Med de lägsta lönerna i Europa flyr ukrainarna landet för att söka arbete

”Ibland har vi inget att äta.”

En kvinna som arbetar i en klädesfabrik i Ukraina, hösten 2017.

Över tiden är en kontinuerlig process av deindustrialisering tydlig i Ukraina. Med deindustralisering kommer ökad arbetslöshet och med arbetslöshet kommer minskade skatteintäker för staten. Parallellt pågår migration från Ukraina vilket ytterligare minskar skatteunderlaget i landet. Samtidigt är Ukraina och flera andra östeuropeiska länder med sina löga löner ett paradis för västerländska företag även om ukrainarna inte kan leva på den lön som de får för utfört arbete.

Under 1990-talet genomfördes en deindustrialisering av Ukraina. Det var en direkt följd av att stora delar av marknaden för ukrainska varor kollapsade. En viss återhämtning skedde fram till 2007, men sedan kom den globala finanskrisen och under första halvan av 2009 sjunk t.ex. klädesindustrin med 38%.

Över tiden är en kontinuerlig process av deindustrialisering tydlig i Ukraina. Detta beror inte minst på att de östra delarna av landet som alltid varit de mest industrialiserade regionerna bedrev en hög nivå av handel med Ryssland och tidigare med Sovjetunionen. Sedan februari 2014 har situationen förvärrats. Ukrainska politiker och tjänstemän har med aktivt stöd från EU och andra västliga parter steg för steg monterat ner denna – för landet – viktiga inkomstkälla i form av olika grenar av tillverkningsindustri.

Ukrainarna migrerar för arbete utomlands

Aktivister för fred skrev nyligen om att ukrainare under flera år i rad lett statistiken över uppehållstillstånd i Europa. Ukrainarna åker utanför landet i hopp om att finna arbete och försörjning.

Enligt ukrainsk undersökningar är majoriteten av de ukrainska gästarbetarna män, över 40 procent är 33-44 år, och flest gästarbetare kommer från de västra delarna av landet. Polen tar emot många – riktigt många – och flera arbetar under fruktansvärda förhållanden.

Mörkertalet för ukrainska gästarbetare i Polen är stort och de polska myndigheterna hittar hela tiden ukrainska gästarbetare som arbetar olagligt i landet.

Ukraina har de lägsta lönerna i Europa och det går inte leva på en ukrainsk lön

Trots detta fortsätter ukrainarna att åka utomlands för att finna arbete och försörjning. Statistik och undersökningar från Ukraina visar hur illa läget är med lönerna i landet. Ukraina har till och med längre såväl netto- som bruttolön än tvåan Moldavien, d.v.s. ett land ofta benämns som Europas fattigaste land.

En genomsnittlig lön i Ukraina ligger på UAH 5 918 per månad vilket motsvarar 1 857 SEK i aktuell växelkurs.

I Ukraina tillämpas minimilön. December 2017 låg minimilönen på UAH 3 200 per månad (1 004 SEK) eller UAH 19.18 per timme (5.70 SEK per timme).

Den lagstadgade minimilönen i Ukraina är lägre än motsvarande officiella fattigdomslinje och existensminimum. Visserligen har minimilönen höjts under de senaste åren, men det motsvarar inte på långa vägar de kraftiga prisökningar som sedan februari 2014 har skett för gas, vatten, o.s.v samt mat.

Den lagstadgade minimilönen gäller bara på pappret och fackföreningar förtrycks

I Ukraina är det satt i system att anställda jobbar mot orealistiska kvoter och de tvingas till övertidsarbete.

Det är vanligt att det endast är på pappret som anställda tjänar den lagstadgade minimilönen. I praktiken tillämpas tvingat övertidsarbete för att ens komma upp i den nivån. En undersökning visar att en tredjedel (33%) av ukrainska arbetare inom klädes- och skoindustrin i Ukraina nådde upp till minimilönen endast efter övertidsarbete, d.v.s. de nådde inte minimilönnivån inom reguljär arbetstid om 40 timmar per vecka.

Ledarstilen i ukrainska företag är repressiv, de anställda är dåligt representerade och det är vanligt förekommande med förtryck mot fackförbunden.

Konsekvenserna för de ukrainska arbetarna är brutala.

Statistik som visar hur Ukraina ligger till Europa gällande löner

Nedan följer några bilder som visar löneläget för Ukraina i Europa. Varken Folkrepublikerna Donetsk och Lugansk eller den autonoma republiken Krim ingår i statistiken.

Beräkningarna baseras på officiella siffror. Eftersom svartarbete förekommer i Ukraina är de verkliga siffrorna och de ukrainska arbetarnas villkor okända.

nettolonoversatttilleuro

Bild 1: Nettolön översatt till Euro.
Bildkälla: Texty org ua

Översatt till Euro har Ukraina lägst nettolön i Europa.

I listan ser vi t.ex. att Ryssland kommer först på plats 11 och där är nettolönen omkring två och en halv gånger så hög jämfört med i Ukraina. Först på plats 16 kommer Polen och där är lönen nästan fyra gånger högre jämfört med i Ukraina. Båda länderna är stora mottagare av gästarbetare från Ukraina.

Längst ner i listan finns Schweiz. Det ska noteras att det finns två länder som inte är med i listan – Lichtenstein och Monaco – som har högre nettolön än Schweiz. Inget land har lägre nettolön än Ukraina. Se även bild 2.

nettoloneuropa

Bild 2: Genomsnittlig nettolön i Europa.
Bildkälla: Texty org ua

bruttoloneuropa.jpg

Bild 3: Genomsnittlig bruttolön (före beskattning) i Europa.
Bildkälla: Texty org ua

Källor

  • Aktivister för fred: Vad krigar man för i Ukraina?, 26 november 2017.
  • CleanClothes: Country Profile Ukraine 2017, November 2017.
  • Minimum wage org: Minimun wage Ukraine, Läst 11 december 2017.
  • Texty org ua: В Україні найнижчі зарплати в Європі (ІНФОГРАФІКА), 7 december 2017.

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s