Det internationella samfundet om gränsposteringar i Donbass och specifikt om Majorsk gränspassage

En övervägande majoritet av de 25 000 – 35 000 som varje dag passerar över kontaktlinjen i Donbass är internflyktingar. Alla som passerar genom en av endast fem fungerande gränsposteringar i Donbass gör det med fara för sitt liv.

1granspassager21november2016

Gränspassager i Donbass 2016 fördelade per dag.
Skapad 21 november 2016.

Källa: OHCA.

Varje dag registrerar den ukrainska gränspolisen omkring 25 000 – 26 000 gränspassager mellan den regeringskontrollerade sidan och folkrepublikerna Donestk och Lugansk (DNR och LNR). Samtliga dessa officiellt registrerade passager över kontaktlinjen sker genom en av endast fem öppna gränspassager; fyra för DNR och en som endast är till fots över en sprängd bro för LNR. Under en månad sker omkring 800 000 passager över kontaktlinjen i Donbass.

På grund av att den ukrainska regeringen inför en blockad mot DNR och LNR passerar många till regeringskontrollerade områden för att få tillgång till medicin och mat, ta ut besparingar och hämta ut pension. Åt andra hållet köar folk för att besöka sina släktingar och vänner samt för att se till sina bostäder som ofta skadas av strider med artilleribeskjutningar. UNHCR har rapporterat att nästan alla som passerar kontaktlinjen är internflyktingar.

2internflyktingarkoarvidmayorsknovember2016

Internflyktingar köar på den ukrainska sidan vid Majorsk gränspostering för att besöka släkt, vänner och hem i DNR. 22 november 2016.
Foto: UNHCR/John Wendle

Varje dag bildas långa köer. Folk köar flera timmar och ibland över natten. De köar oavsett väder utan tillgång till skydd för regn, vind och sol och de köar med bristfällig tillgång till såväl vatten som sanitära inrättningar.

En studie av UNHCR visar att var fjärde person som försökte passera gränsen hör till kategorin ”extremt utsatta”. Det handlar om funktionshindrade, äldre, de med allvarliga medicinska tillstånd samt kvinnor som passerar gränsen tillsammans med barn. 66 434 av de officiellt registrerade internflyktingarna är funktionshindrade och de utgör över 4 procent av alla internflyktingar i Ukraina.

3fillippograndimayorsk22nov2016

Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie och chef för UNHCR, besöker den ukrainska sidan av Majorsk gränspassage, 22 november 2016.
Foto: Via UHCHR. Se filmen via denna länk.

22 november 2016 besökte FN:s flyktingkommissarie och chef för UNHCR, Filippo Grandi, den ukrainska sidan av Majorsk gränspassage (Se rapport och film via denna länk). Där berättade en äldre herre att han stått och väntat i en timme och att det brukar ta fem timmar att passera genom den ukrainska gränspassagen. Fillippo Grandi sade då att:

”De civila är i mångt och mycket fast i konfliktens logik och, som alltid eller i regel, är de konfliktens verkliga offer.”

4koervidukraniskasidanmayorsk24nnov2016

Köer vid den ukrainska sidan av Majorsk gränspassage. 24 november 2016.
Foto: Anastasia Vlasova

Tidigare har UNHCR rapporterat att de observerat ett äldre par som stått i sju timmar och väntat på en buss för att besöka sina släktingar. UNHCR meddelade i september 2016 att de planerade att sätta in en buss för att transportera de mest utsatta mellan två gränskontroller. Samtidigt är det i stort sett omöjligt för bussar att passera genom ett minerat ingenmansland.

1 september minskade den ukrainska sidan öppettiderna och ytterligare en minskning av öppettiderna skedde i oktober vid övergång till vintertider. Idag är den ukrainska sidan öppen 8:00 – 17:00. Det ska jämföras med 07.00 – 18:30 under hösten och 6:00 – 20:30 under sommaren. Det innebär en total minskning med 5,5 timmar jämfört med öppettiderna under sommaren då omkring 875 000 passerade kontaktlinjen varje månad.

En viss nedgång i antalet gränspassager har noterats sedan vintertiderna infördes; 436 000 mellan 1 och 20 november jämfört med 483 000 under samma period i oktober. Samtidigt har köerna ökat.

5morochbarnmayorsk24nov2016

En mor och hennes barn på väg till den ukrainska sidan av Majorsk gränspassage som de passerar för att komma ombord på en buss för vidare transport. 24 november 2016.
Foto: Anastasia Vlasova

Redan i september 2016 uppgav mer än hälften av de som reste med bil att det var i stort sett omöjligt att klara alla formaliteter vid gränspassagen under en dag och att de måste övernatta åtminstone en gång varje gång de ska passera gränsen.

Samma månad krävde UNHCR via sin talesperson, William Spindler, att den ukrainska regeringen underlättar gränspassagen så att långa köer inte bildas och att åtgärder vidtas för att undvika både korruption som övergrepp. UNHCR har mottagit rapporter om förekomst av både korruption och sexuella övergrepp vid gränspassagerna.

Här är värt att notera att alla kan och får inte passera gränsen. Barn som är födda i DNR eller LNR hindras att passera gränsen eftersom den ukrainska regeringen inte godkänner dokument som t.ex. födelseattester utfärdade av folkrepublikerna. Dessutom är tidigare giltiga tillstånd för gränspassage till följd av ändringar från den ukrainska regeringen numera ogiltiga. OSSE har sedan lång tid tillbaka rapporterat att det överlag är krångligt och svårt att få tillstånd att passera genom den ukrainska gränskontrollen.

6bevapnadvaktukrainsksida24nov2016

Beväpnad vakt vid den ukrainska sidan av Majorsk gränspassage, 24 november 2016.
Foto: Anastasia Vlasova.

Vid gränspasseringen gäller även att den ukrainska sidans gränsvakter har rätten att neka passage för de som anses utgöra ett ”hot mot (den ukrainska) nationens säkerhet”. OHCHR har rapporterat att utan förekomst av tydliga regler blir folk godtyckligt nekade att röra sig över kontaktlinjen.

Vidare kan gränspassager stängas helt utan förvarning. Ibland stängs de på grund av beskjutning och då blir folk kvar i långa köer och några blir kvar mellan gränskontrollerna.

Förenta Nationerna (FN) har länge rapporterat om att civila som passerar gränsposteringar i östra Ukraina gör det med fara för sitt liv. Utöver risk för beskjutning har områdena minor och icke-detonerad ammunition som är dåligt utmärkt. Vid gränspassagerna opererar även prickskyttar.

7mayorskgranspunktstationflyttad21oktober2016

21 oktober 2016 flyttade den ukrainska sidan sin gränspostering närmare kontaktlinjen – från Zaitseve till Majorsk.
Källa: Aktivister för fred via OHCA Ukraine: Checkpoints – Humanitarian Snapshot (as of 8 September 2016) och OHCA Ukraine: Checkpoints – Humanitarian Snapshot (as of 21 November 2016)

Här noteras att den ukrainska sidan flyttade gränskontrollen från Zaitseve till Majorsk, d.v.s. närmare kontaktlinjen, 21 oktober 2016. Den ukrainska sidan uppgav att flytten underlättade för boende inom den s,k. gråzonen genom att de efter flytten slipper ansöka om tillstånd från de ukrainska myndigheterna och de slipper köa för att passera kontaktlinjen. Genom flytten har den ukrainska sidan alltså flyttat fram sina positioner inom det område som enligt Minskavtalet ska demilitariseras.

Även om Majorsk gränspostering har högre kapacitet än Zaitseve (8 000 jämfört med 7 000 per dag) oroas OHCA av ytterligare humanitära risker och säkerhetsrisker. Några skydd, en medicinsk vagn, en värmeplats och 12 toaletter är knappast tillräckligt för att möta behoven.

OHCHR hävdar att flytten innebär att säkerhetsrisken för civila som passerar gränskontrollerna ökar. Utöver den humanitära risken ökar säkerhetsrisken eftersom den ukrainska sidan och DNR är närmare varandra. Efter den ukrainska sidans flytt av gränsposteringen är de två gränsposteringarna lokaliserade så att gränsvakterna på håll kan se den andra sidans gränspostering. Strider riskerar att blossa upp. Majorsk gränspassage stängdes, p.g.a. strider, tillfälligt första gången redan efter sex dagar.

8varningforminormajorsk14dec2016

Varning för minerat område vid Majorsk gränspassage. 14 december 2016.
Foto: Via Patrick Lancaster

Tidigare, i februari 2016, sade FN:s humanitära koordinator i Ukraina, Neal Walker, att:

”Gränspassager som stängs har omedelbar effekt på folks liv; direkt ökar deras svårigheter och humanitära behov”.

FN uppmanade då regeringen att hålla gränspassagerna öppna:

”Om fientligheterna ökar kan civila bli instängda i osäkra områden; utelämnade åt våldsamheter, minor och icke-detonerad ammunition. Vi uppmanar regeringen att hålla gränskontrollerna öppna.”

Igår 14 december 2016 på morgonen när omkring 6 100 personer och omkring 1 100 bilar köade för att passera kontaktlinjen stängde den ukrainska sidan av Majorsk gränspostering under cirka två timmar pga skottlossning. Det finns civila offer.

Fortsättningar följer.

Källor

  • KyivPost: Crossing the ”border” in Mayorsk (PHOTOS). 25 november 2016.
  • Murray, Don: Grandi meets some of two million displaced by Ukraine conflict. UNHCR. 22 november 2016. På engelska.
  • OSCE: Protection of Civilians and their Freedom of Movement in the Donetsk and Luhansk Regions. 13 maj 2015. På engelska, ryska och ukrainska.
  • OHCA Ukraine: Checkpoints – Humanitarian Snapshot (as of 8 September 2016). 8 september 2016. På engelska.
  • OCHA: Ukraine: Checkpoints – Humanitatian Snapshot (as of 21 November 2016). På engelska.
  • OHCHR: Report on the human rights situation in Ukraine: 16 August to 15 November 2016. 8 december 2016. På engelska, ryska respektive ukrainska.
  • UA Wire: Ukraine has relocated checkpoints in order to pull six settlements out of the grey zone. 22 oktober 2016. På engelska.
  • UN News Center: Ukraine: UN official urges Government to keep checkpoints open for access to medicines, food. 3 februari 2016. På engelska.
  • UN News Center: UN refugee agency urges better measures for people crossing contact line in eastern Ukraine. 30 september 2016. På engelska.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s