Behövs desinformation för att mobilisera mot Aurora 17?

För drygt en vecka sedan publicerade Aktivister för fred en kommentar till Mikael Holmströms artikel Försvarsministern varnar för desinformation, DN 6 maj 2017:

”En lång rad svenska fredsaktivister och organisationer som verkar för fred pekas återigen ut som ryska agenter av en representant för den svenska staten.

Som vid alla tidigare fall där detta gjorts, ges inget bevis för anklagelsen.

Idag räcker det att verka för fred för att svenska staten ska peka ut dig och din organisation som agent för främmande makt och interlokutör för påstådd rysk desinformation.

Alla deltagande nationer som sänder förband till övningen – utom Sverige och Finland – är NATO-medlemmar. Hultqvist ägnar sig åt hårklyveri för att misstänkliggöra den svenska fredsrörelsen.

Det är anmärkningsvärt att representanter för svenska staten och Sveriges militär kastar dylika anklagelser mot sina egna medborgare.”

Sedan dessa har det kommit fler publikationer från representanter för svenska staten och Sveriges militär. Idag publicerar även vi mer i ämnet.

Denna artikel som är skriven av Lars Drake, Aktivister för fred, publicerades först i Synapze, 17 maj 2017.

Behövs desinformation för att mobilisera mot Aurora 17?

DNdebatt15maj2017

DN Debatt 15 maj 2017.

Försvarsministern och ÖB har i en artikel på DN-debatt uttalat sig om militärövningen Aurora 17 som ska genomföras i september i år. Artikeln är skriven i en neutral form, men det sakliga analytiska innehållet är mer ensidigt än det brukar vara sådana sammanhang.

talhultqvistfolkochforsvar11jan2016

Utdrag ur tal av Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 11 januari 2016.

Så här skriver författarna vilket innebär ett misstänkliggörande av dem som protesterar mot Aurora 17. Det är i samma anda som när Peter Hultqvist betecknade sina kritiker som ”undervegetation” när Värdlandsavtalet kritiserades våren 2016.

Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö. Risken att sådana händelser kan ske i anslutning till Aurora 17 är uppenbar. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter. Sådan aktivitet kommer att bemötas. (DN 2017-05-15) [1]

forsvarsmaktenomaurora2017

Försvarsmakten om Aurora 17.

Det som Peter Hultqvist och Micael Bydén skriver räcker för att vara djupt kritisk mot Aurora 17. Sju NATO-länder ska delta i den största krigsövningen på 24 år i Sverige. USA kommer hit med krigsfartyg, attackhelikoptrar, tanks och missiler, men det tas inte upp i artikeln. Den ena parten i en stormaktskonflikt (USA/NATO) inbjuds till en militärövning på svenskt territorium – räcker inte det? Vad är det för poäng att komma med desinformation.

Att öva svenskt försvar för att möta varje tänkbar angripare är högst legitimt. Att signalera till de två stormakterna USA/NATO och Ryssland att deras motpart inte kommer att få tillgång till vårt territorium är fredsfrämjande. Att bjuda in den ena parten har motsatt inverkan på krigsrisken.

Det finns goda skäl att fråga sig om de två författarna inser vad de skrivit.

Övningsscenariot är en eskalerande konflikt i vårt närområde där Sverige ställs mot en kvalificerad motståndare (DN 2017-05-15)

Det låter ju neutralt och bra, ingen är direkt utpekad. Om man läser artikeln framgår det dock att den kvalificerade motståndaren bara kan avse Ryssland.

Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget som i vårt närområde tydligt markerats genom den ryska annekteringen av Krim och den pågående aggressionen mot Ukraina.

Vi har också kunnat notera en militär förmågeökning och ett allt intensivare övnings- och underrättelsemönster på den ryska sidan, vilket tillsammans med ryska påverkansoperationer är oroväckande.(DN 2017-05-15)

LosAngelesTimes21dec2016

Los Angeles Times 21 december 2016.

Har de glömt att NATO bombade Jugoslavien i 79 dygn 1999 i syfte att tvinga fram en avknoppning av Kosovo där USA som av en händelse byggde upp en av sina största militära baser i Europa? På Krim dog några personer och i Jugoslavien dog några tusen av NATOs bomber. Inte ens de som är kritiska till insatserna på Krim ifrågasätter att en stor majoritet vill tillhöra Ryssland. Vilken aggression i Ukraina? Varför inte nämna USA/NATOs övnings- och underrättelseverksamhet i Rysslands närområde? Har författarna förstått att USA påverkat val i 81 fall sedan andra världskriget. [2] Varför inte nämna USA/NATOs bomber och andra krigsinsatser i Mellanöstern under många år. Angående ”militär förmågeökning” bör det klargöras att NATOs militära kapacitet är mycket större än Rysslands. Att betona Rysslands modernisering under senare år som författarna gör är direkt vilseledande.

Försvarsministern och ÖB skriver även att:

Försvarsmaktens uppgift är att skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Sverige ska kunna försvaras mot incidenter eller väpnat angrepp. Kränkningar av territoriet ska kunna upptäckas och avvisas. Vårt lands rättigheter i förhållande till internationell rätt ska värnas. (DN 2017-05-15)

SVTNyheter19nov2016.pngSVT Nyheter 19 november 2016.

Jag har ingen invändning mot de två första meningarna, men när det gäller den tredje bör det påpekas att NATO-länder kränkt svenskt luftrum vid 11 tillfällen under 2016. Ryssland gjorde det vid ETT tillfälle. Det förekom även 6 fartygskränkningar, samtliga av NATO-länder. [3]

Hänvisningen till internationell rätt är minst sagt malplacerad när det handlar om USA – som vi förväntas samarbeta med. Inget annat land har bombat så många länder som USA sedan andra världskriget. USA har stött ett flertal militärkupper i andra länder. Internationell rätt?

Varningen om att desinformation kan ” skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter” är lite onödig. Försvarsministern och ÖB har med sitt inlägg redan gjort en stor insats för att underminera förtroendet för politiker och myndigheter.

Källor

[1] Hultqvist, Peter och Bydén, Micael: Risk för desinformation om militärövningen Aurora. DN Debatt 15 maj 2017 (Uppdaterad 17 maj).
[2] Agrawal, Nina: The U.S. is no stranger to interfering in the elections of other countries. Los Angeles Times 21 december 2016.

[3] Sundberg, Marit: Tolv kränkningar av svenskt luftrum i år. SVT Inrikes 19 november 2016 (U21 november 2016)

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s