Uttalande från Aktivister för fred med anledning av FN:s Internationella dag för mänsklig solidaritet 20 december 2016

Bryt tystnaden om Ukraina.

Aktivister för fred gör, med anledning av att det idag är FN:s Internationella dag för mänsklig solidaritet, ett uttalande om vikten av att, i relation till Europas största flyktingkatastrof, belysa den ukrainska statens övergrepp och brott mot såväl internationella som europeiska förordningar.

Uttalandet har skickats till media.

Ladda ner, skriv ut och sprid följande uttalande. Sprid även länken till bloggen.

  1. PDF – 2 sidor
    Uttalande från Aktivister för fred med anledning av FN:s Internationella dag för mänsklig solidaritet 20 december 2016
    – Alternativ länk

aff_logga

UTTALANDE FRÅN AKTIVISTER FÖR FRED MED ANLEDNING AV FN:s INTERNATIONELLA DAG FÖR MÄNSKLIG SOLIDARITET 20 DECEMBER 2016

bankimoonmanskligasolidaritetsdagen2016

På FN:s Internationella dag för mänsklig solidaritet (20 december) belyser Aktivister för fred den ukrainska statens systematiska övergrepp och brott mot såväl internationella som europeiska förordningar, t.ex. brott mot mänskliga rättigheter och brott mot såväl press- som yttrandefriheten.

unhcoabehovavhumanitarhjalp2017

Källa: UNHCOA

Vi uppmärksammar den idag största humanitära katastrofen i Europa. För 2017 har FN beräknat att 3,8 miljoner är i behov av humanitär hjälp. Av dessa bor 2,3 miljoner i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk och 300 000 är internflyktingar (IDP) i regeringskontrollerade områden. Av alla IDP är 70% äldre, kvinnor och barn medan 700 000 använder en av fem öppna gränspassager för att med fara för sitt liv korsa kontaktlinjen varje månad. Många lever under fruktansvärda förhållanden med akut brist på vatten, mat, el och uppvärmning. Denna humanitära katastrof får inte tystas ner.

Dessa frågor tas tyvärr sällan eller snarare aldrig tas upp i samtalen om Ukraina. Allt fokus läggs enbart på Ryssland och andra parter, när Ukraina också har ett ansvar för civila offer som drabbas när folk lämnas åt sitt öde. Aktivister för fred för upp dessa viktiga frågor på dagordningen.

I grund och botten är dessa frågor relevanta i ett svenskt perspektiv eftersom Sverige och även EU har inflytande över den ukrainska regeringen och som svensk och medborgare i EU är det viktigt att granska de parter som ens nation och union ingår partnerskap med.

Aktivister för fred kritiserar den svenska regeringens tystnad kring frågan om Ukraina som en stat vilken selektivt går tvärtemot europeiska och internationella värderingar för mänskligheten.

Sverige har sedan 1995 tid gett sitt stöd till Ukrainas demokratiska strävan och fortsätter att vara en nära partner till Ukraina. Efter det svenska regeringsskiftet 2014 förnyades befintliga samarbetsavtal med Ukraina och genom dessa betalas 220 miljoner kronor per år fram till år 2020 ut i svenskt bistånd till Ukraina. Stödet baseras främst på bilaterala samarbetsavtal och det sker tillsammans med andra aktörer som stödjer Ukraina. Fokus är en ökad integration med EU. Detta aktiva stöd för att få Ukraina att närma sig EU är relativt omfattande och det har alltså pågått under en längre tid.

Den svenska regeringen – både den förra och den nuvarande – har upprepade gånger uttryckt att det krävs breda och djupgående reformer i Ukraina. Det handlar t.ex. om att bygga en oberoende och effektiv rättsstat, att föra den offentliga makten närmare medborgarna, att värna mänskliga rättigheter, att kämpa mot korruption och att arbeta för ökad jämställdhet. Det bygger på att den ukrainska regeringen förväntas dela våra svenska och europeiska värderingar om t.ex. alla människors lika värde.

margotwallstromikiev28nov2016

I anslutning till sitt senaste besök i Kiev, Ukraina, i slutet av november 2016 uttalade sig Sveriges utrikesminister Margot Wallström:

margotwallstrom28nov2016

I sammanhanget poängteras att Sverige, utöver biståndet ovan, lovat ett subventionerat villkorat bilateralt lån till Ukraina om ca. 860 miljoner kronor. Detta lån, som är kopplat till IMF:s stödpaket till Ukraina, ses som ett statsfinansierat lån. Det är ett lån från Sverige som Ukraina får med en längre ränta jämfört med vad de hade fått betala för ett lån via marknaden.

Sverige ger även ett humanitärt stöd om ca. 50 miljoner kronor till Ukraina. Detta stöd går främst via det internationella samfundets organisationer och Rädda barnen.

Sverige ger dessutom både ekonomiskt stöd och praktiskt stöd till Ukrainas närmande till EU genom olika organ inom EU.

 

Källor: FN, EU, UD, Sida, Regeringen, Expressen/TT (citat av Margot Wallström) m.fl.

Uttalande från Aktivister för fred i samband med FN:s Internationella dag för Mänsklig Solidaritet 2016. Aktivister för fred har en blogg: https://aktivisterforfred.wordpress.com och finns på Facebook: https://www.facebook.com/aktivisterforfred/

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s