Ingår det i regeringens uppdrag till försvarsmakten att de aktivt ska sabotera det svenska folkets grundlagsstadgade rättigheter?

aff_logga

Fredsrörelsen låter sig inte tystas.
Tillsammans är vi starka.
Alla till Göteborg imorgon!
Stöd demonstrationen: pg 84 72 97-9 eller Swish 123 352 70 41.

redsaktionmotaurora17planerasigoteborg8sept2017.png

Göteborgsposten publicerar om att en fredsaktion mot Aurora 17 planeras i Göteborg.
Johan Andreasson och Josefine Olausson, Göteborgsposten, 6 september 2017

För en vecka sedan, 8 september 2017, publicerade Göteborgsposten en artikel om att en fredsaktion mot Aurora 17 planeras nu i helgen 15-18 september 2017 i Göteborg. Under lördagen kommer en demonstration (av andra arrangörer) att genomföras.

Redan i ingressen går följande att läsa:

Vi är väldigt oroliga över den stora upptrappningen med krigshets och krigsretorik.

/Karin Utas Carlsson, Stoppa Aurora
Göteborgsposten, 8 september 2017

Kommunikationschefen för Aurora 17, Richard Wissman, sade då att det är positivt med motdemonstration:

Att demonstrera för sin åsikt i Sverige är fantastiskt.

Richard Wissman, Kommunikationschef för Aurora 17
Göteborgsposten, 8 september 2017

Demonstrations-, mötes- och yttrandefriheterna är inskrivna i svensk grundlag och värnas utanför landet av t.ex. FN. Fredsaktionen och demonstrationen mot Aurora 17 som hålls i Göteborg i helgen är därigenom helt i sin ordning.

Dessa två grundlagsstadgade friheter innebär att ingen ska utsättas för eller ens riskera att utsättas för ett ingripande från statsmakten för sina åsikter och för sina aktioner för att uttrycka och visa sina åsikter på gator och torg.

Inför Aurora 17 har vi dock kunnat läsa och höra hur fredsrörelsen misstänkliggjorts, misskrediterats och varnats för. Dessutom har hot uttalats mot fredsrörelsen.

forsvarsmininsternvarnarfordesinformationdn6maj2017.png

Försvarsministern misskrediterar och varnar för fredsrörelsen.
Mikael Holmström, Dagens Nyheter, 6 maj 2017

6 maj 2017 publicerade Mikael Holmström i Dagens Nyheter en artikel där svenska fredsrörelsen påstods vara agenter för främmande makt. Artikeln inleds med en varning från försvarsminister Peter Hultqvist om att ”det pågår rysk desinformation mot Sveriges största försvarsövning Aurora som genomförs i höst”. Hultqvist fortsätter:

Jag ser redan hur desinformationen omkring vår övning har börjat. Man säger att det är en NATO-övning. Med det är ingen NATO-övning. Vi har bjudit in de som deltar.

Försvarsminister Peter Hultqvist
Dagens Nyheter, 6 maj 2017

I samband med den artikeln publicerade Aktivister för fred ett uttalande:

”En lång rad svenska fredsaktivister och organisationer som verkar för fred pekas återigen ut som ryska agenter av en representant för den svenska staten.

Som vid alla tidigare fall där detta gjorts, ges inget bevis för anklagelsen.

Idag räcker det att verka för fred för att svenska staten ska peka ut dig och din organisation som agent för främmande makt och interlokutör för påstådd rysk desinformation.

Alla deltagande nationer som sänder förband till övningen – utom Sverige och Finland – är NATO-medlemmar. Hultqvist ägnar sig åt hårklyveri för att misstänkliggöra den svenska fredsrörelsen.

Det är anmärkningsvärt att representanter för svenska staten och Sveriges militär kastar dylika anklagelser mot sina egna medborgare.”

Aktivister för fred
7 maj 2017

 

DNdebatt15maj2017

Försvarsminister Hultqvist och överbefälhavare Bydén misstänkliggör, misskrediterar och till och med hotar fredsrörelsen.
Peter Hultqvist och Micael Bydén, DN Debatt 15 maj 2017

Försvarsminister Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén följde några dagar senare (15 maj 2017) upp med att i DN Debatt till och med hota fredsrörselen:

Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö. Risken att sådana händelser kan ske i anslutning till Aurora 17 är uppenbar. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter. Sådan aktivitet kommer att bemötas. Försvarsmaktens uppgift är att skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Sverige ska kunna försvaras mot incidenter eller väpnat angrepp. Kränkningar av territoriet ska kunna upptäckas och avvisas. Vårt lands rättigheter i förhållande till internationell rätt ska värnas.

Försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén
DN Debatt, 15 maj 2017

Under senare tid har vi läst att Sverige hotats av USA för att vi inte ska skriva under FN:s deklaration mot kärnvapen. Dessa påtryckningar från främmande makt har lett till att Sveriges regering valt att tillsätta en utredning framför att värna om vårt lands självständighet samt rättigheter i förhållande till internationell rätt.

I artikeln i Göteborgsposten från 8 september 2017 bemöter Karin Utas artiklarna i Dagens Nyheter och DN Debatt från maj 2017. Hon säger:

Man förbereder för krig i och med att man har krigsspel här. Vi är väldigt oroliga över den stora upptrappningen med krigshets och krigsretorik. Vi talar mycket om hur aggressivt Ryssland är, men inte över hur aggressivt Nato är. Det är uppenbart att vi håller på att förlora den lilla alliansfrihet vi har och det här är väldigt, väldigt allvarligt… 

… Sverige har alltid varit emot kärnvapen, men nu håller regeringen på att backa ifrån att skriva under det internationella avtalet med förbud mot kärnvapen när de talar om att utreda vad det betyder.

/Karin Utas Carlsson, Stoppa Aurora
Göteborgsposten, 8 september 2017

Hon påtalar obalansen i den retorik som förs. Både regeringen och försvarsmaken har ett stort ansvar att förvalta. Som medborgare kräver vi alla att de tänker sig för om vad de säger och gör då det påverkar medborgarna, media och inte minst anställda inom statsapparaten.

”Sådan aktivitet kommer att bemötas”

forsvarsanstalldaforskotesaboterademonstration15sept2017.png

Försvarsanställda försökte sabotera demonstration.
Fouad Youcefi och Axel Håkansson, SVT Väst, 15 september 2017

Idag (15 september 2017) rapporterar SVT Väst att minst ett 20-tal anställda vid Försvarsmakten och inom Hemvärnet har deltagit i ett försök att motarbeta en demonstration mot Aurora 17.

De uppges ha följt en uppmaning på Facebook om att motarbeta en insamling för den demonstration mot Aurora 17 som hålls i Göteborg imorgon. Det är en demonstration där partipolitiskt obundna organisationer ingår tillsammans med partier som både är inom och utanför den parlamentariska processen.

Uppmaningen, som spreds bland många försvarsintresserade, uppmanade till att skänka en krona till insamlingen via betaltjänsten. Eftersom banken tar ut två kronor i avgift för varje Swish-överföring så skulle insamlingen på så sätt gå back ekonomiskt.

Vid konfrontation försöker de som överfört en krona att skoja bort det hela som ”en kul grej” och påstå att det var ironisk. Någon kläcker ut sig att det skulle varit ”ett tillfälligt infall bland allt annat i flödet på Facebook” och ytterligare någon försöker slingra sig undan med att de gjorde överföringen som privatperson och inte som medaljdekorerad officer och försvarsanställd.

Försvarsmakten säger till SVT att det inte är okej att försvåra för människor som vill utöva sin rätt till demokratiska uttryck. Samtidigt poängterar de att personalärenden behöver prövas individuellt.

forsvarsmaktensuppdrag.png

Försvarsmakten – Vårt uppdrag
Försvarsmaktens hemsida

På försvarsmaktens hemsida står följande att läsa om regeringens uppdrag till försvarsmakten:

” Försvarsmakten bidrar till Sveriges säkerhet genom att enskilt och
tillsammans med andra myndigheter, länder och organisationer lösa
följande uppgifter: …

– främja vår säkerhet genom att delta i operationer på vårt eget territorium, i närområdet och utanför närområdet…

… För att lyckas med uppdragen måste Försvarsmakten alltid vara beredd att agera och vara tillgänglig och tränad för uppgifterna. Försvarsmakten har beredskap och skarp verksamhet varje dag, året runt.

Försvarsmaktens hemsida – Vårt uppdrag

Aurora 17 innebär att, tillsammans med andra myndigheter, länder och organisationer;  genomför den svenska försvarsmakten sin största övning under senare tid. Att övningen genomförs för att t.ex. öva på det värdlandsavtal som riksdagen antog för drygt ett år sedan, 25 maj 2016, under protester har inte inneburit att fredsrörelsen tystats.

Inte heller har ounderbyggda påståenden och hot från försvarsminister Hultqvist och överbefälhavare Bydén fått fredsrörelsen att sänka sina röster.

Inte ens tilltaget från några försvarsanställda och aktiva inom hemvärnet att sabotera insamlingen till helgens demonstration i Göteborg påverkar.

Det har istället fått motsatt effekt.

På frågan om vad försvarsmakten bör göra åt saken svarar en representant för en av deltagarna i lördagens demonstration, Sanna Ghotbi (FI), att:

Jag tycker de ska uppmana sina anställda att inte sätta stopp för fredliga protester. Det är en rättighet vi har i det här landet. Det handlar om yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Jag tycker det här är ett jättestort problem och det behöver man verkligen ta itu med.

Sanna Ghotbi, FI
SVT Väst, 15 september 2017

Med hänsyn till den förda retoriken från statsanställda och dagens avslöjande om försök av försvarsanställda och andra att aktivt motarbeta demonstrationen mot Aurora 17 anser Aktivister för fred att det är på sin plats att dessutom kräva att Sveriges regering och Sveriges riksdag svarar på följande fråga:

Ingår det i försvarsmaktens (inkl. hemvärnets) uppdrag, som även omfattar att arbeta för att främja demokrati, att aktivt agera för att sabotera det svenska folkets grundlagsstadgade rättigheter?

aff_logga

Fredsrörelsen låter sig inte tystas.
Tillsammans är vi starka.
Alla till Göteborg imorgon!
Stöd demonstrationen: pg 84 72 97-9 eller Swish 123 352 70 41.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s