Med anledning av eskalering i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats – Uppmaning om omedelbar vapenvila och tillbakadragande av vapen senast 5 februari

Risk för ekologisk och humanitär katastrof då striderna hotar Jasinovataja vattenfiltreringsstation och Novgorodskoje reservoar för kemiskt avfall

Alexander Hug – vice ordförande för OSSE SMM, 27 januari 2017

En vattenfiltreringsanläggning på DNR-sidan av kontaktlinjen har upprepade gånger slagits ut till stort lidande för civila på båda sidor kontaktlinjen. I måndags hände det igen och striderna fortsätter i området. I onsdags uppmanade OSSE:s trilaterala kontaktgrupp med representanter för DNR och LNR till omedelbar vapenvila och respekt för Minsköverenskommelsen. Detta så att det humanitära lidandet minskar genom att de nödvändiga reparationerna kan genomföras. Aktivister för fred uppmanar den svenska regeringen att, av humanitära skäl och som vän och partner till Ukraina, via alla tillgängliga vägar uppmana den ukrainska regeringen att fullfölja sina åtaganden enligt Minsköverenskommelsen.

Området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats har länge varit ett problematiskt område och den senaste tiden har intensiteten i striderna ökat. Stridigheter leder till skador på civila bostäder och byggnader samt skador på central infrastruktur som el, gas, värme, vatten, sjukhus, skolor, vägar o.s.v. Det är civila som drabbas.

OSSE:s specifika övervakningsuppdrag i Ukraina (OSSE SMM) har under en tid rapporterat om ökade brott mot vapenvilan och speciellt i det aktuella området. Samtidigt har även rapporter om antalet döda och skadade ökat.

Donetsk vattenfiltreringsstation i Jasinovataja har nu återigen tagits ur drift p.g.a. skador som uppkommit till följd av artilleribeskjutning. Anläggningen ligger i ett området som kontrolleras av Folkrepubliken Donetsk (DNR) och den levererar vatten till båda sidor av kontaktlinjen.

vada_donbass_logo.pngjasinovatafilterstation.png

Jasinovataja filterstation.
Bild via Donbass vatten.

Måndag 30 januari rapporterades att anläggningen var strömlös och ur funktion sedan klockan 19:30.

Bara det att filtreringsstationen är strömlös. Eftersom attackerna i området inte upphör ens för ett ögonblick, tänk dig att det kan finnas skadade elledningar i området.”

Oleg G. Mokrij – VD för Donbass Vatten, 30 januari 2017

Förenta Nationerna (FN) har redan tidigare rapporterat om stora svårigheter med vattentillgången i hela konfliktområdet. När vattenanläggningen i Jasinovataja slås ut förvärras situationen avsevärt. Omkring 400 000 beräknas påverkas genom att de helt eller delvis blir utan vatten. I området fortsätter alltså strider med beskjutningar och det förhindrar reparationsarbetet.

Tisdag 31 januari 2017 rapporterade OSSE att de registrerat den högsta siffran någonsin för antal brott mot vapenvilan. Av totalt 10 330 explosioner var över 9 250 registrerade i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Med anledning av det och att den trilaterala kontaktgruppen och subgrupper hade ett planerat möte i Minsk dagen efter – onsdag 1 februari 2017 – uttalade sig OSSE SMM:s chef, ambassadör Ertugrul Apakan, genom att uppmana till omedelbar vapenvila i området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Det är med stor oro vi ser upptrappning i området som leder till stort lidande för civila. Våld av denna omfattning, som inkluderar förlust av liv, är oacceptabelt och skydd av civila måste prioriteras.”

Ambassadör Ertugrul Apakan – ordförande för OSSE SMM, 31 januari 2017

Med den senaste utvecklingen i området har OSSE SMM dagligen registrerat tusentals brott mot vapenvilan och det inkluderar användande av vapen som är förbjudna enligt Minsköverenskommelsen. Ambassadör Apakan sade vidare att OSSE SMM rapporterat om civila offer och observerat skador på civila bostäder och infrastruktur. Han noterade specifikt att det förekommit skador på vattenfiltreringsstationen i Jasinovataja och som en följd av det lider tusentals på båda sidor kontaktlinjen som är beroende av anläggningen för värme, el och vatten.

Utöver omedelbar vapenvila uppmanade ambassadör Apkan även om tillbakadragande av förbjudna vapen till bakom överenskomna linjer. Han lade även till att det är viktigt att OSSE SMM ges omedelbar, säker och obehindrad tillgång till det drabbade området för att kunna möjliggöra kontroll och övervakning av att parterna följer de skyldigheter de enligt Minsköverenskommelsen åtagit sig att följa i fråga om vapenvila och tillbakadragande av vapen.

alexanderhugavdejevka31jan2017.png

OSSE SMM:s vice ordförande Alexander Hug besöker regeringskontrollerade Avdejevka för att övervaka den humanitära situationen, 31 januari 2017.
Bild via Hromadske TV.

Samma dag – tisdag 31 januari 2017 – besökte Alexander Hug, som är vice chef för OSSE:s SMM,  regeringskontrollerade Avdejevka. Han var där för att övervaka den humanitära situationen sedan det kommit rapporter om att vatten, el, uppvärmning o.s.v. var taget ur drift till följd av beskjutningar. Han besökte t.ex. Avdejevka kolkraftstationen för att informera sig om läget och han deltog vid en utlyst pressträff för att uttala sig och svara på frågor från journalister.

På plats i Avdejevka informerades Hug om att det saknades vatten, el och uppvärmning. Han lovade att göra sitt bästa de närmaste dagarna för att återställa den förstörda infrastrukturen.

Vidare uppmanade han till vapenvila och sa att båda sidorna kan sluta skjuta när helst de bestämmer sig för att sluta skjuta. Även Hug sade att OSSE SMM har problem med tillgång till vissa områden på båda sidor om kontaktlinjen och sade att det krävs ansträngningar för att lösa problemet.

ambassadorsadjikpresstraffminsk1febr2017.png

Presskonferens med ambassadör Martin Saydik – särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande och ordförande i den trilaterala kontaktgruppen – i Minsk 1 februari 2017.
Bild via БелаПАН

Rapporterna från den trilaterala kontaktgruppens och subgruppernas möten i Minsk onsdag 1 februari 2017 visar på svårigheter att föra en dialog för att hitta en lösning på konflikten.

Att tala om resultat från den politiska subgruppen… (så) har kontaktgruppen haft tillräckligt med tid på sig att granska texten med Steinmeiers formel och att studera relaterade frågor. For det fortsatta arbetet med subgrupperna… (föreslogs) att antingen upprätthålla Steinmeiers formel eller att fortsätta låta Ukraina, som varken har styrkan eller viljan att formulera ens sin egen position, styra. Tyvärr var den Ukrainska reaktionen förutsägbart icke-konstruktiv. Våra motståndare vägrade (fortsatt) att ge sitt stöd till Steinmeiers formel.”

Viktoria Talakina – presstalesperson för DNR:s representant i den trilaterala kontaktgruppen, 1 februari 2017

Representanter vid Minskmötet säger vidare att Ukraina, med sina åtgärder och förslag i förhandlingarna, försätter situationen i ett dödläge.

Det är ganska svårt att diskutera den eskalerande konflikten och de brutala attackerna mot folkrepubliken DNR:s territorium. Attacker som resulterat i dussintals förstörda hus och förstörd kommunal infrastruktur samt död och lidande för oskyldiga civila.”

 Viktoria Talakina – presstalesperson för DNR:s representant i trilaterala kontaktgruppen, 1 februari 2017

Företrädare för DNR och LNR uppger att de gör allt för att hitta effektiva mekanismer för att stabilisera situationen längs kontaktlinjen.

Med bakgrund av den kraftiga försämringen av säkerhetsläget lyckades samtliga parter i den trilaterala kontaktgruppen och representanter för folkrepublikerna DNR och LNR ändå enas om ett gemensamt uttalande.

Som ni kan förstå var säkerhetsproblemen huvudfrågan i diskussionerna för både den trilaterala gruppen och arbetsgruppen för säkerhet. Som ett resultat av dessa samtal har den trilaterala kontaktgruppen tillsammans med företrädare för vissa områden i Donetsk och Lugansk oblast i Ukraina gjort ett gemensamt uttalande för vapenvila i Avdejevka-området.

Ambassadör Martin Saydik – Särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande, 1 februari 2017

Uttalandet gäller alla delar av Donetsk, Avdejevka och Jasynovataja samt längs hela kontaktlinjen och innehåller fyra punkter.

uttlanandeminsk1febr2017

1 februari 2017 – Uttalande från den trilaterala kontaktgruppen och DNR samt LNR som uppmanar till vapenvila.

Den första punkten kräver strikt efterlevnad av en fullständig vapenvila. Andra punkten säger att senast söndag 5 februari 2017 ska alla vapen som regleras enligt Minsköverenskommelsen befinna sig i sina permanenta lagringsplatser enligt de avstånd och utanför respektive linjer som definieras i Minsköverenskommelsen. Den tredje punkten handlar om att medlemmar i OSSE SMM ska ges riskfri och säker tillgång för att fullgöra sina uppdrag. Sista och fjärde punkten handlar om att underlätta humanitära insatser som syftar till återställande av vatten-, el- och värmeförsörjning, inklusive genom reparation av infrastruktur.

Ambassadör Saydik noterar särskilt att samtliga parter i dialogerna stödjer uttalandet samt poängterar att parterna var överens om punkt fyra som handlar om att lösa det akuta läget.

Det finns också en överenskommelse om att stödja humanitära insatser för att påbörja återställning av vatten- och strömförsörjning samt värmesystem, inklusive reparation av infrastruktur.”

Ambassadör Martin Saydik – Särskilt sändebud för OSSE:s rådsordförande, 1 februari 2017

På en direkt fråga om sanktioner svarade ambassadör Saydik att det fanns ingen överenskommelse om införande av sådana till följd av brotten mot vapenvilan i Donbass.

I OSSE SMM:s rapport till och med 3 februari 2017 kl. 19:30 anges att det, trots den trilaterla kontaktgruppens gemensamma uttalande 1 februari 2017, inte har kommit in några rapporter om tillbakadragande av vapen från området Avdejevka, Jasinovataja och Donetsk flygplats.

Angående reparationsarbetet för vattenfiltreringsanläggningen i DNR-kontrollerade Jasinovataja har det påbörjats, men har fått avbrytas p.g.a. att vapenvilan inte hålls. Reparation av elnätet har inte inletts. Det rapporteras om svårigheter med samordning mellan parterna.

Under tiden som striderna pågår fortsätter folk på båda sidor kontaktlinjen vara utan el, vatten och uppvärmning. Det är vinter och kallt.

kievskidistriktet3febr2017

Natten mellan 2 och 3 februari 2017 besköts DNR-kontrollerade Kijevskijdistriket, Donetsk med BM-21 Grad (122 mm – förbjudet vapenslag enligt Minsköverenskommelsen) och flera bostadshus skadades.
Bild via Министерство информации ДНР.

Parallellt rapporteras ytterligare omfattande förstörelse av bostäder och infrastrukur till följd av beskjutningar mot DNR-kontrollerade områden. Ytterligare dödsfall och/eller skadade rapporteras varje dag.

Aktivister för fred uppmanar den svenska regeringen att, av humanitära skäl och som vän och partner till Ukraina, via alla tillgängliga vägar uppmana den ukrainska regeringen att fullfölja sina åtaganden enligt Minsköverenskommelsen som kompletterats med det gemensamma uttalandet från den trilaterala kontaktgruppen och representanter för DNR och LNR och som är daterat till 1 februari 2017.

Källor:

 • 112 ua: Минская группа подготовила заявление с призывом прекращения огня у Авдеевки и к отводу вооружения до 5 февраля, – Сайдик. 1 februari 2017. På ryska och ukrainska.
 • БелаПАН: На переговорах в Минске стороны конфликта в Украине обменялись списками пленных. 1 febrauri 2017. På vitryska.
 • Донецкое Агентство новостей: Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела – «Вода Донбасса». 30 januari 2017. På ryska.
 • Донецкое Агентство новостей: Контактной группе крайне сложно дается обсуждение вопросов обострения ситуации в Донбассе — Талакина. 1 februari 2017. På ryska.
 • Интерфакс-Украина: Жодних санкцій для порушників режиму припинення вогню на Донбасі не передбачено – Зайдік. 1 februari 2017. På ukrainska.
 • КП “Компания “ВОДА ДОНБАССА: Обесточена Донецкая фильтровальная станция. 30 januari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Донецкой Народной Республики: Представители Украины на переговорах в Минске отказались придерживаться «формулы Штайнмайера». 1 februari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Донецкой Народной Республики: Киевский район Донецка был обстрелян ВСУ из РСЗО «Град». 3 februari 2017. På ryska.
 • Официальный сайт Народного Совета ДНР: Представители Украины на переговорах в Минске отказались придерживаться «формулы Штайнмайера» (ДОПОЛНЕНО). 1 februari 2017. På ryska.
 • OSSE: Press Statement of Special Representative of OSCE Chairperson-in-Office, Ambassador Martin Sajdik, after meeting of the Trilateral Contact Group on 1 February 2017. 2 februari 2017. På engelska.
 • OSSE SMM: Dagliga rapporter till och med 2 februari 2017. Den senaste publicerad 3 februari 2017. På engelska, ryska och ukrainska.
 • OSSE SMM:s twitterflöde.
 • OSSE SMM: Ambassador Apakan calls for immediate cessassion of violence in the Avdiivka-Yasynuvata-Donetsk airport area. 31 januari 2017. På engelska.
 • OSSE SMM: Statement by the Trilateral Contact Group and the Representatives from certain areas of Donetsk and Luhansk regions calling for ceasefire. 1 februari 2017. På engelska.
 • подробности: В Минске договорились о прекращении огня в Авдеевке. 1 febrauri 2017. På ryska.
 • РИА Новости: В ДНР назвали сложными минские переговоры по ситуации в Донбассе. 1 februari 2017. På ryska.
 • РИА Новости: Контактная группа подготовила документ по прекращению огня в Донбассе. 1 februari 2017. På ryska.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s