När fred och miljö förenas kan vi förändra världen

Ungdomsblocket i massdemonstration under protesterna mot G20 mötet i Hamburg 2017

Vi såg det som viktigt att vi som engagerar oss främst i sociala frågor fick bättre kontakt med de som engagerar sig i miljöfrågor. Så säger Balint Josa från Budapest, ledaren för europeiska antirasistiska ungdomsnätverket UNITED. Det ledde till att detta nätverk stödde initiativet European/Prague Spring 2020 för att lyfta sambandet mellan freds- och klimatfrågor. Viktor Koren boende i Prag från internationella ungdomsnätverket Naturvännerna pekar på samma skäl varför de från andra hållet såg det som viktigt att sluta upp bakom det nya initiativet.

För dessa ungdomsnätverk är insikten om vikten att se större sammanhang väsentliga. Fred ser man inte bara som en fråga om vapen eller utrikespolitik utan också som en i första hand social fråga. Bland ungdomar idag ser man att miljöfrågan dominerar men ser gärna att det bygga en bro över klyftan gentemot sociala frågor oavsett om det egna nätverket har huvudtyngdpunkten i det sociala eller ekologiska fältet.

Antirasisternas och naturvännernas vilja att delta i samarbeten på tvärs över de gränser som det etablerade samhället försöker upprätthålla är ett tecken i tiden. Aldrig under 50 år som aktiv i folkrörelser har jag sett en så snabb utveckling där folkrörelser går samman och i täten för att organisera motstånd och alternativ till den rådande världsordningen och utvecklingsmodellen.

Det sker internationellt men också inte minst i Sverige. Coronakrisen har intensifierat viljan hos folkrörelser i hela världen att se sambanden mellan sociala och ekologiska frågor. Men de är sådana initiativ som redan var på gång innan pandemin slog till som nu får uppslutning. Hittills har de nya enande initiativen inte fått bred uppmärksamhet. Men de bygger alla på att bygga från basen i lokalsamhällen och med hjälp av demokratisk organisering i folkrörelser med ett internationalistiskt perspektiv. Ibland också med partier som deltagande. Det gör att det kan växa fram ett starkt samarbete där vi både tänker globalt och lokalt och handlar både lokalt och globalt.

I Sverige är det särskilt Nätverket Folk och Fred bildat 19 april som bygger en rörelse från grunden för både individer och organisationer. På initiativ från aktiva i miljörörelsen inte minst i landsortens byar och små städer har ett samarbete vuxit fram för både fred på Jorden och fred med Jorden. Detta nätverk vill lyfta fram namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap och uppmana organisationer att skriva på ett brev till regeringen om att signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Därtill ordna protester mot trakasserier av freds- och miljöröster samt militärövningen Aurora 11 och 30 maj. Protesten riktar sig mot värdlandsavtalet med Nato och militär upprustning, för fred, miljö och välfärd. Denna övning flyttas till kommande år på grund av coronakrisen men tillfället tas nu till vara för att lägga grunden i tid för en bred samling när väl militärövningen kan komma att ske av fredsröster som vill försvara alliansfriheten mot närmande till Nato.

Dessa aktioner som har bred uppslutning i freds- och miljörörelsen syftar till att ge ett folkligt mandat till återkommande Folk och Fred möten i Sälen varje januari som motvikt till Folk och Försvars sammankomster. På dessa har Natoförespråkare, storföretagens synsätt och skapande av yttre och inre fiendebilder fyllt mycket av innehållet de senare åren.

Parallellt med Nätverket Folk och Fred har också Nätverket Aurora 20 vuxit. Det bägge nätverken har samma politiska inriktning för fred, miljö och välfärd och ser bägge vikten av att nu lägga grunden för kommande samarbete mot militärövningar som Aurora och protester mot värdlandsavtalet med Nato. Skillnaden är att i Auroranätverket ingår också partier och verksamheten är mer begränsad än den Folk och Fred är på väg att få igång.

Internationellt sker samma typ av utveckling. European/Prague Spring 2020 är resultatet av tio års samarbete inom nätverket Pragvåren 2 mot högerextremism och populism. Detta nätverk växte fram ur European Social Forum i Malmö 2008 och har sin främsta styrka i att vara all-europeiskt med deltagande inte minst från Östeuropa inklusive länder utanför EU som Ryssland. 2015 startade Aktivister för fred i Sverige som en svensk gren av detta nätverk. Aktivister för fred har tillsammans med ryska medlemmar i nätverket arbetat för att protestera mot repression utan dubbla måttstockar på bägge sidor av väst-östkonflikten i både Ryssland, Ukraina och EU. Ett särskilt digitala seminarium också kallade webbinarium ordnades av European/Prague Spring på detta tema 25 april. Nu samlar initiativtagarna in namn på ett brev där flera fall av fängslanden och massmord uppmärksammas för att stärka internationell solidaritet mellan rörelser över alla gränser.

26 april ordnade också European/Prague Spring 2020 ett webbinarium på temat internationalistiska svar på coronakrisen. Här deltog Aleksander Buzgalin från ryska Alternativny, Leire Azkargota från det europeiska sekretariatet för Internationella folkförsamlingen IPA, Reiner Braun generalsekreterare för den i 128 år verksamma Internationella fredsbyrån IPB, Francine Mestrum från i internationella kommittén för World Social Forum, Peter Wahl från tyska Attac och Alina Aflicalor från United och Rumänien.

I en särskild självorganiserad ungdomssession deltog från Sverige undersköterskan Michel Diaz från Nej till Nato och småbrukaren Joel Holmdahl från NOrdBruk bland flera talare främst från Östeuropa. Alla blev överraskade av hur väl talare och diskussionen gett så mycket för alla, inte minst med tanke på att det var första gången som de 8 organisationer som stod bakom intiativet hade samarbetat. Ett initiativ som inlett europeiskt samarbete fram mot World Social Forum i Mexiko 2021.

Aktivister för fred deltar också i IPA, ett internationellt initiativ som är verksamt både i Europa och på de flesta andra kontinenter. Detta nätverk bärs fram i första hand av massrörelser som de jordlösas rörelse MST i Brasilien och World March of Women men partier ingår också. Nätverket har varit pådrivande bakom ett upprop om coronakrisen som hittills samlat 479 organisationer. Det har också genomfört aktioner mot sanktioner riktade mot Venezuela, Kuba och Iran samt hyllat alla de som arbetar och upprätthåller livet i samband med 1:a maj. Hittills är Aktivister för fred ensamma deltagare från Sverige i detta globala nätverk men vi hoppas att fler ansluter sig.

Tord Björk

Medlem i Aktivister för fred och en av initiativtagarna till Nätverket Folk och Fred

Tillsammans för fred och solidaritet under massdemonstration vid G20 mötet i Hamburg 2017

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s