Norden i rörelse: Nyhetsbrev för folkrörelser. Provnummer december 2018

Norden i rörelse är ett nyhetsbrev för folkrörelser som utges Aktivister för fred. Syftet är att stödja nordiskt samarbete. Här publiceras ett första provnummer från december 2018 både som nedladdningsbar PDF och i text. 

nir-s-1

Norden i rörelse finns ladda ner här i PDF-format.


Innehåll

Sidan 1:

Internationell solidaritet!
Vi har bara en planet!

Kan engagemanget för social rättvisa och miljön förenas? I Malmö i augusti gjordes ett försök. Den sjätte internationella konferensen för det som kallas nerväxt och på engelska degrowth hölls i staden. Den avslutades med en demonstration ordnad av lokala föreningar på temat Malmö för rättvisa. Parallellt ordnades Norden i rörelse. Ett möte med deltagare från Norden för att stärka folkrörelsesamarbete mellan länderna och från Ryssland och Spanien för att knyta internationella allianser. Ett av resultaten är detta nyhetsbrev. Mer hittar du när du läser vidare i tidningen.

Fler slagord var: Down with profit, down with greed, Economic justice is what we need.
No borders , no nations – stop deportations!

Demonstrationens krav:

  • En rättvis och inkluderande migrationspolitik
  • Miljörättvisa – globalt och lokalt- rättvisa mellan Nord och Syd, Öst och Väst
  • Välfärd – generös, inkluderande och hållbar – ett gott liv för alla
  • Nerväxt & ekonomisk rättvisa – hållbarhet och rättvisa i centrum av ekonomisk politik

Norden och världen efter Trident Juncture

Roy Pedersen, ordförande, LO Oslo: Fredsbevegelsen skal revitaliseres og bygges op fra grunden.

Aktivister för fred: Samarbeta för global avspänning och konstruktiva lösningar av väst-östkonflikten. s4-5

Nytt globalt initiativ: International Peoples’ Assembly

Folklig organisering på alla kontinenter. Folkrörelser i Latinamerika, Afrika, arabvärlden och Asien tar täten i kampen för att lösa sociala och ekologiska krisen. s15

Internationell aktionsdag för Odessa 2 maj 2019

5 år efter att en mobb attackerade ett fackföreningshus i Odessa 2014 och 42 personer dödades uppmanar nu flera till solidaritet. Låt inte våld tystas ner på grund av väst-östkonflikten. s12

Ytterligare smakprov på vad som finns i resten av nyhetsbrevet:

AKTIVISM: Nordiskt samarbete mellan folkrörelser och partier för social rättvisa, fred, miljö och internationell solidaritet. s2-3

MILJÖ: Finska omställningsrörelsen, Emmaus och miljörörelsen vill avskaffa landets ekologiska skuld.  s7

AKTIVISM: Ljus i mörkret; en rapport om nya initiativ i hela världen för att lösa den globala sociala, politiska och ekologiska krisen. s8-9

MILJÖ: Stort stöd för unga bönder och fiskare på Naturbrukskonferensen i Sverige och Globaliseringskonferansen i Norge. s10-11

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: Aktivister i Ryssland och Ukraina upp-manar: Stoppa repressionen på bägge sidor av väst-östkonflikten. s13

EUROPA: Debatt i Sverige om EU-valet och Vänsterpartiet. Enhedslisten och Folkebevægelsen mod EU går skilda vägar. s14

FRED: Europakonferens i Tyskland och European Forum i Bilbao verkar för avspänning mellan EU och Ryssland. s14

sidan 2-3

Nyhetsbrevet Norden i rörelse

Nyhetsbrevet Norden i rörelse ges ut som ett första provnummer med Aktivister för fred som utgivare. Fortsatt utgivning kan ske om intresse finns bland fler i de nordiska ländrna att vara kontaktperson eller på annat sätt delaktig i redaktionen eller spridning av nyhetsbrevet. Grundvalen för nyhetsbrevet är uttalandet från mötet Norden i rörelse i Malmö augusti 2018. Är du intresserad att prenumera på Norden i rörelse, bli kontaktperson eller på annat sätt bidra, hör av dig till: Tord Björk, tord.bjork@gmail.com

Norden i rörelse i Malmö

Vi deltagare på mötet Norden i rörelse vill uppmana till utökat nordiskt samarbete mellan folkrörelser och partier för social rättvisa, fred, miljö och internationell solidaritet. Vi har kommit från Danmark, Finland, Norge och Sverige med internationella gäster från Ryssland och Spanien för att börja ett sökande efter politiska brännpunkter där nordiskt samarbete kan vara till nytta. och för att få reda på mer om och diskutera vilka vidare internationella processer ett nordiskt samarbete kan vara del av.

Utgångspunkten har varit upprop från rörelser i nordiska länder kring frågor som försvar av strejkrätten, att ge alla rätt till bostad och staden, stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till storstad, gör inte offentlig sektor, mat, mark och vatten till en handelsvara eller Norden till en råvarukoloni för EU samt stoppa upprustningen av Norden och arbeta för fred med fredliga medel.

Vi deltagare på Norden i rörelser är engagerade i olika rörelser och politiska organisationer. Vi ser en attack på strejkrätten, aborträtten, yttrandefriheten eller någon annan av grundvalarna för olika folkrörelser som en attack på alla folkrörelser. Vi ser det också som centralt att folkrörelser samarbetar för konstruktiva lösningar som att bekämpa storföretagens ökade makt i samhället, offentliga investeringar för rättvis omställning, matsuveränitet och samarbeta mellan folkliga initiativ för fred och miljö som överbryggar konflikter mellan väst och öst och nord och syd.

De frågor där vi särskilt uppmanat till gemensam nordisk aktion är flera. En är försvar av nordiska familjejordbruket som blivit akut i och med sommarens torka samtidigt som pressen ökar i och med handelsavtal med länder som Brasilien, Argentina, Australien och Nya Zeeland för att öka exporten från storskaligt jordbruk på bekostnad av småbrukare i dessa länder och EU.

En annan är att stärka det EU-kritiska samarbetet i Norden, gärna kring frågor som motstånd mot EU:s ekonomiska politik. Den främjar storföretagens och kapitalägares makt särskilt i storstäderna på bekostnad av arbetarklassen och folk på landsbygden Centrum gynnas medan periferin inom medlemsländerna och i Europa missgynnas. En annan viktig fråga är motstånd mot EU:s militariserade flyktingpolitik.

En tredje är avspänning och nedrustning. Vi uppmanar till stöd för demonstrationen i Trondheim mot NATO-övningen Trident Juncture i oktober där också Sverige och Finland deltar. Upprustning och militarisering i Norden med medföljande ökade säkerhetspolitiska spänningar måste ersättas av arbete för fred på jorden och fred med jorden där folkliga initiativ blir pådrivande för en avspänningspolitik. Konkreta aktioner för att solidarisera oss med initiativ mot ökad repression i Ukraina och Ryssland är viktiga tillsammans med solidaritet med Odessa i samband med 5-årsminnet av attacken på fackföreningshuset 2 maj 2019.

Det främsta sättet att utöka det nordiska samarbetet är kring denna typ av aktioner och andra former för initiativ i sakfrågor. Det är också nödvändigt att stärka olika former av systemkritisk ideologi med bibehåller respekt för olika rörelsers integritet. Både folkrörelser och partier behöver stärka sin systemkritiska förståelse och verka för alternativ till den rådande världsordningen genom utbyte av erfarenheter och teoretisk utveckling.

Vi har inspirerats av Leire Azkargorta från europeiska sekretariatet för Internationella Folkens Samling.

För att stödja ett nordiskt samarbete vill vi starta verksamhet som underlättar aktioner och deltagande i internationella processer. Vi föreslår att i varje nordiskt land påbörja arbete med:

1. Bidra till och medverka i redaktionen för nyhetsbrev med arbetsnamnet Norden i rörelse.

2. Samma redaktion från de nordiska länderna kan också ta fram folkbildande material och bygger vidare på de texter som togs fram till Norden i rörelse och EU-kritiska mötet Ett annat Europa är möjligt i Göteborg 2017.

3. Organisera ett nytt Norden i rörelsemöte.

4. Informera om initiativet Internationella Folkens Samling och och delta i denna process när det närmar sig ett möte i Caracas.

5. Undersöka intresset för former som underlättar för betydligt flera att delta som nordiskt sommarläger, turné runtom i Norden eller andra förslag.

Deltagare på mötet Norden i rörelse:
Bevan Presley, medlem Enhedslistens internationella utvalg och Fredsministerium
Marko Ulvila, ordförande stiftelsen Siemenpu (miljöbistånd), grön politiker i Tammerfors.
Igor Gotlib, Pragvåren 2 mot högerextremism och populism
Gunnar Ottne, Bevegelsen for Sosialisme
Ellie Cijvat, samordnare Jordens Vänners Bonde- och urfolksutskott
Birgitta Hedström, Odlarföreningen Små Frön
Per Hernmar, Folkrörelsen Nej till EU
Lars Jirven, Folkrörelsen Nej till EU
Torben Staer, Malmö Jordens Vänner
Charlotte Eliasson, Feministiskt Initiativ, Malmö
Tord Björk, Aktivister för fred
PO Larsson, Socialistiska Partiets ekosocialistiska programarbete
Lars Igeland, Jordens Vänners trafikutskott, aktiv i Österfärnebo mot skolnedläggning, SOL nätverket för Stad och Land

Inspiration för Norden i rörelse

Sociala rättigheter

Försvara strejkrätten:
https://forsvarastrejkratten.wordpress.com

EU:s sociala dumpning i transportsektorn fortsätter:
https://arbejderen.dk/fagligt/social-dumping-i-eu-ruller-videre

Demo for velfærd 17 maj Köpenhamn. Det sammenhold, der er skabt gennem OK-kampen, skal bruges i kampen mod kommende nedskæringer i kommuner og regioner, mener københavnske fagforeninger:
https://arbejderen.dk/fagligt/demo-velfærd

Bostadsfrågan måste upp på agendan nu!:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/p6kezR/bostadsfragan-maste-upp-pa-agendan–nu

Förortsforum 2018: Bygg om Sverige jämlikt och hållbart:
http://offensiv.socialisterna.org/sv/1302/inrikes/14331:
https://www.etc.se/inrikes/invanarna-staller-krav-infor-jarvaveckan
http://www.internationalen.se/2018/05/forortsforum-i-husby-sverige-slits-isar

Naturförvaltning:

Stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till storstad!:
http://www.naturbrukskonferensen.se/?p=365
Mer uttalanden och artiklar på: http://www.naturbrukskonferensen.se/

Utan bönder ingen civil beredskap:
https://www.skrivunder.com/utan_bonder_ingen_civil_beredskap

Fred: se nästa uppslag

EU och internationella handelsavtal:

Norges avståelse av suverenitet til EU, sist til energibyrået ACER, er grunnlovsstridig
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

Island: Acer vil kunne ødelegge konkurranseevnen
https://neitileu.no/aktuelt/island-acer-vil-kunne-odelegge-konkurranseevnen

EU-politiker driver igenom PESCO utan debatt
http://nejtilleu.se/2017/12/eu-politiker-driver-igenom-pesco-utan-debatt/

Alternativ handelspolitik
https://noah.dk/program/okonomisk-retfaerdighed/alternativ-handelspolitik

Kvarnby folkhögskola

Norden i rörelse hölls på Kvarnby Folkhögskolas största skolenhet i Gullvik på Västra Hindbyvägen 14. Här startades Vänsterns Akademi 2008 utöver andra folkhögskolekurser. Bland de som driver skolan ingår många föreningar inom Vänsterpartiet och Ung Vänster samt lokalföreningar inom Vänsterns studentförbund, SAC-Syndikalisternas, Syndikalistiska ungdomsförbundets, Socialistiska partiet och Jordens vänner.

Degrowth

Den sjätte internationella Degrowthkonferensen för ekologisk hållbarhet och social jämlikhet hölls i Malmö 21-15.8. Temat var Dialoger i en turbulent tid. 800 deltagare kunde ta del av 150 aktiviteter. Konferensen avslutades med en demonstration där Norden i rörelse deltog.
Länk: https://malmo.degrowth.org

s4-5

Norden och världen efter Trident Juncture

Det svenska och finska deltagandet i NATO-övningen i Norge öppnar för globalt skifte i maktbalansen mellan väst och öst. En framflyttning av västmakternas militära baser med utländska soldater in i Norge och Baltikum sker med avancerade NATO installationer allt tätare på ryska gränsen. Nu följer också förslag om kärnvapenbestyckade flygplan nära Rysslands gränser med EU:s välsignelse. Det är dags att inte bara fredsrörelsen utan alla folkrörelser och partier gör motstånd och deltar i det europeiska uppvaknandet mot ökade risker för kärnvapenkrig och för avspänning mellan EU och Ryssland.

Sveriges deltagande i NATO-övningen Trident Juncture motiverades av vad som kallas solidaritetsklausulen i Lissabonfördraget. Detta EU-fördrag omfattar inte bara att medlemsländer ska ställa upp för varandra i händelse av krig utan innefattar också Norge. Nu börjar ledande utrikespolitiska kretsar i Tyskland i dialog med samma kretsar i Frankrike använda Lissabonfördraget för att finna en väg till att kärnvapenbestycka den EU-armé som man anser nödvändig. De franska kärnvapnen skulle med solidaritetsklausulen som grund placeras ut också i andra medlemsländer och på så sätt de facto bli del av ett kärnvapenbestyckat EU-försvar. Om dessutom USA drar tillbaka sitt kärnvapenbeskydd kan franska flygplan med kärnvapen placeras nära Ryssland. Med hjälp av EU eller NATO eller bägge drar sig västmakternas krigsmakt med allt fler militära installationer allt närmare den ryska gränsen. Särskilt drastiskt sker detta i Norden och Östersjöområdet.

Nordens samtliga parlamentariska vänsterpartiers ledare gav förra året legitimitet åt västmakternas militära framflyttning och upprustning. Detta genom att peka ut Ryssland som den värsta förbrytaren mot folkrätten i en gemensam artikel. Övriga partier i Norden sluter än mer upp bakom krigshets mot Ryssland och upprustning.

Runtom i Europa finns rakt motsatt reaktion på den rådande situationen. I Bilbao samlades 9 – 11 november European Forum. Där enades ett stort antal vänsterpartier, några miljöpartier och närstående om att arbeta för en Pan-Europeisk konferens för fred och gemensam säkerhet för Europas alla länder med kringliggande regioner innefattande också asylrätt och solidarisk ansvarsfördelning av flyktingmottagning. I Tyskland arrangerade i oktober Attac en Europakonferens med stöd av IG metall och andra stora fackföreningar, tyska Jordens Vänner och Via Campesina med flera. Mötet gav högsta prioritet åt en ”ny politik för avspänning mellan EU och Ryssland” och kravet på gemensam zon för samarbete och gemensam säkerhet från Lissabon till Vladivostok hälsades välkommen av deltagarna.

Denna hållning som funnits en tid har haft svårighet att nå ut i Norden till och med inom fredsrörelsen. Det har funnits stora svårigheter att mobilisera mot de nordiska ländernas deltagande i den integrering av EU och NATO:s militarisering som Trident Juncture är ett uttryck för.

Samtidigt har det funnits lovvärda inslag. 34 mindre fredsorganisationer i Norden har enats om en protest mot militariseringen av Norden med dess många inslag av att göra våra länder till led i global krigföring. Den multinationella militärövningen Aurora i Sverige och NATO övningen Trident Juncture i Norge har mött protester med uppslutning från flera olika håll. Det som ger särskild tyngd och hopp är att starka LO avdelningarna i Norge i Oslo, Trondheim och Stavanger slöt upp bakom bakom de gemensamma manifestationerna mot NATO övningen och mot utländska baser på norsk jord.

Aktivister för fred föreslår nu att folkrörelser och fredssinnade partier i Norden mer aktivt samarbetar för global avspänning och konstruktiva lösningar av väst-östkonflikten. Vi föreslår att murarna mellan folkrörelser och partier rivs med fokus på att sätta sakpolitiken främst. Det kan gärna ske i samverkan med initiativ där partier och folkrörelser samverkar som European Forum eller det globala International Peoples’ Assembly som inspirerat till mötet Norden i rörelse som hölls i Malmö i augusti och det breda arbete som International Peace Bureau bedriver. Särskilt angeläget är ökad samverkan som för samman flykting- och fredsfrågan.

För detta föreslår vi:

– Ökad samverkan för att sprida information och aktivt delta i aktioner inom Norden, Europa eller globalt för att bidra till avspänning i väst-östkonflikten och mot skapandet av fiendebilder.

– 2 maj 2019 är det fem år sedan ett fackföreningshus i Odessa attackerades och sattes i brand av en mobb och minst 42 människor dog. Det blev en av brännpunkterna i den globala konflikten genom att det ledde till en eskalering av Ukrainakonflikten. Vi föreslår enkla solidaritetsaktioner lokalt från 1 maj och månaden ut för att ge stöd åt överlevare och deras sympatisörer samt kräva internationell utredning.

– Den ökade spänningen mellan väst och öst bidrar till ökat förtryck mot politisk opposition på flera håll. Medvetenheten behöver öka om hur förtrycket förstärker varandra på bägge sidor och särskilt i Ryssland och Ukraina som mest intensivt är utsatta. Gärna genom ett gemensamt nordiskt seminarium och samtidiga protester mot förtrycket i både Ryssland och Ukraina.

– En gemensam nordisk folkbildningssatsning för fred på jorden och fred med jorden för att sätta in den pågående militariseringen och öst-västkonflikten in i ett bredare globalt socialt och ekologiskt sammanhang.

– Gärna använda sig av den samverkan som påbörjades med Norden i rörelse mötet i Malmö och det nyhetsbrev med samma namn som nu kommer med ett första provnummer med denna uppmaning som ledare.

Aktivister för fred
Blogg/hemsida: https://aktivisterforfred.wordpress.com
Sida på facebook: https://www.facebook.com/aktivisterforfred

Fredsbevegelsen skal revitaliseres og bygges op fra grunden.

Roy Pedersen

LO avdelningar i Norge slöt upp i protesterna mot NATO-övningen Trident Juncture. I en intervju i danska tidningen Arbejderen förklarar ordförande i LO Oslo med 115000 medlemmar varför. Här är utdrag ur intervjun:

LO Oslos bestyrelse vedtog enstemmigt en appel imod, at flere hundrede amerikanske soldater udstationeres i Norge. ”Fra nu af har vi amerikanske soldater på norsk jord. Dette ændrer den norske base- og atompolitik om ikke at have fremmede tropper og atomvåben stationeret i landet i fredstid. Vi vil noget andet. Vi har brug for politikere, der siger, at milliarder til ny oprustning ikke er svaret på vores udfordringer, både i øst eller vest”, lyder det i appellen. Den lokale LO-formand er tidligere jord- og betonarbejder og har i mange år været formand for byggearbejderne i Oslo. – Vi siger i det hele taget nej til, at norsk sikkerhedspolitik har ændret sig til at blive aktivistisk og ”out-of-area”, tilføjer Roy Pedersen. ”[D]et vigtigste er, at vi vender os imod oprustningen. Der må være plads til begge holdninger om fortsat NATO-medlemskab. Paroler må ikke splitte os.” ”– Hvad med at række ud og samarbejde internationalt i Norden og Tyskland? Vi vil også være glade, hvis det danske LO reagerede, siger en optimistisk Roy Pedersen.”

https://arbejderen.dk/udland/lo-oslo-anbefalede-protester-mod-nato

Nya initiativ till nordiskt fredssamarbete

Fredsrörelsen i Norden och kringliggande länder samarbetar alltmer. Lärare för fred har en hemsida där man kan hitta många upprop för fred och mycket annat under rubriker som aktuellt, fredsrörelsen, kalendarium, skola, forskning och litteratur.
https://www.laraforfred.se

Stoppa upprustningen i Norden – Fred med fredliga medel:
http://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-12-Upprustningen-i-Norden-Svensk-text.pdf

Grannar som vänner, inte fiender, nordiskt brev efter Rysslandsresa
https://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2018/07/%C3%96ppet-brev-till-de-nordiska-regeringarna.pdf

Call for the Baltic – A Sea of Peace
Peace amongst people and protection for the environment!
http://www.naisetrauhanpuolesta.org/call-for-the-baltic-sea-a-sea-of-peace

s6

Nato-opprustinga av Norden øker faren for krig

Utdrag ur artikel av Jo Jenseg ledare för LO i Stavanger med omland på Radikal Portal

”Det blir nå etablert amerikanske militær baser på norsk jord, på Værnes og Setermoen. USA har planar for Rygge flystasjon. 10,3 millionar dollar står alt på budsjettet for Kongressen. Rygge skal tena som depot og vedlikehaldsbase for F-35-flya, kanskje ikkje bare for dei norske, men for alle europeiske F-35-fly. Datasystema på desse flya kan rapportera direkte til USA, liksom radarstsjonen i Vardø, som nå blir oppgradert. Andøya vil og mest sannsynleg de facto bli ein amerikansk base i Norge.” ”Me må saman protestere mot krigsøvelser og opprustning. Det er ein opprustning betalt av folks velferd, og som truer befolkningen med atomkrigvanvidd.”

https://radikalportal.no/2018/10/15/nato-opprustinga-av-norden-oker-faren-for-krig

Asbjörn Wahl hyllad med konferens för sin politiska och fackliga gärning

En verden i krise – venstresidas utfordringer, Kan arbeiderklassen forandre verden? Identiteter i alle land, foren dere? och Fagbevegelsen og klimakrisa – hvor står vi? var teman på den konferens i Oslo som hölls 28 november som hyllning till den facklige ledaren Asbjörn Wahl. Knappt någon annan i Norden har stått fram som en så enande kraft i folkrörelsernas gemensamma kamp för att lösa vår tids sociala och ekologiska kris. Konferensen var en passande gåva till hans intellektuella och praktiska gärning.

Asbjörn Wahl var ledare för Aksjon for Velferdsstaten under många år, ett samarbete mellan fackföreningar och andra organisationer i Norge. Han arbetade globalt i Transportarbetarförbundet med klimatfrågorna. Som få andra fackliga aktivister har han deltagit i olika toppmötesprotester och står för ett tydligt avståndstagande till EU. När jag ringde honom för att be honom komma och tala på Göteborgsaktionens motkonferens under EU-toppmötet i 2001 hade jag inget att erbjuda. Varken resebidrag, övernattning eller arvode. Jag kommer blev beskedet snabbt. Det är bara att hoppas att Asbjörn Wahl fortsätter med sin folkbildande och politiska förmåga att stärka nordiskt och internationellt folkrörelsesamarbete. Tord Björk

Ny bok: Fagbevegelsen i samfunnskampen

Progressivt forlag har gett ut en antologi med Asbjörn Wahls texter om globalisering, EU:s kris, arbetsliv, klasspolitik och klimatkamp: ”Problemet i dag er ikke at høyresiden fører høyrepolitikk, annet kan vi ikke vente. Problemet er at vi ikke har en venstreside som gjør opprør, som bekjemper markedsmakt og autoritære tendenser når de er i maktposisjon, som mangler visjoner og evne til å lede samfunnet i en annen retning.”

Goda nyheter från Danmark

”Nu kan vi for alvor sætte turbo på vores ideer.” Så skriver föreningen Solidaritet efter att ha fått en ansökan på 1,3 miljoner beviljad till en nättidning. Det är goda nyheter. Sedan hemsidan Modkraft lades ner har det saknats en plats att gå till för att få en bild av läget i Danmark.

s7

Vi flyttar fram den ekologiska skuldens dag!

Vi utmanar alla att komma med och göra en KURSÄNDRING!

Vi är bekymrade eftersom finländarnas nuvarande konsumtionsvanor gör att mänskligheten skulle behöva 3,4 jordklot – och vi har bara ett. ANSVARET för åtgärderna ligger framför allt hos rika länder såsom Finland, vars rikedom och välfärd grundar sig på överkonsumtion av naturresurser och överbelastning av naturen. Största delen av överkonsumtionens skadeverkningar syns inte ens i Finland eftersom den energi och de produkter som vi använder har sitt huvudsakliga ursprung någon annanstans. Dessutom är en del av konsumtionens miljöpåverkan global, såsom klimatförändringen, och det är världens fattiga som lider mest av följderna.

Vi utmanar medborgargrupper, beslutsfattare, samfund och enskilda personer att tillsammans flytta den ekologiska skuldens dag i Finland närmare sommaren till att börja med och på ett årtionde till årets sista dag. Det här lyckas genom att förnya Finland med hjälp av de tio rimliga krav som skrevs i Koli hösten 2009:

1. En djupgående förändring av livsstilen är nödvändig. Teknologin allena kan inte rädda oss.

2. Det behövs gemensamma, bindande begränsningar av konsumtionen. Vi måste sluta äta från kommande generationers bord.

3. En minskning av energiförbrukningen är vår enda möjlighet att tillräckligt snabbt reagera på klimatkrisens utmaning. Konsumtionen bör minskas rättvist och kontrollerat.

4. Inhemsk, decentraliserad och förnybar energiproduktion behöver utvecklas istället för kärnenergi och urangruvor.

5. Reklamen bör begränsas. Den skapar konstgjorda behov.

6. Utplånandet av lokal kunskap bör stoppas. Erfarenhetsbaserad visdom behövs i vår värld som befinner sig i ekologisk kris.

7. Förbrukning av naturresurser bör beskattas progressivt.

8. Den militära upprustningen bör upphöra. Den stjäl kraftresurser som mänskligheten behöver för att bekämpa klimatkrisen.

9. På vårt begränsade jordklot måste vi sluta eftersträva ständig tillväxt.

10. Rimlighet till heders. Den frigör oss från konsumtionsberoende.

Vi vill leva ett gott och fullödigt liv under årets alla dagar utan att belasta andra med överkonsumtion. Med dessa rimliga krav skulle den ekologiska skuldens dag flyttas ett långt steg framåt mot ett liv som motsvarar jordklotets kapacitet. För att förverkliga det här behövs väldigt många människor och deras samfund. Olika aktörer deltar utifrån sina egna förutsättningar – huvudsaken är att vi är många och att det gemensamma målet är att flytta fram den ekologiska skuldens dag.

Undertecknare:
CRASH
Emmaus Aurinkotehdas
Emmaus Finland
Emmaus Helsinki
Emmaus-Westervik
Emmaus Åland
Jakobstad för hållbar utveckling
Katajamäen yhteisö
Kehitysmaayhdistys Pääskyt
Kohtuus Etelä-Karjala
Kohtuusklubi, SLL Uudenmaan piiri
Kymenlaakson kohtuustoimintanet
Luonto-liitto
Maan ystävät – Jordens Vänner
Omställning Pargas – Transition Pargas
Omställning Älvbyarna
Omställning Vasa – Siirtymäliike Vaasa
Omställning Nordöstra Korsholm
Omställning Österbotten
Pohjois-Karjalan Kohtuusliike
Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Salon TasausKohtuusPaja
Sinapinsiemen
SLL Hirvijokilaakso
Suomen Commons Assembly
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt
Tampereen Maan ystävät
Uusi Tuuli
Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening
Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry – Gröna Förbundet för Livets Beskydd
Ympäristö ja kehitys
Ålands Natur och Miljö
Overshoot day

Den ekologiska skuldens dag (Overshoot Day) är den beräknade dag på året då vår konsumtion överskrider jordklotets förmåga att producera förnyelsebara naturresurser och ta hand om de växthusgasutsläpp som användningen av fossila bränslen ger upphov till. Under årets 100 första dagar förbrukar finländarna sin del av jordklotets resurser. Ifjol inföll den ekologiska skuldens dag i Finland 17.4 och den kommer tidigare från år till år. Vi vill att Finland förändras till ett rimligt samhälle och att den ekologiska skuldens dag förpassas till historien.

Finlands Sociala Forum

Finland är tillsammans med Norge enda landet i Europa där nationella sociala forum hålls fortfarande. I år hölls mötet 21-22.4 för att stödja global rättvisa demokratiskt. Se också sista sidan.

s8-9

Ljus i mörkret

Mittuppslag med hoppingivande initiativ runt hela världen

nir-s-8-9

s10

Utan unga nya bönder ingen framtid för jordbruk eller Sverige!

Utan unga nya bönder ingen framtid för jordbruk eller Sverige! Det blev ett huvudbudskap från Naturbrukskonferensen 2018 när småbrukare, stadsodlare och miljö- och solidaritetsengagerade träffades för att makten över mat och naturbruk tas från storföretagen och hamnar i demokratiska händer.

Nyckel till vår framtid ligger i att Sverige och planeten lämnas vidare till kommande generationer i ett gott skick. Här har familjejordbrukare och andra som arbetar på fälten och i skogen för att tillfredsställa våra behov den avgörande rollen.

Artutrotningen, alltmer försämrade matjordar och globala uppvärmningen visar på en accelererande sammantagen kris. Den är skapad av den rådande världsordningen där storföretagen och bankerna ges alltmer utrymme och bestämmanderätt var, när och på vilket sätt naturen brukas. Gemensamma kunskaper i lokalsamhällen måste ges företräde framför kortsiktiga vinstintressen när eller om det blir konflikt med storföretagen.

Viktigt att arbeta nu för är:

1. Utan unga bönder ingen framtid

En samlad satsning från samhället både från offentligt håll och från oss i civila samhället behövs för att ge bättre villkor för unga att etablera sig som jordbrukare.

2. Utan bönder ingen civil beredskap eller fred

Lyft böndernas roll för att möta kriser och motverka krig.

3. Värna matsuveräniteten och makten över skogen i Sverige

Ge begreppet matsuveränitet innehåll genom motstånd mot orättvisa handelsavtal som ger upp makten till storföretagen på jordbrukares bekostnad i alla delar av världen och ny kampanj mot att ge EU överstatlig makt över svensk skog.

4. Utan bondekunskap inget framtida jordbruk

Stöd spridning av svenska småbrukares erfarenheter av systematiskt försämrade villkor för svenskt jordbruk och hur det kan motverkas.

Utdrag ur uttalande från Naturbrukskonferensen 26-28 oktober 2018 på kursgården Lindsberg i Falun.

Arrangörer var Förbundet Sveriges Småbrukare, Jordens Vänner och Odlingsföreningen Små Frön. Medverkade gjorde bl.a. Akitvister för fred, Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Gulliga folkrörelsen och Nordbruk.

Praktiska tips ingår på Naturbrukskonferenserna. Här instruerar en skogsbonde från Dalarna Rasmus från kollektivet på Lindsberg.

Mer information:
http://www.naturbrukskonferensen.se

s11

Globaliseringskonferansen:

Ta havet tilbake og jorda i bruk!

Årets Globaliseringskonferanse slutade med stor uppslutning 14 oktober i Jakobs kyrka i Oslo när 650 mötte upp i en fullsatt sal för havet och jorden. En allianse för en ny fiskeri- og jordbrukspolitik bildades med stöd av 11 organisationer. De skriver:

Kustfiskare och småbrukare byggde upp landet Norge. Idag är deras näringar hotade. På fem år har priset för att etablera sig inom fisket tiodubblats och unga har ingen chans att komma in i yrket medan etablerade fiskare pressas av skulder till bankerna. Bondgårdar läggs ner i rasande fart medan det blir allt svårare för ungdom som vill in i jordbruket.

Alliansen för fram10 politiska krav, däribland:

– Verdiene fra jordbruket og fisket må komme lokalsamfunn til gode, både i dag og i framtida

– Ungdom må gis tilgang til fiskekvoter og gårdsbruk

– Solidaritetsprinsipp må ligge til grunn: Norsk matproduksjon må ikke skje på bekostning av andres ressurser!

Undertecknare: Norges Sosiale Forum, Norges Kystfiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kystopprøret, Alliansen ny landbrukspolitikk, Spire, Natur og Ungdom, Latin-Amerikagruppene i Norge, Attac, For velferdsstaten, Økologisk Norge.

https://okologisknorge.no/politikk/ta-havet-tilbake-og-jorda-i-bruk

Norges Sosiale Forum

Globaliseringskonferansen organiseras sedan 1999 av 72 organisationer som är med i Norges Sosiale Forum. Temat i år var makt. Under flera dagar vartannat år arrangeras ett stort antal aktiviteter. Talare i år var bl.a. Vandana Shiva och Francia Márques, bägge mottagare av Right Livelihood Award.

Kustuppror

I hela Europa ökar spänningarna mellan periferi och centrum. En accelererande centralisering av ekonomiska makten slår ut lokalsamhälle efter lokalsamhälle. I Norge har det lett till bildandet av Kystopprøret 2017. Det är dags att ta landsbygden och primärnäringarna på allvar.

Tar dæm fisken, tar dæm oss alle

Tusen takk for ei sykt bra helg i Oslo! Dere forener krefter i den videre kampen. Kystopprørets hälsning till Globaliseringskonferansen på sociala medier.

s12

Ett upprop för internationella aktioner på femårsdagen av attacken mot fackföreningshuset i Odessa, Ukraina

2 maj, 2019, kommer att markera femårsdagen sedan en högerextremistisk mobb attackerade fackföreningshuset i Odessa, Ukraina, en tragedi som resulterade i åtminstone 42 människors död och mer än 100 skadade. Än i dag finns ingen rättvisa i sikte för offrens närstående.

Dessa dödsfall 2 maj, 2014, kom bara månader efter att den demokratiskt valde presidenten med våld avsattes av politiker, stora protester och våldsamma högerextrema organisationer. Detta resulterade i växande spänningar i Odessa i flera veckor, vilket kulminerade i gatuvåld och mobbens attack mot fackföreningshuset.

Många videor, tagna med mobiltelefoner, av attacken har postats på internet, som tydligt visar folk som sätter eld på fackföreningshuset med molotov cocktails. Människor kan ses hoppa från brinnande fönster och dö när de faller till marken. Människor som låg på asfalten och de som försökte fly misshandlades brutalt med slagträd och andra vapen. Till dags datum, har ingen av förövarna till dessa bestialiska handlingar förts inför rätta.

Samtidigt har överlevare från mordbranden samt många av deras sympatisörer arresterats och många sitter fortfarande inspärrade, och många har aldrig åtalats för något brott. Familjemedlemmar, vänner och anhängare till offren samt överlevare har vid upprepade tillfällen hållit minnesstunder vid platsen där morden begicks, och krävt en internationell utredning som kan leda fram till åtal av de ansvariga.

Varje år 2 maj, samlas tusentals Odessabor där, trots upprepade hot av högerextremistiska organisationer att anfalla de sörjande. Organisationerna nedan uppmanar all de som värdesätter rättvisa att hålla lokala evenemang 2 maj i solidaritet med Odessa folk samt för att stödja deras krav på en internationell utredning.

Vidare manar vi till ett slut på trakasserier och juridiskt förtryck av överlevare från tragedin 2 maj, av deras släktingar och anhängare, samt av journalister som försöker utreda situationen.

Initiativet till detta upprop har tagits av The Odessa Solidarity Campaign (USA) och Pragvåren 2 (Europa). Det stöttas av följande organisationer och individer:

Organisationer:

• Aktivister för fred (Sverige)
• United National Antiwar Coalition (USA)
• Virginia Defenders for Freedom, Justice and Equality (USA)

Individer:

– Phil Wilayto, redaktör på The Virginia Defender newspaper; Richmond, USA
– Tord Björk, Pragvåren 2 Nätverk mot Högerextremism och -Populism; Kristianstad, Sverige
– Matyas Benyik, Ordförande för ATTAC Ungern, Ordförande för MEBAL (Ungerns Förenade Vänsterförbund); Budapest, Ungern
– Mikael Böök, fredsaktivist; Lovisa, Finland
– Leo Gabriel, International Council of the World Social Forum; Wien, Österrike
– Igor Gotlib, samhällsaktivist; Sankt Petersburg, Ryssland
– Divina Levrini, Artist och aktivist på Ship to Gaza; Malmö, Sverige
– Presley, fredsaktivist; Köpenhamn, Danmark
– Mirek Prokes, Defence for Children International/tjeckiska avdelningen; Prag, Tjeckien
– Aslak Storaker, Bevegelsen for Sosialisme, Norge
– Bo Sundbäck, Aktivister För Fred; Åmotfors, Sverige
– Poul Eck Sørensen, konsulent, Esbjerg, Danmark
– Marko Ulvila, miljöaktivist; Tammerfors, Finland
– Thomas Wallgren, professor i filosofi, Helsingfors, Finland

Upprop; Världen i solidaritet med Odessa:
https://aktivisterforfred.wordpress.com/2018/04/29/minns-odessamassakern-och-tragedin-solidaritet-med-offren-och-deras-slaktingar-bygg-fred-i-europa-nu

Solidaritet med Odessa 2018

(Bildtexter) Graz, Prag, Uppsala, Nordiska Fredssamtal i Degerfors

s13

PS2

Uppropet mot politiskt förtryck är ett resultat av många år av strävan inom nätverket Pragvåren 2 (PS2) för att skapa dialog mellan civila samhället på bägge sidor om konfliktlinjen i Ukraina och Europa. Nätverket bildades av främst central- och östeuropeiska deltagare på European Social Forum i Malmö 2008. På konferensen mot högerextremism och populism i en tid av social och ekologisk kris i Prag 2010 kunde nätverket starta sin verksamhet. På World Social Forum i Tunis 2015 lyckades nätverket föra samman deltagare från Donetsk och Kiev.

Mot politiskt förtryck i Ryssland och Ukraina

Den aktuella konfrontationen mellan Ryssland och Väst, ofta karaktäriserad som ett “nytt kallt krig”, har lett, bland annat, till växande politiskt förtryck på båda sidor, då de styrande regimerna förföljer sina motståndare, och ofta anklagar dem för (verkliga eller fiktiva) kopplingar till den “geopolitiska fienden”. På den västliga sidan, är situationen särskilt ödesdiger I Ukraina där regimen framställer sig själv som att stå på “Västs främre försvarslinje”. I nuläget, både I Ryssland och I Ukraina, beräknas 100-tals människor sitta fängslade för icke våldsamma politiska aktiviteter.

Att avskaffa repressiv lagstiftning, att stoppa politisk förföljelse, samt att frisläppa politiska fångar är en väsentlig del av en välbehövlig omsvängning av det “nya kalla krigets” farliga och konfrontativa logik på båda sidor. Den nuvarande situationen I både Ryssland och Ukraina är allvarlig nog att den kräver internationell uppmärksamhet och kampanjarbete. Alla på den europeiska kontinenten, som kämpar för ett fredligt och solidariskt Europa och som bryr sig om att försvara mänskliga rättigheter för alla, bör vara likaledes uppmärksamma på den antidemokratiska och repressiva tillämpningen i Ryssland och Ukraina, då dessa två stater (där Ukraina stödjs av Väst på många nivåer) ägnar sig åt en fruktlös, förödande konfrontation. Om vi inte här kan motsätta oss förtrycket på ett objektivt sätt, kan vi inte trovärdigt försvara mänskliga rättigheter annorstädes heller.

Speciellt kräver detta aktioner som riktar in sig på:

1) att släppa fri politiska fångar I Ryssland, särskilt de fall som tydligt baseras på fabricerade åtal som Oyub Titiyev i Tjetjenien, Yury Dmitriyev I Karelen, samt anarkist tillika Antifa-aktivister från Penza och Sankt Petersburg anklagade för att skapa “nätverket” “terroristsamfundet”.

2) att släppa fri politiska fångar I Ukraina, särskilt de som är fängslade för fredlig opposition och anti-krigsaktiviteter som 84-åriga Mekhti Logunov I Kharkov, Eduard Kovalenko I Genichesk, samt andra. Att häva uppdiktade fall mot journalister som motsätter sig auktoriteterna, särskilt Dmytro Vasylets, Yevhen Timonin, Vasyl Muravytskyi och Pavel Volkov.

3) en objektiv utredning of massakern I Odessa 2 maj, 2014, och föra förövarna inför rätta.

4) att släppa fri ukrainska fångar som hålls I Ryssland samt ryska fånga som hålls I Ukraina, som fängslades på grund av aktiviteter relaterade till konflikten mellan Ukraina och Ryssland, inklusive personer fängslade för aktiviteter där man motsätter sig Rysslands handlingar på Krim sedan 2014.

5) ett totalt utbyte av krigsfångar mellan regeringssidan i Kiev samt Donetsks och Lugansks folkrepubliker I enlighet med Minskavtalen.

6) att öppna Donetsks och Lugansks folkrepubliker för regelbundna övervakningsprocedurer för att säkerställa mänskliga rättigheter.

7) att avskaffa “anti-extremist”-lagar och annan lagstiftning i Ryssland som begränsar yttrandefrihet och uttryck för politiska åsikter samt tillåter förföljelse av politiska motståndare till den styrande regimen.

8) Avskaffande av lagar för att förbjuda namn och symboler förknippade med kommunism, ”anti-separatist” lagstiftning, lagar mot informationsutbyte och annan kommunikation med Ryssland samt upphävande av förbudet mot kommunistiska partier i Ukraina.

9) Upplösning av högerextrema grupper i Ukraina som används som ett paramilitärt stöd för att pressa motståndare till det härskande regimen och/eller integreras i statens beväpnade eller polisstyrkor.

10) Effektiv samhällelig och juridisk kontroll över säkerhetstjänsten och brottsbekämpande organ både i Ryssland och Ukraina. Straff av de som är skyldiga till tortyr, framtvingande av falska anklagelser och andra missbruk. Förebyggande av okontrollerad utvidgning av befogenheter inom säkerhetstjänster under ”antiterrorist” och andra förevändningar.

Detta stora antal antal specifika problem kräver att man utför parallella kampanjer i samarbete med dem som kämpar för samma mål i Ryssland och Ukraina.

De progressiva, fredsvänner och vänsterkrafter, som stöder dialog och fred i Europa och motsätter sig en uppdelning utifrån en förnyad öst-västkonfrontation, anklagas ofta för att vara pro-ryska av dem som stöder eskaleringen av det nya kalla kriget. Tyvärr hörs progressiva röster mot politisk förtryck för närvarande bara svagt – både när det gäller rysk och ukrainsk repression. Detta tyder på alltför stor passivitet och otillräckligt engagemang i dessa frågor. Mer engagemang behövs på båda sidor av ”Nya kalla kriget” -in delningen för att förhindra ännu farligare utveckling. Detta innefattar intensifierande kommunikation med politiska och sociala aktörer i Ryssland och Ukraina, där relevanta frågor bör tas upp, särskilt vad gäller de ovan angivna frågorna samt solidaritetsåtgärder i väst.

Pragvåren 2 mot högerextremism och populism

s14

EU-valdebatt:

Överger vänsterpartierna fredsfrågan och folkrörelsernas EU-motstånd?

Inför EU-valet i maj 2019 har Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt i tidningen ETC gått ut med budskapet att det är dags att lägga utr ädeskravet ur EU åt sidan. Det har skapat debatt.

ETC 8.11, Jonas Sjöstedt: Dags pausa EU-utträde

”Som EU-kritiskt parti måste vi formulera en politik som kan få brett stöd och som också knyter an till den breda nya vänster som växer sig stark i flera EU-länder. Frågor som att bryta med EU:s högerpolitik och storföretagens makt, klimatfrågan, en human asylpolitik och jämställdhet måste drivas av oss, ingen annan kommer att göra det.”

Flamman 11.11, Per Björklund: Grumligt klargörande om EU

”Att slopa kravet på utträde gör det inte lättare att formulera en slagkraftig EU-kritik från vänster – tvärtom”

ETC 12.11, Kajsa Ekis Ekman: Håll kvar EU-motståndet, Sjöstedt!

”en massa svamlande som framstår som hämtat ur ja-sidans gamla kampanjer: «visioner om ett bättre europeiskt samarbete» och «ändra unionen» så att den blir miljövänlig, demokratisk och mindre högervriden.”

”Låt mig påminna: Det är vänstern, freds- och miljörörelsen som drivit EU-motståndet i trettio års tid, ingen annan. Det var vi som organiserade jättedemonstrationerna i Göteborg 2001, vi som drev nej till EMU-kampanjen och protesterna mot Lissabonföredraget, vi som solidariserat oss med länder i Sydeuropa som fallit offer för EU:s tvångströja, vi som kritiserat EU:s katastrofala flyktingpolitik, vi som organiserade det alternativa EU-toppmötet i Göteborg förra året.”

”EU:s nyliberala politik är inte lösningen på fascismens framväxt – utan orsaken.”

Flamman 13.11 Luisa Moncada Escobar, förbundssekreterare Ung Vänster: Det är viktigare än någonsin att EU-kritiken kommer från vänster

ETC 21.11, Rikard Warlenius: En eventuell Swexit skulle bara drunkna i SD:s bröl

”Vill vänstern verkligen förespråka ett EU-utträde även om en ny folkomröstning riskerar att urarta till en tummelfest för extremhögern?”

ETC 25.11, Tord Björk: Dags för en folklig Europapolitik

”När nu Vänsterpartiledaren följer Miljöpartiet i spåren finns inget riksdagsparti kvar som tydligt stödjer folkrörelsernas EU-motstånd.”

”Sjöstedt vill ställa EU-motståndet åt sidan till förmån för en önskelista av osammanhängande krav om att bryta med storföretagens makt, klimatfrågan, human asylpolitik och jämställdhet.”

”fred och internationell solidaritet, två frågor som är helt frånvarande i Sjöstedts utspel inför EU-valet.”

Enhedslisten och Folkebevægelsen mod EU går skilda vägar

Enhedslisten som är det parti som står mest till vänster i folketinget växte i hög grad fram ur EU-motståndet. Partiet har tidigare stött Folkebevægelsen mod EU och avstått från egen lista i EU-valen. Partiets valframgångar i danska valen och att partiet idag också har anhängare av EU har nu fått partiet att tänka om. Därför ställer man nu upp med egen lista. Motivet är att det behövs en stark dansk vänsterröst i EU-parlamentet.

Det skapar oro för att Folkebevægelsen mod EU inte klarar spärren. Toppnamnet på tvärpolitiska Folkebevægelsens lista inför valet 2019 fortsätter vara MEP Rina Ronja Kari, medlem i Enhedslisten, ett parti som därmed toppar två danska listor inf ör EU-valet.

Freden prioriteras av folkrörelser och vänstern i Europa

Länge har Östeuropas folkrörelser och partier till vänster satt kamp mot militarisering och fredsfrågan högt på dagordningen medan västeuropeiska organisationer undvikit alla fredskrav som kan ses som kontroversiella om de nämnt fred över huvudtaget.

Två möten i höst har ändrat på detta. Attacs Europakonferens i Kassel med stöd från större fackföreningar m.fl. markerar ett stort skifte i synen på EU i detta land där vänsterliberala värderingar länge varit helt dominerande. Särskilt pådrivande i en militariserad syn på utrikespolitik har miljöpartiet De Gröna varit, ett parti framvuxet ur freds- och miljörörelsen. När det erövrade utrikesministerposten blev De Gröna avgörande pådrivande faktorn för att för första gången sedan Andra världskriget föra Tyskland ut i krig genom deltagandet i NATOs bombkrig mot Serbien 1999. Det stora krigsmotståndet och den starka fredsrörelsen har så småningom nötts ner av inte minst vänsterliberala värderingar om ”humanitära interventioner” för att värna de mänskliga rättigheterna.

Nu tycks motstånd mot militarism och upprustning vinna mark med krav på konstruktiva lösningar. Både Europakonferensen i Kassel och European Forum i Bilbao förordar avspänning mellan EU och Ryssland och krav på avtal om gemensam säkerhet. Alla europeiska vänsterprojekt hänger dock inte med i svängarna. Varoufakis DiEM25 har skriver ihop en plattform till EU-valet. I denna omfattande text saknas fred helt.

s15

Internationella Folkliga Församlingen

International Peoples’ Assembly (IPA)

I januari 2018 hölls mötet Europe in movement i Barcelona med Podemos som värd. Ett 90-tal deltagare enades om att starta den europeiska delen av det globala folkliga initiativet International Peoples’ Assembly (IPA).

Detta initiativ har sin styrka i massrörelser i Syd. I IPA-häftet Basic Documents ges en bakgrund till hur initiativet växte fram kring motstånd mot frihandelsavtalet FTAA, bars vidare av erfarenheter från World Social Forum och Kontinentala plattformen för sociala rörelser i Americas och Internationella konferensen för mänsklighetens dilemma som de jordlösas rörelse MST ordnat.

Från denna främst latinamerikanska grund har samarbetet snabbt växt ut i Afrika där den pan-afrikanska rörelsen pånyttfötts, i arabvärlden och Syd- och Sydostasien. Den har nu också nått Europa.

I mars hölls Assembly of Resistance för Central- och Östeuropa i Budapest med deltagare från EU-länder, Ukraina och Ryssland. Detta som led i uppföljningen av IPA-mötet i Barcelona. Det följdes av Norden i rörelsemötet i Malmö.

Globalt möte i Venezuela

Nästa stora steg är organiseringen av den första internationella konferensen som kommer hållas i Caracas i Venezuela 22-18 februari 2019. Arbetet med att utse delegationer har påbörjats. Från Europa bjuds 200 delegater in från folkliga organisationer. I delegationerna ska hälften vara unga och hälften kvinnor.

”Vi har kommit samman på de fem kontinenterna för att möta den historiska utmaningen att förena arbetarklassen och människor i världen i byggandet av gemensam anti-imperialistisk, anti-kapitalistisk, anti-patriarkal och anti-racistisk plattform, som samtidigt arbetar för att bygga jämlika samhällen som är fria från all förtryck.

Med denna utgångspunkt har vi arbetat med en internationell samordning av folkrörelser och organisationer, baserade på enhet kring en politisk plattform, handlingsplan och internationella kampanjer.

På vägen när vi bygger detta ser vi skönheten i rikedom och mångfald av denna breda samordning, liksom de enorma utmaningar vi står inför när vi går framåt med de ambitiösa mål som vi har föreslagit. Under de senaste åren har vi har kommit samman, diskuterat, stärkt samordningen i alla regioner, startat skolor för politisk folkbildning och folkliga medieprojekt. Allt detta läggs till de långsamma (men säkra) stegen i konstruktionen av en organisk struktur av en internationell samordning av folkrörelser och organisationer.”

s16

Barn och ungdomar i täten för miljöuppror

Den 27 oktober blockerade 6500 klimataktivister koltransporter i Hambachergruvan utanför Frankfurt i Tyskland. Skolstrejkande Greta Thunberg fick uppslutning på 103 orter i Sverige 30 november. I Australien trotsade tusentals barn statsministerns maning om att de inte fick skolstrejka för klimatet. Påfallande ofta handlar det för barnen om något mer än klimatet, de vill försvara miljön och naturen.

Lucie Atkin Boulton skämmer ut vuxna

Under skolstrejkerna i Australien hölls många lysande tal. Inte minst framförde Lucie Atkin Boulton att hon tycker att det är dags för vuxna att växa upp:

”When kids make a mess, adults tells us to clean up. That’s fair. But when leaders of our country makes a mess, which they’re doing right now about the environment they leave it to us to clean it up. That’s no where near fair.”

Greta Thunberg också:

”eftersom våra ledare beter sig som barn måste vi ta det ansvar de borde ha tagit för länge sedan.”

Nytt klimatuppror

”Extinction Rebellion i Storbritannien deklarerade sitt uppror den 31 oktober och har sedan dess utfört flera uppmärksammade blockader av såväl vägar som olika regerings-departement. Nästan 100 väletablerade forskare har givit dem sitt stöd. I ett öppet brev skriver forskarna att regeringen har misslyckats med att skydda medborgarna mot det hot som klimatförändringarna utgör, och att folket därför har en moralisk plikt att agera för att ”försvara livet självt”.

Från ett pressmeddelande om att Extinction Rebellion har startat i Sverige för att genomföra olydnadsaktioner för att stoppa klimatförstörelsen.

Uppror mot överheten

I Frankrike sänker presidenten skatten för de rika och höjer bensinskatten för de fattiga. Då blir det uppror bland folk på landsbygden och i förorten. Vad vi lär oss? Ingen miljökamp utan social rättvisa.

Kalendarium

6-10 december
Klimattoppmöte, Katowice, Polen
Motkonferenser bl.a. TUED – Trade Unions for Energy Democracy med stöd av fackföreningar, Jordens Vänner (FOEE).

2019

27 januari
Förintelsens minnesdag, 74 år efter befrielsen av Auschwitz

22-28 februari
International Peoples’ Assembly, Caracas, Venezuela

8 mars
Internationella kvinnodagen

17 april
Böndernas internationella kampdag

1 maj
Arbetarnas internationella kampdag

2 maj
Internationell aktionsdag för solidaritet med Odessa

4-5 maj
Suomen Sosiaalifoorumi – Finlands sociala forum, Helsingfors

23 – 26 maj
Europaparlamentsvalet

6 juni
Världsmiljödagen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s