Värna freden – höj rösten mot Aurora 17

Denna text av Tord Björk publicerades av Blekinge Läns Tidning 14 september 2017 och 

Stöd till FN:s arbete för kärnvapennedrustning och alliansfrihet har varit fasta hållpunkter i svensk politik. Det har skapat stabil säkerhet för Sverige och bidragit till avspänning. Nu intar försvarsminister Peter Hultqvist en USA-lydig position mot utrikesminister Margot Wallström och ersätter en fast politik med en svajig hållning.

I det läget väljer Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder att också styra in sitt parti i USA-lydig riktning. Det är därför dags för alla röster som önskar en fast säkerhetspolitik som omvärlden kan lita på och ett Sverige som arbetar för världsfreden att höja sina röster och tillbakavisa de USA-lydiga krafterna.

varnafreden14sept2017bltdebatt.png

Tord Björk publicerad i Blekinge Läns Tidning Debatt, 14 september 2017

De USA-lydiga intar den syn på världen som Nato har. Det är en värld som tar avstånd från Olof Palmes arbete för gemensam säkerhet. En värld där västvärldens allt mer centraliserade krigsmakt enbart står för fred och Ryssland utgör ett akut hot mot EU och Nato.

I denna värld antas Ryssland angripa sin största handelspartner EU och Nato genom anfall på Baltikum och Gotland med hjälp av en militär styrka som bygger på mindre än åtta procent av Natos samlade militära budget och en BNP lägre än Nordens BNP. Detta fantasifoster där Ryssland förväntas begå ekonomiskt och militärt självmord är vad som de USA-lydiga lagt till grund för den militära övningen Aurora 17 tillsammans med USA och många andra Natoländer.

 

schroderetc11sept20172

Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder går till attack på fredsrörelsen.
ETC, 11 september 2017

På värdlandsavtalets nya villkor har därför amerikanska militären bjudits in för att agera anfallande part under övningen. Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder går i ETC till attack på fredsrörelsen och hävdar att vi överdriver i vår kritik av Aurora 17. Han deltar i de USA-lydigas taktik att med små steg, som ena stunden sägs vara betydelsefulla och i nästa sekund påstås inte ha någon betydelse alls, integrera Sverige på ena sidan i en upptrappning mot vår granne Ryssland.

MP:s försvarssyn anpassas därmed till USA:s. Schröder väljer att hålla tyst i den nu avgörande frågan om Sverige ska böja sig för USA:s attack på decennier av svenskt arbete via FN för kärnvapennedrustning och kärnvapenförbud. Därmed faller han i praktiken utrikesminister Wallström i ryggen.

varnafreden15sept2017nsk.png

Tord Björk publicerad i Norra Skåne, 15 september 2017

Hultqvist har gått i polemik mot utrikesministern. Detta genom påståenden om att Sverige redan sagt att vi kan svika och vara betänkliga mot FN-avtalet om förbud mot kärnvapen, vilket är att förfalska sanningen. Sveriges påpekanden har handlat om att stärka skrivningarna mot kärnvapen vilket är motsatsen av det Hultqvist försåtligt antyder.

 

hultqvistkarnvapen30aug2017

Försvarsminister Peter Hultqvist söker att på förhand själv bestämma villkoren för den aviserade utredningen rörande FN:s kärnvapenförbud. 
Dagens Nyheter, 30 augusti 2017

Vidare söker Hultqvist att på förhand själv bestämma villkoren för den utredning som behövs efter de amerikanska påtryckningarna genom att låsa diskussionen till att ”våra militära samarbeten inte får komma i kläm”. Han har därmed redan införlivat i sin syn på rödgrön försvarspolitik de villkor som USA ställt och fallit undan för utpressningen.

gotaplatsen16sept2017.png

Demonstration mot Aurora 17 vid Götaplatsen, Göteborg 16 september 2017.

Du som vill värna om världsfreden och en stabil alliansfri säkerhetspolitik, träd fram! Delta i protesterna mot Aurora 17!

Tord Björk


Aktivister för fred har publicerat texten i ett blogginlägg 12 september 2017.

Annonser

USA-lydighet hot mot alliansfri säkerhet

Det är en mycket betydelsefull process som nu gått i mål, den första multilaterala förhandlingen på kärnvapenområdet på drygt 20 år.

Utrikesminister Margot Wallström,
7 juli 2017

Stöd till FN:s arbete för kärnvapennedrustning och alliansfrihet har varit fasta hållpunkter i svensk politik. Det har skapat stabil säkerhet för Sverige och bidragit till avspänning. Nu intar försvarsminister Peter Hultqvist en USA-lydig position mot utrikesminister Margot Wallström och ersätter en fast politik med en svajig hållning.

andresschroder.png

Mijöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder

I det läget väljer Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder att också styra in sitt parti i USA-lydig riktning. Det är därför dags för alla röster som önskar en fast säkerhetspolitik som omvärlden kan lita på och ett Sverige som arbetar för världsfreden att höja sina röster och tillbakavisa de USA-lydiga krafterna.

De USA-lydiga intar den syn på världen som Nato har. Det är en värld som tar avstånd från Olof Palmes arbete för gemensam säkerhet. En värld där västvärldens alltmer centraliserade krigsmakt enbart står för fred och Ryssland utgör ett akut hot mot EU och Nato.

aurora12rand

Tankesmedjan Rand bidrar till krigshetsen

I denna värld antas Ryssland angripa sin största handelspartner EU och Nato genom anfall på Baltikum och Gotland med hjälp av en militär styrka som bygger på mindre än 8% av Natos samlade militära budget och en BNP lägre än Nordens BNP. Detta fantasifoster där Ryssland förväntas begå ekonomisk och militärt självmord är vad som de USA-lydiga lagt till grund för den militära övningen Aurora 17 tillsammans med USA och många andra Natoländer.

schroderetc11sept20172.pngETC 11 september 2017

På värdlandsavtalets nya villkor har därför amerikanska militären bjudits in för att agera anfallande part under övningen. Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder går i ETC till attack på fredsrörelsen och hävdar att vi överdriver i vår kritik av Aurora 17. Han deltar i de USA-lydigas taktik att med små steg som ena stunden sägs vara betydelsefulla och i nästa sekund påstås inte ha någon betydelse alls integrera Sverige på ena sidan i en upptrappning mot vår granne Ryssland.

”Ibland slås värdlandsavtalet upp väldigt stort men vi hade ju övningar med USA även innan det fanns… USA har ju för övrigt militär personal i många europeiska länder: Polen, alla baltstater, i Norge. Att det under en vecka kommer hit några stycken till Sverige tror jag inte påverkar Rysslands bedömning av oss särskilt mycket.”

Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder,
11 september 2017

Mp:s försvarssyn anpassas därmed till USA:s. Schröder väljer att hålla tyst i den nu avgörande frågan om Sverige ska böja sig för USA:s attack på decennier av svenskt arbeta via FN för kärnvapennedrustning och kärnvapenförbud. Därmed faller han i praktiken utrikesminister Wallström i ryggen.

hultqvistkarnvapen30aug2017.png

Dagens Nyheter 30 augusti 2017

Hultqvist har gått i polemik mot utrikesministern. Detta genom påståenden om att Sverige redan sagt att vi kan svika och vara betänkliga mot FN-avtalet om förbud mot kärnvapen vilket är att förfalska sanningen. Sveriges påpekanden har handlat om att stärka skrivningarna mot kärnvapen vilket är motsatsen av det Hultqvist försåtligt antyder.

Sverige ska ha en aktiv roll när det gäller att bekämpa kärnvapen. Det är en 50-årig tradition som vi ska fortsätta med. Det som inte får ske är att våra internationella samarbeten på det säkerhetspolitiska området i någon mening rubbas. De måste vara intakta.

Försvarsminister Peter Hultqvist,
30 augusti 2017

Vidare söker Hultqvist att på förhand själv bestämma villkoren för den utredning som behövs efter de amerikanska påtryckningarna genom att låsa diskussionen till att ”våra militära samarbeten inte får komma i kläm”. Han har därmed redan införlivat i sin syn på rödgrön försvarspolitik de villkor som USA ställt och fallit undan för utpressningen.

demogbg16sept2017.jpg

Du som vill värna om världsfreden och en stabil alliansfri säkerhetspolitik träd fram! Delta i protesterna mot Aurora 17!

Tord Björk

Aktivister för fred

 

Källor

[1] Holmbäck, Christopher: Jätteövning med Nato-länder i Sverige. ETC Inrikes, 11 september 2017.

[2] Lindgren, Stefan: Hultqvist faller undan, Stefan Lindgren. 8 dagar, 11 september 2017.

[3] Skoog, Olof: Sveriges avslutande uttalande vid förhandlingarna om kärnvapenförbud (PDF-format). 7 juli 2017.

Tyske utrikesministern i Moskva: Nej till upprustningsspiral och ja till Minsköverenskommelsen

Under sitt första utlandsbesök till Ryssland träffade den nye tyske utrikesministern Sigmar Gabriel sin kollega Sergej Lavrov i Moskva den 9 mars 2017.

sigmargabrielmotersergejlavrovimoskva9mars2017.png

Han betonade vikten av att stå emot den rustningsspiral som politiska uttalanden från Washington och andra håll leder till. På den gemensamma presskonferensen uttalade bägge utrikesministrarna gemensamt stöd för att stärka OSSE:s observatörer i Östra Ukraina. De talade även om vikten av Normandieformatet där Ukraina, Ryssland, Tyskland och Frankrike deltar i en kontaktgrupp på högsta ministernivå för att följa upp Minsköverenskommelsen.

sigmargabrielrysslandochukrainamasterespekteraminskovernskommelsen.png

Gabriel betonade enigheten mellan Ryssland och Tyskland om detta samarbete, men lade – som OSSE SMM:s vice chef Alexander Hug – också stor vikt vid att till syvende och sist är det de stridande parterna som måste visa fast vilja att följa den överenskommelse som de undertecknat i Minsk.

Särskilt betonade både Lavrov och Gabriel att den ekonomiska blockaden av Donbass måste upphöra. Sedan slutet av januari stoppar ukrainska ultranationalister under ledning av folkvalda i Rada alla järnvägstransporter från och till Donbass. Deras blockad av järnvägen på den ukrainska sidan är till stor skada för den metallurgiska industrin och kraftverk som är beroende av kol och malm som levereras från den motsatta sidan frontlinjen. Presidenten Porosjenko kallar blockaden illegal men saknar vilja eller förmåga att upprätthålla lag och ordning. Under pressträffen i Moskva var skillnaden mellan utrikesministrarna att Gabriel också protesterade mot det tillfälliga övertagande av industrin på Donbasssidan. Där genomförde myndigheterna detta 1 mars för att få igång industrin igen efter att blockaden tvingat den att stänga.

sigmargabrielharsamtalmedsergejlavrovimoskva9mars2017.png

Gabriel var påtagligt hjärtlig under den gemensamma presskonferensen. Han inledde med att gratulera Lavrov till att det på dagen var 13 år sedan denne tillträdde som utrikesminister och kallade honom för en kännare av internationell politik som ingen annan. Bägge utrikesministrarna betonade också den mellanfolkliga samlevnaden genom ungdomsutbyte och vänorter. Förbättringen av handeln utöver sanktionerna som kvarstår nämndes mer i förbifarten som en självklarhet.

sigmargabrielmotervladimirputinimoskva9mars2017.png

Gabriel mötte även president Vladimir Putin som passade på att bjuda in både förbundskansler Merkel och president Steinmeier till Ryssland. Putin bad även Gabriel att framföra hälsningar till Merkel och Gabriel svarade att han med stort nöje kommer att ge förbundskanslern inbjudan samt att han hoppades att möjligheten för ett besök kommer att erbjuda sig själv. Gabriel lade till att han trodde att presidenten också kommer att resa till Moskva.

Kontrasten till Margot Wallströms besök i Moskva 21 februari 2017 för möte med Sergej Lavrov kunde knappast vara större. Om det skrev Anna-Lena Laurén i Dagens Nyheter att det ”vittnar framför allt om en sak: Även om Sverige och Ryssland har börjat tala med varandra igen står man fortfarande oerhört långt ifrån varandra. Vad Ukraina beträffar närmade man sig inte varandra en centimeter”.

europaochrysslanddelaransvarforsakerhetenieuropa9mars2017.png

Wallström missade en historisk chans som hennes socialdemokratiske kollega från Tyskland ensam fick ta hand om istället. Gabriel öppnade för den historiska fredsrörelsens synsätt och lyfte perspektivet bortom de rådande konflikterna – ett synsätt som han inte stack under stol med att han stödjer. Men han valde att höja blicken och tala om det nödvändiga samarbete på sikt som måste växa fram med Ryssland för att främja fred. Ett synsätt som förr var en självklarhet för socialdemokrater och miljöpartister men som den nuvarande rödgröna svenska regeringen lagt åt sidan för att istället mer följa i Carl Bildts och Alliansens fotspår med ensidiga attacker på Ryssland kombinerat med satsningar på upprustning.

presstraffwallstromlavrovmoskva21febr2017.png

Margot Wallström och Sergej Lavrov i Moskva, 21 februari 2017.
Bild via SVT:s direktsändning av presskonferensen

När Wallström var i Moskva hade den icke-sanktionerade ekonomiska blockaden i Donbass som är så förödande för alla parter och i strid med Minsköverenskommelsen pågått i fyra veckor. Ändå hade Wallström inget att säga om detta och det är i rak motsättning till mötet mellan Gabriel och Lavrov. De två ministrarna fokuserade också på konkreta steg för att driva processen med implementering Minsköverenskommelsen framåt samt på att ställa samma krav på alla parter. Wallström talade vid sitt Moskvabesök inte heller, som sin kollega Lavrov, om vikten av det mellanfolkliga utbytet utan fokuserade istället på stärkande av handeln. Det fick henne att framstå som en billig krämare mer än som utrikesminister.

Mer blottlagd har den rödgröna utrikespolitiska misären – efter att Valter Mutt tvingades bort som utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet – knappast visat sig. För Europa och rödgröna fredskrafter är den nya tyska linjen hoppingivande. För Ukraina är inte minst kritiken av den ekonomiska blockaden och dess destruktiva följder särskilt välkommen för befolkningen på bägge sidor frontlinjen. Att fortsätta driva en svensk politik där enbart en part ska uppfylla Minsköverenskommelsen var från början oärligt och dömt att leda in i den återvändsgränd dit enögdhet har lett den västliga opinionen.

samarbetemedrysslandcentraltforfred9mars2017.png

Det är dags för fredsrörelsen att ta upp den chans som den tyske utrikesmi
nistern öppnat för. Det är dags att ta strid med massmedia och de politiker som är fast i de fiendebilder de målat åt sig själva och som lett till att de inte längre är intresserade av fred och konfliktlösning.

Tord Björk, Aktivister för fred och redaktör för Ukrainabulletinen