”Jag är inte intresserad av kackerlackornas liv…” – Eugene Ribchinkski som valdes in i Rada på mandat från president Petro Porosjenkos block avpersonifierar invånarna i Donbass och förespråkar att de ska utrotas

Häromdagen skrev Aktivister för fred om ett häpnadsväckande uttalande från Ukrainas premiärminister Volodymyr Hrojsman apropå ”konflikten i LNR”. Han sade att han önskade att de dödade varandra. Premiärminister Hrojsman är dock långtifrån ensam om att göra häpnadsväckande uttalanden. I Ukraina kommer sådana uttalanden ständigt från tjänstemän och folkvalda politiker.  

I dagarna uttalande sig Eugene Ribchinski som valts in till det ukrainska parlamentet Verkhovna Rada på mandat från president Petro Porosjenkos block genom att avhumanisera invånarna i Donbass och förespråka utrotning. Det är varken första eller sista gången Ribchinski uttrycker sig på detta högst olämpliga sätt.

OBS! Idén till denna text kommer från ett tips till Aktivister för fred om en artikel i ukrainsk media som tog upp Eugene Ribchinskis anmärkningsvärda uttalande. Tipsa oss om vad vi ska ta upp genom att skicka e-post eller kontakta oss på något annat sätt. Aktivister för fred tackar tipsaren som bidrog till denna text.

ribchinkski22nov2017

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, liknar invånarna i LNR vid kackerlackor och förespråkar utrotning.

Folkvalde Eugene Ribchinski sade nyligen att invånarna i Donbass är kackerlackor som bara förtjänar bekämpningsmedel – mycket bekämpningsmedel – kompletterat med amerikanska javeliner:

”Jag bryr mig inte om vad som händer där i Lugansk. Jag är inte intresserad av kackerlackornas liv. Även om en miljon av dem föds i mitt kök betyder det inte att det tillhör dem. Ingen särskild status och inga särskilda regimer för kackerlackor, bara diklorvos (bekämpningsmedel) – mycket diklorvos. Tja, även ett par tusen javeliner (en amerikansk portabel s.k. fire-and-forget-pansarvärnsrobot som fungerar genom målsökning) förstås.”

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, 22 november 2017

Ribchinkski har redan tidigare avhumaniserat Donbass invånare och krävt ”hårda tag” och fortsätter göra det

Uttalandet från 22 november 2017 är varken första eller sista gången som Eugene Ribchinksi avhumaniserat befolkningen i Donbass och förespråkat utrotning.

ribchinkski 26aug2014.jpg

Redan i augusti 2014 avhumaniserade Eugene Ribchinski Donbass invånare genom att likna dem vid kackerlackor.

I slutet av sommaren 2014 avhumaniserade Ribchinski befolkningen i Donbass genom att kalla dem kackerlackor. I ett inlägg på Facebook 26 augusti 2014 uppmanade han till att inte lyssna på Donbass röst eftersom den ”alltid har hörts”.

Lyssna nu på oss!

Om kackerlackan föddes i vårt kök betyder det inte att det tillhör honom!

Donetsk har varit och kommer att (återigen) bli ukrainskt – med eller utan dig!

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, 26 augusti 2014

ribchinskicharkovnyheter28nov2017.png

”Försvinn från våra kök! Folkvald kräver hårt arbete och livstids fängelse för LNR:s invånare.”
En lokal nyhetssida i Charkov skriver om vad Eugene Ribchinski sagt under den sista tiden.

Новостное Агентство Харькова, 28 november 2017

Som en kommentar till sitt inlägg har Ribchinski sagt att det enda verkliga problemet för Ukraina och deras närmande till EU är Donbass invånare.

”Det enda verkliga problemet för Ukraina kommer att förbli pro-ryska, ukrainofobiska befolkningen i regionen (Donbass) vilken kommer att bromsa Ukrainas rörelse i riktning mot de europeiska institutionerna och som kommer att ha en betydande inverkan på den politiska situationen i landet.”

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, november 2017

Han har liknat användning av det ryska språket med otukt. Enligt Ribchinski handlar lösningen om strategi och taktik. Han menar att strategiskt är det mycket viktigt att ”ukrainisera regionen” och att ”ge stöd till de patrioter som tidigare bodde där och som numera är i Kiev och i ukrainskkontrollerade områden”. Konkret handlar det även om återintegration som står i bjärt motsats till vad Minsk II-avtalet stipulerar och vad internationella värderingar säger. Ribchinski ger sin bild av hur ”en riktig integration” ser ut.

”Inga val på minst 10 års tid, ingen rysk TV och inga ryska tidningar, visumregler med den ryska federationen och aktivt propagandaarbete i regionen. Det är så riktig integration ska se ut.”

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, november 2017

Vidare har Ribchinski även sagt att de landsmän som han kallar ”kackerlacks-separatister” inte förtjänar amnesti utan dessa måste domstolar och tribunaler ta hand om. Han visar samtidigt sitt förakt för Ryssland och allt ryskt.

”Enligt min mening förtjänar de livstids fängelse och tvångsarbete till förmån för Ukraina… Ingen amnesti och eftergift.” Gå ut ur vårt kök till den ryska avloppsbrunnen!”

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada, november 2017

Han har anklagat Ryssland för Ukrainas problem. Enligt Ribchinski är korruptionen och den ekonomiska kollapsen i Ukraina resultatet av dagliga subversiva attacker från den ryska ledningen. Så påstår även fler officiella representanter för Ukraina samt en del ukrainsk media. Så görs även i världen och i Europa inklusive i Sverige.

Ribchinski har även sagt att ansvaret för ”smutsen i de ukrainska hemmens hallar” bärs ensamt av den ryske presidenten Vladimir Putin och 400 års sabotageverksamhet från Ryssland riktat mot Ukraina.

”De som svarar, glatt skrikandes och säger att Putin inte har kissat i våra dörröppningar, vilseleder. Innan bollen kom till Ukraina var det rent, som i templet. 40O års sabotageverksamhet (i Ukraina) har burit frukt”.

Eugene Ribchinski, folkvald i Rada

Som bekant är amnesti en av punkterna i Minsk II-avtalet. Istället för att stödja detta framförhandlade avtal om både vapenvila och fred har han sagt att landsmännen ifråga förtjänar livstids fängelse och tvångsarbete för ”det goda Ukraina”. Detta s.k. försök till att tona ner sin uppmaning till utrotning av sina landsmän är även det under all kritik.

Ribchinski kom in i det ukrainska parlamentet via president Porosjenkos parti och fick därmed inflytande

ribchinkskirada.png

Ribchinskis sida på det ukrainska parlamentet Verkhovna Radas hemsida.
Verkohvna Radas hemsida, november 2017

Tidigare har Ribchinski gjort karriär som journalist, gett ut dikter, spelat in musik samt engagerat sig i den s.k. orangea revolutionen. Sedan det tidigarelagda parlamentsvalet i oktober 2014 är han invald via en enmansvalkrets (Goloseevkij-distriktet i Kiev) för Petro Porosjenko block.

Knappt ett år senare – i november 2015 – lämnade han presidentens parti och gick med i grupperingen Folkets vilja. Denna grupperingen bildades 27 februari 2014 och hette initialt Suveräna Europeiska Ukraina. Den bildades samma dag som den tillförordnade regeringen med Fädernelandsförbundet (Arsenij Jatsenjuk), Udar (Vitalij Klytjko), Svoboda (Oleh Tiahnybok) samt stödgrupperingar och mandat tillträdde. Grupperingen, som genast gav sitt stöd till den tillförordnade regeringen som tillsattes efter att belslut fattas om att avsätta president Viktor Janukovitch, hade som policy att den som ville vara med i grupperingen måste avstå från en ministerpost.

Det var efter detta tidigarelagda parlamentsval som grupperingen bytte namn till Folkets vilja. Deras politik har som främsta mål att uppnå europisk integration och lustration (utrensning) av ”de statliga tjänstemän som associeras med det tidigare kommunistiska systemet”.

Efter det tidigarelagda parlamentsvalet i oktober 2014 består grupperingen av 17 ledamöter som i huvudsak är invalda i enmansvalkretsar. Några är nya i Rada medan andra suttit där tidigare och då vanligen för Regionernas parti. Flera av de som satt i Rada innan röstade för de anti-protestlagar som antogs 16 januari 2014. I samband med att president Viktor Janukovytj avsattes i februari 2014 var det flera medlemmar i Regionernas parti som ”hoppade av” partiet och opportunistiskt började stödja de oppositionspartier som protesterat på Majdan.

Ribchinski har organiserat flera välgörenhetsinsamlingar för att hjälpa deltagare som återvänt från och anhöriga till de som dött i striderna i öst. Idag är han vice ordförande i Verkhovna Radas kommitté för veteraner, ATO-deltagare och funktionshindrade personer.

Han har även varit ordförande i Radas fraktionsöversbryggande grupp Atlantiska rörelsen. Denna grupp bildades i mars 2015 när Ribchinski fortfarande var med i president Petro Porosjenkos block och upplöstes i juli 2017. Han kommenterade upplösningen av gruppen med att ”Nato är en illusion om säkerhet” och att han hellre fokuserade på direkt samarbete med amerikansk militär. Som av en ren händelse råkar Ribchinski vara ledamot i gruppen för interparlamentariska förbindelser med USA och Norge.

Avhumanisering föregår folkmord

Vi har alla sett och hört denna avhumanisering av medborgare ske förut och vi vet hur det gick då.

richinskiavhumaniseringforfolkmord.png

”Avhumanisering: Hur Tutsis reducerades till kackerlackor, ormar som skulle dödas”.
Artikel om folkmordet i Rwanda, skriven av Ndahiro Kennedy och publicerad i The New Times, 13 mars 2014.

Inför folkmordet i Rwanda använde regeringen sin propagandamaskin för att avhumaniserades folkgruppen tutsier som just kackerlackor. Politiker påstod sig försvara makten genom att referera till folk som kackerlackor istället för medborgare. Alla tutsier sågs som spioner och om barnen sades att de skulle växa upp och bli spioner. Det ledde till att mer än 800 000 mördades mellan april och juli 1994 i Rwanda. Det motsvarar över 200 000 mördade per månad. De omkring 800 000 som mördades tillhörde folkgruppen tutsier eller andra folkgrupper som motsatte sig folkmordet.

Inför förintelsen spreds propaganda för att avhumanisera judar. De sågs som underlägsna och orsak till Tysklands ekonomiska och sociala problem. De liknades vid råttor. Media i det nazistiska Tyskland benämnde även t.ex. romer, socialister och mörkhyade som en fara för landet. I den tyska planen ingick att erövra stora landområden österut genom att slakta och fördriva den ryska befolkningen. På vägen dit passerades Polen. Där liknades judar vid löss som spred sjukdomar och i tyska ögon sågs polackerna som en östeuropeisk kackerlacksras.  I Ukraina spreds istället propaganda som anspelade på att de tidigare hade agerat mot judarna (genom pogromer) och att de nu skulle utkräva full ersättning för alla skador som judarna orsakat.

Frågor kräver svar och fördömanden är på plats

Eugene Ribchinski talar illa om sina landsmän i öst och förespråkar hårda tag. Ribchinski talar om åtgärder som strider mot både mänskliga rättigheter och internationell rätt överlag. Likt andra i Ukraina stoppar han inte vid att hota och trakassera sina landsmän i öst. Genom sina uttalanden hotar han hela Ukrainas befolkning inklusive t.ex. officiella representanter för offentlig sektor. Det väcker frågor som kräver svar.

Ribchinski som sitter i det ukrainska parlamentet valdes in genom president Porosjenkos parti. Det skedde efter hans första uttalande i denna text där han benämnde Donbass invånare som kackerlackor. En fråga som kräver ett svar är om Ribchinskis åsikter är i överensstämmelse med president Porosjenkos partis åsikter? Det var Ribchinksi själv som lämnade parti. Han uteslöts inte.

Han sitter vidare som vice ordförande i Verkhovna Radas kommitté för veteraner, ATO-deltagare och funktionshindrade personer. Här krävs svar på om dels det ukrainska parlamentet och dels alla de som stridit österut delar Eugens syn på de som bor i Donbass.

Ribchinski arbetar idag för direkt samarbete med den amerikanska militären. Delar de hans syn på Donbass invånare? Är USA berett att förse Ukraina med de tusentals javeliner som han efterfrågar?

Ribchinski ingår i grupperna för interparlamentariska förbindelser med USA och Norge. Delar dessa två nationers parlament hans syn på folket som bor i Donbass?

För EU och Sverige, som båda ger aktivet stöd till Ukraina, är inte tystnad vägen att gå. Härifrån krävs fördömanden – starka tydliga fördömanden. Rimligen krävs även att stöden till Ukraina stoppas.

 

Källor

Aktivister för fred: ”Jag vill att de dödar varandra” Ukrainas premiärminister Hrojsman gör häpnadsväckande uttalande om LNR, 24 november 2017

Anne Frank Guide: The Nazis and Propaganda, läst 28 november 2017.

Newsonline24: Дихлофоз и джавелины:  нардел рассказал как урегулировать  ситуацию в «ЛНР», 23 november 2017.

Ndahiro, Kennedy: Dehumanisaton: How Tutsis were reduced to cockroaches, snakes to be killed, The New Times, 13 mars 2014.

Новостное Агентство Харькова, Вон из нашей кухни! Нардеп требует каторги и пожизненного срока для жителей ЛДНР, 28 november 2017

Обозреватель українською: Тарганам-сепаратистам в ”ЛНР” – тільки дихлофос: Рибчинський зробив заяву, 28 november 2017.

PolitekA: Евгений Рыбчинский: я расформировываю депгруппу Атлантичний рух, 21 juli 2017.

Rada: Eugene Richinskis sida på Radas hemsida över folkvalda i det ukrainska parlamentet. Hämtad 28 november 2017.

Unian: У Раді створили ще два міжфракційних об’єднання. 18 mars 2015.

Vesti: Тараканам-сепаратистам в ”ЛНР” – только дихлофос: Рыбчинский сделал заявление, 27 november 2017.

Weinberg, Gerhard L.: Germany, Hitler, and World War II: Essays in Modern German and World History. Cambridge University Press, 1996.

Tyske utrikesministern i Moskva: Nej till upprustningsspiral och ja till Minsköverenskommelsen

Under sitt första utlandsbesök till Ryssland träffade den nye tyske utrikesministern Sigmar Gabriel sin kollega Sergej Lavrov i Moskva den 9 mars 2017.

sigmargabrielmotersergejlavrovimoskva9mars2017.png

Han betonade vikten av att stå emot den rustningsspiral som politiska uttalanden från Washington och andra håll leder till. På den gemensamma presskonferensen uttalade bägge utrikesministrarna gemensamt stöd för att stärka OSSE:s observatörer i Östra Ukraina. De talade även om vikten av Normandieformatet där Ukraina, Ryssland, Tyskland och Frankrike deltar i en kontaktgrupp på högsta ministernivå för att följa upp Minsköverenskommelsen.

sigmargabrielrysslandochukrainamasterespekteraminskovernskommelsen.png

Gabriel betonade enigheten mellan Ryssland och Tyskland om detta samarbete, men lade – som OSSE SMM:s vice chef Alexander Hug – också stor vikt vid att till syvende och sist är det de stridande parterna som måste visa fast vilja att följa den överenskommelse som de undertecknat i Minsk.

Särskilt betonade både Lavrov och Gabriel att den ekonomiska blockaden av Donbass måste upphöra. Sedan slutet av januari stoppar ukrainska ultranationalister under ledning av folkvalda i Rada alla järnvägstransporter från och till Donbass. Deras blockad av järnvägen på den ukrainska sidan är till stor skada för den metallurgiska industrin och kraftverk som är beroende av kol och malm som levereras från den motsatta sidan frontlinjen. Presidenten Porosjenko kallar blockaden illegal men saknar vilja eller förmåga att upprätthålla lag och ordning. Under pressträffen i Moskva var skillnaden mellan utrikesministrarna att Gabriel också protesterade mot det tillfälliga övertagande av industrin på Donbasssidan. Där genomförde myndigheterna detta 1 mars för att få igång industrin igen efter att blockaden tvingat den att stänga.

sigmargabrielharsamtalmedsergejlavrovimoskva9mars2017.png

Gabriel var påtagligt hjärtlig under den gemensamma presskonferensen. Han inledde med att gratulera Lavrov till att det på dagen var 13 år sedan denne tillträdde som utrikesminister och kallade honom för en kännare av internationell politik som ingen annan. Bägge utrikesministrarna betonade också den mellanfolkliga samlevnaden genom ungdomsutbyte och vänorter. Förbättringen av handeln utöver sanktionerna som kvarstår nämndes mer i förbifarten som en självklarhet.

sigmargabrielmotervladimirputinimoskva9mars2017.png

Gabriel mötte även president Vladimir Putin som passade på att bjuda in både förbundskansler Merkel och president Steinmeier till Ryssland. Putin bad även Gabriel att framföra hälsningar till Merkel och Gabriel svarade att han med stort nöje kommer att ge förbundskanslern inbjudan samt att han hoppades att möjligheten för ett besök kommer att erbjuda sig själv. Gabriel lade till att han trodde att presidenten också kommer att resa till Moskva.

Kontrasten till Margot Wallströms besök i Moskva 21 februari 2017 för möte med Sergej Lavrov kunde knappast vara större. Om det skrev Anna-Lena Laurén i Dagens Nyheter att det ”vittnar framför allt om en sak: Även om Sverige och Ryssland har börjat tala med varandra igen står man fortfarande oerhört långt ifrån varandra. Vad Ukraina beträffar närmade man sig inte varandra en centimeter”.

europaochrysslanddelaransvarforsakerhetenieuropa9mars2017.png

Wallström missade en historisk chans som hennes socialdemokratiske kollega från Tyskland ensam fick ta hand om istället. Gabriel öppnade för den historiska fredsrörelsens synsätt och lyfte perspektivet bortom de rådande konflikterna – ett synsätt som han inte stack under stol med att han stödjer. Men han valde att höja blicken och tala om det nödvändiga samarbete på sikt som måste växa fram med Ryssland för att främja fred. Ett synsätt som förr var en självklarhet för socialdemokrater och miljöpartister men som den nuvarande rödgröna svenska regeringen lagt åt sidan för att istället mer följa i Carl Bildts och Alliansens fotspår med ensidiga attacker på Ryssland kombinerat med satsningar på upprustning.

presstraffwallstromlavrovmoskva21febr2017.png

Margot Wallström och Sergej Lavrov i Moskva, 21 februari 2017.
Bild via SVT:s direktsändning av presskonferensen

När Wallström var i Moskva hade den icke-sanktionerade ekonomiska blockaden i Donbass som är så förödande för alla parter och i strid med Minsköverenskommelsen pågått i fyra veckor. Ändå hade Wallström inget att säga om detta och det är i rak motsättning till mötet mellan Gabriel och Lavrov. De två ministrarna fokuserade också på konkreta steg för att driva processen med implementering Minsköverenskommelsen framåt samt på att ställa samma krav på alla parter. Wallström talade vid sitt Moskvabesök inte heller, som sin kollega Lavrov, om vikten av det mellanfolkliga utbytet utan fokuserade istället på stärkande av handeln. Det fick henne att framstå som en billig krämare mer än som utrikesminister.

Mer blottlagd har den rödgröna utrikespolitiska misären – efter att Valter Mutt tvingades bort som utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet – knappast visat sig. För Europa och rödgröna fredskrafter är den nya tyska linjen hoppingivande. För Ukraina är inte minst kritiken av den ekonomiska blockaden och dess destruktiva följder särskilt välkommen för befolkningen på bägge sidor frontlinjen. Att fortsätta driva en svensk politik där enbart en part ska uppfylla Minsköverenskommelsen var från början oärligt och dömt att leda in i den återvändsgränd dit enögdhet har lett den västliga opinionen.

samarbetemedrysslandcentraltforfred9mars2017.png

Det är dags för fredsrörelsen att ta upp den chans som den tyske utrikesmi
nistern öppnat för. Det är dags att ta strid med massmedia och de politiker som är fast i de fiendebilder de målat åt sig själva och som lett till att de inte längre är intresserade av fred och konfliktlösning.

Tord Björk, Aktivister för fred och redaktör för Ukrainabulletinen

Säg ja till fred i Ukraina! – Stoppa EU-parlamentariker från att använda desinformation och att attackera Minsköverenskommelsen

Aktivister för fred har lanserat en engelskspråkig blogg och initierat ett internationellt upprop för fred i Ukraina och fred i Europa.

Det är dags att säga ja till fred i Ukraina och Europa!

I Europarlamentet har ledamöter med särskilt ansvar för Ukrainafrågan nyligen ifrågasatt Minsköverenskommelsen. Samtidigt ges, i den debatt om den pågående eskaleringen, en felaktig bild av den aktuella situationen i Östra Ukraina. Den nuvarande eskaleringen har utlösts av en krypande offensiv från den ukrainska sidan som tillsammans med ultranationalistiska gruppers icke-sanktionerade ekonomisk blockad är tvärt emot Minsköverenskommelsen. President Porosjenko kallar blockaden illegal, men vill eller kan inte göra något för att se till att lag och ordning återupprättas.

Aktivister för fred startar därför en namninsamling för att alla parter; både Västmakter, Ukraina, Ryssland och utbrytarrepublikerna, ska följa Minsköverenskommelsen. Det ska inte vara som nu då väst enbart lägger all skuld på en av Minsköverenskommelsens parter och bortser från andra. Vi hävdar också att fakta om nuläget ska vara korrekta när politiker argumenterar för hur konflikten ska lösas och inte bygga på förutfattade meningar som ger en falsk bild av aktuella händelser.

Du kan skriva under namninsamlingen genom att klicka på denna länk.
(på engelska).

Mer bakgrundinformation får du genom att följa denna länk.
(på engelska).

 

Här nedan återpubliceras uppropet som är skrivet på engelska.


Call for action, sign our Petition: Say yes to peace in Ukraine! – Stop European Parliament from using disinformation and attacking Minsk II agreement

afflogga

We call upon all constituencies in the European parliament to criticize the use of disinformation during the ongoing escalation and economic blockade in Eastern Ukraine and lack of support for the Minsk II agreement by its members in the European Parliament’s Ukraine delegation.

We demand that all actors including Ukraine equally follow the Minsk II agreement.

We call upon people in all of Europe to support diplomatic efforts to solve the Ukrainian conflict.

The time has come to say yes to peace in Ukraine and Europe!

Sign our international petition: Say yes to peace in Ukraine! – Stop European Parliament from using disinformation and attacking Minsk II agreement.


A vast majority of MEPs in the European parliament elected to be responsible for relations to the Ukrainian parliament have used their position to spread disinformation and attack the Minsk II agreement. It is of utmost importance for building peace that different actors do not deny facts on the ground trying to falsely blame the opponent for acts committed by the side in the conflict that EU supports. It is also of great importance that diplomatic efforts to end the conflict and human suffering are honoured. The Minsk II agreement is endorsed by the UN Security Council, i.e. at highest possible international level. Attacks against the Minsk II agreement by the vast majority of MEPs given the responsibility for addressing the Ukrainian conflict is unacceptable.

We demand that the constituencies in the European parliament immediately address the concern this creates for EU as a democratic community basing its decision on facts and not on disinformation.

Europe needs peace now. The greatest humanitarian catastrophe in Europe which is threatening the health and life of millions of people in Eastern Ukraine must be solved. The way the West says that Russia is the only actor who must follow the Minsk II agreement is creating passivity and prolonged human suffering. On the ground, the Ukrainian forces and the volunteer battalions have advanced in what is labelled as a ”creeping offensive”. This means that the Ukrainian forces are advancing into the grey zone and this is not in line with the Minsk II agreement which Ukraine has signed.

On the ground, Ukrainian ultra nationalist have since January also illegally blocked the railway transport between Ukraine and the self-proclaimed Donetsk and Lugansk People’s Republics (DPR and LPR) in order to totally break the economies of Donbass and Ukraine apart. This economic blockade is in violation of the Minsk II agreement and a threat to the economy of the Ukraine and DPR and LPR, who are tied together by mutual need for, for instance, selling coal and buying fuel for power stations. President Poroshenko strongly oppose the illegal blockade, but cannot force the ultranationalist to follow the law.

During a session in the European Parliament on the 14th of February 2017, the situation in Eastern Ukraine was presented in an erroneous way by Anna Maria Corozza Bildt, Jacek Saryusz-Wolski, Rebecca Harms, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, and several others in the European Parliament’s Ukraine delegation. They explicitly tried to undermine the Minsk II agreement by using false statements about the ongoing escalation of the conflict in order to avoid criticism against the aggressor that currently is Ukraine. A country responsible for a creeping offensive unable or not willing any longer to maintain law and order and thus letting ultra nationalists enforce an economic blockade against the Minsk II agreement.

Read more about the background and the campaign in To all peace loving people in Europe and the world – Time to join hands for peace in Ukraine.

Med anledning av eskalering i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats – Uppmaning om omedelbar vapenvila och tillbakadragande av vapen senast 5 februari

Risk för ekologisk och humanitär katastrof då striderna hotar Jasinovataja vattenfiltreringsstation och Novgorodskoje reservoar för kemiskt avfall

Alexander Hug – vice ordförande för OSSE SMM, 27 januari 2017

En vattenfiltreringsanläggning på DNR-sidan av kontaktlinjen har upprepade gånger slagits ut till stort lidande för civila på båda sidor kontaktlinjen. I måndags hände det igen och striderna fortsätter i området. I onsdags uppmanade OSSE:s trilaterala kontaktgrupp med representanter för DNR och LNR till omedelbar vapenvila och respekt för Minsköverenskommelsen. Detta så att det humanitära lidandet minskar genom att de nödvändiga reparationerna kan genomföras. Aktivister för fred uppmanar den svenska regeringen att, av humanitära skäl och som vän och partner till Ukraina, via alla tillgängliga vägar uppmana den ukrainska regeringen att fullfölja sina åtaganden enligt Minsköverenskommelsen.

Området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats har länge varit ett problematiskt område och den senaste tiden har intensiteten i striderna ökat. Stridigheter leder till skador på civila bostäder och byggnader samt skador på central infrastruktur som el, gas, värme, vatten, sjukhus, skolor, vägar o.s.v. Det är civila som drabbas.

OSSE:s specifika övervakningsuppdrag i Ukraina (OSSE SMM) har under en tid rapporterat om ökade brott mot vapenvilan och speciellt i det aktuella området. Samtidigt har även rapporter om antalet döda och skadade ökat.

Donetsk vattenfiltreringsstation i Jasinovataja har nu återigen tagits ur drift p.g.a. skador som uppkommit till följd av artilleribeskjutning. Anläggningen ligger i ett området som kontrolleras av Folkrepubliken Donetsk (DNR) och den levererar vatten till båda sidor av kontaktlinjen.

vada_donbass_logo.pngjasinovatafilterstation.png

Jasinovataja filterstation.
Bild via Donbass vatten.

Måndag 30 januari rapporterades att anläggningen var strömlös och ur funktion sedan klockan 19:30.

Bara det att filtreringsstationen är strömlös. Eftersom attackerna i området inte upphör ens för ett ögonblick, tänk dig att det kan finnas skadade elledningar i området.”

Oleg G. Mokrij – VD för Donbass Vatten, 30 januari 2017

Förenta Nationerna (FN) har redan tidigare rapporterat om stora svårigheter med vattentillgången i hela konfliktområdet. När vattenanläggningen i Jasinovataja slås ut förvärras situationen avsevärt. Omkring 400 000 beräknas påverkas genom att de helt eller delvis blir utan vatten. I området fortsätter alltså strider med beskjutningar och det förhindrar reparationsarbetet.

Tisdag 31 januari 2017 rapporterade OSSE att de registrerat den högsta siffran någonsin för antal brott mot vapenvilan. Av totalt 10 330 explosioner var över 9 250 registrerade i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Med anledning av det och att den trilaterala kontaktgruppen och subgrupper hade ett planerat möte i Minsk dagen efter – onsdag 1 februari 2017 – uttalade sig OSSE SMM:s chef, ambassadör Ertugrul Apakan, genom att uppmana till omedelbar vapenvila i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Det är med stor oro vi ser upptrappning i området som leder till stort lidande för civila. Våld av denna omfattning, som inkluderar förlust av liv, är oacceptabelt och skydd av civila måste prioriteras.”

Ambassadör Ertugrul Apakan – ordförande för OSSE SMM, 31 januari 2017

Med den senaste utvecklingen i området har OSSE SMM dagligen registrerat tusentals brott mot vapenvilan och det inkluderar användande av vapen som är förbjudna enligt Minsköverenskommelsen. Ambassadör Apakan sade vidare att OSSE SMM rapporterat om civila offer och observerat skador på civila bostäder och infrastruktur. Han noterade specifikt att det förekommit skador på vattenfiltreringsstationen i Jasinovataja och som en följd av det lider tusentals på båda sidor kontaktlinjen som är beroende av anläggningen för värme, el och vatten.

Utöver omedelbar vapenvila uppmanade ambassadör Apkan även om tillbakadragande av förbjudna vapen till bakom överenskomna linjer. Han lade även till att det är viktigt att OSSE SMM ges omedelbar, säker och obehindrad tillgång till det drabbade området för att kunna möjliggöra kontroll och övervakning av att parterna följer de skyldigheter de enligt Minsköverenskommelsen åtagit sig att följa i fråga om vapenvila och tillbakadragande av vapen.

alexanderhugavdejevka31jan2017.png

OSSE SMM:s vice ordförande Alexander Hug besöker regeringskontrollerade Avdejevka för att övervaka den humanitära situationen, 31 januari 2017.
Bild via Hromadske TV.

Samma dag – tisdag 31 januari 2017 – besökte Alexander Hug, som är vice chef för OSSE:s SMM,  regeringskontrollerade Avdejevka. Han var där för att övervaka den humanitära situationen sedan det kommit rapporter om att vatten, el, uppvärmning o.s.v. var taget ur drift till följd av beskjutningar. Han besökte t.ex. Avdejevka kolkraftstationen för att informera sig om läget och han deltog vid en utlyst pressträff för att uttala sig och svara på frågor från journalister.

På plats i Avdejevka informerades Hug om att det saknades vatten, el och uppvärmning. Han lovade att göra sitt bästa de närmaste dagarna för att återställa den förstörda infrastrukturen.

Vidare uppmanade han till vapenvila och sa att båda sidorna kan sluta skjuta när helst de bestämmer sig för att sluta skjuta. Även Hug sade att OSSE SMM har problem med tillgång till vissa områden på båda sidor om kontaktlinjen och sade att det krävs ansträngningar för att lösa problemet.

ambassadorsadjikpresstraffminsk1febr2017.png

Presskonferens med ambassadör Martin Saydik – särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande och ordförande i den trilaterala kontaktgruppen – i Minsk 1 februari 2017.
Bild via БелаПАН

Rapporterna från den trilaterala kontaktgruppens och subgruppernas möten i Minsk onsdag 1 februari 2017 visar på svårigheter att föra en dialog för att hitta en lösning på konflikten.

Att tala om resultat från den politiska subgruppen… (så) har kontaktgruppen haft tillräckligt med tid på sig att granska texten med Steinmeiers formel och att studera relaterade frågor. For det fortsatta arbetet med subgrupperna… (föreslogs) att antingen upprätthålla Steinmeiers formel eller att fortsätta låta Ukraina, som varken har styrkan eller viljan att formulera ens sin egen position, styra. Tyvärr var den Ukrainska reaktionen förutsägbart icke-konstruktiv. Våra motståndare vägrade (fortsatt) att ge sitt stöd till Steinmeiers formel.”

Viktoria Talakina – presstalesperson för DNR:s representant i den trilaterala kontaktgruppen, 1 februari 2017

Representanter vid Minskmötet säger vidare att Ukraina, med sina åtgärder och förslag i förhandlingarna, försätter situationen i ett dödläge.

Det är ganska svårt att diskutera den eskalerande konflikten och de brutala attackerna mot folkrepubliken DNR:s territorium. Attacker som resulterat i dussintals förstörda hus och förstörd kommunal infrastruktur samt död och lidande för oskyldiga civila.”

 Viktoria Talakina – presstalesperson för DNR:s representant i trilaterala kontaktgruppen, 1 februari 2017

Företrädare för DNR och LNR uppger att de gör allt för att hitta effektiva mekanismer för att stabilisera situationen längs kontaktlinjen.

Med bakgrund av den kraftiga försämringen av säkerhetsläget lyckades samtliga parter i den trilaterala kontaktgruppen och representanter för folkrepublikerna DNR och LNR ändå enas om ett gemensamt uttalande.

Som ni kan förstå var säkerhetsproblemen huvudfrågan i diskussionerna för både den trilaterala gruppen och arbetsgruppen för säkerhet. Som ett resultat av dessa samtal har den trilaterala kontaktgruppen tillsammans med företrädare för vissa områden i Donetsk och Lugansk oblast i Ukraina gjort ett gemensamt uttalande för vapenvila i Avdejevka-området.

Ambassadör Martin Saydik – Särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande, 1 februari 2017

Uttalandet gäller alla delar av Donetsk, Avdejevka och Jasynovataja samt längs hela kontaktlinjen och innehåller fyra punkter.

uttlanandeminsk1febr2017

1 februari 2017 – Uttalande från den trilaterala kontaktgruppen och DNR samt LNR som uppmanar till vapenvila.

Den första punkten kräver strikt efterlevnad av en fullständig vapenvila. Andra punkten säger att senast söndag 5 februari 2017 ska alla vapen som regleras enligt Minsköverenskommelsen befinna sig i sina permanenta lagringsplatser enligt de avstånd och utanför respektive linjer som definieras i Minsköverenskommelsen. Den tredje punkten handlar om att medlemmar i OSSE SMM ska ges riskfri och säker tillgång för att fullgöra sina uppdrag. Sista och fjärde punkten handlar om att underlätta humanitära insatser som syftar till återställande av vatten-, el- och värmeförsörjning, inklusive genom reparation av infrastruktur.

Ambassadör Saydik noterar särskilt att samtliga parter i dialogerna stödjer uttalandet samt poängterar att parterna var överens om punkt fyra som handlar om att lösa det akuta läget.

Det finns också en överenskommelse om att stödja humanitära insatser för att påbörja återställning av vatten- och strömförsörjning samt värmesystem, inklusive reparation av infrastruktur.”

Ambassadör Martin Saydik – Särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande, 1 februari 2017

På en direkt fråga om sanktioner svarade ambassadör Saydik att det fanns ingen överenskommelse om införande av sådana till följd av brotten mot vapenvilan i Donbass.

I OSSE SMM:s rapport till och med 3 februari 2017 kl. 19:30 anges att det, trots den trilaterla kontaktgruppens gemensamma uttalande 1 februari 2017, inte har kommit in några rapporter om tillbakadragande av vapen från området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Angående reparationsarbetet för vattenfiltreringsanläggningen i DNR-kontrollerade Jasinovataja har det påbörjats, men har fått avbrytas p.g.a. att vapenvilan inte hålls. Reparation av elnätet har inte inletts. Det rapporteras om svårigheter med samordning mellan parterna.

Under tiden som striderna pågår fortsätter folk på båda sidor kontaktlinjen vara utan el, vatten och uppvärmning. Det är vinter och kallt.

kievskidistriktet3febr2017

Natten mellan 2 och 3 februari 2017 besköts DNR-kontrollerade Kijevskijdistriket, Donetsk med BM-21 Grad (122 mm – förbjudet vapenslag enligt Minsköverenskommelsen) och flera bostadshus skadades.
Bild via Министерство информации ДНР.

Parallellt rapporteras ytterligare omfattande förstörelse av bostäder och infrastrukur till följd av beskjutningar mot DNR-kontrollerade områden. Ytterligare dödsfall och/eller skadade rapporteras varje dag.

Aktivister för fred uppmanar den svenska regeringen att, av humanitära skäl och som vän och partner till Ukraina, via alla tillgängliga vägar uppmana den ukrainska regeringen att fullfölja sina åtaganden enligt Minsköverenskommelsen som kompletterats med det gemensamma uttalandet från den trilaterala kontaktgruppen och representanter för DNR och LNR och som är daterat till 1 februari 2017.

Källor:

 • 112 ua: Минская группа подготовила заявление с призывом прекращения огня у Авдеевки и к отводу вооружения до 5 февраля, – Сайдик. 1 februari 2017. På ryska och ukrainska.
 • БелаПАН: На переговорах в Минске стороны конфликта в Украине обменялись списками пленных. 1 febrauri 2017. På vitryska.
 • Донецкое Агентство новостей: Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела – «Вода Донбасса». 30 januari 2017. På ryska.
 • Донецкое Агентство новостей: Контактной группе крайне сложно дается обсуждение вопросов обострения ситуации в Донбассе — Талакина. 1 februari 2017. På ryska.
 • Интерфакс-Украина: Жодних санкцій для порушників режиму припинення вогню на Донбасі не передбачено – Зайдік. 1 februari 2017. På ukrainska.
 • КП “Компания “ВОДА ДОНБАССА: Обесточена Донецкая фильтровальная станция. 30 januari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Донецкой Народной Республики: Представители Украины на переговорах в Минске отказались придерживаться «формулы Штайнмайера». 1 februari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Донецкой Народной Республики: Киевский район Донецка был обстрелян ВСУ из РСЗО «Град». 3 februari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Народного Совета ДНР: Представители Украины на переговорах в Минске отказались придерживаться «формулы Штайнмайера» (ДОПОЛНЕНО). 1 februari 2017. På ryska.
 • OSSE: Press Statement of Special Representative of OSCE Chairperson-in-Office, Ambassador Martin Sajdik, after meeting of the Trilateral Contact Group on 1 February 2017. 2 februari 2017. På engelska.
 • OSSE SMM: Dagliga rapporter till och med 2 februari 2017. Den senaste publicerad 3 februari 2017. På engelska, ryska och ukrainska.
 • OSSE SMM:s twitterflöde.
 • OSSE SMM: Ambassador Apakan calls for immediate cessassion of violence in the Avdiivka-Yasynuvata-Donetsk airport area. 31 januari 2017. På engelska.
 • OSSE SMM: Statement by the Trilateral Contact Group and the Representatives from certain areas of Donetsk and Luhansk regions calling for ceasefire. 1 februari 2017. På engelska.
 • подробности: В Минске договорились о прекращении огня в Авдеевке. 1 febrauri 2017. På ryska.
 • РИА Новости: В ДНР назвали сложными минские переговоры по ситуации в Донбассе. 1 februari 2017. På ryska.
 • РИА Новости: Контактная группа подготовила документ по прекращению огня в Донбассе. 1 februari 2017. På ryska.