Human Rights Watch: Ukrainas internationella partner ska omedelbart uppmana Ukraina att ta tillbaka beslutet om att förbjuda ett antal ryska web- och internetföretag

Human Rights Watch kräver att Ukraina, för att skydda yttrandefrihet och mediapluralism, återkallar förbudet mot ett dussintal ryska web- och internetföretag

hrwkraverattukrbesluttastillbaka16maj2017.png

Human Rights Watch uttalar sig om det ukrainska förbudet mot ett dussintal ryska web- och internetföretag.

Tanya Cooper, ukrainaforskare vid Human Rights Watch, säger att:

”Detta är ytterligare ett exempel på hur lätt (president) Porosjenko försöker kontrollera den offentliga diskursen i Ukraina. Porosjenko försöker rättfärdiga det senaste steget, men det är en cynisk och politisk ändamålsenlig attack på rätten till information – en attack som påverkar miljontals ukrainare och deras privata och yrkesmässiga liv.”

Tanya säger vidare att:

”I ett enda drag har Porosjenko delat ut ett fruktansvärt slag mot yttrandefriheten i Ukraina. Det är en oförklarlig kränkning av ukrainarnas rätt till information baserat på deras eget val. Europeiska Unionen och Ukrainas övriga internationella partner ska omedelbart uppmana Ukraina att ta tillbaka beslutet.”

vkontakte.png

VKontakte, som kallas ryska Facebook och som används av 78 procent av alla internetanvändare i Ukraina, förbjuds enligt dekretet.

Ukraina är part i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Båda garanterar yttrandefrihet inklusive tillgång till information. Enbart restriktioner som är nödvändiga och som står i proportion till ett legitimt syfte kan införas. Förbudet som anges i det aktuella ukrainska dekretet passerar inte det testet.

Enligt Oksana Romaniuk, verkställande direktör för det Kievbaserade Institutet för massinformation, har (den ukrainska) regeringen inte lämnat en giltig motivering till varför ett sådant brett förbud mot onlineverksamheter är nödvändig. Oksana insisterar också på att dekretet är svårt att genomdriva utan lagförändringar.

Presidentdekretet, som publicerades 16 maj 2017, verkställer ett beslut av Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd. Det handlar om en rad åtgärder som innebär ekonomiska sanktioner mot enskilda och juridiska personer. Sådana sanktioner innebär att deras tillgångar i Ukraina fryses samt att finansiella och ekonomiska restriktioner införs. För enskilda personer innebär det även förbud för inresa i Ukraina.

yandex.png

Yandex, som är en populär sökmotor vilken dagligen används av 48 procent av Ukrainas internetanvändare, förbjuds enligt dekretet..

Beslutet innebär vidare att ukrainska internetleverantörer är skyldiga att blockera tillgång till de web- och internetföretag som är upptagna i Ukrainas statliga sanktionslista. Experter säger att det är svårt att genomdriva en sådan blockering.

Chefen för Ukrainas Internetförening, Oleksandr Fedienko, har i en intervju i media sagt att Ukraniska internetleverantörer saknar den tekniska möjligheten att blockera ryska sociala medier och nyhetssidor. Han sade också att realisering av förbudet är ineffektivt då det finns olika sätt att kringgå Internetcensur.

Källa

Human Rights Watch: Ukraine: Revoke Ban on Dozens of Russian Web Companies. 16 maj 2017.

Behövs desinformation för att mobilisera mot Aurora 17?

För drygt en vecka sedan publicerade Aktivister för fred en kommentar till Mikael Holmströms artikel Försvarsministern varnar för desinformation, DN 6 maj 2017:

”En lång rad svenska fredsaktivister och organisationer som verkar för fred pekas återigen ut som ryska agenter av en representant för den svenska staten.

Som vid alla tidigare fall där detta gjorts, ges inget bevis för anklagelsen.

Idag räcker det att verka för fred för att svenska staten ska peka ut dig och din organisation som agent för främmande makt och interlokutör för påstådd rysk desinformation.

Alla deltagande nationer som sänder förband till övningen – utom Sverige och Finland – är NATO-medlemmar. Hultqvist ägnar sig åt hårklyveri för att misstänkliggöra den svenska fredsrörelsen.

Det är anmärkningsvärt att representanter för svenska staten och Sveriges militär kastar dylika anklagelser mot sina egna medborgare.”

Sedan dessa har det kommit fler publikationer från representanter för svenska staten och Sveriges militär. Idag publicerar även vi mer i ämnet.

Denna artikel som är skriven av Lars Drake, Aktivister för fred, publicerades först i Synapze, 17 maj 2017.

Behövs desinformation för att mobilisera mot Aurora 17?

DNdebatt15maj2017

DN Debatt 15 maj 2017.

Försvarsministern och ÖB har i en artikel på DN-debatt uttalat sig om militärövningen Aurora 17 som ska genomföras i september i år. Artikeln är skriven i en neutral form, men det sakliga analytiska innehållet är mer ensidigt än det brukar vara sådana sammanhang.

talhultqvistfolkochforsvar11jan2016

Utdrag ur tal av Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 11 januari 2016.

Så här skriver författarna vilket innebär ett misstänkliggörande av dem som protesterar mot Aurora 17. Det är i samma anda som när Peter Hultqvist betecknade sina kritiker som ”undervegetation” när Värdlandsavtalet kritiserades våren 2016.

Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö. Risken att sådana händelser kan ske i anslutning till Aurora 17 är uppenbar. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter. Sådan aktivitet kommer att bemötas. (DN 2017-05-15) [1]

forsvarsmaktenomaurora2017

Försvarsmakten om Aurora 17.

Det som Peter Hultqvist och Micael Bydén skriver räcker för att vara djupt kritisk mot Aurora 17. Sju NATO-länder ska delta i den största krigsövningen på 24 år i Sverige. USA kommer hit med krigsfartyg, attackhelikoptrar, tanks och missiler, men det tas inte upp i artikeln. Den ena parten i en stormaktskonflikt (USA/NATO) inbjuds till en militärövning på svenskt territorium – räcker inte det? Vad är det för poäng att komma med desinformation.

Att öva svenskt försvar för att möta varje tänkbar angripare är högst legitimt. Att signalera till de två stormakterna USA/NATO och Ryssland att deras motpart inte kommer att få tillgång till vårt territorium är fredsfrämjande. Att bjuda in den ena parten har motsatt inverkan på krigsrisken.

Det finns goda skäl att fråga sig om de två författarna inser vad de skrivit.

Övningsscenariot är en eskalerande konflikt i vårt närområde där Sverige ställs mot en kvalificerad motståndare (DN 2017-05-15)

Det låter ju neutralt och bra, ingen är direkt utpekad. Om man läser artikeln framgår det dock att den kvalificerade motståndaren bara kan avse Ryssland.

Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget som i vårt närområde tydligt markerats genom den ryska annekteringen av Krim och den pågående aggressionen mot Ukraina.

Vi har också kunnat notera en militär förmågeökning och ett allt intensivare övnings- och underrättelsemönster på den ryska sidan, vilket tillsammans med ryska påverkansoperationer är oroväckande.(DN 2017-05-15)

LosAngelesTimes21dec2016

Los Angeles Times 21 december 2016.

Har de glömt att NATO bombade Jugoslavien i 79 dygn 1999 i syfte att tvinga fram en avknoppning av Kosovo där USA som av en händelse byggde upp en av sina största militära baser i Europa? På Krim dog några personer och i Jugoslavien dog några tusen av NATOs bomber. Inte ens de som är kritiska till insatserna på Krim ifrågasätter att en stor majoritet vill tillhöra Ryssland. Vilken aggression i Ukraina? Varför inte nämna USA/NATOs övnings- och underrättelseverksamhet i Rysslands närområde? Har författarna förstått att USA påverkat val i 81 fall sedan andra världskriget. [2] Varför inte nämna USA/NATOs bomber och andra krigsinsatser i Mellanöstern under många år. Angående ”militär förmågeökning” bör det klargöras att NATOs militära kapacitet är mycket större än Rysslands. Att betona Rysslands modernisering under senare år som författarna gör är direkt vilseledande.

Försvarsministern och ÖB skriver även att:

Försvarsmaktens uppgift är att skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Sverige ska kunna försvaras mot incidenter eller väpnat angrepp. Kränkningar av territoriet ska kunna upptäckas och avvisas. Vårt lands rättigheter i förhållande till internationell rätt ska värnas. (DN 2017-05-15)

SVTNyheter19nov2016.pngSVT Nyheter 19 november 2016.

Jag har ingen invändning mot de två första meningarna, men när det gäller den tredje bör det påpekas att NATO-länder kränkt svenskt luftrum vid 11 tillfällen under 2016. Ryssland gjorde det vid ETT tillfälle. Det förekom även 6 fartygskränkningar, samtliga av NATO-länder. [3]

Hänvisningen till internationell rätt är minst sagt malplacerad när det handlar om USA – som vi förväntas samarbeta med. Inget annat land har bombat så många länder som USA sedan andra världskriget. USA har stött ett flertal militärkupper i andra länder. Internationell rätt?

Varningen om att desinformation kan ” skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter” är lite onödig. Försvarsministern och ÖB har med sitt inlägg redan gjort en stor insats för att underminera förtroendet för politiker och myndigheter.

Källor

[1] Hultqvist, Peter och Bydén, Micael: Risk för desinformation om militärövningen Aurora. DN Debatt 15 maj 2017 (Uppdaterad 17 maj).
[2] Agrawal, Nina: The U.S. is no stranger to interfering in the elections of other countries. Los Angeles Times 21 december 2016.

[3] Sundberg, Marit: Tolv kränkningar av svenskt luftrum i år. SVT Inrikes 19 november 2016 (U21 november 2016)

 

Firandet av segern över nazismen och freden 1945 överskuggas av Eurovision

Idag riktas Europas och världens blickar mot Kiev. Det är final i melodifestivalen. Sverige är inte favorit, men ligger högt tippat som vinnare. Oavsett vem som vinner kommer det att, precis som segern över nazityskland och freden 1945, firas stort. Mitt i all schlageryra ser dock tyvärr långtifrån alla vad som händer på gator och torg i Kiev.

eurovision2017kievcelebratediversity.png

Temat för Eurovision 2017 i Kiev, Ukraina är mångfald.

2017 är Ukraina värd för Eurovision. Temat är mångfald. Efter två semifinaler är det ikväll dags för final.

9 maj hölls den första semifinalen av två i Eurovision 2017 i Kiev. Sverige var med och tävlade om en finalplats. Både på plats i Kiev och i TV-soffor världen över såg många semifinalen. Färre såg vad som hände på gator och torg i Kiev.

segerdagen1.jpg

Segerdagen firas 9 maj.

Parallellt med semifinalen 9 maj pågick firande av segern över nazismen och freden 1945. Traditionellt har det i Ukraina firats 9 maj på Segerdagen. Under de senaste åren – sedan 2014 – har försök gjorts att flytta det huvudsakliga firandet till 8 maj då t.ex. Europa firar VE-dagen (på engelska: Victory in Europe Day). Lagar har införts som förbjuder användande av en av de segrandes symboler. Dessa segersymboler tolkas enligt rådande ukrainsk lagstiftning som anti-ukrainska.

uttalandeinfor9maj2017

Zorjan Sjkrijak uttalar sig i ukrainsk TV inför 9 maj och lovar hårda tag mot de som använder s.k. anti-ukrainska symboler.
Bild via Espresso TV

Inför firandet gjorde Zorjan Sjkirjak som är rådgivare åt inrikesminister Arsen Avakov ett uttalande via ukrainsk TV. Zorjan lovade att polisen skulle upprätthålla lag och ordning under 9 maj samt vara hård mot t.ex. användande av det i Ukraina förbjudna Sankt Georgbandet.

Om polisens krav om att någon ska ta av sig och lämna ifrån sig provokativa antistatliga symboler och posters med anti-ukrainsk innehåll inte hörsammas kommer dessa personer att gripas.

Gud förbjude, om det kommer att finnas någon form av provokatör och att det kommer att visa sig ”ett vapen i hans hand” så kommer vi säkerligen att agera i enlighet med våra instruktioner. Det kommer att betraktas som ett lagbrott. Om inte polisens uppmaningar hörsammas kommer det att bli ansiktet mot marken och handbojor inför kameran.”

Zorjan Sjkirjak, 8 maj 2017

 

kiev9maj2017deododligasregemente.png

Blomsternedläggning av de odödligas regemente vid den eviga elden i den eviga hederns park i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

Med denna bakgrund fortsätter firandet i Ukraina 9 maj. Vissa förändringar är påtvingade, men överlag firar folk i alla åldrar segern över nazismen och freden 1945 med t.ex. blomsternedläggningar och de odödligas regemente (på ryska: Бессмертный полк, på ukrainska: Безсмертний полк).

I Ukraina bor många vars anhöriga dog till följd av det nazisttyska anfallet som inleddes sommaren 1941. Många har anhöriga som stred för röda armén och/eller partisanrörelsen mot axelmakternas anfall. De känner ära och stolthet. De vill fira segern. De vill fira freden. De vill minnas för att inte upprepa historien igen.

kiev9maj2017deododligasregementesamlas.png

De odödligas regemente samlas i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Via 112 Ukraina

Några timmar innan den första semifinalen i Eurovision 2017 genomfördes de odödligas regemente i Kiev. Porträtt av de som stupat i kampen mot axelmakterna och för fred och frihet bars längs Kievs gator.

När de odödligas regemente kom till Mazepagatan passerar de organisationen för ukrainska nationalisters (OUN:s) kontor. Innan hade OUN uppmanat till motaktioner mot de odödligas regemente. De kräver att de odödligas regemente ska förbjudas för att det enligt OUN ”trasar sönder den svartröda fanan under vilken de kämpar för Ukrainas frihet”.

kiev9maj2017rokbomb

Rökbomb kastas från OUN:s kontor på Mazepagatan i Kiev när de odödligas regemente passerar 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

På Mazepagatan attackeras de odödligas regemente av rökbomber som kastas från ett öppet fönster till OUN:s kontor. Även flaskor, ägg och potatis kastas. Banderoller med texter mot de odödligas regemente är uppsatta.

kiev9maj2017granatgevar

En maskerad riktar ett handhållet granatgevär mot de odödligas regemente 9 maj 2017 i Kiev.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

Strax efter att rökbomben kastats syns en maskerad person i fönstret rikta ett handhållet granatgevär Fluga (på ryska: Муха) mot folket som passerar förbi ute på gatan.

kiev9maj2017finger.png

En maskerad gör först nazisthälsningar och ger sedan fingret till folket på Mazepagatan 9 maj 2017 i Kiev.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

I fönstret syns även en annan maskerad som först gör två nazisthälsningar och sedan ger fingret till folket utanför.

kiev9maj2017deododligasregementepasserarmazepagatan

De odödligas regemente passerar OUN:s kontor på Mazepagatan i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

På gatan utanför fortsätter de odödligas regemente passera och längs gatan står både polis och andra s.k. vakter.

9maj2017ounskontorkievstormasavpolis.png

Polis stormar OUN:s kontor i Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Via social media där OUN själva lagt upp det

Strax efteråt stormar polisen OUN:s lokaler. Rökgranater kastas mot polisen. Inne i lokalen har OUN barrikaderat sig och de använder käppar och plankor för att mota bort polisen som till slut använder brandsläckare och tar sig in i lokalen. Handgemäng uppstår och 24 grips.

kiev9maj2017deododligasregemente4.png

De odödligas regemente når fram till den eviga elden för blomsternedläggning. Där blockeras platsen delvis av de som bär på t.ex. OUN:s svart-röda fana.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

De odödligas regemente når fram till den eviga elden i den eviga hederns park i Kiev. Där möts de av att några som bär på t.ex. OUN:s svart-röda fana och delvis blockerar platsen. Polis agerar inte när veteraner i och arrangörer av de odödligas regemente uppmanar polisen att agera för en säker tillgång till den eviga elden.

Sammandrabbningar uppstår. Bland annat försöker någon slita Sankt Georgbandet från en äldre kvinna som bär det på bröstet. Polis är på plats och högljudd argumentation uppstår.

Några som kommer med de i Ukraina sedan 2015 förbjudna symbolerna grips av polis och tas från platsen. Flera från de odödligas regemente motas bort från platsen av polis och andra. Ytterligare andra får stanna.

kiev9maj2017deododligasregemente1.png

De odödligas regemente på väg till den eviga elden i den eviga hederns park Kiev 9 maj 2017.
Bildkälla: Filmklipp publicerat på Youtube.

Totalt grips mer än tre dussin i Kiev 9 maj 2017. Några misstänks för huliganism och ohörsamhet mot ordningsmakt. Andra misstänks för användande av förbjudna symboler.

Redan rapporteras att de som greps när OUN:s lokaler stormades är frisläppta. I deras kontor uppges att polisen hittade tre oladdade handhållna raketgevär. Ett av dessa användes för att sikta mot folket som på gatan utanför passerade i de odödligas regemente. Från fönstret kastades även rökgranater mot folket och polisen. Om detta har OUNs ledare sagt att polisen har inga misstankar mot dem.

petrop8maj2017tack.png

Petro Porosjenko twittrar inför firandet:Ära till röda armén och partisanrörelsen. Tack till UPA-krigarna och alla deltagare i den nationella frigörelsen.”

Dagen innan firandet hade president Petro Porosjenko uttalat sig genom att ära röda armén och partisanrörelsen samt tacka UPA-krigarna och andra som deltog i den ukrainska nationella frigörelsen. UPA är den militära grenen av en av falangerna inom OUN och de är mest kända för sitt nära samarbete med de ungerska ockupationsstyrkorna och den tyska ockupationsmakten. UPA utgjorde 1941 grunden för bildandet av två av de första utländska bataljonerna inom tyska Wehrmacht. OUN finansierades för att bedriva omstörtande verksamhet inom Sovjetunionen. Dokument som presenterades vid Nürnbergrättegångarna visar att de deltog aktivt i subversiv verksamhet och etnisk rensning i regionen.

petroporosjenkoomodr9maj2017.png

Petro Porosjenko twittrar påståendet att aktionen de odödligas regemente är en modell från Kreml som med sofistikerad politisk spekulation spelar på folks känslor.

President Porosjenko misstänkliggjorde även de odödligas regemente. En film delades med påståendet att de odödligas regemente är en modell från Kreml som med sofistikerad politisk spekulation spelar på folks känslor. Ukrainas president försöker påskina att folk själva inte kan känna heder och vill ära sina förfäder samt fira segern över nazityskland och freden i Europa 1945.

I dagens Ukraina är det sedan 2015 förbjudet att kritisera UPA och andra deltagare i vad som sägs vara Ukrainas nationella frigörelse. Parallellt är det enligt evidens helt i sin ordning att hota, attackera och trakassera folk som ärar röda armén och partisanrörelsen samt alla som motsätter sig hur OUN med UPA och andra högerextrema grupper agerar i dagens Ukraina. Det har gått så långt att den som kastar rökbomber och riktar handhållna raketgevär (oladdat) mot folk i alla åldrar som går i en tillståndsgiven manifestation går fri medan den som bär en symbol från en av segrarna 1945 grips och åtalas.

Vi har länge hört upprepningen av mantrat om att det inte finns några fascister/nazister i Ukraina. En variant på temat är att de högerextrema elementen inte har något inflytande i Ukraina.

Själva ser OUN och andra högerextrema grupper sig som Ukrainas frälsare och de tvekar inte att ta lagen i egna händer. När folket firar segern över nazityskland och freden 1945 ses det som ett hot. De agerar därefter. Den ukrainska staten håller sin hand över dem.

På kvällen 9 maj stod Jamala på scen i Kiev och framförde förra årets vinnarlåt som handlar om 1944, d.v.s året efter att Krim befriats från axelmakternas ockupation. Låten har kritiserats för sitt politiska innehåll, men mest har den höjts till skyarna.

Ikväll på scen deltar inte Rysslands Julia Samoilova med låten ”Flame is burning”. Julia, som räknas som folkets artist i Ryssland och som sedan hon var barn är rullstolsburen, är belagd med inreseförbud i Ukraina och klassas som en säkerhetsrisk. ECB föreslog att Julia skulle få delta via länk. Ukraina sa nej. ECB föreslog även att Ryssland skulle byta ut sin framröstade representant. Ryssland sa nej.

Parallellt citerade svensk media okritiskt ukrainska regeringsrepresentanter som påstått att beslutet att skicka Julia till Eurovision 2017 var en provokation. Till slut bekräftade ECB att Ryssland drog sig ur Eurovision 2017.

sevastopol9maj2017samoilova.png

Sevastopol istället för Eurovision – Samoilova sjöng på Segerdagen.
Bild via Radio Free Europa/Radio Liberty

9 maj uppträdde Julia i hjältestaden Sevastopol på Krim. En svensk schlagerkröniker som var på plats i Kiev 9 maj rapporterade att Julias framträdande på Krim ses om en rysk provokation. Det är återigen att okritiskt upprepa vad den ukrainska staten påstår att det handlar om.

De säger även att de odödligas regemente är en del av ett påstått ryskt informationskrig. Med åren har de odödligas regemente ökat och 2017 genomfördes det på alla kontinenter och i alla världsdelar samt i rymden(!). Miljontals och åter miljontals deltar för att hedra röda arméns heroiska insats för att få slut på det andra världskriget och uppnå fred i Europa.

2017 är vi inne på tredje året av krig i Europa. Den omedelbara fronten ligger inte i den Ukrainska huvudstaden Kiev. Tillresta och andra schlagerfantaster kan känna sig någorlunda trygga ikväll. I alla fall så länge du inte har besökt Krim efter mars 2014, tar med symboler från en av segrarna 1945 eller – för den delen – uttalat dig kritiskt till den sittande ukrainska regeringen i social media (och hamnat på en statligt sanktionerad eller annan lista över de som påstås utgöra ett hot mot Ukrainas säkerhet) eller bär en regnbågsflagga. I dessa fall är TV-soffan hemma i Sverige ett tryggare val när det kommer till lördagskvällens aktiviteter.

PS. Inför semifinalerna och finalen i Eurovision rapporteras att ECB har meddelat att de överväger sanktioner mot Ukraina (och Ryssland).

Uttalande i samband med den tragiska händelsen i närheten av Prishib 23 april 2017

sorgebildaktivisterforfred.png

Igår nåddes Aktivister för fred av rapporten om att en observatör från OSSE SMM omkommit och två skadats när fordonet de färdades i detonerade en mina. Aktivister för fred uttrycker våra kondoleanser till de anhöriga till den omkomne observatören och önskar snabb bättring för de som skadades.

Fordonet ingick i en patrull som färdades längs kontaktlinjen från Slavjanoserbsk till Sokolniki. Händelsen inträffade i närheten av Prishib klockan 11:17 den 23 april 2017.

Det är med sorg som vi ser ännu en oskyldig falla offer för denna konflikt i Europa. Våra tankar går till den omkomnes anhöriga och alla de anhöriga som förlorat någon närstående i denna blodiga konflikt.

Allt meningslöst lidande hade kunnat undvikas. Dessa tragedier måste få ett slut. Aktivister för fred uppmanar alla parter i konflikten att verka för att detta är den sista tragedin i denna blodiga konflikt.

Aktivister för fred uppmanar till omedelbart uppfyllande av Minsköverenskommelsens alla delar [1]. Aktivister för fred uppmanar aktörer på bägge sidor kontaktlinjen att utan ytterligare fördröjning inleda det långa arbetet för fred och försoning.

[1] Minsköverenskommelsen inkluderar förbud mot utplacering av nya minor och explosiva hinder samt omfattar åtagande om minröjning av redan utplacerade minor och explosiva hinder i säkerhetszonen. 3 mars 2016 kom den trilaterala kontaktgruppen överens om och presenterade en aktionsplan i relation till hantering av minor i säkerhetszonen. Målsättning är säkerhet och trygghet för alla längs hela kontaktlinjen och en central förutsättning för genomförande av aktionsplanen är att vapenvilan hålls.


Detta uttalande från Aktivister för fred finns även i PDF-format.

Försvarsmaktsövning AURORA 17 – Ett stort steg åt helt fel håll

Sverige kommer i september 2017 genomföra den största militära övning som hållits i landet på över 20 år. Ett antal NATO-länder kommer att delta i övningen och en del övningsmoment är en direkt följd av det värdlandsavtal som Sverige ingått med NATO.

Övningen kommer att synas och höras och allmänheten i berörda områden kommer inte kunna undgå att märka av den. Deltagande länder utöver Sverige är Finland, Norge, Frankrike, Danmark, Estland och USA så som det är planerat i dagsläget.

strid1.jpg

M1A1-Abrahamstank ger eld
Foto via BelleDeesse

USA för med sig ett mekaniserat skyttekompani, med Abramsstridsvagnar och M2 Bradley stridsfordon. Ett luftvärnsförband, med Patriot-system. Ett luftburet kompani. Fyra attackhelikoptrar, modell AH64 Apache. Diverse örlogsfartyg och marinflyg.

Att Sverige genomför en sådan omfattande övning i Sverige tillsammans med flera NATO-länder skickar signaler. Dom signalerna kommer med all rätt uppfattas som hotfulla av Ryssland. Sveriges agerande genom att genomföra övningen på det sätt som den är utformad kommer inte stabilisera situationen i området utan istället öka spänningar.

benhodgesflyttavapentv4.png

I mars 2016 sade Ben Hodges, generallöjtnanten för den amerikanska armén i Europa, att han ville öva på att flytta vapen till Sverige och speciellt nämndes Patriot-systemet. Syftet uttalades som att det handlade om att visa styrka – mot Ryssland. Drygt ett år senare kommer Patriot-systemet på besök till Sverige genom AURORA 17.
Bild via TV4 Play

Vill man skapa stabilitet och långvarig fred gör man det genom diplomati och regelbunden dialog. Inte genom att skramla med vapen. Dom argument som förs fram av NATO-anhängare angående ryska hot mot Sverige måste granskas i detalj och demonteras. Dom baseras nämligen på lögner, modifierade halvsanningar och mycket skickligt genomdriven propagandaverksamhet. Först då kan man för en bred allmänhet presentera det faktum att värdlandsavtalet med NATO undantagslöst försätter Sverige i en situation där hotbilden mot landets säkerhet ökar och där risken för att bidra till en väpnad konflikt i svenskt närområde är högst aktuellt.

dodsvensksoldat.jpg

I samband med en ceremoni vid Arna militärflygplats i Stockholm 19 oktober 2010 lägger överbefälhavare Sverker Göransson Försvarsmaktens förtjänstmedalj på sergeant Kenneth Wallins kista. Sergeant Wallin (22 år) som hade cirka en månad kvar av sin tjänstgöring dödades i strid på ett ISAF-uppdrag i Mazar-i-Sharif i Afghanistan några dagar tidigare. 
Foto: AP Photo / Fredrik Sandberg / SCANPIX (länk)

Så som Aurora 17 utformats utgör den övningen en av många förändringar inom svensk försvarsverksamhet som skickar helt fel signaler. Man vill normalisera en militarisering där det svenska folket skall se inslag av utländsk krigsmakt på svenskt territorium som normalt. Man får inte låta det ske. Skulle det bli ”normalt” med NATO-symboler, amerikanska vapensystem och soldater i Sverige så är det snart också ”normalt” med parader och ceremonier tillägnade stupade svenska soldater som återvänder hem från något land långt bort i en kista insvept i svenska flaggan. Då är det för sent att inse att det i längden inte är så roligt att leka krig med den stora elefanten på andra sidan Atlanten som det var under några veckor i september 2017 då allt bara var på skoj.

Låt inte propagandisterna, opinionsmakarna, krigshökarna, vapenindustrin, giriga och korrupta politiker, partiska journalister och andra som vill förvandla Sverige till en möjlig plattform för militär aggression ostört sälja sin produkt till allmänheten. Uppvakta ansvariga politiker. Skicka mail, ring, besök deras arbetsplats. Ifrågasätt artiklar och reportage i media som försöker framställa en verklighet baserad på propaganda. Ge dig in i debatten där det är möjligt. Informera vänner och bekanta om vart Sverige är på väg. Sprid information till allmänheten på alla sätt som är möjligt.

Anslut dig till motståndet mot krigsövningar som Aurora 17, emot eskalering av en redan spänd situation i svenskt närområde, emot värdlandsavtalet med NATO som Sverige måste säga upp och emot vapenskrammel som i värsta fall mynnar ut i krig. Det finns fortfarande tid till att dra i nödbromsen och vända på utvecklingen. Men den börjar rinna ut.

Aktivister för fred/Jake K

Upprop för Internationell solidaritetsdag med folket i Odessa den 10 april 2017

UPPROP FÖR INTERNATIONELL SOLIDARITETSDAG
MED FOLKET I ODESSA DEN 10 APRIL 2017

blommorodessa2maj2014

Dagarna efter 2 maj 2014 besökte folk det utbrända fackföreningshuset i Odessa och lämnade blommor. Senare kom byggnaden att spärras av. Installerade minnesmärken på Kulikovafältet har vandaliserats och rivits ner. Anhöriga och andra som besöker platsen trakasseras och ibland attackeras de fysiskt av högerextrema grupper.
Foto: Gail Orenstein/Corbis

<< Engelsk version: Klicka här >>

För att rikta uppmärksamheten till den ukrainska regeringens repression av oppositionella krafter i Odessa och Ukraina gör Odessas solidaritetskampanj ett upprop för en internationell solidaritetsdag med folket i Odessa den 10 april 2017.  

  • Allmän uppslutning för den internationella solidaritetsdagen med folket i Odessa 10 april 2017!
  • Frige Alexander Kushnarev, Anatolij Slobodyanik och samtliga politiska fångar i Ukraina!
  • Stoppa förtrycket mot släktingar och andra som stödjer de som mördades 2 maj 2014!
  • Nej till högerextremism i Ukraina och resten av världen!

Odessa solidaritetskampanj efterlyser möten, vakor och demonstrationer utanför ukrainska ambassader och konsulat runt om i världen. Aktivister för fred stödjer uppropet och planerar att överlämna ett protestbrev till den ukrainska ambassaden i Stockholm.

Vi uppmanar andra att också stödja den internationella solidaritetsdagen.

Sprid gärna detta upprop. För PDF-format: Klicka här.

Du är välkommen att höra av dig till Aktivister för fred om du aktivt vill visa ditt stöd för folket i Odessa. Skicka meddelande via Facebook eller e-posta aktivisterforfred(snabel-a)gmail.com för att komma i kontakt med oss.

Planerar du en aktion utanför Stockholm, Sverige kontaktar du Odessa solidaritetskampanj på DefendersFJE(snabel-a)hotmail.com och anmäler intresse.


Sedan februari 2014 då den demokratiskt valde presidenten Viktor Janukovytj, i strid mot konstitutionen och med stöd från västliga regeringar och högerextrema paramilitära grupper, avsattes har det ukrainska folkets yttrandefrihet ständigt inskränkts.

För den ukrainska regeringen är kravet om en oberoende internationell utredning för mordbranden i Odessa 2 maj 2014 särskilt besvärande.

23 februari 2017 greps Alexander Kushnarev (65 år) av den ukrainska säkerhetstjänsten (SBU). Kushnarev, som är vald till Limansk kommunfullmäktige, är även far till en av de unga som mördades i fackföreningshuset i Odessa 2 maj 2014. Fadern arbetar aktivt för att mordet på hans son utreds och att ansvariga ställs inför rätta. Även Anatolij Slobodyanik (68 år), som är pensionerad militärofficer (generallöjtnant) och ordförande för Odessas veteranorganisation, greps. Det är oklart vad de är anklagade för och varför de hålls fängslade. Tidigare påstod Odessas chefsåklagare Oleg Zhuchenko att de två planerade att kidnappa en folkvald i Rada – Ukrainas parlament. Dessa anklagelser har mötts med kritik från flera håll inklusive från politiker och f.d. diplomater.

Denne folkvalde Alexei Goncharenko, som är invald på mandat från president Petro Porosjenkos parti, är kontroversiell även för den nuvarande ukrainska regeringen. 2 maj 2014 var han på plats i Odessa och rapporterade i direktsändning i ukrainsk tv om ”seger över separatisterna” och möttes med applåder från studion. Goncharenko gick även in i byggnaden och, bland annat, fotograferades han intill Kushanarevs döda son.

domstolsforhandlingarodessa10mars2017

Foto från domstolsförhandlingar mot Alexander Kushnarev och Anatolij Slobodyanik 10 mars 2017.
Foto: Таймер

Ytterligare en person sitter i husarrest, medan Kushanarev och Slobodynanik hålls i förvar i Odessa. Där anses förhållandena i fängelset syfta till att bryta ner de fängslades vilja att motstå. Förena Nationerna (FN) har rapporterat om omänskliga förhållanden och framtvingade ”bekännelser” då de fängslade hålls av den ukrainska säkerhetstjänsten i Odessa.

De båda äldre männen har problem med hälsan och det föreligger en oro för att de inte kommer att överleva fångenskapen. I början av mars rapporterades att Slobodynaniks hjärtproblem försämrats. Läkare tillkallades och uttalade sig om att de inte förstår varför den f.d. generallöjtnanten inte ges husarrest istället för att sitta fängslad. De ukrainska myndigheterna vägrar att ta hänsyn till detta i sina bedömningar. Slobodyanik uteblev från senaste domstolsförhandlingen p.g.a. sitt hälsotillstånd. Där beslutades att han hålls fängslad till mitten av maj. Kushanarev kommer att sitta fängslad åtminstone till slutet av april då nya domstolsförhandlingar är inplanerade.

Efter att de två männen greps har den ukrainska polisen sökt igenom deras hem, men även hemmen till deras anhöriga och andra. Det har även börjat dyka upp illavarslande rapporter om att myndigheterna planerar att gripa fler släktingar och andra som visar sitt stöd till offren för massmordet i Odessa 2 maj 2014. Syftet anges vara att framtvinga ”bekännelser” om planer på våldsamma aktioner mot den ukrainska regeringen. Förenta Nationerna har flera gånger rapporterat om förekomst av framtvingade ”bekännelser” i ukrainska fängelser inklusive i Odessa.

Om de modiga rösterna kring massmordet i Odessa tillåts tystas kommer Ukraina ha tagit ytterligare ett steg på vägen till att bli en odemokratisk polisstat som samarbetar med mordiska högerextrema grupper.

10 april är ett datum av stor betydelse för alla med anknytning till Odessa. Detta datum 1944 befriades Odessa efter år av axelmakternas ockupation.

Gör en insats 10 april 2017 och alla andra dagar för folket i Odessa och Ukraina!


Aktivister för fred är ideell förening som bildades 9 maj 2015 och som arbetar för 1) Fred på jorden och fred med jorden, 2) Stöd till konfliktlösning och ja till fredsförhandlingar – nej till krig, 3) Ja till gemensam säkerhet – nej till upprustning och 4) Ja till investeringar för social rättvisa och miljön – nej till åtstramningspolitiken i Ukraina, Europa och världen.

Odessa solidaritetskampanj, som är ett projekt av United National Antiwar Coalition (UNAC), grundades maj 2016 efter den andra årsdagen till minne av massmordet i Odessa 2 maj 2014. En delegation med UNAC-medlemmar från Amerikas Förenta Stater deltog vid en minnestund som hölls vid Kulikovofältet i Odessa.

Tyske utrikesministern i Moskva: Nej till upprustningsspiral och ja till Minsköverenskommelsen

Under sitt första utlandsbesök till Ryssland träffade den nye tyske utrikesministern Sigmar Gabriel sin kollega Sergej Lavrov i Moskva den 9 mars 2017.

sigmargabrielmotersergejlavrovimoskva9mars2017.png

Han betonade vikten av att stå emot den rustningsspiral som politiska uttalanden från Washington och andra håll leder till. På den gemensamma presskonferensen uttalade bägge utrikesministrarna gemensamt stöd för att stärka OSSE:s observatörer i Östra Ukraina. De talade även om vikten av Normandieformatet där Ukraina, Ryssland, Tyskland och Frankrike deltar i en kontaktgrupp på högsta ministernivå för att följa upp Minsköverenskommelsen.

sigmargabrielrysslandochukrainamasterespekteraminskovernskommelsen.png

Gabriel betonade enigheten mellan Ryssland och Tyskland om detta samarbete, men lade – som OSSE SMM:s vice chef Alexander Hug – också stor vikt vid att till syvende och sist är det de stridande parterna som måste visa fast vilja att följa den överenskommelse som de undertecknat i Minsk.

Särskilt betonade både Lavrov och Gabriel att den ekonomiska blockaden av Donbass måste upphöra. Sedan slutet av januari stoppar ukrainska ultranationalister under ledning av folkvalda i Rada alla järnvägstransporter från och till Donbass. Deras blockad av järnvägen på den ukrainska sidan är till stor skada för den metallurgiska industrin och kraftverk som är beroende av kol och malm som levereras från den motsatta sidan frontlinjen. Presidenten Porosjenko kallar blockaden illegal men saknar vilja eller förmåga att upprätthålla lag och ordning. Under pressträffen i Moskva var skillnaden mellan utrikesministrarna att Gabriel också protesterade mot det tillfälliga övertagande av industrin på Donbasssidan. Där genomförde myndigheterna detta 1 mars för att få igång industrin igen efter att blockaden tvingat den att stänga.

sigmargabrielharsamtalmedsergejlavrovimoskva9mars2017.png

Gabriel var påtagligt hjärtlig under den gemensamma presskonferensen. Han inledde med att gratulera Lavrov till att det på dagen var 13 år sedan denne tillträdde som utrikesminister och kallade honom för en kännare av internationell politik som ingen annan. Bägge utrikesministrarna betonade också den mellanfolkliga samlevnaden genom ungdomsutbyte och vänorter. Förbättringen av handeln utöver sanktionerna som kvarstår nämndes mer i förbifarten som en självklarhet.

sigmargabrielmotervladimirputinimoskva9mars2017.png

Gabriel mötte även president Vladimir Putin som passade på att bjuda in både förbundskansler Merkel och president Steinmeier till Ryssland. Putin bad även Gabriel att framföra hälsningar till Merkel och Gabriel svarade att han med stort nöje kommer att ge förbundskanslern inbjudan samt att han hoppades att möjligheten för ett besök kommer att erbjuda sig själv. Gabriel lade till att han trodde att presidenten också kommer att resa till Moskva.

Kontrasten till Margot Wallströms besök i Moskva 21 februari 2017 för möte med Sergej Lavrov kunde knappast vara större. Om det skrev Anna-Lena Laurén i Dagens Nyheter att det ”vittnar framför allt om en sak: Även om Sverige och Ryssland har börjat tala med varandra igen står man fortfarande oerhört långt ifrån varandra. Vad Ukraina beträffar närmade man sig inte varandra en centimeter”.

europaochrysslanddelaransvarforsakerhetenieuropa9mars2017.png

Wallström missade en historisk chans som hennes socialdemokratiske kollega från Tyskland ensam fick ta hand om istället. Gabriel öppnade för den historiska fredsrörelsens synsätt och lyfte perspektivet bortom de rådande konflikterna – ett synsätt som han inte stack under stol med att han stödjer. Men han valde att höja blicken och tala om det nödvändiga samarbete på sikt som måste växa fram med Ryssland för att främja fred. Ett synsätt som förr var en självklarhet för socialdemokrater och miljöpartister men som den nuvarande rödgröna svenska regeringen lagt åt sidan för att istället mer följa i Carl Bildts och Alliansens fotspår med ensidiga attacker på Ryssland kombinerat med satsningar på upprustning.

presstraffwallstromlavrovmoskva21febr2017.png

Margot Wallström och Sergej Lavrov i Moskva, 21 februari 2017.
Bild via SVT:s direktsändning av presskonferensen

När Wallström var i Moskva hade den icke-sanktionerade ekonomiska blockaden i Donbass som är så förödande för alla parter och i strid med Minsköverenskommelsen pågått i fyra veckor. Ändå hade Wallström inget att säga om detta och det är i rak motsättning till mötet mellan Gabriel och Lavrov. De två ministrarna fokuserade också på konkreta steg för att driva processen med implementering Minsköverenskommelsen framåt samt på att ställa samma krav på alla parter. Wallström talade vid sitt Moskvabesök inte heller, som sin kollega Lavrov, om vikten av det mellanfolkliga utbytet utan fokuserade istället på stärkande av handeln. Det fick henne att framstå som en billig krämare mer än som utrikesminister.

Mer blottlagd har den rödgröna utrikespolitiska misären – efter att Valter Mutt tvingades bort som utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet – knappast visat sig. För Europa och rödgröna fredskrafter är den nya tyska linjen hoppingivande. För Ukraina är inte minst kritiken av den ekonomiska blockaden och dess destruktiva följder särskilt välkommen för befolkningen på bägge sidor frontlinjen. Att fortsätta driva en svensk politik där enbart en part ska uppfylla Minsköverenskommelsen var från början oärligt och dömt att leda in i den återvändsgränd dit enögdhet har lett den västliga opinionen.

samarbetemedrysslandcentraltforfred9mars2017.png

Det är dags för fredsrörelsen att ta upp den chans som den tyske utrikesmi
nistern öppnat för. Det är dags att ta strid med massmedia och de politiker som är fast i de fiendebilder de målat åt sig själva och som lett till att de inte längre är intresserade av fred och konfliktlösning.

Tord Björk, Aktivister för fred och redaktör för Ukrainabulletinen

Vänsterpressen måste sluta svika fredsrörelsen!

Ukrainakonflikten har sedan omkring årsskiftet gått in i en avgörande ny fas. Det som gör att konflikten nu ställs på sin spets är av militär, ekonomisk och humanitär karaktär. Men vänsterpressen har valt att tysta ner eller ge en något skev bild av det som sker.

Proletären framstår som den enda tidningen som försöker ta upp det som skett, men undviker den allvarliga upptrappningen genom den icke-sanktionerade ekonomisk blockaden av Donbass samt är delvis tendentiös i sin beskrivning av den militära utvecklingen. Fria Tidningen och ETC tar upp det som sker i endast ett reportage – ett reportage som blir till stöd för den extrema krigshetsande högerpolitik som Anna Maria Corozza Bildt driver i Europaparlamentet. Övrig vänsterpress har valt att hålla tyst om detta avgörande nya skede i största humanitära krisen och pågående krig i Europa. Inte en rad i Internationalen, Offensiv, Flamman, Arbetaren eller Syre.

Detta är ett svek mot fredsrörelsen. Som alla aktivister som varit ute på gatorna för att samla in namn mot värdlandsavtalet vet är Rysslands agerande i Ukraina avgörande för att alltfler nu sluter upp bakom närmande till Nato och upprustning av det svenska försvaret. Att driva en konstruktiv politik för att lösa konflikten i Ukraina är därför avgörande för att kunna föra en kamp mot Sveriges närmande till Nato. Att finna en lösning på konflikten är framförallt också viktigt för de civila som drabbas av den största humanitära krisen i Europa med 2,5 miljoner flyktingar.

En fredsrörelse som är emot krig är inte trovärdig utan ett arbete för att stoppa detta pågående krig i Europa. Därför är vänsterpressens tystnad eller ofullständiga bild av det aktuella skeendet skadlig för fredsrörelsen. Detta måste brytas. Allvaret i händelserna i början av detta år måste lyftas eftersom nästan all vänsterpress och etablerade medier genom tystnad eller aktivt agerande nu spelar högerpolitiker som Anna Maria Corozza Bildt i händerna.

Eskaleringen av den militära, ekonomiska och humanitära konflikten i Östra Ukraina

radiofreecreepingoffensive30jan2017

Radio Free Europe rapporterar från fronten om en ”krypande offensiv” där den ukrainska sidan bit för bit tar sig längre in i gråzonen. 

Den militära utvecklingen på marken kännetecknas av vad som i USA-propagandans Radio Free Europe kännetecknas som en ”krypande offensiv” från ukrainska sidan. Det är en ändring av situationen som OSSE:s observatörer konstaterar gjort att avståndet mellan de stridande parterna krympt vilket i sin tur utlöst den pågående eskaleringen av striderna som då och då minskar genom mer eller mindre tillfälliga vapenvilor.

Den mest dramatiska delen av eskaleringen rör den ekonomiska utvecklingen. Sedan 25 januari pågår en icke-sanktionerad ekonomisk blockad av alla järnvägstransporter mellan utbrytarrepublikerna i Donbass och Ukraina. Innan blockaden transporterades järnmalm från Ukraina till stålverk i Donbass och omvänt transporterades antrasitkol till kraftverk i Ukraina. Statsminister Groysman räknar med att om blockaden fortsätter kommer Ukraina förlora 3,5 miljarder dollar per år och 75 000 blir arbetslösa. President Porosjenko fördömer blockaden som illegal men saknar vilja eller förmåga att upprätthålla lag och ordning i landet när ultranationalister driver igenom sin vilja på marken. Blockaden bryter med Minsköverenskommelsen och riskerar kapa alla möjligheter för befolkningen i utbrytarrepubliken att kunna återförenas inom en ukrainsk territoriell enhet. Myndigheterna i de två utbrytarrepublikerna tvingades att den 1 mars utfärda ett dekret om tillfällig tvångsförvaltning av de industrier som blivit stillastående. Detta för att kunna återstarta verksamheterna och att försöka skaffa råvaror och sälja produkter via gränsen till Ryssland istället.

unhcoabehovavhumanitarhjalp2017

Innan pågående eskalering av strider presenterade UNHCOA en rapport om det akuta behovet av humanitära insatser i Ukraina och östra Ukraina för 2017.
Källa: UNHCOA

Den humanitära krisen för civila i hela Donbass har varit akut sedan länge. Den senaste tiden har den accelererat. Den drabbar människor på bägge sidor av kontaktlinjen, men främst de på utbrytarrepublikernas sida. I oktober 2016 räknade OSSE med att 8 gånger fler civila offer skördats till följd av artilleribeskjutningar från den ukrainska sidan jämfört med civila offer för separatisternas eldgivning. Förklaringen till detta är att den ukrainska militären och ultranationalistiska frivilligbataljoner  har intagit förorterna till storstäderna Donetsk, Gorlovka och Lugansk och beskjuter dessa tättbefolkade centrala urbana områden medan separatiststyrkornas eld drabbar mindre tätbefolkade förorter. Paralellt har Ukraina dragit tillbaka alla banktjänster och kvarvarande myndigheter i Donbass och det har drastiskt försvårat situationen för civila.

Den ökade eldgivningen har också lett till att infrastruktur för vatten, el och gas drabbas än mer än tidigare. Återigen är det främst utbrytarrepublikernas sida som lider. Särskilt utsatt är t.ex. vattenfiltreringsanläggningen i Jasnovataja, Donetsk. Denna anläggning som totalt har cirka 400 000 abonnenter förser även den ukrainska sidan – i t.ex. Avdejevka – med vatten. Miljoner människor är drabbade i Östra Ukraina av att infrastrukturen förstörs med följder som begränsad tillgång till vatten samt brist på tjänligt vatten och värme. Även möjligheterna att laga mat begränsas och det föreligger hot om stora miljörisker när både kemikalieförråd för vattenrening och kemikaliefabriker beskjuts.

Den samtidiga ökade militära, ekonomiska och humanitära aggressionen från Ukrainas sida har fört med sig drastiska diplomatiska förändring. I slutet av februari beslutade Ryssland att tillåta tillfälliga ID-handlingar så att människor från Donbass t.ex. ska kunna utföra vanliga bankärenden, registrera nyfödda och etablera sig på arbetsmarknaden med sina utbildningsbevis. Myndigheterna i Donbass har också beslutat att gå över till rubel som betalningsmedel.

Fredsrörelsens behov och vänsterpressens bild av läget

För fredsrörelsen är det på flera sätt avgörande att åtminstone vänsterpressen ger en annan bild av läget i Östra Ukraina än etablerade massmedias ensidiga uppslutning bakom den svenska ukrainapolitiken. Denna politik har lett till en återvändsgränd. Den är passiv i förhållande till den akuta situationen för civilbefolkningen i Donbass och den undviker att sätta press på alla parter att leva upp till Minsköverenskommelsen. Detta bristande intresse för konfliktlösning göder det främsta argumentet för att antingen ansluta Sverige till Nato eller också i praktiken ansluta oss till Nato genom värdlandsavtal och bilaterala avtal med USA och andra, d.v.s något som är en del av den svenska rödgröna säkerhetspolitiken. Det är två linjer som vill upprusta Sverige och som använder Rysslands agerande i Ukraina som främsta argument för att söka stöd för den säkerhetspolitik som bedrivs.

Vad skriver då vänsterpressen om den aktuella situationen i Östra Ukraina? Centralt för folkrörelser som arbetar för fred är att förmågan att se att ekonomi och politik hänger ihop. Det finns ingen lösning för problem – varken akut eller på sikt – utan att både ekonomiska och politiska sidor av en konflikt erkänns och åtgärder föreslås och genomförs. Den pågående illegala ekonomiska blockaden är, för de krafter som önskar fred i Ukraina, särskilt betydelsefull att belysa och stoppa.

Aktivister för fred har gjort en genomgång av de artiklar som finns på nätet publicerade av ETC, Fria Tidningen, Syre, Arbetaren, Offensiv, Internationalen, Proletären och Flamman. Alla är tidningar som med undantag av Syre, som publicerar några artiklar, har sina artiklar tillgängliga på nätet. Inte en enda artikel har tagit upp denna fråga som skakat om både Donbass, men också inneburit att regeringen i Kiev utmanats av starka ultranationalister. De senare hotar regeringens makt på järnvägar, på gator såväl som från talarstolen i det ukrainska parlamentet Rada där flera ledare för de ultranationalistiska frivilligbataljonerna är ledamöter. Några av dessa frivilligbataljoner har formellt underställts inrikesministeriet, men agerar som om de ändå är fristående. Azovbataljonen utgör det ledande exemplet.

Nästan lika illa är det när det gäller att rapportera om den ”krypande offensiv” som den ukrainska sidan sedan en längre tid genomför. En enda svensk vänstertidning rapporterar om detta 9 februari. I Proletären beskrivs den pågående offensiven och dess följder 11 februari. Märkligt nog sker det utan att den samtidiga icke-sanktionerade ekonomiska blockaden, vilken ger konflikten en ny mer riskfylld kvalité, tas upp.

friatidningen2jan2017danetavgranaterharblivitvardag.png

Andreas Ståhls artikel ”Dånet av granater har blivit vardag i Östra Ukraina” publicerades av Fria Tidningen 2 januari 2017. 

Fria tidningen publicerade ett reportage från Östra Ukraina av Andreas Ståhl 2 januari. Han beskriver talande om hur människor lever i ständig skräck för de dagliga attackerna. Han berättar också om vad han benämner som den gråa zonen vilken är tänkt att hålla de stridande parterna åtskilda för att på så sätt undvika att striderna intensifieras. Han undviker dock att nämna den ”krypande offensiv” in i denna gråzon vid och Debaltseveområdet som sedan en tid pågått från ukrainsk sida. På samma sätt undviker han att tala om att det klart största antalet – till följd av kriget – drabbade civila befinner sig i folkrepublikerna. Det är en tendentiös beskrivning av vilka som drabbas och utvecklingen av kriget – något han delar med alla etablerade massmedier i Sverige som göder passivitet i Ukrainafrågan.

Ståhl lägger sedan till spekulationer och ett godtyckligt urval av fakta för att läsaren på så sätt ska få en bild av vem som främst orsakar den dagliga skräck han skildrar.

friatidningen2jan2017darforlyckasintevarldsledarnakommaoverensiukraina.png

Andreas Ståhls artikel ”Därför lyckas inte världsledarna komma överens kom Ukraina” publicerades av Fria Tidningen 2 januari 2017. 

Han lägger huvudorsaken till att inget sker på vad han kallar ”världsledarna”, men talar framförallt om att Ryssland och Ukraina har två vitt skilda verklighetsbeskrivningar av kriget. Det botonas att Ryssland fortsatta förnekande av sin närvaro gör förhandlingsläget svårt. I en för högerpolitik, som satsar på upprustning, typisk vändning skriver Ståhl angående läget som följt efter Trumps tillträde följande: ”Att invänta denna ’nya världsordning’ kan komma att ge Ryssland mer spelrum till att agera mer aggressivt i sitt närområde, och där står kriget i östra Ukraina förmodligen först på tur”. Det som kommer ske blir med denna syn förutsägbart; ”Och om OSSE:s rapporter om upptrappat våld har att göra med den senaste tidens händelser i världspolitiken kan det vara ett första tecken på att Donbass återigen kommer gå in i en mer aggressiv fas under 2017”.

ETC torgför samma syn som Anna Maria Corozza Bildt gör i Europaparlamentet 

En månad senare publiceras Ståhls reportage på nytt i ETC. Det var efter att den förödande ekonomiska järnvägsblockaden inletts och eskaleringen av konflikten tagit ny fart. Rubriken var ”På Östfronten intet nytt”. Rubriken är träffande.

etc11febr2017paostfrontenintetnytt.png

Andreas Ståhls artikel ”På östfronten intet nytt” publicerades av ETC 11 februari 2017. 

I den bild som ges har den ukrainska sidan inte inlett någon blockad som stoppar den kvarvarande ekonomiska huvudlänken mellan Donbass och Ukraina. Det framgår inte heller att en drastisk eskalering, som lång tid tillbaka utlösts av den ukrainska sidans ”krypande offensiv”, skett. Det blir särskilt märkligt när Ståhl till synes noggrant återger Alexander Hug, vice chef för OSSE:s observatörer, som säger att ”Det är ofrånkomligt att civila och infrastruktur blir drabbade när de stridande är för nära varandra”.

När läsaren berövas fakta som visar att orsaken till att de stridande är för nära varandra beror på att den ukrainska sidan har ryckt in i den gråzon som, enligt Minsköverenskommelsen, är uppgjord för att hålla de stridande parterna isär och för att undvika eskalering; blir den svidande kritiken av den ukrainska sidan som Hug framför omöjlig att upptäcka i ett svenskt medielandskap där ingen lyfter fram vem som flyttar fram frontlinjerna. Istället för dessa fakta från marken pekar Ståhl på uttalanden från OSSE om att båda sidor är lika skyldiga till överträdelser av vapenvilan. Att det sker ömsesidig beskjutning när den ukrainska sidan flyttar fram sina positioner är det ingen som förnekar. Men huvudfrågan om vad som utlöst den pågående eskaleringen handlar inte om att bägge parter skjuter på varandra utan om att den ena parten ensidigt har trätt in i den zon som, för att dämpa striderna, skulle hålla parterna åtskilda. Istället är spekulationen om att det är Ryssland som kommer utnyttja ”den senaste tidens händelser i världspolitiken” och driva på en eskalering som är desto mer framträdande.

Reportaget i ETC passar den krigshetsande högerpolitiken väl. I Europaparlamentet framförde Anna Maria Corozza Bildt om den akuta situationen den 14 februari att Ryssland var skyldig till de senaste veckornas eskalering av konflikten i Östra Ukraina. Hon påstod att eskaleringen uppstått eftersom det rådde osäkerhet när en ny administration tillträdde i USA. Hon avslutade med att “Eftersom Ryssland testar USA:s reaktioner bör EU visa ledarskap och tydligt fördöma Rysslands attacker”. ETC går spelar Ståhls publicering högerpolitiker som Anna Maria Corozza Bildt i händerna.

Fredsrörelsen måste förlita sig på sina egna krafter

Vänsterpressens svek i detta avgörande nya läge visar att fredsrörelsen måste förlita sig på egna krafter. Det kan ske om fredsrörelsen nu ställer gemensamma krav på att alla parter lever upp till Minsköverenskommelsen och att den nuvarande svenska politiken med att enbart ställa krav på en part bryts samtidigt som hjälp för att lösa den humanitära krisen prioriteras. Sådana krav gör det nödvändigt att bryta med den informationsblockad som etablerade medier, men också nästan alla vänsterpress medverkat till. Det gäller inte minst i det nya läge som uppstått. För att fredskrav ska få genomslag behövs en allsidig information.

afflogga

Aktivister för fred har bildats för att bryta med den passivitet som, i relation till Ukrainakonflikten, varit förhärskande inom såväl svensk fredsrörelse som svensk politik. Vi ser vårt arbete som ett bidrag till hela fredsrörelsen och vi ser även fram emot samarbete kring de initiativ som vi tagit för att stödja insamling till civila offer i Östra Ukraina, för att ge en mer allsidig bild av konflikten genom att lyfta fram sådant som andra inte belyser och för att arbeta för konstruktiva lösningar.

Tord Björk, Aktivister för fred och redaktör Ukrainabulletinen

 

internationelennr202017fascisternahotarmednyrevolutioniukraina

Tord Björks artikel ”Fascisterna hotar med ny revolution i Ukraina” publicerades i Internationalen nr 10 2017.

PS. Aktivister för fred har för tidningen Internationalen påpekat bristerna i Ukrainabevakningen. I denna veckas nummer publiceras två artiklar som är skrivna av Ukrainabulletinens redaktör Tord Björk. Det handlar om situationen i Östra Ukraina och kompletteras med en tidslinje som visar hur den rådande situationen är sammanvävd med internationell politik. Det handlar om en politik där även Sverige har en roll. Sverige är en av de mest aggressiva rösterna. Det handlar om ett land där fredsopinion tystas ner medan regeringen håller fast vid en ensidig bild av Ukrainakonflikten samtidigt som de på andra områden nu ändrar sig helt och hållet

Säg ja till fred i Ukraina! – Stoppa EU-parlamentariker från att använda desinformation och att attackera Minsköverenskommelsen

Aktivister för fred har lanserat en engelskspråkig blogg och initierat ett internationellt upprop för fred i Ukraina och fred i Europa.

Det är dags att säga ja till fred i Ukraina och Europa!

I Europarlamentet har ledamöter med särskilt ansvar för Ukrainafrågan nyligen ifrågasatt Minsköverenskommelsen. Samtidigt ges, i den debatt om den pågående eskaleringen, en felaktig bild av den aktuella situationen i Östra Ukraina. Den nuvarande eskaleringen har utlösts av en krypande offensiv från den ukrainska sidan som tillsammans med ultranationalistiska gruppers icke-sanktionerade ekonomisk blockad är tvärt emot Minsköverenskommelsen. President Porosjenko kallar blockaden illegal, men vill eller kan inte göra något för att se till att lag och ordning återupprättas.

Aktivister för fred startar därför en namninsamling för att alla parter; både Västmakter, Ukraina, Ryssland och utbrytarrepublikerna, ska följa Minsköverenskommelsen. Det ska inte vara som nu då väst enbart lägger all skuld på en av Minsköverenskommelsens parter och bortser från andra. Vi hävdar också att fakta om nuläget ska vara korrekta när politiker argumenterar för hur konflikten ska lösas och inte bygga på förutfattade meningar som ger en falsk bild av aktuella händelser.

Du kan skriva under namninsamlingen genom att klicka på denna länk.
(på engelska).

Mer bakgrundinformation får du genom att följa denna länk.
(på engelska).

 

Här nedan återpubliceras uppropet som är skrivet på engelska.


Call for action, sign our Petition: Say yes to peace in Ukraine! – Stop European Parliament from using disinformation and attacking Minsk II agreement

afflogga

We call upon all constituencies in the European parliament to criticize the use of disinformation during the ongoing escalation and economic blockade in Eastern Ukraine and lack of support for the Minsk II agreement by its members in the European Parliament’s Ukraine delegation.

We demand that all actors including Ukraine equally follow the Minsk II agreement.

We call upon people in all of Europe to support diplomatic efforts to solve the Ukrainian conflict.

The time has come to say yes to peace in Ukraine and Europe!

Sign our international petition: Say yes to peace in Ukraine! – Stop European Parliament from using disinformation and attacking Minsk II agreement.


A vast majority of MEPs in the European parliament elected to be responsible for relations to the Ukrainian parliament have used their position to spread disinformation and attack the Minsk II agreement. It is of utmost importance for building peace that different actors do not deny facts on the ground trying to falsely blame the opponent for acts committed by the side in the conflict that EU supports. It is also of great importance that diplomatic efforts to end the conflict and human suffering are honoured. The Minsk II agreement is endorsed by the UN Security Council, i.e. at highest possible international level. Attacks against the Minsk II agreement by the vast majority of MEPs given the responsibility for addressing the Ukrainian conflict is unacceptable.

We demand that the constituencies in the European parliament immediately address the concern this creates for EU as a democratic community basing its decision on facts and not on disinformation.

Europe needs peace now. The greatest humanitarian catastrophe in Europe which is threatening the health and life of millions of people in Eastern Ukraine must be solved. The way the West says that Russia is the only actor who must follow the Minsk II agreement is creating passivity and prolonged human suffering. On the ground, the Ukrainian forces and the volunteer battalions have advanced in what is labelled as a ”creeping offensive”. This means that the Ukrainian forces are advancing into the grey zone and this is not in line with the Minsk II agreement which Ukraine has signed.

On the ground, Ukrainian ultra nationalist have since January also illegally blocked the railway transport between Ukraine and the self-proclaimed Donetsk and Lugansk People’s Republics (DPR and LPR) in order to totally break the economies of Donbass and Ukraine apart. This economic blockade is in violation of the Minsk II agreement and a threat to the economy of the Ukraine and DPR and LPR, who are tied together by mutual need for, for instance, selling coal and buying fuel for power stations. President Poroshenko strongly oppose the illegal blockade, but cannot force the ultranationalist to follow the law.

During a session in the European Parliament on the 14th of February 2017, the situation in Eastern Ukraine was presented in an erroneous way by Anna Maria Corozza Bildt, Jacek Saryusz-Wolski, Rebecca Harms, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, and several others in the European Parliament’s Ukraine delegation. They explicitly tried to undermine the Minsk II agreement by using false statements about the ongoing escalation of the conflict in order to avoid criticism against the aggressor that currently is Ukraine. A country responsible for a creeping offensive unable or not willing any longer to maintain law and order and thus letting ultra nationalists enforce an economic blockade against the Minsk II agreement.

Read more about the background and the campaign in To all peace loving people in Europe and the world – Time to join hands for peace in Ukraine.

Pressmeddelande: Sverige måste bryta med humanitära passiviteten i Ukrainakonflikten

Pressmeddelande från Aktivister för fred (21 februari 2017)

Sverige måste bryta med humanitära passiviteten i Ukrainakonflikten

Aktivister för fred välkomnar den nya svenska linjen gentemot Ryssland om att återuppta bilaterala dialoger mellan ländernas regeringar. Den framkom under utrikesminister Margot Wallströms möte med sin ryske kollega Sergej Lavrov i Moskva 21 februari 2017. Vi delar andra bedömares syn att mötet innebar en framgång på flera bilaterala områden som samverkan och handel i olika regionala organisationer för Östersjön, Barents hav och Arktis där Wallström såg fram emot ökat samarbete. Ryssland betonade också utbyte mellan folk vilket vi ser som särskilt positivt.

presstraffwallstromlavrovmoskva21febr2017.png

Margot Wallström och Sergej Lavrov i Moskva, 21 februari 2017.
Bild via SVT:s direktsändning av presskonferensen

När det gäller Ukrainakonflikten går diskussionen på tomgång. Under pressträffen i Moskva betonade bägge parter att de har klart olika ståndpunkter i frågan. När det gäller vikten av att lösa den humanitära krisen i Östra Ukraina fortsätter Sverige sin passiva hållning. Under pressträffen var det istället Lavrov som i detalj kunde visa på hur befolkningen i de självutnämnda folkrepublikerna i Donbass i strid mot gällande Minsköverenskommelse utsätts för lidande genom att Ukraina försvårar gränspassage och därigenom gör alla normala ärenden hos myndigheter och banker omöjliga. Rysslands beslut om att acceptera id-handlingar som utfärdats av de självutnämnda republikerna tills dess att Minskavtalet uppfylls ses av t.ex. en tysk företrädare som ett brott mot Minskavtalet. Detsamma säger den ukrainska presidenten Petro Porosjenko som även uppmanar EU att markera mot Ryssland och överväga striktare sanktioner. Under pressträffen kommenterade Lavrov att beslutet fattats av humanitära skäl. Det handlar om att underlätta för befolkningen att uträtta nödvändiga ärenden genom resor till Ryssland.

2internflyktingarkoarvidmayorsknovember2016

Internflyktingar köar på den ukrainska sidan vid Majorsk gränspostering för att besöka släkt, vänner och hem i DNR. 22 november 2016.
Foto: UNHCR/John Wendle

Sverige har under tre års tid varit passiva inför det lidande som drabbar civila i Östra Ukraina som en direkt följd av att den ukrainska regeringen inledde en så kallad antiterroristoperation i april 2014. Medan Ryssland söker lösa civilbefolkningens svårigheter och lindra deras lidande tiger Sverige. Inga röster höjs för att man antingen medvetet negligerar civilbefolkningens lidande på det sätt som man valt att göra under tre år och inte önskar en lösning på akuta humanitära problem eller också för att man vill dölja oenigheten som finns inom EU. Det är en hållning som är ovärdig en nation som säger sig hylla humanitära värden oavsett hur man ser på grundorsakerna till konflikten.

Wallström hävdar att hon för den linje som EU har i Ukrainafrågan. Det är dock oklart vad den linjen i praktiken innebär för att lösa akuta problem. Den tyske företrädaren har visat detta med sin syn på civilbefolkningens rättmätiga krav om att kunna hantera bank- och myndighetsärenden som Ukraina fortsätter försvåra eller helt enkelt förvägra dem. Den lösning som västländerna skulle komma med i form av mobila banker enligt Minskförhandlingarna har, enligt Lavrov, inte blivit av. Vill EU och Sverige att civila ska vänta hur länge som helst på det som är självklarheter för att klara det dagliga livet i EU?

radiofreecreepingoffensive30jan2017

Radio Free Europe rapporterar från fronten om en ”krypande offensiv” där den ukrainska sidan bit för bit tar sig längre in i gråzonen. 

Den nyligen uppblossade konflikten i Östra Ukraina orsakas, enligt Radio Free Europe, av en ”krypande offensiv” där den ukrainska sidan bit för bit tar sig längre in i den gråzon som enligt Minsköverenskommelsen ska vara demilitariserad. Alexander Hug, vice företrädare för OSSEs övervakningsuppdrag i Ukraina har flera gånger sedan mitten av januari sagt att ”direkta resultat av de framryckande rörelserna är eskalering av spänningen”. Fakta på marken talar denna gång för att det är den ukrainska sidan som utlöste aggressionen genom att flytta fram sina trupper längre in i gråzonen.

Ska man tro Eva Elmsäter, expertkommentator i SVT, är en gemensam syn inte bara den att Ryssland från början är skuld till det som sker utan också senare alltid är den aktör som orsakar aktuella problem. I Europaparlamentet sade Anna Maria Corazza Bildt den 14 februari att den konflikt som blossade upp i början av februari med flera dödade som följd orsakats av att Ryssland testade Väst. Hon presenterade inga fakta och inga bevis för sitt påstående. Istället ägnar hon sig åt spekulationer om att tidpunkten efter ett samtal mellan Trump och Putin gjorde att Ryssland var den enda tänkbara aktören. Om denna typ av spekulationer delas av Sverige och EU hindrar det alla sakligt grundade framsteg för att lösa den akuta krisen.

Europaparlamentarikern Jacek Saryusz-Wolski som representerar från det land som tillsammans med Sverige bedrivit den mest expansiva EU-politiken gentemot Ukraina och andra länder sade att 36 000 ryska trupper, förklädda eller reguljära legosoldater, utgjorde de som stod för angreppen mot den ukrainska sidan. Denna syn torgförs även av Elin Jönsson, Sveriges radiokorrespondent i SVT. Är Wallström enig med denna syn hos närmaste allierade i fråga om Ukrainapolitiken som återfinns inom EU och i svensk public service är det inte undra på att samtalen i Moskva drog ut på tiden.

Den syn som Saryuz-Wolski dessutom har om vikten av att kasta ut Ryssland ur FN:s säkerhetsråd samt se till att USA blir framträdande i förhandlingar tillsammans med EU för att, på så sätt, marginalisera Minsköverenskommelsens betydelse visar att enigheten inom EU luckras upp. Det framgår tydligt av de inlägg europaparlamentariker med ansvar för ukrainakontakter förde fram under en session 14 februari. Alla utom den cypriotiska ledamoten ställde sig ensidigt på den ukrainska regeringens sida för att tillskriva Ryssland den aggressiva rollen i den uppblossade konflikten, ignorera civilbefolkningens intressen och – i flera fall – ta avstånd från Minsköverenskommelsen. Vilket EU är det som Wallström stödjer sig på?

wallstromlavrovmoskva21febr2017-%d0%bc%d0%b8%d0%b4-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8

Margot Wallström och Sergej Lavrov samtalar i Moskva, 21 februari 2017.
Bild via livesändning på Facebook av МИД России

Vi välkomnar återgången till klassisk fredspolitik genom att, tillsammans med en fast hållning i centrala utrikespolitiska frågor som är skiljande, verka för utbyte mellan länder genom handel och på annat sätt. Den nya linjen bryter med delar av den skadliga hållning som Sverige haft när man, under den tid Sverige valde att frysa alla normala kontakter, sade nej till stärkande av ekonomiska kontakter.

wallstromlavrov-mikhail-japaridzetass

Margot Wallström och Sergej Lavrov i Moskva, 21 februari 2017.
Foto: Mikhail Japaridze/TASS

Förr eller senare blir det tvingande nödvändigt att förhålla sig praktiskt till den nödlidande lokalbefolkningens behov och ställa det rimliga kravet om att inte bara Ryssland ska leva upp till Minsköverenskommelsen utan också Ukraina. Aktivister för fred arbetar för att det ska bli så snart som möjligt. Därför har vi inlett en kampanj som börjar med att ge stöd för insamling till civila offer i Östra Ukraina och vi söker samverkan för en konstruktiv hållning i svensk ukrainapolitik.

Tord Björk

Aktivister för fred