Nej till rasism, antisemitism, fiendebildstillverkning och förvrängning av historien

Attac Tyskland, Projektgrupp Europa och Projektgrupp globalisering och krig

Deklaration vid årsdagen för befrielsen av Auschwitz

Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz av Röda armén. Lägret var en del av den tyska fascismens mordsystem och har sedan dess varit en symbol för förintelsens mänsklighetsbrott mot judar. Auschwitz står också för alla andra människor ”som nationalsocialismen systematiskt mördade eller hade tänkt att utrota”, som det anges i Minnesdagsurkunden från 1996 – Sinti, Romer, funktionshindrade, sovjetiska krigsfångar, otaliga civila från Östeuropa, som i förintelselägren degraderades till ”omänniskor”, förslavades och mördades. Detta får aldrig glömmas bort och måste vara en påminnelse till dagens generationer att vara vaksamma mot alla de tendenser som ledde till Auschwitz, som är särskilt viktigt just nu med tanke på den fruktansvärda omfattningen av omänskliga ideologier och högerterrorism. Av dessa skäl är vi aktivt engagerade i kampen mot rasism, antisemitism, islamofobi, höger extremism nyfascism och social ojämlikhet.

Aldrig mer fascism, aldrig mer krig!

Vi är bekymrade över att lärdomarna från det förflutna blir alltmer bleka eller till och med instrumenteras för andra syften. Redan det hänsynslösa missbruket av Auschwitz för att rättfärdiga det internationella kriget mot Jugoslavien 1999 av den dåvarande utrikesministern Joschka Fischer var en chockerande relativisering av Förintelsen. Detta ledde med Kosovos avskiljande till den första gränsförändringen med militärmakt i Europa sedan 1945. Samtidigt förstörde Natos expansion österut möjligheterna för en säkerhetszon och samarbete från Lissabon till Vladivostok. Långt före Ukraina-krisen hade Ryssland än en gång stigmatiserats till fiende. För närvarande bevittnar vi en liknande stigmatisering av Kina och med hisnande hastighet är scenen på väg till ett kallt krig 2.0. Samtidigt håller en fiendebilden av islam – en extremt användbar fiendebild för krig i Mellanöstern och Nordafrika – på att byggas.

Vapen, vapenproduktion och arméer är nödvändiga förutsättningar för krig. En stor drivkraft för våld under kapitalistiska förhållanden är den världsomfattande jakten på råvaror och ständigt nya vinstkällor. Krig är sedan fortsättningen av vinstmaximering med militära medel. Men om befolkningar ska vara villiga att delta i konfrontation och krig beror också på motsvarande fiendebilder.

Fiendebilder – ideologisk grund för konfrontation och beredskap till aggression

Fiendebilder kännetecknas av en enkel, binär världsbild. Fienden framställs som helt ond medan ”vi” är de goda. För närvarande följer medierapportering om Ryssland och, mer nyligen, Kina i princip samma mönster. Nyanserna mellan absolut ondska och gott bleknar ut. Med tiden förankras fiendebilder.

Ett typiskt resultat av detta, i samband med det ryska Coronavaccinet, uttrycks av den dagliga Die Welt ”Även om en rysk produkt kan hålla i internationell konkurrens, är och förblir stämpeln att vara rysk ett stigma.” (4.11.2020; S. 10). Konsekvenserna av ett sådant uttalande blir helt uppenbara när man föreställer sig att istället för ryska, amerikanska eller till och med israeliska användes istället.

De flesta större medier är en del av denna dynamik. Närhelst det handlar om ”yttre fiender”, engagerar de sig ofta i att täcka upp för staten och sällan, om alls, i att ställa kritiska frågor. Overifierbara uttalanden från säkerhetstjänster blir plötsligt källor till obestridlig sanning. De senaste exemplen är de groteska orkestreringarna i fallet Skripal och Navalny.

Ingen fiendebild utan en idealiserad självbild

En fiendebild åtföljs alltid av en idealiserad självbild. Vi är de goda, de dåliga är de andra. Formeln stöds sedan ofta känslomässigt av patriotism. Men eftersom patriotism med rätta är diskrediterad i Tyskland, görs fler och fler försök att paketera det hela som europeisk patriotism. De som föredrar att inte prata om patriotism talar snarare om ”europeiska” värden. Men också detta är ett eurocentriskt överlägsenhetstänkande. Naturligtvis har värderingar som demokrati och mänskliga rättigheter – inklusive de av andra generationens mänskliga rättigheter som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter – universell giltighet som normativa vägledande principer. Men det är just denna universella giltighet som undermineras när den tillämpas selektivt i internationella relationer och utnyttjas för geopolitiska intressen.

Jämfört med Saudiarabien är Ryssland i en helt annan position när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Ändå bibehålls nära ekonomiska, politiska och militära förbindelser med Riyadh medan det är kallt krig förs mot Moskva.

Förfalskning av historien

En del av fiende- och självbildsproduktionen har alltid varit en aspekt av historieolitik, dvs. manipulation av den historiska verkligheten. Vi är chockade över att se att EU också förfalskar historien om det andra världskriget med sina över 70 miljoner döda, varav 27 miljoner sovjetiska medborgare. Till exempel i förklaringen ”vikten av att komma ihåg det europeiska förflutna för Europas framtid” från Europaparlamentet av 19.09.2019, där andra världskriget blev ett gemensamt företag för Hitler och Stalin. Detta är en skandalös relativisering av det tyska ansvaret för kriget. Liknande förfalskningar kan också hittas i kommissionens och rådets dokument.

Andra världskrigets historia har grundligt undersökts och dokumenterats. Bevisen att Hitler siktade på krig från början för att vända på resultaten från första världskriget och utsätta Östeuropa för ”mästarrasen” och ”folket utan utrymme” är överväldigande. Beviskedjan sträcker sig bland annat från hans bok ”Mein Kampf” och illusionen från den judiskt-bolsjevikiska världskonspirationen, till den massiva upprustningen efter 1933, ingripandet av ”Kondorlegion” på den fascistiska generalen Franco sida mot den valda regeringen i Spanien 1936-1939, annekteringen av Österrike i mars 1938, ockupationen av Sudetenland i oktober 1938 som Frankrike och England hade gått med på i Münchenavtalet, förstörelsen av Tjeckoslovakien fram till beslutet att invadera Polen i maj 1939. Tysklands ensamskuld bevisades också tydligt vid Nürnbergrättegångarna.

Man behöver inte vara historiker för att inse att påståendet i EU-parlamentets resolution att Hitler och Stalin tillsammans hade satt kursen för andra världskriget snedvrider krigets förhistoria.

Fredspolitik istället för kallt krig

Mot bakgrund av de dramatiska omvälvningarna i det internationella systemet, den förnyade ökningen av risken för kärnvapenkrig på grund av uppsägningen av avtal om vapenkontrollav och ny teknik – nyckelord: digitalisering, hypersoniska vapen, drönare – liksom de globala utmaningar som pandemier medför, ökande fattigdom och ökande rikedom, klimatkris och förlust av biologisk mångfald, är ett nytt kallt krig ren galenskap. Fredlig samexistens, förtroendeskapande åtgärder, internationell rätt och mänskliga rättigheter, internationellt samarbete och nedrustningsåtgärder är förutsättningar för att bemästra globala problem.

Det som krävs är breda solidaritetsbaserade, antirasistiska och antifascistiska allianser i kampen mot ojämlikhet, privatisering, militarisering och övervakning samt för att stärka de grundläggande rättigheterna och resolut miljö- och klimaträttvisa.

27 januari 2021

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s