska sanktioner mot enskilda och juridiska personer. Sådana sanktioner innebär att deras tillgångar i Ukraina fryses samt att finansiella och ekonomiska restriktioner införs. För enskilda personer innebär det även förbud för inresa i Ukraina.

yandex.png

Yandex, som är en populär sökmotor vilken dagligen används av 48 procent av Ukrainas internetanvändare, förbjuds enligt dekretet..

Beslutet innebär vidare att ukrainska internetleverantörer är skyldiga att blockera tillgång till de web- och internetföretag som är upptagna i Ukrainas statliga sanktionslista. Experter säger att det är svårt att genomdriva en sådan blockering.

Chefen för Ukrainas Internetförening, Oleksandr Fedienko, har i en intervju i media sagt att Ukraniska internetleverantörer saknar den tekniska möjligheten att blockera ryska sociala medier och nyhetssidor. Han sade också att realisering av förbudet är ineffektivt då det finns olika sätt att kringgå Internetcensur.

Källa

Human Rights Watch: Ukraine: Revoke Ban on Dozens of Russian Web Companies. 16 maj 2017.

Behövs desinformation för att mobilisera mot Aurora 17?

För drygt en vecka sedan publicerade Aktivister för fred en kommentar till Mikael Holmströms artikel Försvarsministern varnar för desinformation, DN 6 maj 2017:

”En lång rad svenska fredsaktivister och organisationer som verkar för fred pekas återigen ut som ryska agenter av en representant för den svenska staten.

Som vid alla tidigare fall där detta gjorts, ges inget bevis för anklagelsen.

Idag räcker det att verka för fred för att svenska staten ska peka ut dig och din organisation som agent för främmande makt och interlokutör för påstådd rysk desinformation.

Alla deltagande nationer som sänder förband till övningen – utom Sverige och Finland – är NATO-medlemmar. Hultqvist ägnar sig åt hårklyveri för att misstänkliggöra den svenska fredsrörelsen.

Det är anmärkningsvärt att representanter för svenska staten och Sveriges militär kastar dylika anklagelser mot sina egna medborgare.”

Sedan dessa har det kommit fler publikationer från representanter för svenska staten och Sveriges militär. Idag publicerar även vi mer i ämnet.

Denna artikel som är skriven av Lars Drake, Aktivister för fred, publicerades först i Synapze, 17 maj 2017.

Behövs desinformation för att mobilisera mot Aurora 17?

DNdebatt15maj2017

DN Debatt 15 maj 2017.

Försvarsministern och ÖB har i en artikel på DN-debatt uttalat sig om militärövningen Aurora 17 som ska genomföras i september i år. Artikeln är skriven i en neutral form, men det sakliga analytiska innehållet är mer ensidigt än det brukar vara sådana sammanhang.

talhultqvistfolkochforsvar11jan2016

Utdrag ur tal av Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 11 januari 2016.

Så här skriver författarna vilket innebär ett misstänkliggörande av dem som protesterar mot Aurora 17. Det är i samma anda som när Peter Hultqvist betecknade sina kritiker som ”undervegetation” när Värdlandsavtalet kritiserades våren 2016.

Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö. Risken att sådana händelser kan ske i anslutning till Aurora 17 är uppenbar. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter. Sådan aktivitet kommer att bemötas. (DN 2017-05-15) [1]

forsvarsmaktenomaurora2017

Försvarsmakten om Aurora 17.

Det som Peter Hultqvist och Micael Bydén skriver räcker för att vara djupt kritisk mot Aurora 17. Sju NATO-länder ska delta i den största krigsövningen på 24 år i Sverige. USA kommer hit med krigsfartyg, attackhelikoptrar, tanks och missiler, men det tas inte upp i artikeln. Den ena parten i en stormaktskonflikt (USA/NATO) inbjuds till en militärövning på svenskt territorium – räcker inte det? Vad är det för poäng att komma med desinformation.

Att öva svenskt försvar för att möta varje tänkbar angripare är högst legitimt. Att signalera till de två stormakterna USA/NATO och Ryssland att deras motpart inte kommer att få tillgång till vårt territorium är fredsfrämjande. Att bjuda in den ena parten har motsatt inverkan på krigsrisken.

Det finns goda skäl att fråga sig om de två författarna inser vad de skrivit.

Övningsscenariot är en eskalerande konflikt i vårt närområde där Sverige ställs mot en kvalificerad motståndare (DN 2017-05-15)

Det låter ju neutralt och bra, ingen är direkt utpekad. Om man läser artikeln framgår det dock att den kvalificerade motståndaren bara kan avse Ryssland.

Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget som i vårt närområde tydligt markerats genom den ryska annekteringen av Krim och den pågående aggressionen mot Ukraina.

Vi har också kunnat notera en militär förmågeökning och ett allt intensivare övnings- och underrättelsemönster på den ryska sidan, vilket tillsammans med ryska påverkansoperationer är oroväckande.(DN 2017-05-15)

LosAngelesTimes21dec2016

Los Angeles Times 21 december 2016.

Har de glömt att NATO bombade Jugoslavien i 79 dygn 1999 i syfte att tvinga fram en avknoppning av Kosovo där USA som av en händelse byggde upp en av sina största militära baser i Europa? På Krim dog några personer och i Jugoslavien dog några tusen av NATOs bomber. Inte ens de som är kritiska till insatserna på Krim ifrågasätter att en stor majoritet vill tillhöra Ryssland. Vilken aggression i Ukraina? Varför inte nämna USA/NATOs övnings- och underrättelseverksamhet i Rysslands närområde? Har författarna förstått att USA påverkat val i 81 fall sedan andra världskriget. [2] Varför inte nämna USA/NATOs bomber och andra krigsinsatser i Mellanöstern under många år. Angående ”militär förmågeökning” bör det klargöras att NATOs militära kapacitet är mycket större än Rysslands. Att betona Rysslands modernisering under senare år som författarna gör är direkt vilseledande.

Försvarsministern och ÖB skriver även att:

Försvarsmaktens uppgift är att skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Sverige ska kunna försvaras mot incidenter eller väpnat angrepp. Kränkningar av territoriet ska kunna upptäckas och avvisas. Vårt lands rättigheter i förhållande till internationell rätt ska värnas. (DN 2017-05-15)

SVTNyheter19nov2016.pngSVT Nyheter 19 november 2016.

Jag har ingen invändning mot de två första meningarna, men när det gäller den tredje bör det påpekas att NATO-länder kränkt svenskt luftrum vid 11 tillfällen under 2016. Ryssland gjorde det vid ETT tillfälle. Det förekom även 6 fartygskränkningar, samtliga av NATO-länder. [3]

Hänvisningen till internationell rätt är minst sagt malplacerad när det handlar om USA – som vi förväntas samarbeta med. Inget annat land har bombat så många länder som USA sedan andra världskriget. USA har stött ett flertal militärkupper i andra länder. Internationell rätt?

Varningen om att desinformation kan ” skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter” är lite onödig. Försvarsministern och ÖB har med sitt inlägg redan gjort en stor insats för att underminera förtroendet för politiker och myndigheter.

Källor

[1] Hultqvist, Peter och Bydén, Micael: Risk för desinformation om militärövningen Aurora. DN Debatt 15 maj 2017 (Uppdaterad 17 maj).
[2] Agrawal, Nina: The U.S. is no stranger to interfering in the elections of other countries. Los Angeles Times 21 december 2016.

[3] Sundberg, Marit: Tolv kränkningar av svenskt luftrum i år. SVT Inrikes 19 november 2016 (U21 november 2016)

 

Firandet av segern över nazismen och freden 1945 överskuggas av Eurovision

Idag riktas Europas och världens blickar mot Kiev. Det är final i melodifestivalen. Sverige är inte favorit, men ligger högt tippat som vinnare. Oavsett vem som vinner kommer det att, precis som segern över nazityskland och freden 1945, firas stort. Mitt i all schlageryra ser dock tyvärr långtifrån alla vad som händer på gator och torg i Kiev.

eurovision2017kievcelebratediversity.png

Temat för Eurovision 2017 i Kiev, Ukraina är mångfald.

2017 är Ukraina värd för Eurovision. Temat är mångfald. Efter två semifinaler är det ikväll dags för final.

9 maj hölls den första semifinalen av två i Eurovision 2017 i Kiev. Sverige var med och tävlade om en finalplats. Både på plats i Kiev och i TV-soffor världen över såg många semifinalen. Färre såg vad som hände på gator och torg i Kiev.

segerdagen1.jpg

Segerdagen firas 9 maj.

Parallellt med semifinalen 9 maj pågick firande av segern över nazismen och freden 1945. Traditionellt har det i Ukraina firats 9 maj på Segerdagen. Under de senaste åren – sedan 2014 – har försök gjorts att flytta det huvudsakliga firandet till 8 maj då t.ex. Europa firar VE-dagen (på engelska: Victory in Europe Day). Lagar har införts som förbjuder användande av en av de segrandes symboler. Dessa segersymboler tolkas enligt rådande ukrainsk lagstiftning som anti-ukrainska.

uttalandeinfor9maj2017

Zorjan Sjkrijak uttalar sig i ukrainsk TV inför 9 maj och lovar hårda tag mot de som använder s.k. anti-ukrainska symboler.
Bild via Espresso TV

Inför firandet gjorde Zorjan Sjkirjak som är rådgivare åt inrikesminister Arsen Avakov ett uttalande via ukrainsk TV. Zorjan lovade att polisen skulle upprätthålla lag och ordning under 9 maj samt vara hård mot t.ex. användande av det i Ukraina förbjudna Sankt Georgbandet.

Om polisens krav om att någon ska ta av sig och lämna ifrån sig provokativa antistatliga symboler och posters med anti-ukrainsk innehåll inte hörsammas kommer dessa personer att gripas.

Gud förbjude, om det kommer att finnas någon form av provokatör och att det kommer att visa sig ”ett vapen i hans hand” så kommer vi säkerligen att agera i enlighet med våra instruktioner. Det kommer att betraktas som ett lagbrott. Om inte polisens uppmaningar hörsammas kommer det att bli ansiktet mot marken och handbojor inför kameran.”

Zorjan Sjkirjak, 8 maj 2017

 

kiev9maj2017deododligasregemente.png

Blomsternedläggning av de odödligas regemente vid den eviga elden i den eviga hederns park i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

Med denna bakgrund fortsätter firandet i Ukraina 9 maj. Vissa förändringar är påtvingade, men överlag firar folk i alla åldrar segern över nazismen och freden 1945 med t.ex. blomsternedläggningar och de odödligas regemente (på ryska: Бессмертный полк, på ukrainska: Безсмертний полк).

I Ukraina bor många vars anhöriga dog till följd av det nazisttyska anfallet som inleddes sommaren 1941. Många har anhöriga som stred för röda armén och/eller partisanrörelsen mot axelmakternas anfall. De känner ära och stolthet. De vill fira segern. De vill fira freden. De vill minnas för att inte upprepa historien igen.

kiev9maj2017deododligasregementesamlas.png

De odödligas regemente samlas i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Via 112 Ukraina

Några timmar innan den första semifinalen i Eurovision 2017 genomfördes de odödligas regemente i Kiev. Porträtt av de som stupat i kampen mot axelmakterna och för fred och frihet bars längs Kievs gator.

När de odödligas regemente kom till Mazepagatan passerar de organisationen för ukrainska nationalisters (OUN:s) kontor. Innan hade OUN uppmanat till motaktioner mot de odödligas regemente. De kräver att de odödligas regemente ska förbjudas för att det enligt OUN ”trasar sönder den svartröda fanan under vilken de kämpar för Ukrainas frihet”.

kiev9maj2017rokbomb

Rökbomb kastas från OUN:s kontor på Mazepagatan i Kiev när de odödligas regemente passerar 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

På Mazepagatan attackeras de odödligas regemente av rökbomber som kastas från ett öppet fönster till OUN:s kontor. Även flaskor, ägg och potatis kastas. Banderoller med texter mot de odödligas regemente är uppsatta.

kiev9maj2017granatgevar

En maskerad riktar ett handhållet granatgevär mot de odödligas regemente 9 maj 2017 i Kiev.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

Strax efter att rökbomben kastats syns en maskerad person i fönstret rikta ett handhållet granatgevär Fluga (på ryska: Муха) mot folket som passerar förbi ute på gatan.

kiev9maj2017finger.png

En maskerad gör först nazisthälsningar och ger sedan fingret till folket på Mazepagatan 9 maj 2017 i Kiev.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

I fönstret syns även en annan maskerad som först gör två nazisthälsningar och sedan ger fingret till folket utanför.

kiev9maj2017deododligasregementepasserarmazepagatan

De odödligas regemente passerar OUN:s kontor på Mazepagatan i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

På gatan utanför fortsätter de odödligas regemente passera och längs gatan står både polis och andra s.k. vakter.

9maj2017ounskontorkievstormasavpolis.png

Polis stormar OUN:s kontor i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Via social media där OUN själva lagt upp det

Strax efteråt stormar polisen OUN:s lokaler. Rökgranater kastas mot polisen. Inne i lokalen har OUN barrikaderat sig och de använder käppar och plankor för att mota bort polisen som till slut använder brandsläckare och tar sig in i lokalen. Handgemäng uppstår och 24 grips.

kiev9maj2017deododligasregemente4.png

De odödligas regemente når fram till den eviga elden för blomsternedläggning. Där blockeras platsen delvis av de som bär på t.ex. OUN:s svart-röda fana.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

De odödligas regemente når fram till den eviga elden i den eviga hederns park i Kiev. Där möts de av att några som bär på t.ex. OUN:s svart-röda fana och delvis blockerar platsen. Polis agerar inte när veteraner i och arrangörer av de odödligas regemente uppmanar polisen att agera för en säker tillgång till den eviga elden.

Sammandrabbningar uppstår. Bland annat försöker någon slita Sankt Georgbandet från en äldre kvinna som bär det på bröstet. Polis är på plats och högljudd argumentation uppstår.

Några som kommer med de i Ukraina sedan 2015 förbjudna symbolerna grips av polis och tas från platsen. Flera från de odödligas regemente motas bort från platsen av polis och andra. Ytterligare andra får stanna.

kiev9maj2017deododligasregemente1.png

De odödligas regemente på väg till den eviga elden i den eviga hederns park Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

Totalt grips mer än tre dussin i Kiev 9 maj 2017. Några misstänks för huliganism och ohörsamhet mot ordningsmakt. Andra misstänks för användande av förbjudna symboler.

Redan rapporteras att de som greps när OUN:s lokaler stormades är frisläppta. I deras kontor uppges att polisen hittade tre oladdade handhållna raketgevär. Ett av dessa användes för att sikta mot folket som på gatan utanför passerade i de odödligas regemente. Från fönstret kastades även rökgranater mot folket och polisen. Om detta har OUNs ledare sagt att polisen har inga misstankar mot dem.

petrop8maj2017tack.png

Petro Porosjenko twittrar inför firandet:Ära till röda armén och partisanrörelsen. Tack till UPA-krigarna och alla deltagare i den nationella frigörelsen.”

Dagen innan firandet hade president Petro Porosjenko uttalat sig genom att ära röda armén och partisanrörelsen samt tacka UPA-krigarna och andra som deltog i den ukrainska nationella frigörelsen. UPA är den militära grenen av en av falangerna inom OUN och de är mest kända för sitt nära samarbete med de ungerska ockupationsstyrkorna och den tyska ockupationsmakten. UPA utgjorde 1941 grunden för bildandet av två av de första utländska bataljonerna inom tyska Wehrmacht. OUN finansierades för att bedriva omstörtande verksamhet inom Sovjetunionen. Dokument som presenterades vid Nürnbergrättegångarna visar att de deltog aktivt i subversiv verksamhet och etnisk rensning i regionen.

petroporosjenkoomodr9maj2017.png

Petro Porosjenko twittrar påståendet att aktionen de odödligas regemente är en modell från Kreml som med sofistikerad politisk spekulation spelar på folks känslor.

President Porosjenko misstänkliggjorde även de odödligas regemente. En film delades med påståendet att de odödligas regemente är en modell från Kreml som med sofistikerad politisk spekulation spelar på folks känslor. Ukrainas president försöker påskina att folk själva inte kan känna heder och vill ära sina förfäder samt fira segern över nazityskland och freden i Europa 1945.

I dagens Ukraina är det sedan 2015 förbjudet att kritisera UPA och andra deltagare i vad som sägs vara Ukrainas nationella frigörelse. Parallellt är det enligt evidens helt i sin ordning att hota, attackera och trakassera folk som ärar röda armén och partisanrörelsen samt alla som motsätter sig hur OUN med UPA och andra högerextrema grupper agerar i dagens Ukraina. Det har gått så långt att den som kastar rökbomber och riktar handhållna raketgevär (oladdat) mot folk i alla åldrar som går i en tillståndsgiven manifestation går fri medan den som bär en symbol från en av segrarna 1945 grips och åtalas.

Vi har länge hört upprepningen av mantrat om att det inte finns några fascister/nazister i Ukraina. En variant på temat är att de högerextrema elementen inte har något inflytande i Ukraina.

Själva ser OUN och andra högerextrema grupper sig som Ukrainas frälsare och de tvekar inte att ta lagen i egna händer. När folket firar segern över nazityskland och freden 1945 ses det som ett hot. De agerar därefter. Den ukrainska staten håller sin hand över dem.

På kvällen 9 maj stod Jamala på scen i Kiev och framförde förra årets vinnarlåt som handlar om 1944, d.v.s året efter att Krim befriats från axelmakternas ockupation. Låten har kritiserats för sitt politiska innehåll, men mest har den höjts till skyarna.

Ikväll på scen deltar inte Rysslands Julia Samoilova med låten ”Flame is burning”. Julia, som räknas som folkets artist i Ryssland och som sedan hon var barn är rullstolsburen, är belagd med inreseförbud i Ukraina och klassas som en säkerhetsrisk. ECB föreslog att Julia skulle få delta via länk. Ukraina sa nej. ECB föreslog även att Ryssland skulle byta ut sin framröstade representant. Ryssland sa nej.

Parallellt citerade svensk media okritiskt ukrainska regeringsrepresentanter som påstått att beslutet att skicka Julia till Eurovision 2017 var en provokation. Till slut bekräftade ECB att Ryssland drog sig ur Eurovision 2017.

sevastopol9maj2017samoilova.png

Sevastopol istället för Eurovision – Samoilova sjöng på Segerdagen.
Bild via Radio Free Europa/Radio Liberty

9 maj uppträdde Julia i hjältestaden Sevastopol på Krim. En svensk schlagerkröniker som var på plats i Kiev 9 maj rapporterade att Julias framträdande på Krim ses om en rysk provokation. Det är återigen att okritiskt upprepa vad den ukrainska staten påstår att det handlar om.

De säger även att de odödligas regemente är en del av ett påstått ryskt informationskrig. Med åren har de odödligas regemente ökat och 2017 genomfördes det på alla kontinenter och i alla världsdelar samt i rymden(!). Miljontals och åter miljontals deltar för att hedra röda arméns heroiska insats för att få slut på det andra världskriget och uppnå fred i Europa.

2017 är vi inne på tredje året av krig i Europa. Den omedelbara fronten ligger inte i den Ukrainska huvudstaden Kiev. Tillresta och andra schlagerfantaster kan känna sig någorlunda trygga ikväll. I alla fall så länge du inte har besökt Krim efter mars 2014, tar med symboler från en av segrarna 1945 eller – för den delen – uttalat dig kritiskt till den sittande ukrainska regeringen i social media (och hamnat på en statligt sanktionerad eller annan lista över de som påstås utgöra ett hot mot Ukrainas säkerhet) eller bär en regnbågsflagga. I dessa fall är TV-soffan hemma i Sverige ett tryggare val när det kommer till lördagskvällens aktiviteter.

PS. Inför semifinalerna och finalen i Eurovision rapporteras att ECB har meddelat att de överväger sanktioner mot Ukraina (och Ryssland).

Uttalande i samband med den tragiska händelsen i närheten av Prishib 23 april 2017

sorgebildaktivisterforfred.png

Igår nåddes Aktivister för fred av rapporten om att en observatör från OSSE SMM omkommit och två skadats när fordonet de färdades i detonerade en mina. Aktivister för fred uttrycker våra kondoleanser till de anhöriga till den omkomne observatören och önskar snabb bättring för de som skadades.

Fordonet ingick i en patrull som färdades längs kontaktlinjen från Slavjanoserbsk till Sokolniki. Händelsen inträffade i närheten av Prishib klockan 11:17 den 23 april 2017.

Det är med sorg som vi ser ännu en oskyldig falla offer för denna konflikt i Europa. Våra tankar går till den omkomnes anhöriga och alla de anhöriga som förlorat någon närstående i denna blodiga konflikt.

Allt meningslöst lidande hade kunnat undvikas. Dessa tragedier måste få ett slut. Aktivister för fred uppmanar alla parter i konflikten att verka för att detta är den sista tragedin i denna blodiga konflikt.

Aktivister för fred uppmanar till omedelbart uppfyllande av Minsköverenskommelsens alla delar [1]. Aktivister för fred uppmanar aktörer på bägge sidor kontaktlinjen att utan ytterligare fördröjning inleda det långa arbetet för fred och försoning.

[1] Minsköverenskommelsen inkluderar förbud mot utplacering av nya minor och explosiva hinder samt omfattar åtagande om minröjning av redan utplacerade minor och explosiva hinder i säkerhetszonen. 3 mars 2016 kom den trilaterala kontaktgruppen överens om och presenterade en aktionsplan i relation till hantering av minor i säkerhetszonen. Målsättning är säkerhet och trygghet för alla längs hela kontaktlinjen och en central förutsättning för genomförande av aktionsplanen är att vapenvilan hålls.


Detta uttalande från Aktivister för fred finns även i PDF-format.

Försvarsmaktsövning AURORA 17 – Ett stort steg åt helt fel håll

Sverige kommer i september 2017 genomföra den största militära övning som hållits i landet på över 20 år. Ett antal NATO-länder kommer att delta i övningen och en del övningsmoment är en direkt följd av det värdlandsavtal som Sverige ingått med NATO.

Övningen kommer att synas och höras och allmänheten i berörda områden kommer inte kunna undgå att märka av den. Deltagande länder utöver Sverige är Finland, Norge, Frankrike, Danmark, Estland och USA så som det är planerat i dagsläget.

strid1.jpg

M1A1-Abrahamstank ger eld
Foto via BelleDeesse

USA för med sig ett mekaniserat skyttekompani, med Abramsstridsvagnar och M2 Bradley stridsfordon. Ett luftvärnsförband, med Patriot-system. Ett luftburet kompani. Fyra attackhelikoptrar, modell AH64 Apache. Diverse örlogsfartyg och marinflyg.

Att Sverige genomför en sådan omfattande övning i Sverige tillsammans med flera NATO-länder skickar signaler. Dom signalerna kommer med all rätt uppfattas som hotfulla av Ryssland. Sveriges agerande genom att genomföra övningen på det sätt som den är utformad kommer inte stabilisera situationen i området utan istället öka spänningar.

benhodgesflyttavapentv4.png

I mars 2016 sade Ben Hodges, generallöjtnanten för den amerikanska armén i Europa, att han ville öva på att flytta vapen till Sverige och speciellt nämndes Patriot-systemet. Syftet uttalades som att det handlade om att visa styrka – mot Ryssland. Drygt ett år senare kommer Patriot-systemet på besök till Sverige genom AURORA 17.
Bild via TV4 Play

Vill man skapa stabilitet och långvarig fred gör man det genom diplomati och regelbunden dialog. Inte genom att skramla med vapen. Dom argument som förs fram av NATO-anhängare angående ryska hot mot Sverige måste granskas i detalj och demonteras. Dom baseras nämligen på lögner, modifierade halvsanningar och mycket skickligt genomdriven propagandaverksamhet. Först då kan man för en bred allmänhet presentera det faktum att värdlandsavtalet med NATO undantagslöst försätter Sverige i en situation där hotbilden mot landets säkerhet ökar och där risken för att bidra till en väpnad konflikt i svenskt närområde är högst aktuellt.

dodsvensksoldat.jpg

I samband med en ceremoni vid Arna militärflygplats i Stockholm 19 oktober 2010 lägger överbefälhavare Sverker Göransson Försvarsmaktens förtjänstmedalj på sergeant Kenneth Wallins kista. Sergeant Wallin (22 år) som hade cirka en månad kvar av sin tjänstgöring dödades i strid på ett ISAF-uppdrag i Mazar-i-Sharif i Afghanistan några dagar tidigare. 
Foto: AP Photo / Fredrik Sandberg / SCANPIX (länk)

Så som Aurora 17 utformats utgör den övningen en av många förändringar inom svensk försvarsverksamhet som skickar helt fel signaler. Man vill normalisera en militarisering där det svenska folket skall se inslag av utländsk krigsmakt på svenskt territorium som normalt. Man får inte låta det ske. Skulle det bli ”normalt” med NATO-symboler, amerikanska vapensystem och soldater i Sverige så är det snart också ”normalt” med parader och ceremonier tillägnade stupade svenska soldater som återvänder hem från något land långt bort i en kista insvept i svenska flaggan. Då är det för sent att inse att det i längden inte är så roligt att leka krig med den stora elefanten på andra sidan Atlanten som det var under några veckor i september 2017 då allt bara var på skoj.

Låt inte propagandisterna, opinionsmakarna, krigshökarna, vapenindustrin, giriga och korrupta politiker, partiska journalister och andra som vill förvandla Sverige till en möjlig plattform för militär aggression ostört sälja sin produkt till allmänheten. Uppvakta ansvariga politiker. Skicka mail, ring, besök deras arbetsplats. Ifrågasätt artiklar och reportage i media som försöker framställa en verklighet baserad på propaganda. Ge dig in i debatten där det är möjligt. Informera vänner och bekanta om vart Sverige är på väg. Sprid information till allmänheten på alla sätt som är möjligt.

Anslut dig till motståndet mot krigsövningar som Aurora 17, emot eskalering av en redan spänd situation i svenskt närområde, emot värdlandsavtalet med NATO som Sverige måste säga upp och emot vapenskrammel som i värsta fall mynnar ut i krig. Det finns fortfarande tid till att dra i nödbromsen och vända på utvecklingen. Men den börjar rinna ut.

Aktivister för fred/Jake K

Upprop för Internationell solidaritetsdag med folket i Odessa den 10 april 2017

UPPROP FÖR INTERNATIONELL SOLIDARITETSDAG
MED FOLKET I ODESSA DEN 10 APRIL 2017

blommorodessa2maj2014

Dagarna efter 2 maj 2014 besökte folk det utbrända fackföreningshuset i Odessa och lämnade blommor. Senare kom byggnaden att spärras av. Installerade minnesmärken på Kulikovafältet har vandaliserats och rivits ner. Anhöriga och andra som besöker platsen trakasseras och ibland attackeras de fysiskt av högerextrema grupper.
Foto: Gail Orenstein/Corbis

<< Engelsk version: Klicka här >>

För att rikta uppmärksamheten till den ukrainska regeringens repression av oppositionella krafter i Odessa och Ukraina gör Odessas solidaritetskampanj ett upprop för en internationell solidaritetsdag med folket i Odessa den 10 april 2017.  

  • Allmän uppslutning för den internationella solidaritetsdagen med folket i Odessa 10 april 2017!
  • Frige Alexander Kushnarev, Anatolij Slobodyanik och samtliga politiska fångar i Ukraina!
  • Stoppa förtrycket mot släktingar och andra som stödjer de som mördades 2 maj 2014!
  • Nej till högerextremism i Ukraina och resten av världen!

Odessa solidaritetskampanj efterlyser möten, vakor och demonstrationer utanför ukrainska ambassader och konsulat runt om i världen. Aktivister för fred stödjer uppropet och planerar att överlämna ett protestbrev till den ukrainska ambassaden i Stockholm.

Vi uppmanar andra att också stödja den internationella solidaritetsdagen.

Sprid gärna detta upprop. För PDF-format: Klicka här.

Du är välkommen att höra av dig till Aktivister för fred om du aktivt vill visa ditt stöd för folket i Odessa. Skicka meddelande via Facebook eller e-posta aktivisterforfred(snabel-a)gmail.com för att komma i kontakt med oss.

Planerar du en aktion utanför Stockholm, Sverige kontaktar du Odessa solidaritetskampanj på DefendersFJE(snabel-a)hotmail.com och anmäler intresse.


Sedan februari 2014 då den demokratiskt valde presidenten Viktor Janukovytj, i strid mot konstitutionen och med stöd från västliga regeringar och högerextrema paramilitära grupper, avsattes har det ukrainska folkets yttrandefrihet ständigt inskränkts.

För den ukrainska regeringen är kravet om en oberoende internationell utredning för mordbranden i Odessa 2 maj 2014 särskilt besvärande.

23 februari 2017 greps Alexander Kushnarev (65 år) av den ukrainska säkerhetstjänsten (SBU). Kushnarev, som är vald till Limansk kommunfullmäktige, är även far till en av de unga som mördades i fackföreningshuset i Odessa 2 maj 2014. Fadern arbetar aktivt för att mordet på hans son utreds och att ansvariga ställs inför rätta. Även Anatolij Slobodyanik (68 år), som är pensionerad militärofficer (generallöjtnant) och ordförande för Odessas veteranorganisation, greps. Det är oklart vad de är anklagade för och varför de hålls fängslade. Tidigare påstod Odessas chefsåklagare Oleg Zhuchenko att de två planerade att kidnappa en folkvald i Rada – Ukrainas parlament. Dessa anklagelser har mötts med kritik från flera håll inklusive från politiker och f.d. diplomater.

Denne folkvalde Alexei Goncharenko, som är invald på mandat från president Petro Porosjenkos parti, är kontroversiell även för den nuvarande ukrainska regeringen. 2 maj 2014 var han på plats i Odessa och rapporterade i direktsändning i ukrainsk tv om ”seger över separatisterna” och möttes med applåder från studion. Goncharenko gick även in i byggnaden och, bland annat, fotograferades han intill Kushanarevs döda son.

domstolsforhandlingarodessa10mars2017

Foto från domstolsförhandlingar mot Alexander Kushnarev och Anatolij Slobodyanik 10 mars 2017.
Foto: Таймер

Ytterligare en person sitter i husarrest, medan Kushanarev och Slobodynanik hålls i förvar i Odessa. Där anses förhållandena i fängelset syfta till att bryta ner de fängslades vilja att motstå. Förena Nationerna (FN) har rapporterat om omänskliga förhållanden och framtvingade ”bekännelser” då de fängslade hålls av den ukrainska säkerhetstjänsten i Odessa.

De båda äldre männen har problem med hälsan och det föreligger en oro för att de inte kommer att överleva fångenskapen. I början av mars rapporterades att Slobodynaniks hjärtproblem försämrats. Läkare tillkallades och uttalade sig om att de inte förstår varför den f.d. generallöjtnanten inte ges husarrest istället för att sitta fängslad. De ukrainska myndigheterna vägrar att ta hänsyn till detta i sina bedömningar. Slobodyanik uteblev från senaste domstolsförhandlingen p.g.a. sitt hälsotillstånd. Där beslutades att han hålls fängslad till mitten av maj. Kushanarev kommer att sitta fängslad åtminstone till slutet av april då nya domstolsförhandlingar är inplanerade.

Efter att de två männen greps har den ukrainska polisen sökt igenom deras hem, men även hemmen till deras anhöriga och andra. Det har även börjat dyka upp illavarslande rapporter om att myndigheterna planerar att gripa fler släktingar och andra som visar sitt stöd till offren för massmordet i Odessa 2 maj 2014. Syftet anges vara att framtvinga ”bekännelser” om planer på våldsamma aktioner mot den ukrainska regeringen. Förenta Nationerna har flera gånger rapporterat om förekomst av framtvingade ”bekännelser” i ukrainska fängelser inklusive i Odessa.

Om de modiga rösterna kring massmordet i Odessa tillåts tystas kommer Ukraina ha tagit ytterligare ett steg på vägen till att bli en odemokratisk polisstat som samarbetar med mordiska högerextrema grupper.

10 april är ett datum av stor betydelse för alla med anknytning till Odessa. Detta datum 1944 befriades Odessa efter år av axelmakternas ockupation.

Gör en insats 10 april 2017 och alla andra dagar för folket i Odessa och Ukraina!


Aktivister för fred är ideell förening som bildades 9 maj 2015 och som arbetar för 1) Fred på jorden och fred med jorden, 2) Stöd till konfliktlösning och ja till fredsförhandlingar – nej till krig, 3) Ja till gemensam säkerhet – nej till upprustning och 4) Ja till investeringar för social rättvisa och miljön – nej till åtstramningspolitiken i Ukraina, Europa och världen.

Odessa solidaritetskampanj, som är ett projekt av United National Antiwar Coalition (UNAC), grundades maj 2016 efter den andra årsdagen till minne av massmordet i Odessa 2 maj 2014. En delegation med UNAC-medlemmar från Amerikas Förenta Stater deltog vid en minnestund som hölls vid Kulikovofältet i Odessa.

Tyske utrikesministern i Moskva: Nej till upprustningsspiral och ja till Minsköverenskommelsen

Under sitt första utlandsbesök till Ryssland träffade den nye tyske utrikesministern Sigmar Gabriel sin kollega Sergej Lavrov i Moskva den 9 mars 2017.

sigmargabrielmotersergejlavrovimoskva9mars2017.png

Han betonade vikten av att stå emot den rustningsspiral som politiska uttalanden från Washington och andra håll leder till. På den gemensamma presskonferensen uttalade bägge utrikesministrarna gemensamt stöd för att stärka OSSE:s observatörer i Östra Ukraina. De talade även om vikten av Normandieformatet där Ukraina, Ryssland, Tyskland och Frankrike deltar i en kontaktgrupp på högsta ministernivå för att följa upp Minsköverenskommelsen.

sigmargabrielrysslandochukrainamasterespekteraminskovernskommelsen.png

Gabriel betonade enigheten mellan Ryssland och Tyskland om detta samarbete, men lade – som OSSE SMM:s vice chef Alexander Hug – också stor vikt vid att till syvende och sist är det de stridande parterna som måste visa fast vilja att följa den överenskommelse som de undertecknat i Minsk.

Särskilt betonade både Lavrov och Gabriel att den ekonomiska blockaden av Donbass måste upphöra. Sedan slutet av januari stoppar ukrainska ultranationalister under ledning av folkvalda i Rada alla järnvägstransporter från och till Donbass. Deras blockad av järnvägen på den ukrainska sidan är till stor skada för den metallurgiska industrin och kraftverk som är beroende av kol och malm som levereras från den motsatta sidan frontlinjen. Presidenten Porosjenko kallar blockaden illegal men saknar vilja eller förmåga att upprätthålla lag och ordning. Under pressträffen i Moskva var skillnaden mellan utrikesministrarna att Gabriel också protesterade mot det tillfälliga övertagande av industrin på Donbasssidan. Där genomförde myndigheterna detta 1 mars för att få igång industrin igen efter att blockaden tvingat den att stänga.

sigmargabrielharsamtalmedsergejlavrovimoskva9mars2017.png

Gabriel var påtagligt hjärtlig under den gemensamma presskonferensen. Han inledde med att gratulera Lavrov till att det på dagen var 13 år sedan denne tillträdde som utrikesminister och kallade honom för en kännare av internationell politik som ingen annan. Bägge utrikesministrarna betonade också den mellanfolkliga samlevnaden genom ungdomsutbyte och vänorter. Förbättringen av handeln utöver sanktionerna som kvarstår nämndes mer i förbifarten som en självklarhet.

sigmargabrielmotervladimirputinimoskva9mars2017.png

Gabriel mötte även president Vladimir Putin som passade på att bjuda in både förbundskansler Merkel och president Steinmeier till Ryssland. Putin bad även Gabriel att framföra hälsningar till Merkel och Gabriel svarade att han med stort nöje kommer att ge förbundskanslern inbjudan samt att han hoppades att möjligheten för ett besök kommer att erbjuda sig själv. Gabriel lade till att han trodde att presidenten också kommer att resa till Moskva.

Kontrasten till Margot Wallströms besök i Moskva 21 februari 2017 för möte med Sergej Lavrov kunde knappast vara större. Om det skrev Anna-Lena Laurén i Dagens Nyheter att det ”vittnar framför allt om en sak: Även om Sverige och Ryssland har börjat tala med varandra igen står man fortfarande oerhört långt ifrån varandra. Vad Ukraina beträffar närmade man sig inte varandra en centimeter”.

europaochrysslanddelaransvarforsakerhetenieuropa9mars2017.png

Wallström missade en historisk chans som hennes socialdemokratiske kollega från Tyskland ensam fick ta hand om istället. Gabriel öppnade för den historiska fredsrörelsens synsätt och lyfte perspektivet bortom de rådande konflikterna – ett synsätt som han inte stack under stol med att han stödjer. Men han valde att höja blicken och tala om det nödvändiga samarbete på sikt som måste växa fram med Ryssland för att främja fred. Ett synsätt som förr var en självklarhet för socialdemokrater och miljöpartister men som den nuvarande rödgröna svenska regeringen lagt åt sidan för att istället mer följa i Carl Bildts och Alliansens fotspår med ensidiga attacker på Ryssland kombinerat med satsningar på upprustning.

presstraffwallstromlavrovmoskva21febr2017.png

Margot Wallström och Sergej Lavrov i Moskva, 21 februari 2017.
Bild via SVT:s direktsändning av presskonferensen

När Wallström var i Moskva hade den icke-sanktionerade ekonomiska blockaden i Donbass som är så förödande för alla parter och i strid med Minsköverenskommelsen pågått i fyra veckor. Ändå hade Wallström inget att säga om detta och det är i rak motsättning till mötet mellan Gabriel och Lavrov. De två ministrarna fokuserade också på konkreta steg för att driva processen med implementering Minsköverenskommelsen framåt samt på att ställa samma krav på alla parter. Wallström talade vid sitt Moskvabesök inte heller, som sin kollega Lavrov, om vikten av det mellanfolkliga utbytet utan fokuserade istället på stärkande av handeln. Det fick henne att framstå som en billig krämare mer än som utrikesminister.

Mer blottlagd har den rödgröna utrikespolitiska misären – efter att Valter Mutt tvingades bort som utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet – knappast visat sig. För Europa och rödgröna fredskrafter är den nya tyska linjen hoppingivande. För Ukraina är inte minst kritiken av den ekonomiska blockaden och dess destruktiva följder särskilt välkommen för befolkningen på bägge sidor frontlinjen. Att fortsätta driva en svensk politik där enbart en part ska uppfylla Minsköverenskommelsen var från början oärligt och dömt att leda in i den återvändsgränd dit enögdhet har lett den västliga opinionen.

samarbetemedrysslandcentraltforfred9mars2017.png

Det är dags för fredsrörelsen att ta upp den chans som den tyske utrikesmi
nistern öppnat för. Det är dags att ta strid med massmedia och de politiker som är fast i de fiendebilder de målat åt sig själva och som lett till att de inte längre är intresserade av fred och konfliktlösning.

Tord Björk, Aktivister för fred och redaktör för Ukrainabulletinen